Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Історичні етапи розвитку тестування 2. Напрямки досліджень психологічного розвитку дорослої людини. 3. Моделі інтелекту 4. Складові інтелекту 5. Особливості розвитку інтелектуального рівня студентів. 6. Висновки 7. Література. Вступ. Енциклопедія дає таке визначення інтелекту – розум, здатність мислити і раціонально пізнавати. Слово інтелект походить від латинського слова i ellec us – пізнання, і це можна розуміти, як те, що інтелект це, інструмент, з допомогою якого людина пізнає навколишній світ, усвідомлює сам факт свого існування і виводить закони за якими протікають процеси у природі. Робота науковця полягає у пізнанні природи і знаходження закономірностей у процесах, що протікають у природі. Тому зрозумілим є прагнення досліджувати інтелектуальний розвиток студентів, як майбутніх науковців. Поняття інтелекту суттєво змінювалось з часом. Так само змінювалось уявлення про його природу. Античні греки ототожнювали мислення із діяльністю серця. І лише у класичний період, в наслідок досліджень натуралістів розумову діяльність описують як атрибут вищої нервової діяльності. Для Платона інтелект – надіндивідуальне за природою творче начало, що прилучає людину до божественого світу. Однак Платон вказував на інтелект як на інструмент, що дозволяє пізнати вічні речі лише роземом, а чуттєвий світ не вартий заходу, щоб його відкривати розумом. Арістотель вважав розум, інтелект, мислення безсмертною сутністю, на відміну від душі. Саме через розум люди належать до одного виду, оскільки закони пізнання одинакові для всіх людей, а душа у кожного іншого. Розум існує як всезагальна сутність і лише через розум можна досягнути безсмертя. У часи середньовіччя домінуюча була теза “філософія служанка теології” і інтелект слугував лише для пошуку доказів правдивості Біблії. Однак можна привести цікаве твердження Фоми Аквінського, що лише розумом можна пізнати сутність речей. Цим підтверджувалась важливість розуму у пізнанні, однак було суттєво обмеженно область для його застосування. У історії мінялось поняття інтелекту і область його застосування. У сучасному світі інтелект для психологів, це щось, що можна виміряти з допомогою тестів , тестів для визначення так званого IQ. А визначають його з прагматичною ціллю. Працедавці приймають на роботу працівників, що набрали багато балів IQ у надії отримати вправного робітника. У школах за тестами дітей розподіляють у різні групи для більш і менш обдарованих, щоб витрачати сили і кошти на тих хто має більше шансів потрапити до університету. У роки першої світової війни американці широко застосовували тести для визначення рівня інтелектуального розвитку серед рекрутів для того, щоб швидко розподілити їх за їхнім рівнем у відповідні війскові підрозділи. Однак оскільки поміж рекрутів було багато людей, що погано володіли англійскою мовою, то застосовувались два типа тестів - Альфа для знаючих англійску і Бета - для решти. 1. Історичні етапи розвитку тестування. Історично перші тести для визначення психічного розвитку складались для визначення рівня розумово відсталих дітей. Таким був тест Альфреда Бене який він склав у 1905 році.

Але одні з ранніх публікацій присвячених розумовій відсталості, належить Ж. Е. Д. Ескіролю. Таким був перший етап розвитку тестування інтелекту, і саме тестування відносилось виключно до дітей із відставанням у розвитку. Хоча тоді ще не вкористовувалоли окремої назви, а термін ”інтелектуальний тест” увів американиць Дж. М. Кеттел у 1890 році. Поступово досліди переходили від дітей із порушенням розвитку до загального дослідження стилю мислення дітей. Авторитетом у цій області є Ж. Піаже. Головним у його концепції є розвиток. Діти лише поступово осягають можливість мислити категоріями і завершується цей розвитоку підлітковому віці, і у 14-15 років у підлітка формується мислення дорослого. Цей розвиток проявляється у неперервному переході від одних психічних форм до інших. Усе мислення дитини будується на егоцентричній позиції, і тому головне у мислені результат, а не логічна строгість побудови. Абстрактні поняття дитина прийняти не може і вона просто діє, а роздуми ідуть від конкрентного до конкретного. Поступово розвивалась і теорія логічної діяльності людини. Піаже розрізняв два типи людского досвіду – фізичний (емпіричний) і логіко – математичний. Людина ж оперує цим досвідом користуючись логічними законами, Ж. Е. Д. Ескіроль дійшов висновку, що індивідуальне використання мови визначає інтелктуальний рівень людини. Можна зробити висновок, що саме завдяки мові людина оперує раніше одержаним досвідом. Тому основні зусилля у подальшому були спрямовані на створення мовних тестів, з встановленим в них вербальним змістом. Альфред Біне поділяв тести на чотири класи: тести інтелекту, тести здібностей, тести досягнень, тести особи. Однак шкала Біне була спрямована на виявлення розумово відсталих дітей. Згодом однак дослідники займались розробкою шкал на виявлення диференціації нормальних дітей і дорослих. Такими були тести Біне–Сімона які зазнали трьох стенфордских редакцій, остання з яких була здійснення у 1960. Ці тести є згруповані по віковим рівням: для віку 2-5, 5-14 років і старші. Дальшого розвитку тестування зазнало у роботах Д. Векслера. Шкалу розумового розвитку Векслер розробив у 1939. Сюди у порівнянні з іншими тестами було додано вербальні тести і тести на виконання (дію). Всього у тест Векслера входить одинацять субтестів. До вербальних відносять тести, що дають уяву про загальну культуру досліджуваного, тест на розуміння, аналогії, арифметичний, слівний тест і тест на запам’ятовування. Друга частина, що містить тести дії, дає такі завдання : завершення малюнку, конструювання (кубики Коса), розподіл малюнків, збирання об’єктів і заміна чисел символами. Ці тести Векслера є одними з найбільш популярних тестів, що використовуються у світі. Однак кількість тестів є велика і залежно від потреби застосовують тести, що є найбільш доцільним у даній ситуації. Крім того тут проявляється загальна тенденція переходу від індивідуальних до групових тесті. Що покращувало достовірність результатів оскільки у однакових умовах можна було перевірити значну кількість людей. Однак для усіх цих тестів є характерним значна залежність від культури творців.

Мається наувазі, що тести створені у одній країні будуть у середньому дають вищі результати для людей цієї країни. А іноземці будуть виглядати менш розумними. Тому виникали пропозиції щоб створити тести які б не залежали від етнічної і культурної приналежності опитуваного. І оскільки культура у значній мірі залежить від мови, то і тест повинен бути позбавленим будь-яких мовних завдань. Спроби створити такі тести робились давно, так у 1866 році Е. Сеген створив немовний тест. Зміст завдання полягав ось у чому: на дошці було розташований 10 предметів, той хто тестував знімав ці предмети і вимагав від того кого тестували розташувати їх у початковому порядку. Замірявся час виконання завдання. Ще одним цікавим тестом, що повинен був бути вільним від впливу культури, був тест Гуднафа-Харріса. Дається завдання “намалювати мужчину”(перша форма), “намалювати жінку”(друга форма). Однак у ході досліджень виявилось, що результат сильно залежить від культурного оточення. У загальному ж розрізняють тести індимідуальні і групові, вербальні і невербальні, кількісні і якісні, градуальні і альтернативні, загальні і спеціальні. Найбільш значними є наступні три основні класифікації: ціль, зміст і форми психологічно готестування. А за ціллю розрізняють тести для відбору, роподілення і класифікації. 2. Напрямки досліджень психологічного розвитку дорослої людини. У сучасній психологічній науці дослідження проводять за двома основними напрямками досліджень психологічного розвитку дорослої людини: функціонально-динамічний і особисто-біологічний. Перший підхід базується на визначені коефіцієнтів розумового розвитку, отримані за допомогою стандартних тестів. Ці тести переважно створюються за методикою Векслера і на їх основі досліджують рівень інтелектуального розвитку як у цей момент, так і динаміку змін показників з віком. За цим підходом визначено, що пік розвитку інтелектуальних функцій припадає на період від19 до 30 років. Хоча деякі, досягають максимуму в 40 років, такі наприклад як лексичначи чи об’єм обізнаності . Другий підхід, особисто-біологічний, у психології дорослих звязаний з дослідженнями Гізе, Шарлоти Бюлер, Лемана, Шевчука і інших, статистично обробивших велетенський обєм інформації з біографій видатних людей, і таким шляхом встановивши визначні дати початку і завершення різних видів діяльності, піки досягнень продуктивності, ритму життя і творчості. За цією методикою піки, фази і оптимуми досягненьу науці, техніці, мистецтві, суспільно-політичній діяльності сильно зміщені у зону більш пізньго віку і припадає на період від 30 до 60 років. Так видатні науковці чи політичні діячі ( Нютон, Черчіль) досягали своїх успіхів у старшому віці і зберігали працездатність майже до кінця своїх днів. У той час видатні поети проявляються у дуже ранньму віці. А в науці відомо коли молоді науковці-фізики маючи вік 25-30 років (де-Бройль, Гайзенберг, Дірак, Шредінгер) фактично побудували новий розділ фізики - квантову механіку. Альберт Айнштайн у свої 26 років створив знамениту спеціальну теорію відносності. Однак вони і у старшому віці продовжували активно займатись наукою.

Архій був так званим «етелопроксеном» (сказати б «добровільним консулом») Самосу в Спарті. 55.4. Архія було поховано «коштом громади» в для нього спорудженій гробниці після падіння Полікрата. 56,1. Геродот підкреслює тут, що цей похід лакедемонців був першим у походах під час боротьби «Європи з Азією». Другий похід був уже 479 р. до н. є. 57.1. Мешканці о. Сіфносу виплачували податки афінянам у розмірі 9 талантів, що було дуже великою сумою, зважаючи на малі розміри цього острова. Лише його мешканцям було дозволено карбувати свою монету серед членів Делоського союзу. 57.2. Копальні золота та срібла, що були на Сіфносі, нібито затопило море (за повідомленням Павсанія). 57.3. Скарбницю сіфносців у Дельфах було відкрито французькими археологами в 1893 р. і те, що там збереглося, підтверджує опис Геродота. 57.4. Тут є найдавніша згадка про використання пароського мармуру. 58,1. В архаїчну епоху судна фарбували чорною фарбою. З розвитком морської торгівлі їх стали фарбувати кіновар'ю. •' 59.1. Так було із фокейцями, які купили о-ва Ойнусси (І, 165)

1. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

2. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

3. Особливості економічного розвитку Київської Русі

4. Історія розвитку криміналістики в Україні

5. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

6. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
7. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
8. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

9. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

10. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

11. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

12. Етапи розвитку валюти

13. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

14. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

15. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

16. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

19. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

20. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

21. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

22. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
23. Історія розвитку вітчизняних бірж
24. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

25. Історія розвитку анатомії як науки

26. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

27. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

28. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

29. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

30. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

31. Історія розвитку концептуальних підходів до аудиту

32. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

34. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

35. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

36. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

37. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

38. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України
39. Предмет і метод статистичної науки. Історія розвитку суспільної науки "Статистика"
40. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

41. Роль політичних партій у розвитку демократії

42. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

43. Філософські засади європейської моделі розвитку України

44. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

45. Особливості розвитку англійської мови в Індії

46. Історія розвитку методики орфоепії

47. Історія розвитку баз даних

48. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

50. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

51. Історія розвитку України

52. Ліберальна модель розвитку Росії

53. Особливості історичного розвитку Молдови

54. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти
55. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
56. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

57. Антропологічна концепція розвитку культури – зв’язку людини з природою

58. Гуманістичні теорії розвитку культури Е. Фромма і А. Маслоу

59. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

60. Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

61. Історія розвитку танцю модерн

62. Тенденції розвитку української літератури 90-х років XX століття

63. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

64. Сировинна база і напрямки розвитку хутряної промисловості

Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы

65. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

66. Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику

67. Значення місцевих неспецифічних протеолітичних механізмів у розвитку виразкових уражень шлунково-кишкового тракту

68. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

69. Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

70. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
71. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії
72. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

73. Види та причини порушень розвитку дітей

74. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

75. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

76. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

77. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

78. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

79. Напрямки розвитку Бразилії

80. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

82. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

83. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

84. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

85. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

86. Кризове явище функціонування та розвитку організації
87. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
88. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

89. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

90. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

91. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

92. Вибір стратегії розвитку ВАТ "Миколаївцемент" за методом фірм "Дженерал Електрік" — "МакКінсі"

93. Біологічні основи методу розвитку рухових якостей

94. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

95. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

96. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Мелки для доски, 12 цветов.
Набор цветных мелков для досок. Количество цветов: 12. Яркие цвета. Без пыли и крошек. Легко стирается. Обернуты в бумажную манжетку. В
416 руб
Раздел: Мел

97. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

98. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

99. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.