Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансовый анализ

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО Група: ІН 10-7-2004 СУЕП (3,0з) Новікова Олеся Ігорівна Адреса: м. Запоріжжя, вул. Фундаментальна, б.5, кв.12 КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дисципліна: Фінансовий менеджмент Викладач: Сажко А.А. Варіант № 8 ЗАПОРІЖЖЯ 2006 Зміст Введення Інформаційна база фінансового менеджера Фінансовий аналіз на підприємстві Сутність і призначення фінансового аналізу Методи та інструментарій фінансового аналізу Практичне завдання Висновки Список використаної літератури Введення Фінансовий менеджмент - керування фінансами, тобто процес керування грошовим обігом, формуванням і використання фінансових ресурсів підприємств. Це так само система форм, методів і прикладів, за допомогою яких здійснюється керування грошовим обігом й фінансовими ресурсами. Фінанси підприємств стали основним показником, що характеризують кінцеві результати їхньої діяльності. Кількісні і якісні показники фінансового стану підприємства визначають його місце на ринку та здатність функціонувати в економічному просторі. Все це привело до підвищення ролі керування фінансами в загальному процесі керування економікою. Контрольна робота складається з 3 питань: перше питання практичне, інші – теоретичні, в яких розкривається інформаційна база фінансового менеджменту, тобто звідки береться інформація для фінансового аналізу та фінансовий аналіз на підприємстві, призначення фінансового аналізу, методи й інструментарій фінансового аналізу, коефіцієнти. Інформаційна база фінансового менеджера Ефективність фінансового менеджменту на підприємстві значною мірою визначається та залежить від використаної інформаційної бази. У свою чергу, формування інформаційної бази фінансового менеджменту на підприємств являє собою процес цілеспрямованого підбора відповідних інформативних показників, орієнтованих як на прийняття стратегічних рішень, так і на ефективне поточне керування фінансовою діяльністю. Формування системи інформативних показників фінансового менеджменту для конкретного підприємства пов'язано з його галузевими особливостями, організаційно - правовою формою, обсягом, ступенем диверсифікованості господарської діяльності й інших умов. Тому вся сукупність показників, що включають в інформаційну базу фінансового менеджменту, може бути згрупована по видах джерел інформації та вимагає процедурного уточнення по кожній групі стосовно практичної діяльності конкретного підприємства. До першої групи відноситься показники, що характеризують загальноекономічний розвиток країни. Система інформативних показників цієї групи служить для прогнозування умов зовнішнього середовища функціонування підприємства при прийнятті стратегічних рішень в області фінансової діяльності. До даної групи ставляться наступні показники: обсяг доходів державного бюджету; обсяг витрат державного бюджету; обсяг розміру бюджетного дефіциту; обсяг емісії грошей; грошові доходи населення; внески населення в банк; індекс інфляції; Формування показників цієї групи ґрунтується на публікації даних державної статистики. До другої групи відносяться основні інформативні показники, що характеризують галузеву приналежність підприємства.

Система показників даної групи служить для прийняття управлінських рішень із питань оперативної фінансової діяльності. До даної групи відносяться наступні показники: індекс цін на продукцію; ставка оподаткування прибутку по основній діяльності; загальна сума використовуваного капіталу, у тому числі власного; обсяг зробленої (реалізованої) продукції й ін. До даної групи доцільно віднести показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів. Джерелом формування показників цієї групи служать публікації звітних матеріалів у процесі, відповідні рейтинги, платні бізнес-довідки, що надаються на ринку інформаційних послуг. До третьої групи відносяться показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку. Система інформативних показників цієї групи служить для прийняття управлінських рішень в області формування портфеля довгострокових фінансових інвестицій, здійснення короткострокових фінансових вкладень і інших операцій. До даної групи відносяться наступні показники: види основних котируємих фондових інструментів (акції, облігації й т.д.), що звертаються на біржовому й позабіржовому фондовому ринку; котируємі ціни попиту та пропозиції основних видів фондових інструментів; ціни й обсяги угод по основних видах фондових інструментів; зведений індекс динаміки цін на фондовому ринку; депозитні й кредитні ставки комерційних банків; офіційні курси окремих валют; курси покупки-продажу окремих валют на міжбанківській валютній біржі й комерційних банках і т.д. Джерелом формування системи показників цієї групи при необхідності щоденного використання служать публікації комерційних видань, представлених на відповідних електронних джерелах або одержуваних за технологіями мережних каналів зв'язку. До четвертої групи відносяться показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації підприємства по даним управлінського й фінансового обліку. Система показників даної групи становить основу інформаційної бази фінансового менеджменту. На основі цієї системи показників проводиться аналіз, прогнозування, планування й прийняття оперативних управлінських рішень в усіх напрямках фінансової діяльності підприємства. Перевагою показників цієї групи є їхня уніфікованість, регулярність формування, високий ступінь вірогідності й надійності, що визначається відповідним статусом фінансової звітності та загальних фінансових показників, розрахованих на її основі. Показники фінансового обліку агрегуються у фінансову звітність і фінансові показники, розраховані на її основі. Фінансова звітність по призначенню повинна сприяти формуванню цивілізованої ринкової фінансової інфраструктури, виконувати функції інструмента взаємодії підприємства та ринку для того, щоб ринок став ефективним джерелом фінансових ресурсів підприємства. Фінансовий аналіз на підприємстві Сутність і призначення фінансового аналізу Однією з найважливіших умов успішного керування фінансами підприємства є аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування й використання його фінансових коштів.

У ринковій економіці фінансовий стан підприємства по суті справи відображає кінцеві результати його діяльності. Кінцеві результати діяльності підприємства цікавлять не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи та ін. Все це визначає важливість проведення фінансового аналізу підприємства й підвищує роль такого аналізу в економічному процесі. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово кредитною системою. Фінансовий аналіз необхідний для: виявлення змін показників фінансового стану; виявлення факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства; оцінки кількісних і якісних показників фінансового стану; оцінки фінансового становища підприємства на певну дату; визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства. Фінансовий аналіз необхідний наступним групам його споживачів: Менеджерам підприємства та у першу чергу фінансовим менеджерам. Неможливо керувати підприємством і приймати господарські рішення, не знаючи його фінансового стану. Для менеджерів важливим є оцінка ефективності прийнятих ними рішень, використовуваних у господарській діяльності ресурсів і отриманих фінансових результатів. Власникам, у тому числі аукціонерам. Їм важливо знати, яка буде віддача від вкладених у підприємство коштів, прибутковість і рентабельність підприємства, а також рівень економічного ризику й можливість втрати своїх капіталів. Кредиторам і інвесторам. Їх цікавить, яка можливість повернення виданих кредитів, а також можливість підприємства реалізувати інвестиційну програму. Постачальникам. Для них важлива оцінка оплати за поставлену продукцію, виконані послуги й роботи. Таким чином, у фінансовому аналізі бідують всі учасники економічного процесу. Інформаційною базою для проведення фінансового аналізу є головним чином бухгалтерська документація. У першу чергу це бухгалтерський баланс (Ф. №2) і додаток до балансу: Ф. №2 - «звіт про фінансові результати та їх використання», Ф. №5 - «Відомості про стан майна підприємства», Ф. №4 - «Звіт про рух грошових коштів». Фінансовий аналіз підприємства включає послідовне проведення наступних видів аналізу: Попередню (загальну) оцінку фінансового стану підприємства та зміну його фінансових показників за звітній період; Аналіз платоспроможності і фінансової стабільності підприємства; Аналіз кредитоспроможності підприємства та ліквідності його балансу; Аналіз фінансових результатів підприємства; Аналіз оборотності оборотних активів; Оцінку потенційного банкрутства. Методи та інструментарій фінансового аналізу Для проведення фінансового аналізу підприємства використовуються певні методи та інструментарій. Найбільш простий метод – порівняння, коли фінансові показники звітного періоду рівняються або із плановими, або з показниками за попередній період (базисними). При порівнянні показників за різні періоди необхідно домогтися однорідності складених елементів, інфляційних процесів в економіці, методів оцінки та ін. Наступний метод – групування, коли показники групуються та зводяться в таблиці.

У каждой организации, учреждения имеется соответствующая форма отчетности. Чем выше уровень финансового учреждения, тем выше уровень контроля и больше объем отчетности. Смысл этого мероприятия поставить под контроль основные звенья финансового перераспределения. Контроль за финансовой деятельностью осуществляется разными органами, которые постоянно развиваются, совершенствуются. Прежде всего, это касается органов надзора за юридическими лицами. Несколько лет назад в Российской Федерации этим занимались Центральный банк России, Минфин, Налоговая инспекция. А сейчас уже существуют Комитет по контролю за валютно-импортными операциями, Федеральная комиссия по ценным бумагам. Все названные органы как раз и могут дать ценную информацию для журналиста, занимающегося этими видами анализа актуальной действительности. Проведение финансового анализа сопряжено с рядом трудностей. Они связаны, прежде всего, с недостатком достоверной финансовой информации. Многие банки, например, отказываются предоставлять какие-либо данные о себе, не желают в силу ряда причин фигурировать в прессе, адресуют журналистов в государственные органы, куда такая информация предоставляется

1. Финансовый анализ как база принятия управленических решений

2. Финансовый анализ в коммерческих банках

3. Финансовые анализ предприятия на примере ОАО "Транснефть"

4. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5. Финансовый анализ предприятия

6. Финансовый анализ ОАО "Измайловская мануфактура"
7. Финансовый анализ АО Ника (золотодобывающая отрасль)
8. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности предприятия

9. Финансовый анализ

10. Финансовый анализ деятельности предприятия инвестиционно–строительной сферы

11. Финансовый анализ шпоры

12. Инструменты финансового анализа – критерии выбора

13. Не изменяйте финансовому анализу со статистическим

14. Финансовый анализ как инструмент сравнительного анализа положения фирм в отрасли: обобщенные финансовые таблицы

15. Методы и приемы финансового анализа и прогнозирования

16. Финансовый анализ в угледобывающем предприятии

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

17. Финансовый анализ в аудите и финансовая устойчивость

18. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа

19. Финансовые анализ предприятия на примере ОАО «Транснефть"

20. Финансовый анализ и деятельность страховой компании

21. Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

22. Финансовый анализ коммерческого банка
23. Оперативный финансовый анализ коммерческой организации и пути укрепления ее финансового состояния
24. Финансовый анализ баланса ООО "Стройдинамика"

25. Финансовый анализ деятельности предприятия

26. Финансовый анализ и планирование. Управление оборотным капиталом. Специальные разделы финансового менеджмента

27. Финансовый анализ страховых операций ОСАО «Ингосстрах»

28. Бухгалтерская отчетность как основной источник данных, используемых для финансового анализа

29. Использование директ-костинга в системе оперативного контроллинга как инструмента финансового анализа и обоснования управленческих решений на предприятии

30. Графический, табличный и коэффициентный способы финансового анализа

31. Комплексный финансовый анализ

32. Методы финансового анализа для целей оценки бизнеса

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Системы финансового анализа в коммерческом банке

34. Теоретические основы финансового анализа

35. Финансовый анализ

36. Финансовый анализ

37. Финансовый анализ

38. Финансовый анализ АО "Стройпоставщик"
39. Финансовый анализ в строительной организации
40. Финансовый анализ деятельности предприятия

41. Финансовый анализ деятельности предприятия

42. Финансовый анализ деятельности субъекта хозяйствования

43. Финансовый анализ ЗАО УК АВК "Дворцовая площадь"

44. Финансовый анализ ООО "ЗапСибОйл"

45. Финансовый анализ предприятия

46. Финансовый анализ предприятия

47. Финансовый анализ предприятия

48. Финансовый анализ предприятия ОАО "Лучезарный"

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

49. Финансовый анализ рентабельности и ликвидности предприятия

50. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия в строительстве

51. Финансовый анализ предприятия

52. Приёмы финансового анализа и оценки предпринимательских рисков

53. Финансовый анализ ООО "Пульс"

54. финансовый анализ состояния предприятия ОАО "Сатурн – Газовые турбины"
55. Использование электронных таблиц MS EXCEL для решения экономических задач. Финансовый анализ в Excel
56. Анализ финансового состояния предприятия АПК

57. Анализ финансового состояния предприятия на основе бухгалтерсой отчетности

58. Анализ финансового состояния предприятия индустрии гостеприимства

59. Методы анализа финансовых рынков

60. Анализ финансовой деятельности и бухучет на предприятии "АРНИКА" г.Гомель

61. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

62. Анализ финансовых результатов предприятия ОАО "Газ – Сервис"

63. Анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО "Ртищевские продукты"

64. Анализ финансового состояния предприятия связи (на примере Алданского улусного узла почтовой связи)

Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы
Говорящий плакат "Первые знания".
С помощью этого говорящего плаката ваш ребенок изучит буквы и цифры! Нажимай на мультяшек и слушай любимые песенки. Выбери игру -
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Автокружка с подогревом USB 12 V (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю и разъему USB. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю или
660 руб
Раздел: Прочее

65. Алгоритм анализа финансовой устойчивости предприятия

66. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

67. Платежные карточки в России. Расчет - Анализ финансового состояния предприятия

68. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

69. Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО ОЭМК за 2000г.

70. Анализ финансового состояния субъекта хозяйствования
71. Основные финансовые коэффициенты, используемые при анализе финансовой деятельности предприятия (Контрольная)
72. Учет и анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия

73. Расчет и анализ аналитических коэффициентов финансовой деятельности предприятия

74. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

75. Анализ финансового состояния предприятия

76. Анализ финансового состояния предприятия

77. Анализ финансового состояния предприятия

78. Анализ финансового состояния предприятия

79. Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО "Бейсуг")

80. Доклад на защите дипломной работы "Анализ финансового состояния рассмотрен на примере лечебно-профилактического учреждения - санаторий им. Лермонтова"

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Анализ финансового состояния предприятия ОАО “Пермэнерго”

82. Финансово-хозяйственный анализ сельскохозяйственного предприятия

83. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

84. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

85. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

86. Анализ финансовых показателей
87. Статистические методы анализа финансового состояния предприятия в условиях рынка
88. Отчёт по методу анализ финансовых коэффициентов

89. Анализ и совершенствование процесса управления финансовой деятельностью предприятий с использованием информационных технологи

90. Анализ финансово-хозяйственной деятельности на предприятии

91. Содержание и анализ финансовых результатов деятельности предприятия

92. Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО Дорстройсервис

93. Анализ платежеспособных предприятий и разработка методов финансовой санации

94. Анализ финансово-экономической деятельности санатория

95. Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО Электрум

96. Анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

Папка для труда, А4, на липучке.
Удобная папка для уроков труда на липучках. Полностью раскрывается. Внутри папки находится большое отделение с прозрачным окном, а также
366 руб
Раздел: Папки для труда
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели

97. Анализ финансового состоянния и экономической эффективности предприятия (на примере ООО Югсервис)

98. Анализ финансового состояния санатория имени Лермонтова (Пятигорск)

99. Анализ финансовой отчетности

100. Анализ финансовых результатов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.