Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Правове регулювання охорони атмосферного повітря

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат: Правове регулювання охорони атмосферного повітря План Вступ 1. Правове регулювання охорони атмосферного повітря Висновок Література Вступ Атмосфероохоронне законодавство передбачає розгалужену систему правових засобів, спрямованих на забезпечення охорони атмосферного повітря від забруднення, запобігання шкідливому впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів на нього тощо. Зокрема, кабінетом Міністрів України затверджено перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню. З метою оцінки стану атмосферного повітря МОЗ України встановлені нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і рівні шкідливих фізичних впливів на нього. Ці нормативи є єдиними для всієї території України. В необхідних випадках для окремих регіонів можуть встановлюватися більш суворі нормативи. Діють також нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин (ГДВ) стаціонарними і пересувними джерелами забруднення, а також нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів, затверджені Мінприроди України та МОЗ України. Якщо з об’єктивних причин встановлення ГДВ для конкретного населеного пункту неможливе, встановлюються тимчасово узгоджені нормативи викидів (ТУВ). У цьому випадку застосовується принцип поетапного зниження обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу. На період реалізації заходів, що забезпечують дотримання нормативів ГДВ, підприємства, які мають стаціонарні джерела забруднення, мають розробляти, узгоджувати з місцевими адміністраціями і представляти на затвердження до відповідних органів проекти нормативів ТУВ та плани поетапного зниження цих викидів згідно з встановленими нормативами. З метою забезпечення охорони стану і складу атмосферного повітря Законом України &quo ;Про охорону атмосферного повітря&quo ; (ст. 11) встановлена дозвільна система регулювання викидів в атмосферу, що породжує відповідні правові наслідки. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом Мінприроди України за погодженням з територіальним органом МОЗ України. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами — це офіційний документ, який надає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам — суб’єктам господарювання експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну. 1. Правове регулювання охорони атмосферного повітря Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 р.

Згідно зі ст. 13 Закону України &quo ;Про охорону атмосферного повітря&quo ; рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, вимоги щодо їх скорочення встановлюються відповідним дозволом на основі затверджених нормативів. Порядок розроблення, видачі та оплати робіт, пов’язаних із видачею дозволів на рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, та обліку підприємств, установ, організацій і громадян — суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Дозвіл на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря — це офіційний документ, який дає право суб’єктам господарювання експлуатувати існуюче та новостворене устаткування за умови дотримання встановлених нормативів гранично-допустимих рівнів впливу фізичних та біологічних факторів протягом визначеного в дозволі терміну. Господарська чи інші види діяльності, пов’язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства. Згідно зі ст. 15 Закону України &quo ;Про охорону атмосферного повітря&quo ; підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють викиди забруднюючих речовин або впливи фізичних та біологічних факторів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру або до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов’язані: - здійснювати організаційно-господарські та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбачених у дозволах на викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив; - вживати заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зниження шкідливого впливу фізичних та біологічних впливів; - забезпечувати безперебійну ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд, устаткування й апаратури для очищення викидів та зменшення іншого шкідливого впливу; - здійснювати контроль за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, та вести їх постійний облік тощо. - мати заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря; - складувати, зберігати чи розміщувати виробниче, побутове сміття та інші відходи лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами територіях у межах встановлених ними лімітів. - заздалегідь розробляти та погоджувати спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря. У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, організацій та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані негайно в порядку, визначеному Законом України &quo ;Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру&quo ;, повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.

У законодавстві України містяться приписи, спрямовані на регулювання діяльності, яка впливає на погоду і клімат. Діяльність спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може здійснюватися підприємствами установами і організаціями та громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. зі змінами, внесеними постановою від 16 червня 2004 р. Підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату. Це повністю відповідає Рамковій конвенції ООН про зміну клімату та Кіотському протоколу до цієї конвенції, ратифікованих Україною. Національне атмосфероохоронне законодавство України забороняє проектування, виробництво та експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів. Зафіксовані також вимоги до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та мінеральних добрив. Підприємства, установи, організації та громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та мінеральних добрив з метою недопущення забруднення атмосферного повітря. Законодавством визначено комплекс вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування корисних копалин та проведення вибухових робіт. Видобування корисних копалин та проведення вибухових робіт мають проводитися з дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря способами, які погоджені зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я, іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до закону (ст. 19 Закону України &quo ;Про охорону атмосферного повітря&quo ;). Важливого значення набуває такий напрям охорони атмосферного повітря, як захист його від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами.

Сапери розбудували у бльших  менших долинах рзного роду застави, головне протитанков. Крм цього, вони мнували поля, бльокували рчки  перезди, на комункацйних шляхах приготовлювали до висадження в повтря мости  тунел. Саперний курнь також вдбудував у Врутках мст, який був висаджений у повтря перед приходом Дивз на Словаччину. Очевидно, що вс ц роботи виконувано поза нормальною службою охорони та забезпечення. Тим часом Червона Армя посилила сво атаки проти 1-о  6-о армй з сходу й пвдня. 1-ша танкова армя вдступала поступово на захд на визначен позиц. На словацько-угорському пограничч ворогов вдалося прорвати фронт. Ворож частини з неймоврною швидкстю блискавично пдйшли аж пд Банську Штявницю. Це був грзний сиAнал для Дивз  тому вона приготовлялася до бов як вс одиниц, так  поодиноких бойових груп. Кожна бойова група складалася з одного пхотного полку, пдсиленого артилерю, саперами, винищувально-протитанковою зброю та вддлами зв'язку й постачання. Опрацьовувався докладний плян для формування та осягнення бойово готовости таких груп

1. Охрана атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха

2. Охрана атмосферного воздуха и окружающей среды

3. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

4. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

5. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

6. Несколько рефератов по культурологии
7. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
8. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

9. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

10. Несколько рефератов по Исламу

11. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

12. Реферат по статье П. Вайнгартнера «Сходство и различие между научной и религиозной верой»

13. Реферат по информационным системам управления

14. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

15. реферат

16. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

17. Загрязнение атмосферного воздуха

18. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

19. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

20. Реферат по менеджменту

21. Закон об охране атмосферного воздуха

22. Как написать хороший реферат?
23. Сборник рефератов о конфликтах
24. Реферат кондитерское изделие

25. Формирование сети физкультурно-спортивных сооружений с учетом атмосферной экологии

26. Атмосферный воздух

27. Определение качества атмосферного воздуха на территории автопарка

28. Источники загрязнения атмосферного воздуха

29. Влияние атмосферных загрязнителей на растения

30. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки в районе Кожухово

31. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

32. Атмосферный воздух и проблемы, связанные с его загрязнением

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Атмосферный воздух: его загрязнение и охрана

34. Реферат Евро

35. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

36. Атмосферное электричество

37. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

38. Реферат о США
39. Характеристика исходной информации и режим атмосферных осадков (на примере метеостанции Лиски)
40. Оценка экологического состояния атмосферной среды города Краснодара с помощью методов лихеноиндикации

41. Экология. Атмосферный воздух

42. Легковой автотранспорт - источник загрязнения атмосферного воздуха города Донецка

43. Работы по атмосферной оптике во время полных солнечных затмений

44. Запиленість повітря виробничих приміщень

45. Атмосферна циркуляція

46. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

47. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

48. Гигиеническое значение атмосферного воздуха

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

49. Вимірювання відносної вологості повітря

50. Оптические атмосферные явления

51. Анализ связи онкологической заболеваемости и загрязнения атмосферного воздуха

52. Атмосферный воздух

53. Влияние атмосферных загрязнений автомототранспортом на растения березы бородавчатой

54. Выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
55. Загрязнение атмосферного воздуха выхлопами газа автомобильного транспорта
56. Причины загрязнения атмосферного воздуха в Донбассе

57. Состав атмосферного воздуха

58. Мониторинг атмосферного воздуха на территории влияния завода им. Малышева

59. Мониторинг химического состава атмосферного аэрозоля промышленного города

60. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

61. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

62. Формирование Российской Империи и утверждение в ней абсолютизма

63. Как студенту перваку дожить до диплома, не испортив нервов

64. «Человек на войне». По произведениям В.Быкова «Сотников» и Б.Васильева «В списках не значился»

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Человек на войне. По произведениям В.Быкова "Сотников" и Б.Васильева "В списках не значился"

66. "...Мне не стало хватать его..." (о творчестве В.С. Высоцкого)

67. Средневековая европейская цивилизация и место в ней Католической Церкви

68. Москва - третий Рим, а четвертому не бывать

69. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

70. Бронхиальная астма и лечебная физкультура при ней
71. Возникновение психики. Ситуации, где психика не нужна, и где она необходима
72. Пахнет ли роза, если ее никто не нюхает

73. Структура организации, влияние на нее законов теории организации

74. Сущность рыночной экономики. Пути к ней России

75. Почему в России не уважают законы

76. Историк России, которого не было

77. Чужого горя не бывает

78. ОАО ГАЗ не только автомобили

79. Знаете ли вы историю... Или почему мы не учимся на чужих ошибках?

80. Пойти и не вернуться. Быков В.

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

81. Миссия компании – не декларация, а инструмент для работы

82. Островский: Не все коту масленница

83. Обед не 3 персоны

84. Япония: Закат которого не было

85. Китч: не-искусство не-элиты. Этимология и история понятия

86. "Не только самурай и гейша"
87. Мне видеть не дано, быть может...
88. "Ничто не проходит бесследно..." (по повести Чехова "Моя жизнь")

89. Будьте не мертвые, а живые души. О названии поэмы Гоголя

90. Анализ стихотворения Тютчева "Не то, что мните вы, природа..."

91. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» В Г.Белинский

92. "Я любви искала и не нашла" (А. Н. Островский)

93. "Мы живем, под собою не чуя страны..."

94. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"

95. В чём не сомневался Николай Ростов

96. "Сами звёзды, только сердца не сжимавшие"

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. "Природа не терпит пренебрежения к себе и не прощает ошибок"

98. Принцип не совсем обманутых ожиданий

99. «Как прекрасна земля и на ней человек!»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.