Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ВСТУП Основою сучасної економіки є кредитно-грошова система. Міцні й стійкі банки означають стабільну економіку і навпаки, банкротства банків, неповернені кредити, несплачені відсотки – все це послаблює кредитно-грошову систему і говорить про хвору економіку. Сьогодні, в умовах розвинутих товарних ринків, структура грошово-кредитної системи різко ускладнюється. З’являються нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Практика банківської справи за кордоном представляє велику зацікавленість для нової господарської системи, яка складається в Україні та інших країнах СНД. Здійснюється перехід від адміністративно-керуємої високо монополізованої державної грошово-кредитної системи до динамічної, гнучкої, системи кредитних установ, що орієнтовані на комерційний успіх, на отримання прибутку, яка основана на приватній і колективній власності. У цей час іде пошук і становлення оптимальних форм інституціонального устрою грошово-кредитної системи, механізму, що ефективно працював би на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Також проводяться роботи з покращення обслуговування приватних осіб. Створення стійкої, гнучкої та ефективної банківської інфраструктури – одна з найважливіших (і в той же час дуже складних) завдань економіки України. Сучасні кредитно-банківські системи мають складну багатоланкову структуру. наш час в діяльності банків України існують серйозні проблеми. Це пов’язано з причинами фінансової кризи в банківській системі, яка залежить від загального стану економіки держави, а також від недостачі необхідного досвіду і підготовлених кадрів для роботи банків в умовах ринкових перетворень. На грошово-кредитну систему впливає занадто ризикована кредитна політика, яка проводиться керівниками під час погоні за прибутками, безглузді витрати на розвиток мереж філіалів без урахування їхньої дохідності. Невідкладні заходи з прискорення реформ в Україні й виведення України із кризисного стану - основні питання подальшого розвитку й удосконалення грошово-кредитной системи країни. У розвиненій банківській сфері країни відбулися глибокі якісні зміни. Затвердилася нова, досить розгалужена ринкова грошово-кредитна система, хоча вона ще не повністю відповідає сучасним вимогам. Грошово-кредитна система в економіці, зв'язаній ринковими відносинами, повинна виконувати більшу, якщо не найголовнішу роль. По-перше, розвинена структура комерційних банків управляє системою платежів у розвинених економічно-ринкових відносинах. По-друге, поряд з іншими фінансовими посередниками, банки направляють заощадження у фірми й підприємства. Ефективність здійснення процесу інвестування засобів у значній мірі залежить від здатності банківської системи направляти грошові фонди саме тим позичальникам, які знайдуть способи їхнього оптимального використання. Серед проблем, що вимагають негайного вирішення в період переходу до ринку, одне з найважливіших місць займає завдання скорочення темпів інфляції й стабілізації грошового обігу. У цих умовах роль і значення грошових і фінансово-кредитних важелів різко зростають.

Грошово-кредитна система - одна з тих секторів економіки, де найбільше ефективно працюють ринкові механізми. Організація грошово-кредитного обслуговування підприємств, організацій і населення, функціонування кредитної системи грають винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування кредитно-фінансового механізму залежать не тільки своєчасне одержання засобів окремими господарськими одиницями, але й темпи економічного розвитку країни в цілому. Разом з тим, еволюція кредитної системи й кредитної справи повною мірою визначається економічною ситуацією в країні. Кожному етапу історико-економічного розвитку народного господарства відповідають свій тип організації кредитної справи, своя структура кредитної системи, що відповідають відповідним потребам у кредитно-фінансовому обслуговуванні окремих ланок економіки Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її оргструктури, організаційно-правових форм здійснення кредитних операцій, форм і методів кредитування й кредитно-розрахункових відносин. Враховуючи величезну роль, яку відіграють банки в економіці країни та проведення грошово-кредитної політики державою, об’єктом даної роботи стала грошово-кредитна система України. Метою роботи є вивчення факторів, які впливають на тип грошово-кредитної політики держави, на встановлення відсоткової ставки, пошук шляхів підвищення дохідності кредитних операцій. РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ 1.1 Поняття грошової системи. Грошовий обіг Грошові системи виникають із зародженням капіталістичного способу виробництва. Грошова система – форма організації грошового обігу у процесі взаємодії її основних елементів, цілісність якій надає закріплення у національному законодавстві та державне регулювання такого обігу. Грошова система утворюється з таких елементів: грошова одиниця країни – міра грошей, прийнята в країні за одиницю (в ній виражаються ціни товарів та послуг); масштаб цін – вагова кількість грошового металу, прийнятого в країні за грошову одиницю; види державних грошових знаків (металевих або паперових), які мають законну силу, порядок їх випуску й обігу (випуск, вилучення та ін.); емісійна система – установи, що здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії; інститути грошової системи – державні і недержавні установи, які регулюють грошовий обіг; валютний паритет – співвідношення з іншими валютами; регламентація безготівкового обігу; порядок обміну національної валюти на іноземну і регульований державою валютний курс; державне регулювання грошового обігу. Існують грошові системи двох типів: металевого грошового обігу, за якого такий грошовий товар виконує всі функції грошей, та паперово-кредитного грошового обігу, в основі якого лежать кредитні гроші. Розвиток грошової системи поділяють на два етапи: загальний еквівалент безпосередньо перебуває в обігу і виконує функції грошей; роль золота як загального еквівалента знижується, а згодом воно перестає виконувати цю роль, і в обігу функціонують кредитно-паперові гроші.

Найпростіше сутність грошового обігу можна визначити як сукупність усіх грошових платежів, які здійснюються в країні упродовж певного періоду або точніше грошовий обіг – це безперервний рух грошей, які виконують функції засобу обігу і платежу, тобто обслуговують кругообіг товарів та послуг. Грошовий обіг відбувається на мікро- та макроекономічному рівнях. На макрорівні грошовий обіг обслуговує кругообіг усього суспільного капіталу в усіх стадіях суспільного відтворення. Гроші функціонують на цьому рівні лише як гроші, виступають сукупним грошовим обігом і не є функціональною формою капіталу. Основними суб’єктами грошового обігу є підприємства (фірми і компанії), домашні господарства, державні структури та фінансові посередники. Отже, грошовий обіг – це безперервний рух грошей у сфері обігу й виконання ними функцій засобу обігу та засобу платежу на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Обертаючись як капітал, гроші найповніше розвивають свої функції. Грошовий обіг обслуговує рух товарів, послуг, інтелектуальної власності, позичкового та фіктивного капіталу та ін. У підтриманні рівноваги в економіці, збалансованості попиту та пропозиції важливу роль відіграє грошова маса. Грошова маса – обсяг випущених в обіг паперових грошових знаків, металевих монет і депозитних грошей. Основна частина грошової маси – це банківські депозити (кредитні гроші), а також деякі види цінних паперів, що мають таку ж купівельну спроможність, як і банківські рахунки. Грошова маса розвинених країн світу формується нині на основі кредитів. У розвинених країнах світу державних паперових грошей, насамперед білетів державного казначейства, як правило, не випускають. Роздрібний товарообіг обслуговують білоні монети з міді, нікелю, алюмінію та інших металів і сплавів. У грошовому обігу також використовують казначейські векселі, сертифікати, облігації. Закони грошового обігу належать до загальних , тобто тих, які дають у декількох суспільно-економічних формаціях. Закони грошового обігу – закони, які виражають внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між кількістю необхідних для обігу грошей, цінами товарів, що підлягають реалізації, і вартістю грошей. Оскільки існують різні форми грошей та виконуваних ними функцій, то відповідно розрізняють і певні типи законів грошового обігу. З урахуванням виконуваних повноцінними грошима функцій міри вартості і засобу обігу за умов металевого грошового обігу та насамперед монометалізму (коли кількість грошей стихійно пристосовувалась до вимог товарного обігу) закон грошового обігу в абстрактній формі виражався формулою: , (1.1) де K – кількість необхідних для товарного обігу дійсних грошей на рік; СЦ – сума цін товарів; О – середнє число обертів за рік кожної грошової одиниці. Другий закон кількості грошей в обігу пов’язаний з виконанням грошима функції платежу, появою кредитних грошей, з обігом платіжних засобів. У ньому якісна характеристика законів грошового обігу комплексно модифікується і набуває вигляду: , (1.2) де СЦ – сума цін товарів; СЦК – сума цін товарів, проданих в кредит; СПБ – сума платежів за борговими та іншими зобов’язаннями; СПП – сума платежів, що взаємно погашаються; ШО – швидкість обігу грошей як купівельного та платіжного засобу.

Саморегулирующаяся рыночная система гарантирует? а)Pотсутствие дефицита товаров; б)Pнедопустимость избытка товаров; в)Pвозможность избытка товаров; г)Pдефициты и излишки товарной массы, которые быстро исчезают в результате действия механизма цен. 2. Как можно органически сочетать рынок и государство в едином механизме регулирования макроэкономики? 3.PНайдите верный ответ. Изучение роли правительств западных стран показывает, что? а)Pзначение государственного сектора падает; б)Pрасходы на всех уровнях управления растут; в)Pгосударственные расходы никак не влияют на негосударственный сектор экономики; г)Pправительственная политика в области налогообложения и экономии средств не оказывает существенного влияния на экономику в целом. 4. Почему тип смешанного управления макроэкономикой имеет множество вариантов? 5. Укажите современные функции государства, которые до XXPв. не были ему присущи. 6. В какой мере и где рынок в России выступает регулятором экономики? Как организовано в нашей стране государственное управление макроэкономикой? Глава 14 Финансы и денежно-кредитная система Из предыдущих разделов учебника стало понятно, что в современном цивилизованном обществе государство приобрело новые качественные признаки

1. Грошово-кредитна система Великобританії

2. Грошово-кредитна система США

3. Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи

4. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

5. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

6. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
7. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
8. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

9. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

10. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

13. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

14. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

15. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

16. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Денежно-кредитные системы

18. Кредитная система РФ и особенности ее организации

19. Роль Центрального банка и его территориальных управлений в развитии кредитной системы

20. История создания кредитной системы в России

21. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства

22. Становление и развитие кредитной системы России XVIII-XIX столетии
23. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж
24. Денежно-кредитная система

25. Кредитная система РК

26. Кредитная система

27. Кредитная система

28. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

29. деньги кредит банки денежно-кредитная система РФ

30. Кредитная система современного российского коммерческого банка

31. Денежно-кредитная система, рынок ссудных капиталов и ценных бумаг

32. Кредиты как основной элемент, структура кредитной системы Украины

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

33. Современная кредитная система

34. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси

35. Становление и развитие денежно-кредитной системы Франции

36. Сущность и формы кредита. Структура современной кредитной системы

37. Кредитная система в структуре денежного хозяйства России

38. Кредитна система США
39. Кредитная система государства
40. Кредитная система и банки

41. Кредитная система и её звенья

42. Кредитная система Российской Федерации

43. Место и роль Федеральной резервной системы в организации денежной и кредитной системы США

44. Низовое звено кредитной системы

45. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

46. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

47. Коммерческие банки, как основа кредитной системы

48. Банковская система: виды банков, их роль и функции в экономике. Банковская система Крыма

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка

50. Анализ денежно-кредитной системы Республики Туркменистан

51. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

52. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

53. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

54. Особливості функціонування єврорегіонів України
55. Кризове явище функціонування та розвитку організації
56. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

57. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

58. Особливості функціонування партійних систем

59. Банки и кредитная система государства

60. Грошово-кредитна політика

61. Денежно-кредитная система Великобритании

62. Денежно-кредитная система и её структура

63. Денежно-кредитная система Украины. Экономический рост и экономическое развитие

64. Денежно-кредитная система Японии

Магниты "Standart", желтые, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Количество: 10 штук. Цвет: желтый.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские

65. Кредит и кредитная система

66. Кредитная система в восстановительный период 1926-1930 гг.

67. Кредитная система России в период НЭПа

68. Особливості функціонування фінансових ринків

69. Финансово-кредитная система РФ, принципы ее формирования и функционирования отдельных звеньев

70. Формирование и развитие кредитной системы Республики Казахстан
71. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
72. Грошово-кредитна політика держави

73. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

74. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

75. Ринок як форма функціонування товарного господарства

76. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

77. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

78. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

79. Державне регулювання економіки

80. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки
Одежда для куклы 42 см (теплый комбинезон).
Куклы тоже любят менять наряды! И для них создается стильная и модная одежда, похожая на одежду для настоящих малышей. Этот теплый
362 руб
Раздел: Для кукол от 25 см

81. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

82. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

83. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

84. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

85. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

86. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі
87. Конкурентоспроможність національної економіки
88. Предмет і методи економіки праці

89. Філософія економіки

90. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

91. Вплив тіньової економіки на оподаткування

92. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

93. Державне регулювання економіки

94. Державне регулювання економіки

95. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

96. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки

97. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

98. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

99. Концесія як механізм розвитку економіки держави


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.