Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Особливості кредитування малого бізнесу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Курсова робота Особливості кредитування малого бізнесу ЗмістВступ Розділ 1. Економічна характеристика та суть банківських програм по кредитуванню малого бізнесу Розділ 2. Аналіз діючих програм кредитування суб'єктів малого бізнесу комерційним банком на прикладі Ужгородської філії ВАТ АБ &quo ;Укргазбанк&quo ; Розділ 3. Проблеми кредитування малого бізнесу в Україні та шляхи їх рішення Висновки Список використаної літератури Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 Вступ В умовах дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме суб`єкти підприємництва, які не потребують великих стартових інвестицій, спроможні за певної підтримки найшвидше і найефективніше розв`язувати проблеми кризової економіки України, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню. Саме малий бізнес створює 65-80 % валового національного продукту, забезпечує ринкову конкуренцію, наслідком якої є висока якість товарів і найповніше задоволення потреб споживачів. В малому бізнесі зайнято близько 70% робочих місць. Проте порівняно з іншими країнами Україна має набагато гірші не тільки якісні, а й кількісні показники розвитку малого бізнесу. Справа в тому, що значення малого та середнього бізнесу в економіці дуже велике. Без цієї сфери ринкова економіка ні функціонувати ні розвиватися не буде. Становлення та розвиток цієї сфери є одною з головних проблем економічної політики в умовах переходу від адміністративно-командної економіки до нормально функціонуючої ринкової. Отже сфера малого та середнього бізнесу в ринковій економіці є ведучим сектором, який визначає темпи економічного росту, структуру та якість валового національного продукту. Беззаперечно те, що для розвитку малого та середнього бізнесу необхідні вільні грошові кошти, які повинні бути спрямовані в найбільш привабливі сфери бізнесу. Але за сучасних умов не легко відшукати такі ресурси підприємствам будь-якої галузі. Отже, актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що застосування кредиту є необхідним елементом процесу функціонування ринкової економіки, а також чи не єдиним джерелом вирішення проблеми забезпечення стабільної, ритмічної роботи підприємств різних галузей народного господарства, зокрема малого бізнесу. Тим більше, що кредит потрібен вже існуючому підприємству. Дана робота присвячена проблемі кредитування банками підприємств малого бізнесу за сучасних умов. Об'єктом дослідження виступають кредитні відносини. Суб'єктами є банківські установи з одного боку та малого підприємства з іншого, які в свою чергу приймають безпосередню участь в процесі надання та отримання кредитних ресурсів. Метою даної роботи є дослідження процесу надання кредитів комерційними банками суб'єктам малого бізнесу, а саме аналіз програм, які пропонують комерційні банки суб’єктам малого підприємництва; також виявлення недоліків (на основі аналізу роботи Ужгородської філії ВАТ АБ &quo ;Укргазбанк&quo ;, зокрема кредитного відділу) та пропозицій щодо їх усунення або запобіганню. А також, проаналізувати проблеми надання кредитів суб’єктам малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення.

На конкретному прикладі Ужгородської філії ВАТ АБ &quo ;Укргазбанк&quo ; в роботі буде розглянуто взаємовідносини малих підприємств з банками, включаючи програми кредитування малих підприємств установою банку, оцінку кредитоспроможності позичальника та методи забезпечення кредитів. В останньому розділі висвітлено проблеми вдосконалення практики кредитування малих підприємств. Поряд з цим були висловлені пропозиції щодо усунення перешкод які стоять непомірно великим бар'єром в діяльності суб'єктів малого бізнесу і таким чином ускладнюють процес отримання кредитів. Але за сучасних умов пріоритетним шляхом подолання перешкод в діяльності підприємств є посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва. Посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в різних аспектах. Кредит є обов'язковою умовою розширеного відтворення, важливою складовою діяльності державних, акціонерних, та малих підприємств, надійним інструментом, який опосередковує процес виробництва і реалізації продукції. Кредит сприяє технічному прогресу, стає джерелом капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва. Розділ 1. Економічна характеристика та суть банківських програм по кредитуванню малого бізнесу Розвиток малого підприємництва з часу здобуття Україною незалежності більш або менш активно проголошувався державою як один із пріоритетів державної політики. Але за результатами досліджень державної політики щодо малого підприємництва в Україні можна зробити невтішний висновок, а саме – малому та середньому бізнесу дуже мало приділялось уваги з боку держави, а в деяких напрямках зовсім не зроблено нічого. Після виходу Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. та Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.11.2000 у підприємців з`явилася надія про те, що держава все ж почне піклуватися про малий та середній бізнес в країні, але, як показує історія п`яти років, цього не відбулось. Сьогодні малий та середній бізнес якнайбільше потребує фінансових ресурсів для свого розвитку. Фінансово-кредитна підтримка держави, що є одним із головних напрямків державної підтримки, які визначені в вище зазначених законах, є досить незначною і закритою бюрократичними перепонами, хоча деякі кроки зроблені – це участь НБУ, Міністерства фінансів України в програмі кредитування малого бізнесу з ЄББР, Світовим банком, Німецьким банком реконструкції (KfW), Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). Тому малому та середньому бізнесу приходиться шукати необхідних фінансових ресурсів на ринку – банківському ринку. Залучення банківського кредиту є класичною технологією запозичення необхідних фінансових ресурсів. На сьогодні банківські кредити дають змогу фінансувати витрати суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язані з придбанням основних і поточних активів, покриттям таких потреб підприємства, як тимчасове збільшення виробничих запасів, виникнення (збільшення) дебіторської заборгованості, іншими зобов’язаннями.

В Україні спостерігається активізація діяльності банківських установ щодо кредитування малого та середнього бізнесу і цей процес активно почав діяти з 2000 року і сьогодні кожний банк намагається створити відділ кредитування малого бізнесу. Це пояснюється трьома чинниками. Перший – переорієнтація багатьох фінансових установ на малий бізнес, що стає пріоритетним не тільки для великих банків із розвиненою філіальною мережею, а й для середніх, які також готові активно працювати з населенням, малим і середнім бізнесом. Другим чинником збільшення частки кредитів суб`єктам малого бізнесу у кредитних портфелях банків є зростання попиту на відносно невеликі за розмірами позики (сьогодні середній розмір позики по програмі кредитування малого та середнього бізнесу – 5 000 – 7 000 у.о.). Тобто при такій ситуації невеликий розмір кредитів при їх значній кількості дає банку змогу диверсифікувати кредитні ризики. Третій чинник – це швидкість оформлення кредиту та потреба малих підприємств у “швидких грошах”. Разом з тим на практиці банки дуже обережно підходять до питання кредитування малих підприємств. Головним недоліком кредитування малого та середнього бізнесу банкіри нерідко називають труднощі, пов`язані з “відстеженням” позичальників, які нерідко працюють у тіні і ведуть подвійну бухгалтерію. Але разом з цим банківський сектор дуже перспективно дивиться на розвиток кредитування малого бізнесу, тому що вони бачать великі фінансові ресурси та можливості, що кроїться в тіньовій економіці і питаються залучити цей великий сектор економіки. Розглядаючи розвиток кредитування малого та середнього бізнесу можна виділити два шляхи розвитку – програми кредитування за рахунок власних ресурсів банків та програми за рахунок ресурсів міжнародних фінансових організацій: ЄБРР, Світового банку, Німецько-українського фонду, фонду “Євразія” та інших. В майбутньому другий “шлях” зникне, так як працюючи з іноземною валютою, вітчизняні банки розвивають власні кредитні лінії для малого та середнього бізнесу. Великі банки починають кредитувати за рахунок власних коштів, поступово відмовляючись від ресурсів іноземних кредитних ліній. Цей шлях був плацдармом розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, так як вітчизняні банки не мали досвіду, технологій та програм роботи з малим підприємництвом. Сьогодні є певна напрацьована база і в умовах приходу іноземних банків є всі підстави говорити про розвиток кредитування малого та середнього бізнесу кожним банком окремо. Банки будуть конкурувати технологіями кредитування підприємництва (вже сьогодні банки кредитують до 7 000 у. о. без забезпечення, що свідчить про високотехнологічні програми кредитування), що в свою чергу буде впливати на швидкість видачі кредитних ресурсів, строки та ціну. Разом з цим банки ще не в змозі задовольнити потреби малого та середнього бізнесу, тому кредитування по програмам за ресурси міжнародних організацій є актуальним. Необхідною умовою подальшого розвитку кредитування банками суб`єктів підприємницької діяльності є залучення держави до цього процесу.

Тому, ще в ніч з 30 на 31 грудня 1919 р., 6-й загін полку Запорізької групи під командуванням К. Гордієнка після тригодинного бою з білими зайняв Умань. А 1 січня 1920 р. до міста вступили основні сили полку[34]. Опанувавши Уманщиною, командарм М. Омелянович-Павленко вирішив реорганізувати формацію, щоб наблизити підрозділи до умов партизанської війни і зберегти засади і якості, необхідні для перетворення за інших умов у регулярні частини. Було вироблено й реалізовано наступний план: 1. кожну групу перетворено в дивізію тієї самої назви у складі одної пішої бригади, одної гарматної частини (з 2–4 гармат) і технічної сотні. 2. кожна дивізія мала зміцнити свій кінний полк різними дрібними кінними частинами і, в разі можливості, приступити до формування полку другої черги. 3. рештки 3-ї Стрілецької дивізії мали й далі переформуватися в 3-й кінний полк. 4. всім частинам наказано зняти свої попередні назви. 5. зайві штаби мали розформувати та вжити заходів на зміцнення бойових частин. 6. всі дивізії особливу увагу мали звернути на розформування всіх зайвих обозів та немуштрових частин

1. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

2. Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"

3. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

4. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

5. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

6. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
7. Аналіз діяльності комерційного банку
8. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

9. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

10. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

11. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

12. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

13. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

14. Проблеми та перспективи малого бізнесу

15. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

16. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные

17. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

18. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

19. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

20. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

21. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

22. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
23. Планування малого бізнесу з використанням методу послідовного опису дій
24. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

25. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

26. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу (єдиний податок)

27. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

28. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

29. Малий бізнес в Україні

30. Основи економіки підприємства малого бізнесу

31. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

32. Малые тела Солнечной системы

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

34. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

35. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

36. Реферат о Пугачеве

37. Единый налог на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

38. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере
39. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)
40. Несколько рефератов по культурологии

41. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

42. "Реквием" Анны Ахматовой

43. Анна Андреевна Ахматова

44. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

45. Анна Герман

46. Развитие малого предпринимательства в России

47. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

48. Малое торговое предприятие

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

49. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

50. Восприятие младших школьников пейзажной живописи "Малых Голландцев"

51. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

52. Коробка скоростей малого токарного станка

53. История исследования малых групп. Трансактный анализ общения

54. Психология малой группы: теоретические и прикладные аспекты
55. Малые группы в социальной психологии
56. О психологии семьи как малой группы

57. Несколько рефератов по Исламу

58. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

59. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

60. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

61. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

62. Бухгалтерия малого предприятия

63. Информационно-учетная система малого бизнеса. Виртуальный магазин

64. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

65. Малые предприятия

66. Пути совершенствования управления персоналом на малом и среднем предприятии

67. Малое торговое предприятие

68. Управление активами малого предприятия

69. Роль местных властей в создании условий для устойчивого развития малого бизнеса

70. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
71. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства в России
72. Малый бизнес

73. Проблемы развития малых предприятий в России

74. Развитие малого бизнеса в Рязанской области

75. Инновации в малом и среднем бизнесе

76. Повышение конкурентных преимуществ малого предприятия за счет улучшения использования трудовых ресурсов (на материалах ЗАО «Эльф»)

77. Малый бизнес в Томской области и сельское хозяйство

78. Малое предпринимательство в рыночной экономике

79. Анализ резервирования кредитных операций КБ и пути повышения его результативности

80. Учёт альтернативных издержек малым бизнесом

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

81. Организация и специфика деятельности малых гостиниц в России

82. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

83. Система малых машин

84. Жаворонок. Ануй Жан

85. Восприятие младшими школьниками пейзажной живописи "Малых голландцев"

86. Аналіз картини І.К. Айвазовського «Буря».
87. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии
88. Анна Зегерс. Антифашистская направленность ее произведений

89. «Романность» лирики Анны Ахматовой

90. Тема Родины в поэзии Анны Ахматовой

91. Особенности поэтического мира Анны Ахматовой

92. О поэме Сергея Есенина "Анна Снегина"

93. «Мне дали имя при крещенье — Анна»

94. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

95. С. Есенин. "Анна Снегина"

96. Идейно-композиционное значение сцены в салоне Анны Павловны Шерер в романе "Война и мир"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мисок Mayer & Boch "Земляника".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы

97. Роман "Анна Каренина"

98. Анна Ахматова

99. Критика романа Анна Каренина

100. Реферат по биографии Виктора Гюго


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.