Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Валютні операції банку та валютні ризики

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістРозділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків Розділ 2. Аналіз практики здійснення комерційними банками валютних операцій 2.1. Оцінка нормативно-правових актів, які регулюють валютні операції комерційних банків 2.2 Види валютних операцій, що здійснює ВАТ «Альфа-Банк» 2.3 Аналіз операцій ВАТ «Альфа-банк» на міжнародному й внутрішньому валютному ринку 2.4. Аналіз валютної позиції ВАТ «Альфа-банк» Розділ 3. Шляхи вдосконалення валютних операцій ВАТ «Альфа-Банк» 3.1 Заходи по вдосконаленню управління валютними операціями ВАТ «Альфа-Банк» 3.2. Особливості управління валютними ризиками й страхування валютних ризиків Висновки Список використаної літератури ДОДАТКИ Розділ 1. Валютні операції банку та валютні ризики 1.1. Місце та роль валютних операцій у діяльності комерційних банків Валютний ринок у широкому розумінні — це сфера зовнішньоекономічних відносин, які проявляються при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти та цінних паперів в іноземній валюті, експортно-імпортних операцій між резидентами та нерезидентами, а також операцій з інвестування валютного капіталу та залучення і розміщення вільних валютних коштів. Валютні ринки з інституціональної точки зору — це сукупність комерційних і центральних банків, бірж, брокерських фірм, корпорацій (особливо транснаціональних), міжнародних валютно-кредитних і фінансових організацій. Валютні ринки безпосередньо — це офіційні центри, де відбувається купiвля-продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. Вони обслуговують міжнародний платіжний обіг, пов’язаний з оплатою грошових зобов’язань юридичних або фізичних осіб різних країн. Резиденти та нерезиденти, які здійснюють у встановленому НБУ порядку операції через уповноважені банки. 1. Центральні банки виходять на валютний ринок з двох причин: з метою залучення іноземної валюти від імені свого уряду (наприклад, для поповнення федерального резерву) та з метою створення впливу на валютний курс. В Україні таким банком є Національний банк України. 2. Комерційні банки. Банки, яким надано право на проведення валютних операцій, називаються уповноваженими, девізними або валютними. В Україні це — будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території країни, що має ліцензію Національного банку України на виконання валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів. Рис. 1.1. Взаємовідносини учасників валютного ринку 3. Фінансові установи (фонди хеджирування, пенсійні фонди) — установи, які виступають на ринку через посередництво банків. Уповноваженими кредитно-фінансовими установами називаються ті, що отримали ліцензію НБУ на проведення валютних операцій (наприклад, Українська фінансова група, Кредитно-фінансова спілка та ін.). Згідно з чинним законодавством міжнародні розрахунки, пов'язані з експортом та імпортом товарів, наданням послуг, іншими комерційними угодами, здійснюються резидентами України лише через уповноважені банки. Міжнародні розрахунки за комерційними угодами виконуються банками, як правило, у вільно конвертованій валюті.

Уповноважені банки здійснюють міжнародні розрахунки у формах документарного акредитива, банківського переказу та інших. Можливість використання тих або інших форм розрахунків може визначатися міждержавними угодами, встановлюватися в міжбанківських кореспондентських угодах з іноземними банками. Залежно від стану платіжного балансу України НБУ може коригувати форми розрахунків з окремими країнами. Вибір конкретної іноземної валюти і форми розрахунків визначаються за погодженням сторін і фіксуються в умовах контракту. Здійснення розрахунків в іноземній валюті регулюється Законом України від 23.09.94 «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». Цим Законом передбачено такі положення: 1. Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контракті, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення продукції, що експортується. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ. 2. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки в разі, коли таке відстрочення перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу, або виставлення векселя на користь постачальника продукції, що імпортується, потребує індивідуальної ліцензії НБУ. При застосуванні розрахунків щодо імпортних операцій резидентів у формі документарного акредитива термін, який передбачений вище (90 днів), діє з моменту здійснення уповноваженим банком платежу на користь нерезидента. 3. Резиденти, які купують іноземну валюту через уповноважені банки, для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами повинні здійснювати перерахування таких сум протягом 5 робочих днів з моменту зарахування таких сум на валютні рахунки резидентів. 4. Порушення резидентами термінів, передбачених у пунктах 1 і 2, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки в іноземній валюті, перерахованої в грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. 5. У разі порушення резидентами термінів, передбачених у пункті 3, придбана валюта продається уповноваженими банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютному ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, що може виникнути за такою операцією, щоквартально направляється до Державного бюджету. Негативна курсова різниця відноситься на результати господарської діяльності резидента . 6. У випадку перевищення строків, зазначених у пунктах 1 і 2, у випадку виконання резидентами договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення НБУ може надавати індивідуальні ліцензії. Існують такі форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності: 1. Банківський переказ - це доручення клієнта банку перерахувати грошові кошти на користь іншої особи. У міжнародних розрахунках банк здійснює переказ коштів за допомогою свого банку-кореспондента. Бажано, щоб цей банк-кореспондент знаходився в країні, де отримуються кошти.

У зовнішньоекономічних розрахунках банківський переказ використовується, зокрема, для оплати: боргових зобов'язань по раніше одержаних кредитах, авансових платежах; рекламацій за поставку неякісної продукції; авансових платежів; розрахунків нетоварного характеру. Схема розрахунків шляхом банківських переказів мало чим відрізняється від розрахунків платіжними дорученнями у внутрішньо-господарському обороті. Експортер пересилає імпортеру документи, передбачені контрактом. Імпортер виписує доручення своєму банку перерахувати кошти на рахунок експортера (постачальника). Розрахунки банківським переказом більш вигідні для покупця, але вони не захищають інтереси експортера. 2. Розрахунки по відкритому рахунку полягають у продажу товарів у кредит, при цьому в експортера немає гарантій одержання платежу від імпортера. Тому такі розрахунки застосовуються тоді, коли існують регулярні і стабільні ділові відносини між покупцем і виробником (наприклад, асоційованими членами транснаціональних корпорацій) і немає законодавчих обмежень. Розрахунки по відкритому рахунку передбачають, що експортер відвантажує на адресу покупця товар, надсилає йому відповідні документи та записує суму у дебет рахунку покупця. Цей рахунок відкривається не в банку, а ведеться підприємством-постачальником. Імпортер повинен оплатити одержані товари протягом заздалегідь обумовленого строку, причому він розпоряджається товарами на свій розсуд . 3. Інкасо означає операції, здійснювані банками на підставі одержаних інструкцій з документами з метою: одержання акцепту або платежу залежно від угоди; видачі комерційних документів проти акцепту або проти платежу; видачі документів на інших умовах. Документи, за якими здійснюються операції по інкасо, бувають такими: фінансові - документи, по яких здійснюються розрахунки за контрактом (переказні векселі, чеки, платіжні розписки або інші документи); комерційні - документи, що надають право власності на товар і супроводжують його (відвантажувальні документи, документи на право власності). Існує два види інкасо: чисте (означає інкасо фінансових документів, що не супроводжуються комерційними документами); документарне (означає інкасо фінансових документів, що супроводжуються комерційними документами, або інкасо лише останніх документів) . Розглянемо посередницькі операції комерційних банків з іноземною валютою. Купівля та продаж іноземної валюти здійснюється на валютному ринку. При цьому тут складається така система взаємовідносин: між комерційними банками та їх клієнтами у даній країні; між комерційними банками однієї і тієї ж країни; між комерційними банками різних країн; між комерційними та центральними емісійними банками; між центральними емісійними банками. У першій ланці з цих сфер валютного ринку ведеться роздрібна торгівля іноземною валютою, а в решті - оптова торгівля. Торгівля валютою може здійснюватись комерційними банками на комісійних засадах або за власний рахунок. Валюти розрізняють за двома ознаками: 1. Конвертованістю: вільно конвертована; неконвертована. 2. Строковістю: касова, або операція спот, при якій розрахунки між продавцем і покупцем валюти здійснюються не пізніше, ніж на другий робочий день після укладення угоди; строкова, або форвардна угода, що передбачає розрахунок між продавцем та покупцем валюти не раніше, ніж через два робочі дні після її укладення за курсом, зафіксованим в угоді.

При этом необходимо иметь в виду, что валютные ценности, противоправно отчужденные у собственника или владельца, подлежат возвращению по принадлежности, за исключением случаев, предусмотренных законом. В тех случаях, когда по воле собственника валютные ценности стали объектом преступной сделки, таковые подлежат обращению в доход государства, даже если собственник по каким-либо основаниям не был привлечен к уголовной ответственности. Деньги и иные ценности, нажитые в результате нарушения правил о валютных операциях или спекуляции валютными ценностями, подлежат обращению в доход государства независимо от применения к осужденному конфискации имущества. Если деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, не обнаружены, полученные суммы либо стоимость ценностей взыскиваются в доход государства. 13.PСудебной коллегии по уголовным делам и Военной коллегии Верховного Суда СССР, Верховным судам союзных республик, военным трибуналам округов, групп войск и флотов усилить надзор за рассмотрением дел о нарушении правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями, периодически обобщать практику рассмотрения дел этой категории и принимать необходимые меры к своевременному устранению допускаемых судами ошибок

1. Организация валютно-обменных операций на внутреннем внебиржевом валютном рынке

2. Характеристика деятельности аптечной организации

3. Качественные характеристики персонала в организации

4. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

5. Отзыв у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций как элемент процедуры банкротства

6. Организация, оформление и учет лизинговых операций в кредитных организациях
7. Организация аудита по учёту кассовых операций
8. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

9. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

10. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

11. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

12. Организация прямых продаж

13. Тарифно-квалификационные характеристики и должностные инструкции

14. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

15. Об организации продаж…

16. Организация как социальное явление. Общая характеристика коллектива

Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Организация и технология подготовки к продаже непродовольственых товаров в магазине

18. Организация торгово-технологического процесса по продаже непродовольственных товаров

19. Характеристика места обитания и пространственной организации популяции пищухи алтайской

20. Организация операций коммерческих банков с ценными бумагами с целью продажи

21. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

22. Бухгалтерский учет и аудит продажи товаров торговой организации на примере ЗАО "Л.О.Т"
23. Анализ Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь
24. Виды хлеба. Организация хранения лука. Характеристика кондитерских изделий и кофе

25. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

26. Организация продажи безалкогольных напитков в магазине "Боровецкий" №1

27. Организация продажи чая

28. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

29. Ценообразование и организация продаж товаров

30. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

31. Бизнес-план организации: структура и характеристика

32. Характеристика внешних факторов, влияющих на деятельность организации

Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Характеристика Чехии и Словакии с точки зрения организации туризма

34. Характеристика монопольного ринку

35. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

36. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

37. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

38. Структура организации материи
39. Общая характеристика процесса научения
40. Редкие растения, краткая характеристика

41. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

42. Организация и несение караульной службы

43. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

44. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

45. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

46. Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны

47. Экономико-географическая характеристика Юга США

48. Австралия - экономико-географическая характеристика

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

50. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

51. Характеристика Австралии

52. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

53. Экономико-географическая характеристика Московского региона

54. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)
55. Экономико-географическая характеристика Японии
56. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

57. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

58. Роль транспорта в организации экономического пространства России

59. Общая характеристика Туниса

60. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

61. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

62. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

63. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

64. Комплексная характеристика Словении

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

65. Китай. Характеристика страны

66. Социально-экономическая характеристика Индии

67. Экономическая характеристика Псковской области

68. Характеристика политико-географического положения Китая

69. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

70. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)
71. Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций
72. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

73. Налоги на прибыль организаций

74. Налог на прибыль организаций торговли

75. Порядок исчисления налога на прибыль организаций торговли на примере ЗАО «…»

76. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

77. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

78. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

79. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

80. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

82. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

83. Виды коммерческих организаций

84. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

85. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

86. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
87. Купля-продажа жилья
88. Сравнительная характеристика средневековых государств

89. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

90. Конституция США: Общая Характеристика

91. Характеристика источников Конституционного права

92. Характеристика Конституции Франции

93. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

94. Международная организация по стандартизации ИСО

95. Региональные международные организации как субъекты международного права

96. Налоговая ответственность предприятий /организаций/ за нарушение налогового законодательства

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Налоговая отчетность организаций по ресурсным платежам

98. Договор подряда и договор об организации перевозок

99. Организация страхования в коммерческой деятельности

100. Страховой рынок Украины и его характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.