Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Київський університет «Східний світ» Кафедра сходознавства Факультет тюркології КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему : «Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.» Виконала: студентка групи 41-Т Кобань Світлана Ярославівна Науковий керівник: Кучма Олександр Вікторович Київ - 2007 ЗМІСТ 1. Вступ 1. актуальність теми дослідження 2. об’єкт та предмет дослідження 3. мета дослідження 4. матеріал для дослідження 5. наукова новизна та практичне значення роботи 2. Основна частина 1. Мевляна Джеляледін Румі 1.1 Суфізм. Основи його вчення, коріння та витоки 1.2 Тасаввуф в турецькій літературі 1.3 Що таке тасаввуф? Принципи тасаввуф 1.4 Духовне вчення Румі 2. Григорій Савич Сковорода 2.1 Філософія «серця» в українській літературі 2.2 Ідея самопізнання і смислу людського життя у творчості Сковороди 2.3 Аспекти самопізнання : психологічно-етичний, метафізичний та містичний 2.4 Пізнай себе сам. Самопізнання – Богопізнання 3. Спільні точки в творчості та світогляді Сковороди і Мевляни : 3.1 Основа філософії – релігія. Віра в єдиного Бога 3.2 Пошук і розуміння себе, скромність і відданість 3.3 Розуміння долі і минущості цього світу 3.4. Видиме і невидиме. Образ і сенс 3. Висновки 4. Джерела та література «ФІЛОСОФСЬКИЙ ГРУНТ ТА СТИЛЬ ТА ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ МЕВЛЯНИ ДЖЕЛЯЛЕДДІНА РУМІ ТА ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ. ПОРІВНЯННЯ, СПІЛЬНІ РИСИ.» ВСТУП Дана кваліфікаційна робота присвячена дослідженню творчості Мевляни Джеляледдіна Румі, представника течії тасавуффу в Туречинні та Григорія Савича Сковороди, видатного філософа, письменника та видатного громадського діяча України; співставлення їх філософії на основі порівняння творів письменників. Об’єктом дослідження обрано збірку «Месневі» Мевляни в 6 томах та збірку творів Г. Сковороди в 2 томах, видану за ініціативою Українського Наукового Інституту Гарвардського Університету та Інституту Літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії Наук України. В дослідженні переважно був використаний порівняльно-типологічний та описовий метод. Дану працю я вважаю актуальною та корисною на даному етапі розвитку діалогу між Україною та Туреччиною. Практичне застосування може знайти в курсі вивчення філософії, літератури, культури студентами-тюркологами на філологічних факультетах, а також студентами-міжнародниками на факультеті міжнародних відносин. Оскільки і Мевляна і Сковорода являються всесвітньо-визнаними науковцями, філософами, письменниками, звісно, що і досліджень на тему їх життя і творчості зроблено безліч. Зокрема праць про Мевляну в Туреччині і Європі настільки багато, що перерахувати всі неможливо. Крім того, кожного року з приводу річниці народження Мевляни проводяться конференції, які об’єднують дослідників, науковців та літераторів з усього світу на батьківщині Мевляни в Кон’ї. Творчість і сама особа Григорія Сковороди теж привернула велику увагу в усьому світі, так як він відстоював не суто українські, а загально-людські цінності і визнавав рівними всі культури і релігії.

Його твори видавались в різних куточках Європи, перекладались на інші мови, було написано багато наукових праць по дослідженню його філософії, літератури, життя та діяльності. В 1894 році в Харкові побачила світ його перша збірка творів, підготована Д. Багалієм. Ним же був покладений фундамент наукових досліджень філософії та життя Г. Сковороди видатною працею «Український мандрівний філософ Г. С. Сковорода.» (Харків, 1926) В ХХ ст. творчість Сковороди досліджували такі відомі діячі як І. Драч, П. Тичина, О. Білецький, М. Возняк, Г. Хоткевич, М.Кримський Також творчості Сковороди особливу увагу приділили українські вчені за кордоном. Найбільша заслуга в цьому належить проф. Дмитру Чижевському, автору монографії «Філософія Г. Сковороди» (Варшава, 1934). Проте нам невідомі дослідження по темі зіставлення творчості, таких філософів, як Мевляна та Сковорода . Поставленні наступні цілі та зауваження: 1. дослідити місце суфізму в ісламі, як однієї з містичних течій; 2. виявити особливість та специфічність суфійських творів та творів Сковороди; 3. встановити обставини життя, світогляд, філософію Сковороди та Джеляледіна Румі. 4. порівняти аспекти містицизму в суфійських і українських творах. На мою думку ця тема може відкрити нову сторінку в культурному діалозі між нашими країнами. Тим більше, я переконана, що творчість Г. Сковороди приверне увагу літературознавців та науковців Туреччини. Російська та українська література є досить популярною там, але про Сковороду невідомо нічого і жоден його твір не перекладений на турецьку мову. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. ДЖЕЛЯЛЕДІН РУМІ Предметом мого дослідження є творчість відомого у всьому світі Джеляль-ед-діна Румі , перського поета ,чия творчість вплинула на розвиток художнього світу письменників турецького середньовіччя. Більше того, чимало хто з турецьких літературознавців вважає Румі основоположником турецького письменництва , хоча Мевляна (псевдонім Румі) прибув до Туреччини з Ірану й писав перською мовою. Створив у Туреччині школу класичної поезії, яку турецькі літературознавці вважають основою турецької літератури дивану. Джерелом натхнення для Румі стала скарбниця народної творчості. Вихований на традиціях перської й арабської поезій, закоханий в творчість своїх попередників, особливо поетів-суфіїв, Румі дотримувався канонів народної етики. Він звеличував людину незалежно від її соціального стану, національної приналежності та рівня освіти – для нього головне, аби людина могла подолати нефс, тобто залишити обтяжливі пристрасті, якими спокушає її матеріальний світ, і прагла усім своїм серцем очищення й вдосконалення. Щоб краще донести свої думки, судження, ідеї, Мевляна прикрашає свої притчі прислів’ями, народною мудрістю, аятами, хадісами , використовує приклади з інших оповідань, які читались в той час, або просто звичайні випадки з життя. Інколи, він приводить в хвилювання іляхами (божественними гімнами) , цілком віддаляючись від теми і дозволяючи читачу полинути, зануритись у власні почуття. Дуже багато відомих мислителів, письменників та поетів отримали натхнення від «Месневі», і досить часто у своїх творах посилаються на оповідання Мевляни.

Видаються вибрані твори, пояснення до них. Його читають в усіх країнах світу, існують переклади на різні мови. Але на жаль немає жодного перекладу на українську мову. Хто ж такий Мевляна Джеляледдін? Мевляна народився в місті Бельх, що на нинішньому кордоні Афганістану. Стосовно дати народження Румі (це нове прізвище поет одержав вже після переїзду до Малої Азії, яку тоді називали «Рум» - букв. «Рим» , тобто Римська або Візантійська імперія) існує кілька версій. В творі Ахмета Єфляка «Легендарні епоси» є запис, що Мевляна народився 30 вересня 1207 року в родині освіченого богослова, хоча інші дослідники висувають припущення, що це було набагато раніше. Після численних мандрівок по тодішніх центрах арабсько-перської культури (Багдад, Нішапур, Мека, Медіна ) батько майбутнього поета пристає на пропозицію володаря Румського Султану Алаеддіна Кейкубада переїхати до його столиці – міста Коньйа. Політична ситуація, мова та культура того часу. Для цього потрібно пригадати політичну ситуацію в цілому регіоні арабсько-перської мусульманської культури. В XI столітті на руїнах Багдадського халіфату виникло кілька самостійних володінь. В одному з них розквітла перська культура, в Бухарі. Невдовзі цей висококультурний центр захопила Тюркська орда і ще дужче зміцнилася влада тюрків над персами . Через деякий час, в 1034 році інша Тюркська орда, сельджуцька, захопила Бухару. А вже протягом XI століття сельджуки завоювали всю мусульманську й християнську Азію. Турецька мова за сельджуцьких турків захаращувалася невимовною силою перських і арабських слів Іконійські ж турки , тому що географічно від Персії знаходилися оддалік, спромоглися зберегти чимало національних прикмет, і як порівняно непогану турецьку мову. До іконійського двору заявлялися письменники з Персії, сподіваючись знайти собі меценатську допомогу. Один з таких захожих письменників, що недовго й затримався коло султанського іконійського двору, а незабаром таки залишив двірське життя та й став монахом-дервішем, й заснував свій окремий чернецький орден - вважається за першорядне світило всієї перської містичної поезії. Це натхненний Джеляледдін Румійський (1207-1273). Та історична епоха, коли батька тоді ще малого Джеляледдіна запросив до Коньї султан Руму, була досить сприятливою для розквіту письменництва. У набагато складніших умовах довелося працювати самому Румі. Невдовзі держава Сельджуків перестала існувати. Монголи вщент розгромили Сельджуцьку монархію. Такі тяжкі соціально-економічні умови, в яких опинилось підвладне монголам населення, сприяли поширенню шиїзму й містики , передусім суфізму. Ось у цю добу надзвичайної популярності цього вчення коли суфізм у межах ортодоксального ісламу відчиняв кватирку назустріч подиху бодай якоїсь вільної думки, й довелося проголошувати свої ідеї Джеляледдіну Румі , тим паче, що вони певним чином збігалися з гаслами соціальних рухів не тільки в тогочасній країні сельджуків, а й усього мусульманського сходу. Твори великого Мевляни , в яких порушені найгостріші ідеологічні питання релігії , а також духовні, і навіть соціальні проблеми дійсності, стали завершальною віхою в розвитку суфізму.

Його син Всеволод, князь Переяславський, знав п'ять язиків, а його Володимир Мономах чернігівський та великий князь київський зоставив літературні твори. Їх просвіта не могла не розлити кругом себе світа на дружину, на городян в Києві, Чернігові, в Переяславі... Самосуд за часів Польщі та Гетьманщини підіймав духа нашої буржуазії і розвивав право особости. Релігія нашого міщанства як і народу глибше ввійшла в норови, не зачепилась тільки на обрядах, а ввійшла в дух. Про самодурство, похоже на московське, нігде не чуть на Україні між міщанством та мужиками, бо українська сім'я закладена на іншій основі. Наша маса народна, сільська та мійська, безперечно, вище од великоруської, м'якіша норовами, глибша в моралі, з вищим розумінням прав особости. Наше міщанство, правда, богомільне, але воно поважає науку. Київські міщани не знають, де посадити, чим приймати скубента або семінариста. Давня Київська академія зоставила на йому свої сліди, свій просвічуючий вплив. Ні купець ні міщанин в Києві, Полтаві чи Харкові не буде виривати з рук у своїх дітей книжки

1. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

2. Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

3. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

4. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

5. Проблема виховання в педагогічній та літературній спадщині Сухомлинського і Ушинського

6. Тема "кохання" у класичних літературних творах
7. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
8. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

9. Порівняння Чорного та Червоного морів

10. Питання фіктивних та удаваних правочинів у теорії та практиці

11. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

12. Літературна спадщина Григорія Сковороди

13. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

14. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

15. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

16. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Філософські погляди Григорія Сковороди та ідея чистої ("сродної") праці

18. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

19. Українські космогонічні легенди та перекази про хрін, часник та тютюн

20. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса

21. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

22. Етнічний стиль меблів. Стародавні та сучасні індійські меблі
23. Вияв неореалістичних та неоромантичних рис у творах В. Винниченка
24. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

25. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

26. Готический стиль в архитектуре Западной Европы

27. Полная история танков мира

28. Физико-механические свойства мёрзлых грунтов

29. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

30. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

31. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

32. Конституцiя США та реальнi права громадян

Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные

33. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

34. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

35. Особенности языка и стиля английской научной прозы

36. Средства художественного языка в авангардных стилях начала XX века

37. Официально-деловой стиль русского языка

38. Стихи Р.Киплинга - герои, темы, стиль
39. Функциональные стили в русском языке
40. Особенности языка и стиля английской научной прозы

41. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

42. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

43. Культура дыни в защищенном грунте

44. Стили педагогического общения. Их виды и психологическая характеристика

45. Стили общения

46. Химическое закрепление грунтов

47. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

48. Проблема выбора стиля управления руководителем

Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости
Шкатулка, 36x26x18 см (арт. 3871-RT-64).
Шкатулка очень удобна в использовании, и к тому же станет украшением вашего домашнего интерьера! Модель: 64. Оформление корпуса: ткань,
2717 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

49. Личностные качества родителей и их влияние на стиль отношения к ребенку

50. Влияние типологических особенностей темперамента на стиль руководства гостиничного хозяйства

51. Различные стили лидерства на примере одного отеля

52. Стили конфликтного взаимодействия

53. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

54. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)
55. Стиль жизни как социально-психологическая категория
56. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

59. Реклама и её стили

60. Руководитель: стили и методы управления /на примера АО "Вятский торговый дом"/

61. Стили руководства

62. Стиль управленческой деятельности

63. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

64. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

65. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

66. Бизнес-план салона парикмахерской "Стиль"

67. Міський бюджет: пріоритети та механізми

68. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии

69. Знает ли левая рука, что творит правая

70. Виникнення та формування українського етносу
71. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
72. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

73. Люблінська та Берестейська унії

74. Перша світова війна. Причини та характер

75. Походження людини та її поява на території України

76. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

77. Календарные стили

78. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

79. Історія держави та права України

80. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску

81. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

82. Центральна рада: досягнення та прорахунки

83. Методи та способи підключення до мережі Internet

84. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

85. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)

86. Технологія приготування страв та кондитерського виробу
87. Империя стиля
88. Культура повседневности в эпоху "оттепели" (метаморфозы стиля)

89. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информативного стилей речи

90. Сквозь века, традиции и стили

91. Япония : древние традиции и современный стиль жизни

92. О концепциях стиля русского искусства XVII века в отечественном искусствознании

93. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

94. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

95. Лекції з української та зарубіжної культури

96. Трансформацiя образу Фауста у творчостi Й.В. Гете та О.С. Пушкiна

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Всё та же любовь... Мифы молодых: проза и реальность

98. Пример анализа текста публицистического стиля

99. Общая характеристика научного стиля речи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.