Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Загальні основи реабілітації

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Мiнiстерство освіти та науки України Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Горлiвський регіональний інститут Кафедра фізичної реабілітації КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни: Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів На тему: Загальні основи реабілітації студентки 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація Алексєєнко Марії Володимирівни Викладач: Сімарова А.В. Горлівка 2009 Зміст1. Деякі загальні питання реабілітації 2. Завдання, мета і принципи реабілітації 3. Види, етапи і періоди реабілітації 1. Деякі загальні питання реабілітації Термін &quo ;реабілітація&quo ; має широке змістове розуміння і вживається в усіх сферах діяльності людини — політичній, юридичній, розумовій, спортивній та інших. У медицині вона визначається як процес відновлення здоров'я і працездатності хворих та інвалідів. Комітет експертів з реабілітації ВООЗ (1963) наголосив, що реабілітація — це процес, &quo ;метою якого є запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та економічної повноцінності, на яку він буде здатний в межах існуючого захворювання&quo ;. Реалізація цієї мети можлива у разі залучення до реабілітаційного процесу державних і соціально-суспільних закладів. Таким чином, реабілітація — це суспільно необхідне функціональне і соціально-трудове відновлення хворих та інвалідів, що здійснюється комплексним проведенням медичних, психологічних, педагогічних, професійних, юридичних, державних, суспільних та інших заходів, за допомогою яких можна повернути потерпілих до звичайного життя і праці, відповідно до їх стану. Пріоритет медичного аспекту реабілітації незаперечний з огляду на те, що органи соціального забезпечення, народної освіти, громадські організації, зважаючи на стан здоров'я певної особи у подальшому проводять свої реабілітаційні заходи. До останніх відносять: конструювання та виготовлення технічних пристроїв, протезів, засобів пересування; будівництво санаторних та інших закладів, виробничих майстерень; юридично-правове і соціальне забезпечення життя, праці та побуту реабілітованих і виконують це фахівці з університетською, технічною та іншою освітою. Тому при подальшому викладі навчального матеріалу у підручнику будуть висвітлюватись переважно медичні аспекти реабілітації, що входять до програми навчання студентів вищих навчальних закладів з фізичної культури і спорту щодо застосування фізичних вправ, природних чинників, масажу з метою лікування, відновлення здоров'я і фізичної працездатності хворих, попередження інвалідності або зменшення її проявів та профілактики захворювань засобами фізичної культури. Реабілітації підлягають хворі з травмами і деформаціями опорно-рухового апарату, серцево-судинними, неврологічними і психічними захворюваннями; набутими і вродженими дефектами; після хірургічних втручань; інфекційними і хронічними захворюваннями і, загалом, ті особи, які потребують поступової адаптації до фізичних і психічних навантажень професійного і побутового характеру, праці з меншим обсягом навантажень чи перекваліфікації, розвитку навичок самообслуговування, вироблення постійної компенсації при незворотних змінах.

Комплекс реабілітаційних заходів, у тому чи іншому вигляді, починають проводити з першого дня перебування хворого у лікарні. Проводять їх за індивідуальною програмою протягом лікування у стаціонарі і продовжують після виписки у реабілітаційному центрі, спеціалізованому санаторії, поліклініці тощо. Найбільш ефективно реабілітація проводиться у спеціалізованих реабілітаційних центрах (ортопедичні, неврологічні, судинні та інші), що укомплектовані лікарями відповідних спеціальностей, інструкторами з лікувальної фізичної культури та працетерапії, фізіотерапевтами, психологами, логопедами, педагогами, соціологами, протезистами та юристами. У такі центри хворих переводять з лікарні для завершення лікування і досягнення реабілітації у межах існуючого захворювання. Лікар залежно від терапевтичного чи хірургічного лікування, загального стану хворого, перебігу захворювання або травми та їх наслідків, статі, віку, професії, функціональних можливостей і фізичної здатності організму визначає показання і протипоказання до застосування засобів реабілітації, призначає руховий режим, час, обсяг, вид, період та етап реабілітації, послідовність застосування її засобів. Він залучає до цього комплексного процесу відповідних фахівців, координує їх колективні дії. Серед них фахівець з фізичної реабілітації, що закінчив вищий навчальний заклад з фізичного виховання і спорту, посідає одне з провідних місць. Виконуючи призначення лікаря, він добирає засоби і форми лікувальної фізичної культури, розробляє методику застосування фізичних вправ на ранніх етапах лікування, планує і виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності хворого, виявляє і розширює резервні можливості організму, тренує його і готує до фізичних навантажень на роботі і у побуті, повертає до активної участі у житті суспільства. У випадках інвалідизації фахівець з фізичної реабілітації допомагає інвалідові виробити нові рухи і компенсаторні навички, навчає його користуватися протезами та іншими технічними пристроями і апаратами, тренує пацієнта виконувати цілісні робочі акти, допомагає оволодіти новою професією і, взагалі, адаптує людину до життя у змінених умовах існування. 2. Завдання, мета і принципи реабілітації Головними завданнями реабілітації є: а) функціональне відновлення (повне або компенсація при недостатньому чи відсутності відновлення); б) пристосування до повсякденного життя і праці; в) залучення до трудового процесу; г) диспансерний нагляд за реабілітованими. Основна мета реабілітації —адаптація до праці на попередньому робочому місці або реадаптація, тобто праця з меншими нервово-психічними і фізичними навантаженнями на новому робочому місці, але на тому самому підприємстві. В інших випадках метою реабілітації буде перекваліфікація і праця на тому ж підприємстві, а у разі неможливості — перекваліфікація у реабілітаційному центрі і працевлаштування відповідно до нової професії і стану людини. У педіатрії мета реабілітації не зводиться тільки до повернення дитини до стану перед захворюванням і у дитячий колектив, але й до розвитку її фізичних і психічних здатностей, відповідних віку.

Реабілітація буде малоефективною, якщо не дотримуватись декількох основних її принципів: Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швидше відновити функції організму, попередити ускладнення і у випадку розвитку інвалідності — боротися з нею на перших етапах лікування. Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип є основою ефективності реабілітації, тому що тільки безперервність та поетапна черговість реабілітаційних заходів — запорука скорочення часу на лікування, зниження інвалідності і витрат на відновне лікування, довготривале матеріальне утримання інвалідів. Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом лікаря, реабілітація проводиться й іншими фахівцями: соціологом, психологом, педагогом, юристом та ін. Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програми складають індивідуально для кожного хворого чи інваліда з урахуванням загального стану, особливостей перебігу хвороби, вихідного рівня фізичного стану, особистості хворого, віку, статі, професії тощо. Необхідність реабілітації у колективі. Проходження реабілітації разом з іншими хворими чи інвалідами формує у пацієнта почуття члена колективу, морально підтримує його, нівелює дискомфорт, пов'язаний з наслідками захворювання. Добре ставлення оточуючих запалює і надає впевненості у своїх силах і сприяє швидшому одужанню. Повернення хворого чи інваліда до активної праці — є основною метою реабілітації. її досягнення робить людину матеріально незалежною, морально задоволеною, психічно стійкою, активним учасником громадського життя. 3. Види, етапи і періоди реабілітації Реабілітацію поділяють на три взаємопов'язані види — медичну, соціальну, чи побутову і професійну, чи виробничу реабілітацію. Вони мають розгалуження і свої специфічні завдання. Медична реабілітація є фундаментом реабілітаційного процесу. Від її ефективності залежить застосування подальших видів реабілітації, їх тривалість і обсяг. Медична реабілітація спрямована на відновлення здоров'я, усунення патологічного процесу, попередження ускладнень, відновлення або часткову компенсацію порушених функцій, протидію інвалідності, підготовку тих, що одужують, та інвалідів до побутових і трудових навантажень. У переважній більшості реабілітація завершується у медичних закладах. Складовою частиною медичної реабілітації є фізична реабілітація. Вона мобілізує резервні сили організму, активізує його захисні й пристосувальні механізми, попереджує ускладнення, прискорює відновлення функцій різних органів і систем, скорочує терміни клінічного і функціонального відновлення, адаптує до фізичних навантажень, тренує і загартовує організм, відновлює працездатність. Залежно від характеру, перебігу та наслідків захворювання або травми, періоду і етапу відновного лікування фізичну реабілітацію використовують з метою профілактики або лікування і відповідно до цього вона посідає допоміжне чи головне місце у комплексі взаємодоповнюючих лікувальних заходів медичної реабілітації. Одночасно з фізичною реабілітацією проводиться психологічна підготовка хворого до подолання труднощів, пов'язаних з хворобою і можливими її наслідками до необхідної адаптації, реадаптації чи перекваліфікації.

Vis inertiae-сила инерции (лат.). С. 99. Кларк Самьюэл (1675-1729)-английский религиозный философ, опиравшийся в своих взглядах на ньютоновское естествознание. Кедворт Ралф (1617-1688)-английский философ, главный представитель школы Кембриджских неоплатоников. С. 105. Юм ссылается на спор соответственно сторонников Декарта и Лейбница по вопросу определения количества движения. С. 112. Подобный психологический подход Юм положил в основу своей многотомной "Истории Англии". С. 113. Квинт Курций-римский историк 1 в. С. 147. Главу "О чудесах" Юм написал еще для "Трактата о человеческой природе" (1739), однако тогда не решился на ее публикацию, Тиллотсон Джон (1630-1694)-архиепископ Кен-терберийский, друг Локка. Под реальным присутствием подразумевается присутствие тела Иисуса Христа в Святых дарах. С. 160. Капуцин-член католического монашеского ордена, основанного в 1525 г. С. 163. Лжепророк Александр-Александр из Абонотиха (Пафлагония, Малая Азия), чудотворную деятельность которого в период 150-170 гг. высмеял в своем памфлете Лукиан. С. 166. Тацит. Истории. Кн. V, гл. 8. Светоний

1. Основи загальновійськового бою

2. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

3. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

4. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

5. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

6. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
7. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації
8. Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва

9. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

10. Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба

11. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

12. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

13. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

14. Реабілітаційні заходи у хворих на первинну гіпотензію

15. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після перенесеного ішемічного інсульту

16. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

17. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі

18. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

19. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

20. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

21. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

22. Психофізіологічна реабілітація
23. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
24. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

25. Основы молекулярной биологии клетки

26. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

27. Основы ведения наступления подразделениями и частями

28. Гамма – каротаж. Физические основы метода

29. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

30. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

31. Финансовые и правовые основы полного товарищества

32. Правовые основы наследования в Российской Федерации

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

34. Основы полномочия парламента

35. Правовая основа СНГ

36. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

37. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

38. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ
39. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом
40. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

41. Финансовые основы местного самоуправления

42. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

43. Правовые основы гражданской обороны

44. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

45. Правовые и нормативные основы труда

46. Основы права (вопросы к зачету)

47. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

48. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

49. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"

50. Основы социокультурного проектирования

51. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

52. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

53. Фольклорные основы сказок-повестей В. М. Шукшина

54. Цицикарский протокол 1911г.(Основы взаимоотношений России и Китая в начале 20 в.)
55. Космоцентризм как основа философии Древней Греции
56. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

57. Основы информационных технологий

58. Основы построения сетей

59. ПК на основе процессора INTEL 80286

60. Платежная система на основе смарт-карт

61. Разработка АРМ на основе персонального компьютера для дома

62. Курсовая работа по основам программирования. Игра "Паровоз"

63. Учебник по основам PHP

64. Основы ПЭВМ

Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы
Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

66. Основы автоматики и управления

67. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

68. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

69. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

70. Основы математики
71. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез
72. Физические и химические основы явлений наследственности

73. Гигиенические основы питания, как источник здоровья и нормального физического развития детей

74. Основы управления в ОВД

75. Зоотехнические основы воспроизводства стада

76. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

77. Основы педагогической системы святителя Иоанна Златоуста

78. Теоретические основы активизации познавательней деятельности младших школьников

79. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

80. Аудирование на основе коммуникативного подхода и его место в развивающем обучении

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

82. Теоретические основы социально-педагогической работы с учащимися в микрорайоне

83. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

84. Основы политологии

85. Основы Политологии

86. Стекло и строительные материалы на основе органических вяжущих
87. Термодинамические характеристики расплавов на основе железа
88. Электротехника и основы электроники

89. Типовой расчет по основам светотехники

90. Расчет конденсационной турбины мощностью 165МВт на основе турбины-прототипа К-160-130-2 ХТГЗ

91. Лазеры. Основы устройства и применение их в военной технике

92. Основы автоматизации производственных процессов

93. Основы пайки

94. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

95. Основы стандартизации и сертификации

96. Конспект лекций по "Основам психотерапии"

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

97. Основы социальной информатики

98. Основы психологии

99. Основы гендерной теории и методологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.