Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції та прибутку від реалізації 1.1 Характеристика реалізації продукції як об’єкту аналізу 1.2 Критерії визнання доходу від реалізації продукції 2. Динаміка та структура об’ємів реалізації продукції 3. Аналіз прибутку від реалізації 3.1 Динаміка зміни прибутку від реалізації 3.1.1 Динаміка зміни прибутку від реалізації 3.1.2 Динаміка зміни частки прибутку від реалізації у виторзі 3.1.3 Баланс товарної продукції й аналіз напруженості плану 3.2 Факторний аналіз прибутку від реалізації 3.2.1 Вплив зміни обсягу реалізації 3.2.2 Вплив зміни оптових цін 3.2.3 Вплив зміни собівартості 3.2.4 Вплив зміни структури продукції 4. Шляхи можливого підвищення цін та збільшення прибутку від реалізації продукції Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємства виходять із власних ресурсних можливостей з врахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу. Економічний аналіз обов’язково повинен передувати прийняттю науково обґрунтованих рішень на бухгалтерському рівні управління. Аналіз має не лише виявити хиби, а й розкрити можливості подальшого зростання економіки. За цих умов зростає важливість проведення своєчасного економічного аналізу в промисловості, зокрема таких важливих показників, як показники випуску готової продукції і її реалізації. Реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи підприємства. Крім того, реалізація продукції – це основне джерело формування доходу підприємства. Тому техніко-економічний аналіз роботи підприємства починається з аналізу випуску та реалізації продукції, у вивченні обсягу виробництва, темпів його зростання, тобто у оцінці виконання плану виробництва та реалізації продукції. При виборі теми враховувалось слідуюче: - актуальність теми, виходячи із перспективи розвитку об’єкта дослідження та економіки держави в цілому; - достатню кількість статистичних даних для розкриття змісту теми; - відсутність реорганізації об’єкту за весь період дослідження (5 років), що дало змогу зробити об’єктивний аналіз даних. Тема курсової роботи була виконана на прикладі діяльності окремого підприємства виробництва і торгівлі, та його виробничої, комерційної діяльності. Виконуючи курсову роботу, були закріплені і заглиблені теоретичні знання, опановані навички самостійного розв’язання організаційно-економічних питань. Цілями курсової роботи є: - поглиблення та закріплення теоретичних знань у зборі та обробці економічної інформації; - використання різноманітних методів при економічному аналізі (графічного, спостереження, середніх та відносних величин, вибіркового, обробки рядів динаміки, простих та комбінаційних групувань, взаємозв’язків та інших); - виявлення реальних шляхів підвищення ефективності виробництва, реалізації та комерційної діяльності підприємств.

Курсова робота складається із змісту, вступу, теоретичного розділу, де освітлюється теорія питання, аналітичного розділу, розділу, де вказуються невикористані резерви щодо реалізації та надаються пропозиції щодо їх використання, висновків та пропозицій, списку джерел використаної літератури, а також додатків (копії форм фінансової звітності, вихідні дані для проведення економічного аналізу тощо). Метою даної роботи є аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації продукції, а також ознайомлення з сучасними критеріями характеристики продукції, методики аналізу динаміки цих критеріїв. Завданням даної роботи є характеристика і аналіз обсягу і асортименту реалізації продукції і узагальнення резервів росту обсягу реалізації продукції. В роботі показано своє бачення проблеми резервів росту обсягу реалізації продукції. Дана курсова робота на тему “Аналіз реалізації продукції і прибутку від реалізації” виконана на основі даних підприємства – ТОВ “КВАЗАР Микро”. 1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції та прибутку від реалізації 1.1 Характеристика реалізації продукції як об’єкту аналізу Продукція, виготовлена на будь-якому підприємстві, як правило, підлягає реалізації. Реалізація - це процес продажу готової продукції, товарів або виконаних робіт і наданих послуг. Процес продажу завершує кругообіг засобів і створює передумови для відновлення нового кругообігу. Важливість даного процесу полягає в тому, що на цьому етапі продукція підприємства знаходить своє суспільне застосування Якщо продукт потрібен суспільству для задоволення виробничих або особистих потреб, то він буде реалізований (із урахуванням ринкового закону попиту і пропозиції) і за нього підприємство отримає грошові кошти, за рахунок чого буде придбана нова партія сировини, з якої знову буде виготовлена продукція. З'являться кошти і для оплати праці робітників і службовців, для розширення виробництва тощо. Реалізована продукція (РП) – це продукція, яка надана споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства або можуть надійти у зазначений термін: (1) де - залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець планового періоду, грн.; - залишки продукції наданої, за яку термін оплати не настав, відповідно на початок і кінець року; Реалізація продукції проводиться відділами збуту підприємства, які зобов’язані максимально скорочувати складські запаси та забезпечити своєчасне надходження платежів за реалізовану продукцію. Фінансовий відділ контролює виконання реалізації готової продукції, а також слідкує, щоб відповідні відділи своєчасно роздивлялись претензії покупців та причини, які примусили їх відмовитись від оплати рахунків за надану продукцію і надані послуги. Об’єм реалізації залежить від об’єму наданих товарів та послуг та надходження платежів покупців. Тому об’єм реалізованої продукції відрізняється від наданої на суму залишків наданих товарів, але ще несплачених. Перед тим, як аналізувати виконання плану реалізації, потрібно перевірити його обумовленість, відповідність можливостям випуску товарної продукції та попередніх залишків нереалізованої продукції.

На підприємствах проводиться кожноденний чи подекадний оперативний аналіз виконання плану виробництва продукції. Дані про випуск продукції за день зіставляють з планом, а потім виявляють виконання плану виробництва продукції. За декаду та наростаючим висновком – з початку місяця. Так як вивчити причини відхилення від плану можна тільки на основі аналізу виконання плану, то кожен день аналізують дані за попередній день. Реалізованою називають продукцію промислового підприємства, що відвантажена споживачу і за яку на розрахунковий рахунок надійшли грошові кошти. На відміну від товарної продукції, що вироблена і підготовлена для її включення в народногосподарський оборот, реалізована продукція вже вступила в цей оборот. Водночас вона ідентична товарній продукції за сукупністю тих елементів, що її становлять. В обсяг реалізованої продукції за звітний період входять вартість: - готових виробів; - напівфабрикатів власного виробництва, реалізованих на стороні; - продукція допоміжних і побічних цехів, що реалізована на сторону; - робіт промислового характеру, виконаних на замовлення зі сторони і оплачених у звітному періоді. Продукція вважається реалізованою з моменту її оплати, а інколи і після оформлення її відповідними документами. Вартість модернізації, капітального і середнього ремонтів власного устаткування і транспортних засобів, а також робіт промислового характеру, виконаних для власного підприємства, включається у реалізовану продукцію з моменту відбиття їх на рахунку «Реалізація», що, до речі, доводить постійний зв’язок економічних та облікових дисциплін. Арифметично реалізована продукція дорівнює відвантаженій продукції мінус зміна залишків відвантаженої, але неоплаченої продукції. Це заводський метод визначення реалізованої продукції. По виробничому об'єднанню загалом обсяг реалізованої продукції визначається як вартість продукції, що виготовлена всіма виробничими одиницями і реалізована об'єднанням за його межі і підпорядкованим об'єднанню самостійним підприємствам, та продукція, яка виготовлена і реалізована самостійними підприємствами, підпорядкованими виробничому об'єднанню. Реалізована продукція оцінюється в оптових цінах підприємства, що закладені у план виробництва, і фактично діючих оптових цінах підприємства та використовується для визначення суми прибутку від реалізації й пов'язаних з ним фінансових показників. У практиці планування та оцінки виконання завдання по реалізованій продукції допускають деякі відхилення від заводського методу. Підприємства, які передають напівфабрикати свого виробництва із цеху в цех (для подальшої переробки) не за собівартістю, а за встановленими оптовими цінами, визначають обсяг реалізованої продукції з введенням внутрішньозаводського обороту, якщо такий порядок передбачений планом (це має місце на підприємствах і в об'єднаннях харчової, легкої та деяких інших галузей промисловості). Зрозуміло, що таке відхилення зумовлює на цих підприємствах єдиний метод визначення величини валової, товарної і реалізованої продукції, проте порушує ідентичність у визначенні обсягу реалізованої продукції.

Волкушек в 600-700 шагах ниже Марковского моста. В бинокль было видно, что мост охраняется двумя немецкими часовыми. Теперь предстояла трудная задача - переправиться через речку вне моста. Летом эта речка всего 5-6 м шириною, но в данное время ширина ее доходила до 15 м, и вода прямо на глазах, казалось, все более и более прибывала и заливала низкий противоположный берег. При разведке реки нашли лежащего под кустами офицера 116-го полка. Он предупредил, что надо быть осторожным - по тому берегу ходят немцы - и затем рассказал, что накануне вечером он пытался перейти речку вброд и попал по шею в воду. Действительно, вся одежда на нем была совершенно мокрая. Командир полка начал думать о том, что, пожалуй, придется пробираться прямо к г. Гродно, хотя это предприятие было почти безнадежное, как вдруг его размышления были прерваны начальником связи, который предложил осмотреть найденное им вместе со знаменщиком удобное для устройства переправы место. Шагах в 1 000 ниже Марковского моста и укрыто от него среди русла речки стояло дерево, в расстоянии 5-6 м от того и другого берега

1. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

2. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

4. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

5. Активізація пізнавальної діяльності учнів

6. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів
7. Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії
8. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

9. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

10. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

11. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг

12. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

13. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

14. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

15. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

16. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

18. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

19. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

20. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

21. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

22. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками
23. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг
24. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

25. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

26. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

27. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

28. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою

29. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

30. Інформаційне забезпечення діяльності організації

31. Організація збутової діяльності на підприємстві

32. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

34. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

35. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

36. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

37. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

38. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"
39. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні
40. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

41. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

42. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

43. Організація діяльності підприємства

44. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

45. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

46. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

47. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

48. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

49. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

50. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

51. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

52. Планування і організація навчальної діяльності

53. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

54. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності
55. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
56. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

57. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

58. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

59. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

60. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

61. Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС

62. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

63. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

64. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва

66. Організація діловодства в музеї

67. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

68. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

69. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

70. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка
71. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова
72. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

73. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

74. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

75. Учись любить у Жанны д`Арк!

76. Д.И. Фонвизин

77. Л.Д. Троцкий

78. Жанна д`Арк

79. Д. И. Менделеев

80. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)

Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры

81. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

82. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

83. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

84. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

85. Расчет шумового воздействия, и шумозащитных мероприятий для 602-625 км а/д Москва – Санкт-Петербург (отчет по преддипломной практике)

86. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
87. Д. Беркли и Д. Юма
88. Основные теоретические аспекты Д. Юма

89. Д. И. Менделеев

90. Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

91. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

92. Теория распределения Д. Рикардо

93. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

94. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

95. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

96. Інвестиційна діяльність страхових компаній

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

97. Н.Д.Кондратьев и его теория экономических циклов

98. Мария Бочкарева - "русская Жанна д

99. Битва під Москвою

100. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.