Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Транспорт Транспорт

Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство транспорту та зв’язку України ХІІТ Кафедра “Вагони” Організація технологічного процесу ремонту в цеху правки & bsp; Пояснювальна записка та розрахунки до курсової роботи з дисципліни „Організація, виробництво та логістика на ВРП” & bsp; & bsp; Виконала: ст.гр.8-4-В Петренко О.П. Прийняла: викладач Сагайдак Т.М. 2009 Зміст Вступ 1. Вибір та обґрунтування організації виробничого процесу ВРП 1.1 Призначення цеху правки платформ 1.2 Характеристика продукції, що ремонтується в цеху правки платформ 1.3 Характеристика виробничої структури та структури управління ВРЗ 2. Вибір та обгрунтування методу організації ремонту вагонів 2.1 Характеристика існуючих методів організації ремонту вагонів 2.2 Обгрунтування впровадження потокової лінії 3. Теоретичні основи проектування та розрахункові параметри потокових ліній по ремонту вагонів 3.1 Загальна характеристика потокового методу ремонту вагонів 3.2 Класифікація потокових ліній 3.3 Розрахунок основних параметрів потокової лінії 3.4 Синхронізація технологічного процесу ремонту платформи 4. Промислово-виробничий персонал та його розрахунок 5. Системи та форми оплати праці робітників 6. Планування цеху та вибір необхідної кількості обладнання 7. Розробка алгоритму розрахунку параметрів потокової лінії 8. Виробнича логістика та управління виробничими процесами 8.1 Аналіз існуючих систем якості продукції 8.2 Поняття виробничої логістики 8.2.1 Логістика складування 8.2.2 Організація роботи технологічного транспорту 9. Техніко-економічне обґрунтування прийнятого потокового методу ремонту 10. Охорона праці при впровадженні потокового методу організації ремонту 10.1 Аналіз потенційних небезпек і виробничих шкідливостей у цеху правки 10.2 Заходи по забезпеченню безпеки і нормальних умов праці Список використаних джерел Додаток А (обов’язковий) Додаток Б (обов’язковий) Додаток В (обов’язковий) Вступ Одна з головних галузей на якій тримається економіка України та й, взагалі, більшості країн є і залишиться - залізничний транспорт, тому його роль неможливо переоцінити. Він являється основним видом транспорту. Вагома частина перевезень припадає на залізницю. На жаль, під час глобального економічного колапсу, обсяги перевезень і транспортування вантажів упали, але навідміну від інших галузей в залізниці можна бути впевненим і сміливо дивитись в майбутнє. Вагонне господарство з його основним вагонним парком являється однією з головних та складних галузей залізничного транспорту. Сучасний парк вагонів відрізняється багатьма типами та конструкцією вагонів. Це обумовлено необхідністю задоволення різноманітним потребам перевезень. При перевезенні вантажу, а також при завантажувально-розвантажувальних роботах вагони пошкоджуються та потребують ремонту. Ремонт вагонів виконується при технічному огляді вагона, в депо та на заводах. Найбільший обсяг робіт по ремонту вагонів, а саме капітальний ремонт, виконується на заводі. В депо виконується плановий деповський ремонт, який визначається по пробігу вагона або по зовнішньому вигляду вагона. Від якісної та злагодженої роботи усіх підрозділів вагонного господарства залежить безперебійність та безпека руху поїздів, своєчасне забезпечення перевезень технічно справним рухомим складом.

Відновлення працездатності вагонного парку і підтримка його в технічно справному стані здійснюють вагоноремонтні заводи і вагонні депо при планово-попереджувальному і поточному ремонті вагонів. Для досягнення цієї мети проводиться реконструкція існуючої ремонтної бази, причому особлива увага приділяється підйому технічного рівня виробництва на діючих підприємствах. Для більш повного освоєння безупинно зростаючого обсягу перевезень на залізничному транспорті, поряд з постачанням нових універсальних і спеціальних вантажних вагонів у великих кількостях, проводяться модернізація і періодичний ремонт наявного вагонного парку для забезпечення більш інтенсивного його використання в довгосоставних великовантажних потягах зі зростанням швидкості руху й осьових навантажень. З метою підвищення ефективності виробництва, подальшого поліпшення якості ремонту вагонів, створення більш сприятливих умов виконавцям робіт у вагонних депо постійно удосконалюються технологічні процеси ремонту вагонів і їхніх складових частин, вводяться в експлуатацію нові високопродуктивні машини і механізми, підвищується кваліфікація робітників, широко впроваджується більш прогресивний потоковий метод деповського ремонту вагонів замість стаціонарного. Організація ремонту вагонів, їхніх вузлів і деталей на автоматизованій і механізованій поточно-конвеєрній лініях є одним з головних напрямків прискорення науково-технічного прогресу у вагоноремонтному виробництві. При потоковому методі ремонту у вагонних депо досягається високий ступінь механізації і автоматизації всіх ремонтних та допоміжних робіт з використанням більш продуктивного устаткування і технологічного оснащення; максимальна паралельність робіт і строге дотримання послідовності їхнього виконання; чітка спеціалізація ремонтних позицій на виконанні визначених операцій; найкраще використання робочого часу виконавців робіт у строгій відповідності з кваліфікацією; одночасність виконання робіт на всіх ремонтних позиціях потокової лінії; створення незнижуваного технологічного запасу вагонних частин; використання конвеєрів і інших спеціальних транспортних засобів для переміщення вагонів, їхніх вузлів і деталей на всьому технологічному циклі виконання робіт; строге дотримання ритмічності виконання окремих ремонтних операцій і всього технологічного процесу; більш ефективне використання виробничих площ і ремонтних засобів вагонних депо. В даній курсовій роботі виконується розрахунок параметрів потоково – конвеєрної лінії та цеху правки вагонів вагоноремонтного заводу, промислово – виробничого персоналу, вирішуємо питання заробітної плати, розраховуємо необхідну кількість потрібного обладнання. Всі розрахунки виконані із застосуванням програми Microsof Excel. 1. Вибір та обґрунтування організації виробничого процесу ВРП & bsp; 1.1 Призначення цеху правки платформ Виробничою структурою називається склад всіх цехів та дільниць, органів управління, обслуговуючих господарств та служб, які прямо або побічно приймають участь у виробничому процесі і знаходяться між собою у визначеному зв”язку. Виробничий процес – складний комплекс процесів, які проходять на дільницях цеха в якому приймають участь робітники різних професій і кваліфікацій за допомогою різних машин, інструментів і пристроїв виконують різні операції.

Основні виробничі ланки на заводі – цехи. Цехом називається відокремлена в адміністративно-виробничому і господарчому відношенні спеціалізована частина підприємства, призначена для виготовлення і ремонту продукції. Цех має самостійне адміністративно-технічне керівництво, яке підпорядковується апарату керування підприємства. В даній курсовій роботі розглядається цех правки платформ. Цех правки та ремонту металічних елементів рами та кузову вагона призначений для виконання найбільш складних та трудомістких робіт по виправленню та ремонту деформованих рам та елементів кузова зі значними пошкодженнями та зносами. Цех правки та підготовки вагонів до ремонту відноситься до основних цехів на підприємстві і призначений для виконання найбільш складних та трудомістких робіт з виправлення і ремонту деформованих рам і елементів кузова зі значними пошкодженнями і зносами. Основною формою організації виробничих процесів у вагоноремонтних цехах на етапі правки є поточний метод, який дозволяє найбільш раціонально організувати складні та багато комплексні роботи. Ремонтні позиції та робочі місця на лінії розташовуються по ходу технологічного процесу виконання робіт. Всі операції процесу правки групуються по видах та технологічній однорідності робіт та розподіляються по спеціалізованим робочим місцям (позиціям). При цьому додержується умова, щоб тривалість виконання робіт на кожному робочому місці була кратна ритму поточної лінії. У таблиці 1.1 зазначено технологічний процес ремонту платформ у цеху правки. Таблиця 1.1 – Технологічний процес правки платформ Позиція Операції Обладнання І 1 Постановка вагона на позицію Конвеєр, набір слюсарного інструменту, шліфувальні пристрої, машина правки рами, електрозварювальний апарат 2 Заміна пошкоджених дошок підлоги та ущільнення підлоги 3 Правка горизонтальних прогинів рами 4 Правка елементів шворневих, поперечних та кінцевих балок рами 5 Постановка накладок на елементи рами 6 Переміщення конвеєра ІІ 1 Розбирання механізму кріплення, зняття несправних деталей Конвеєр, набір слюсарного інструменту, машина правки листів бортів, прес, нагрівач, електрозварювальний апарат 2 Правка петель та петель-стійок, правка державок петель та валиків 3 Заміна несправних секцій бортів, відновлення загублених ув”язочних кілець, кронштейнів, запорів 4 Правка вигинів бокових бортів 5 Правка вигинів торцевих бортів 6 Правка пробоїн та протертостей 7 Постановка бортів 8 Здавання робіт ВТК Створення таких механізованих цехів правки на вагоноремонтних підприємствах дозволяє найбільш продуктивно виконувати складний комплекс ремонтно-правильних робіт на спеціалізованих позиціях, оснащених відповідними механізованими агрегатами і пристроями. 1.2 Характеристика продукції, що ремонтується в цеху правки платформ У цеху правки ремонтують платформи. Платформи (рисунок 1.1) відносяться до відкритого рухомого складу та призначені для перевезення довгомірних вантажів (лісоматеріалів, металопрокату, будівельних конструкцій), машин та обладнання, контейнерів, вантажів у ящиках та деяких насипних вантажів, що не потребують захисту від атмосферних опадів.

Активний діяч Революційної Української партії, згодом — Української народної партії М.Міхновського 1917 р. — член Центральної Ради. Один з організаторів Української Демократичної-Хліборобської партії. З 1919 р. — працівник ВУАИ. Репресований. Шемет Сергій Михайлович (1875–1957) — громадський і політичний діяч. Закінчив Технологічний інститут у Санкт-Петербурзі, інженер. Заснував культурне товариство «Родина» (1900–1904). Один з організаторів Української Народної партії та Української Демократично-Хліборобської партії. Очолював делегацію Лубенського хліборобського з'їзду до Центральної Ради в березні Л918 р., один з ініціаторів скликання і учасник всеукраїнського конгресу хліборобів. З 1919 р. — на еміграції (Австрія, Німеччина, Франція, Австралія). Член Ради присяжних монархічного Українського Союзу Хліборобів-Державників, особистий секретар П. Скоропадського, провідна постать ге індіанського руху. Один з фундаторів «Союзу Українських організацій Австралії». 126 Липинський В'ячеслав Казимирович (1892–1931) — історик, філософ політичний діяч

1. Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету

2. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

3. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

4. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

5. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

6. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"
7. Залізничний транспорт України у 1943-1945 рр.: проблеми відбудови і забезпечення військових перевезень
8. Радикуліт: характеристика його прояву, профілактика засобами фізичної культури

9. Суть процесу навчання та засоби його активізації

10. Министерство транспорта и коммуникаций КР

11. Структура транспорта в Европе

12. Автомобильный транспорт РФ

13. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

14. Засоби захисту права власностi

15. Транспорт (г. Москвы)

16. Ремесло, техника и транспорт Древнего Египта

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

17. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

18. Транспорт и окружающая среда

19. ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ АКТИВНОСТI МОЛОДИХ ШКОЛЯРiВ

20. Технические средства транспорта

21. Автомобильный транспорт

22. Железнодорожный транспорт при открытой разработке рудных месторождений
23. Оптимизация перевозочного процесса автомобильным транспортом
24. Экономика отрасли (транспорт)

25. Роль транспорта в организации экономического пространства России

26. Классификации опасных грузов на железнодорожном транспорте

27. Управление транспортом

28. Автомобильный транспорт РФ

29. Трубопроводный транспорт в России

30. Ценовая политика. Особенности ценовой политики на транспорте

31. Водный холодильный транспорт

32. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

34. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

35. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

36. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

37. Экономика на водном транспорте

38. Анализ зависимости перевозок пассажиров на автомобильном транспорте
39. Экономика ж.д. транспорта
40. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

41. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

42. Транспортное обеспечение туризма (на примере воздушного транспорта Республики Казахстан)

43. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

44. Северо-западный международный транспортный коридор и железнодорожный транспорт

45. Развитие транспорта в России

46. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра

47. Пути соершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта

48. Пути соершенствования грузовых перевозок на разных видах транспорта

Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сменный фильтр "Барьер-4" (3 штуки).
Сменная кассета Барьер-4 «для водопроводной воды» прекрасно подходит для использования на кухне в городской квартире. Высококачественный
674 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Как действуют лекарства внутри нас

50. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)

51. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

52. Процес управління та його основні стадії

53. Московский транспорт раньше и теперь

54. Московский транспорт в дометрополитеновскую эру и строительство первой очереди
55. Внешнеторговые операции на морском транспорте
56. Городские пути сообщения транспорта

57. Плюсы и минусы рекламы на транспорте

58. Реклама на остановках городского транспорта и лайтпостерах

59. Янтра-йога: постижение собственного совершенства

60. Cекс. Йога. Любовь.

61. Страхование водного транспорта

62. Коммерческая эксплуатация на Воздушном транспорте

63. Взаимодействие видов транспорта

64. Выбор наиболее выгодного вида транспорта

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

65. Новые виды транспорта

66. Организация перевозок и управление на транспорте

67. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом

68. Современное состояние морского транспорта России

69. Транспорт

70. Транспорт Контрольная 1
71. Транспорт контрольная 2
72. Электрическое оборудование городского электрического транспорта

73. Выбор наиболее выгодного вида транспорта

74. Транспорт

75. Московский транспорт

76. Организация коммерческой работы на внутреннем водном транспорте

77. Транспорт

78. Йога и художественная йога

79. Философия йоги

80. Інформаційне забезпечення

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

81. Проблемы экологии автомобильного транспорта России

82. Солнечный транспорт

83. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

84. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

85. Транспорт в Восточном Казахстане

86. Конфликты, возникающие внутри организации
87. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні
88. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

89. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

90. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

91. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

92. География морского транспорта России

93. Транспорт Тверской области

94. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

95. Органи внутрішніх справ України

96. Система пожаротушения внутри двигателя ССП-2А. ССП-7 самолета -АН12 А

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

97. Способи забезпечення кредитів

98. Организация перевозки железнодорожным транспортом в войсках ПВО СВ.

99. Обеззараживание транспорта, техники и оборудования

100. Безопасность и защита от терроризма – основа качественного и надежного функционирования сложных техногенных систем транспорта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.