Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут ІнАКСУ Факультет ФЕЛТ Кафедра економіки промисловості та організації виробництва РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТІВ Курсова робота з дисципліни «Економіка і організація виробництва» Вінниця 2009 Анотація Завдання курсової роботи – вивчення основних закономірностей в організації виробництва та організації виробничого процесу, а також закріплення навиків застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва, оволодіння методикою організаційних розрахунків. Дана курсова робота містить вивчення основних закономірностей в організації виробництва та організації виробничого процесу, а також закріплення навиків застосування системного підходу до вирішення задач організації виробництва, оволодіння методикою організаційних розрахунків. ЗМІСТВСТУП 1 ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ. ОСНОВНА МЕТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Характеристика тарифної системи оплати праці на підприємстві Основна мета управління персоналом та завдання які необхідно вирішити для її досягнення 2 РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ГВС 2.1 Розрахунок календарно-планових нормативів гнучкої виробничої системи 2.2 Розрахунок необхідної кількості обладнання 2.3 Розрахунок тривалості технологічного циклу та величини незавершеного виробництва 2.4 Розрахунок чисельності виробничого персоналу 2.5 Розрахунок величини капітальних вкладень 2.6 Розрахунок собівартості продукції, що випускається 2.7 Розрахунок величини річного економічного ефекту ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додаток A Додаток Б ВСТУП На сучасному етапі розвитку промисловості характеризуються високим рівнем технічного потенціалу, високими темпами науково-технічного прогресу, значними обсягами виробництва, наявністю великої кількості підприємств, які випускають тисячі найменувань різних видів продукції. Розвиток машино- та приладобудування, як і інших галузей промисловості, значною мірою залежить від рівня досконалості організації виробництва. Дана курсова робота має за мету практичне засвоєння знань теоретичного курсу лекцій з дисципліни “Організація виробничої діяльності підприємства”, а також оволодіння студентами загальних принципів та положень організації виробництва, які ґрунтуються на формах власності, що існують в народному господарстві. Завдання курсової роботи полягає в порівнянні економічних та експлуатаційних характеристик виробництва на дільницях з гнучкими автоматизованими системами, найважливішим фактором економічної ефективності яких є використання основного технологічного обладнання, яке управляється за допомогою ЕОМ, а також промислових роботів для автоматизації допоміжних операцій та дільниць, на яких встановлено обладнання з ЧПК. На основі порівняння показників робиться відповідний висновок щодо ефективності розробки та впровадження даного методу в виробництво. В цій курсовій роботі потрібно за допомогою проведення розрахунків показати економічну перевагу гнучкого автоматизованого виробництва в порівнянні з іншим обраним способом організації виробництва.

1 ТАРИФНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ. ОСНОВНА МЕТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Характеристика тарифної системи оплати праці на підприємстві Основою правового регулювання оплати праці є тарифна система, яка являє собою систему державних нормативів, що встановлюють вихідні розміри оплати праці. За допомогою тарифної системи здійснюється диференціація оплати праці залежно від складності, ступеня шкідливості, важкості, інтенсивності, суспільної значущості праці й кваліфікації працівника. Основними елементами тарифної системи є: тарифні ставки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). Тарифні ставки (погодинні, денні, місячні) виражають розмір оплати праці на різних видах робіт за одиницю часу (година, день, місяць) залежно від кваліфікаційного розряду працівника. Постановою Кабінету Міністрів України &quo ;Про єдині тарифні умови оплати праці робітників і службовців за загальними (наскрізними) професіями і посадами&quo ; були затверджені тарифні умови, які були рекомендовані сторонам Генеральної тарифної угоди як предмет колективних переговорів. Вони були затверджені Тарифною угодою 1993 р. Згідно з даним актом розмір тарифної ставки (окладу) І тарифного розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. Потрібно врахувати, що тарифні ставки робітників-відрядників, праця яких є більш інтенсивною, ніж праця робітників-погодинників, встановлюються в більш високому розмірі (приблизно на 7-8%). Тарифні ставки також можуть збільшуватися залежно від шкідливих умов праці. Так, наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. №982 &quo ;Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення після повного відселення жителів&quo ; передбачено, що в період з 1 січня 1998 р. до 1 січня 2000 р. особам, які постійно працюють у зоні відчуження, провадиться доплата у розмірі тарифної ставки (посадового окладу). Тарифна сітка - шкала (схема), за допомогою якої здійснюється співвідношення в оплаті праці працівників залежно від складності роботи та їх кваліфікації, тобто забезпечується більш висока оплата праці за більш складну роботу. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р. запропонована Єдина тарифна сітка оплати праці робітників і службовців за загальними (наскрізними) професіями і посадами. Тарифна сітка складається з розрядів, тарифних коефіцієнтів і груп тарифних коефіцієнтів. Тарифний розряд - це показник ступеня складності роботи, що виконується, і рівня кваліфікації працівника. Тарифна ставка І розряду встановлює розмір оплати праці найпростішої роботи: чим складніший вид роботи, тим вищий тарифний розряд. За допомогою тарифної сітки встановлюється співвідношення тарифних ставок між розрядами. Тарифні ставки (оклади) інших, більш високих, розрядів і груп визначаються множенням тарифної ставки (окладу) І розряду на тарифний коефіцієнт відповідного розряду груп тарифних коефіцієнтів. Однак цим не вичерпуються можливості диференціації тарифної сітки. Кожному з II по XI тарифний розряд відповідає 2 групи, а з XII по XV - 3 групи тарифних коефіцієнтів.

Виходячи з цих груп, для кожного тарифного розряду встановлюються відповідно 2 або 3 фіксованих розміри тарифних ставок (окладів). Конкретний розмір фіксованих тарифних ставок (окладів) працівникам одного розряду встановлюється на підприємствах, в установах, організаціях з урахуванням результатів роботи. За допомогою тарифної сітки визначається співвідношення тарифних ставок крайніх розрядів (тобто діапазон тарифної сітки). У цей час діапазон тарифної сітки за першою групою тарифних коефіцієнтів між І і XV розрядом становить 1:4,01. Це означає, що працівник, який працює за XV розрядом матиме тарифну ставку у 4,01 раза більшу, ніж працівник І розряду. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить про активне використання тарифної системи як інструмента диференціації оплати праці. Застосовуються її різні модифікації. Складові елементи тарифної системи визначаються конкретною фірмою на договірній основі між роботодавцями і найманими працівниками з дотриманням державних гарантій і умов угод, під дію яких підпадає та або інша фірма. Переважно застосовується єдина тарифна сітка для робітників, фахівців і службовців. У цьому виявляється уніфікую-чий підхід до тарифікації різних категорій працюючих, зниження конфронтації між &quo ;синіми&quo ; і &quo ;білими&quo ; комірцями при формуванні тарифних умов оплати праці на виробничому рівні. Характерною рисою сучасного підходу до тарифної системи є збільшення діапазону тарифної сітки. Так, в американській автомобільній корпорації застосовується 23-ступінчата тарифна сітка (Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу // Україна: аспекти праці. - 1998. - №1. - С.17). Це дозволяє ширше враховувати кваліфікацію працівників, результативність їх праці. В Україні праця службовців оплачується на основі схем посадових окладів. Однак новою межею є прагнення уніфікації підходу в організації праці робітників і службовців. Так, вказаною постановою Кабінету Міністрів України №74 від 2 лютого 1993 р. затверджений єдиний перелік загальних (наскрізних) професій робітників і службовців з віднесенням до розрядів єдиної тарифної сітки, а також Перелік посад службовців загальних (наскрізних) професій, діапазон тарифних розрядів від І до XV. Таким чином застосовується XV - розрядна єдина тарифна сітка для робітників і службовців професій, що є загальними у народному господарстві. Тарифікація робіт і робітників проводиться на підприємстві. Присвоєння робітнику кваліфікаційного розряду або його підвищення провадиться за заявою працівника, яка розглядається кваліфікаційною комісією. Комісія перевіряє теоретичні знання робітника і здачу проб. Рішення про присвоєння приймає власник або уповноважений ним орган за погодженням з профкомом. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на І розряд терміном до 3 місяців. Поновлення розряду провадиться в порядку присвоєння. Працівнику гарантується збереження присвоєного розряду. Розряд входить в умови трудового договору. Отже, він може змінюватися лише за угодою сторін.

Це перелк осб, народжених вд змшаних шлюбв, тобто вд земно матер  космчно генопрограми (Духа Святого). У ньому Пфагор, Платон, Александр Македонський, Леонардо да Внч, Лютер та нш. Чи не звдси в Пфагора  Платона «неземн» знання, що на тисячолття випереджали хн епохи? Чи не втлював у життя задуми «згори» Александр Македонський, створюючи новий пдмсячний свт свт грецько культури вд Китаю до Атлантики? А корекця католицько церкви, здйснена Лютером? За неперевреними даними, на Земл на кожний перод стор припада дв-три сотн таких «обранцв Неба», котр впливають на землян за сигналом з Космосу. Але це вже не безпосередн кервництво, котре людство використовувало на перших етапах цивлзац. Саме на шляху самовдповдальност людини, самоорганзац  життя було досягнуто того величезного технчного, економчного  особистсного злету вашо, тобто «християнсько», цивлзац, який мамо наприкнц XX столття. Але якщо «водння людства на повдку» призвело давн народи до технчного застою, то переведення його на принципи саморозвитку призвело до ншого тупика морального, екологчного, вонного. ¶ тепер очкуться глобальна корекця поява нового Мес

1. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

2. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

3. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

4. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

5. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

6. Ревізія як елемент методу економічного контролю
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

9. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

12. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

13. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

14. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

15. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку

16. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

17. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

18. Історія розвитку економічного аналізу

19. Основні показники економічного стану України

20. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

21. Ринок як регулятор економічного розвитку держави

22. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
23. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками
24. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

25. Циклічні коливання економічного розвитку

26. Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

27. Аналіз економічної ефективності КГ "Зоря"

28. Використання матриці витрат для оцінки ефекту масштабу або охоплення

29. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

30. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

31. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

32. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

34. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

35. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

36. Методика розрахунку розсіювання шкідливих речовин в атмосфері

37. Розрахунок собівартості деталі "Перехідник"

38. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
39. Подільский економічний район
40. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

41. Економічний зміст лізингу

42. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

43. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

44. Японія: економічний огляд

45. Економіко-географічний комплекс Харківської області

46. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

47. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

48. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

51. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

53. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

54. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
55. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
56. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

57. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

58. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

59. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

60. Економічний потенціал національної економіки

61. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

62. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

63. Економічний розвиток Індії

64. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

65. Економічний механізм природокористування

66. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

67. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

68. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

69. Розрахунок економічних показників

70. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"
71. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства
72. Лінейна балансова модель і її використання в економічних розрахунках

73. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

74. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

75. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

76. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

77. Міжнародна економіка

78. Економічне районування України

79. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

80. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением
Влажные салфетки Johnson's baby Нежная забота, 256 штук.
Влажные салфетки для самых маленьких разработаны специально для ухода за нежной кожей. Они очищают настолько деликатно, что могут
374 руб
Раздел: Влажные салфетки
Токсичная капсула "Fungus Amungus".
Игровой набор Fungus Amungus "Токсичный контейнер" представляет собой капсулу, в которой находится один из эксклюзивных
521 руб
Раздел: Аксессуары для игр

81. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

82. Вплив російської кризи на економіку України

83. Економіка бджільництва

84. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

85. Економічны погляди І.Я. Франка

86. Міжнародна економічна система та її головні елементи
87. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
88. Роль держави в економіці

89. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

90. Історія економічних учень

91. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

92. Державне регулювання економіки

93. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

94. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

95. Роль власності у соціально-економічних процесах

96. Економічна безпека Росії

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

97. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

98. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

99. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

100. Економіка зарубіжних країн укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.