Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Экономика предприятий

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Дніпропетровський національний університет Зміст роботи. На підставі вихідних даних: Вибрати і обґрунтувати тип виробничої дільниці Розрахувати потрібну кількість робочих місць Розрахувати завантаження робочих місць Визначити кількість робітників на дільниці Розрахувати собівартість виробляємого виробу Визначити продуктивність праці Вихідні дані Режим роботи двозмінний, робочий день – 8 годин, два вихідні дні на тиждень. На дільниці виготовляється один вид виробів. Назва виробу Річна програма, шт. Кришка ролика приводу магнітної лінії 480 000 Послідовність та тривалість виготовлення продукції № операції Назва операції Норма штучного часу, хв. Розряд робітника 1 Нарізка заготівок 0,9 II 2 Точіння 1,2 II 3 Точіння 2,4 III 4 Точіння 2,0 V 5 Точіння 3,5 VI 6 Свердлення 0,9 V 7 Зенкерування 0,7 IV 8 Нарізка різьби 0,5 IV 9 Шліфування 3,5 VI 10 Полірування 5,0 VI 11 Контроль 2,6 V Виконання норм часу 114% 1. Вибір та обґрунтування типу виробничої дільниці Промислові підприємства розрізняються за структурою та обсягом вироблюваної продукції, широтою номенклатури. Залежно від цих чинників робочі місця, дільниці, цехи поділяються на кілька організаційних типів виробництва. Під типом виробництва розуміють ступінь постійного завантаження робочих місць однаковою роботою і пов’язані з нею особливості в економіці. У даній роботі тип виробничої дільниці ми будемо обирати в залежності від величини коефіцієнта закріплення операцій (коефіцієнт серійності) (kз.о.) – середня кількість технологічних операцій, яка припадає на одне робоче місце за місяць: (1.1) де – кількість найменувань предметів, які обслуговуються на даній групі робочих місць (на дільниці, в цеху) за місяць; mi – кількість операцій, що їх проходить і-й предмет у процесі обробки на даній групі робочих місць; М – кількість робочих місць, для яких обчислюється kз.о. Коефіцієнт закріплення операцій для різних типів виробництва: для дрібносерійного – в межах 20 &l ; kз.о. &l ; 40; для середньосерійного – в межах 10 &l ; kз.о. &l ; 20; для великосерійного – в межах 1 &l ; kз.о. &l ; 10. Розрахована в наступному параграфі чисельність робочих місць складає 62. Ці дані ми використаємо для обчислення коефіцієнта серійності за формулою (1.1): У результаті обчислень ми отримали kз.о. = 0,17. Це говорить про те, що тип виробництва, для якого ведуться розрахунки, є великосерійним (якщо коефіцієнт серійності менше одиниці, то ми вважаємо його рівним одиниці, що характерно для масового виробництва). 2. Розрахунок потрібної кількості робочих місць Розрахуємо номінальний час роботи лінії (устаткування) (Тр) при п’ятиденному 40-годинному робочому тижні: Тр = · ŋ c (2.1) де Тk – число календарних днів у плановому періоді; Тн – число вихідних і святкових днів у плановому періоді; c – тривалість робочої зміни, год.; ŋ c – прийнятний режим змінності роботи підприємства. Тk = 365 днів; Тн: вихідні – 104 дні; святкові – 10 днів; усього – 114 днів; c – 8 годин; ŋ c = 2: Тр = ·2 = 4016 год. Обчислимо розмір втрат робочого часу на ремонт, наладку переналагодження і зміну робочого місця ( ) по формулі: = р н рм (2.2

) де р – втрати часу через проведення ремонтів устаткування в робочий час; н – втрати часу через проведення наладки і регулювання роботи устаткування, зміни і контролю стану інструментів і пристроїв; – регламентовані втрати часу на відпочинок особисті потреби робітників; рм – втрати часу, пов’язані з коливаннями оперативного часу на операціях, що виходять за межі такту (4-6 % від Тр).  = 6%;  = 2%;  = 4%;  = 5%.  = 6% 2% 4% 5% = 17% Ефективний фонд робочого часу потокової лінії (Теф) обчислимо за такою формулою: Теф = Тр (1 - ) (2.3) де Тр – режимний (номінальний) фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковий період, хв.; – планові втрати робочого часу на ремонт, наладку, переналадку і передислокацію устаткування, %. . Розрахунок обсягу виробництва продукції за період (Qск.) будемо вести за формулою: Qск. = (Qв ΔQ) ·  (2.4) де Qв – виробнича програма випуску, шт.; ΔQ – відхилення від фактичного розміру внутрішньоцехових заділів від нормального (5-10 % від Qв); РQ – відсоток відсіву виготовлених об’єктів на технологічні проби, випробування, неминучий брак (1-5 %).  – плановий обсяг виробництва, 480 000 шт.;  = 5% від = 24 000;  = 2%. Тепер обчислимо такт потокової лінії (R) – інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що пересуваються один за одним: R =  (2.5) де Теф – ефективний фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковий період, хв.; Qск. – обсяг виробництва продукції за період, у натуральному вимірі. R = Розрахункову кількість робочих місць на і-й операції (ЧРрозрах.і) обчислюємо за слідуючою формулою: ЧРрозрах.і =  =  (2.6) де i – тривалість обробки предмету на і-й операції, хв.; R – такт потокової лінії; Теф – ефективний фонд часу роботи лінії (устаткування) за розрахунковий період, хв.; Qск – обсяг виробництва продукції за період, у натуральному вимірі. ЧРприйн.і – прийнята кількість робочих місць на і-й операції. ЧРрозрах.1 = 0,9/0,4 = 2,25  3 ЧРрозрах.2 = 1,2/0,4 = 3 ЧРрозрах.3 = 2,4/0,4 = 6 ЧРрозрах.4 = 2/0,4 = 5 ЧРрозрах.5 = 3,5/0,4 = 8,75  9 ЧРрозрах.6 = 0,9/0,4 = 2,25  3 ЧРрозрах.7 = 0,7/0,4 = 1,75  2 ЧРрозрах.8 = 0,5/0,4 = 1,25  2 ЧРрозрах.9 = 3,5/0,4 = 8,75  9 ЧРрозрах.10 =5/0,4 = 12,5  13 ЧРрозрах.11 = 2,6/0,4 = 6,5  7 У наступному параграфі обґрунтовано доцільність об’єднання робочих місць з VII та VIII операцій з метою оптимального використання ресурсів підприємства, тому будемо вважати, що прийнята об’єднана чисельність робочих місць з цих операцій дорівнює трьом. Потрібна кількість робочих місць розраховується на підприємстві для оптимізації його економічної діяльності, зменшення витрат та ефективного використання коштів. При обчисленнях даного показника ми отримали суму ЧРприйн. = 62 (чол.) отже, дана цифра й є потрібною кількістю робочих місць на нашому підприємстві. 3. Розрахунок завантаження робочих місць Для розрахунку коефіцієнта завантаження робочих місць на кожній і-й операції (kз.р.) використаємо формулу: kз.р =  (3.1)  = 2,25/3 = 0,75  = 3/3 = 1  = 6/6 = 1  = 5/5 = 1  = 8,75/9 = 0,97  = 2,25/3 = 0,75  = 1,75/2 = 0,88  = 1,25/2 = 0,63  = 8,75/9 = 0,97  = 12,5/13 = 0,96  = 6,5/7 = 0,93 Таблиця 1.1

. Коефіцієнт завантаження робочих місць на кожній операції. № операції Найменування операції Кількість робочих місць Коефіцієнт завантаження робочих місць Розрахункова Прийнята 1 Різка заготівок 2,25 3 0,75 2 Точіння 3 3 1 3 Точіння 6 6 1 4 Точіння 5 5 1 5 Точіння 8,75 9 0,97 6 Свердління 2,25 3 0,75 7 Зенкерування 1,75 2 0,88 8 Нарізання різьби 1,25 2 0,63 9 Шліфування 8,75 9 0,97 10 Полірування 12,5 13 0,96 11 Контроль 6,5 7 0,93 Нижньою допустимою межею завантаження устаткування можна вважати рівень  ³ 0,7. При недостатньому завантаженні окремих одиниць устаткування, закріплених за даною виробничою дільницею, доцільно довантажувати іншими роботами із сусідніх дільниць. За даними таблиці 1 побудуємо графік: Таблиця 1.2. Коефіцієнт завантаження робочих місць на кожній операції. № операції Найменування операції Кількість робочих місць Коефіцієнт завантаження робочих місць Розрахункова Прийнята 1 Різка заготівок 2,25 3 0,75 2 Точіння 3 3 1 3 Точіння 6 6 1 4 Точіння 5 5 1 5 Точіння 8,75 9 0,97 6 Свердління 2,25 3 0,75 7 Зенкерування Нарізання різьби 3 4 0,755 8 9 Шліфування 8,75 9 0,97 10 Полірування 12,5 13 0,96 11 Контроль 6,5 7 0,93 Відобразимо дані щодо коефіцієнта завантаження за допомогою діаграми: За даними таблиці 2 побудуємо новий графік:   Динаміка коефіцієнта завантаження робочих місць. Таким чином, в результаті обчислень ми отримали коефіцієнт завантаження робочих місць для кожної операції, який коливається в допустимих межах та дозволить в подальшому налагодити максимально ефективне виробництво. 4. Визначення кількості основних і допоміжних робітників на дільниці Для обчислення кількості основних та допоміжних робітників на дільниці ми будемо використовувати формулу чисельності робітників, які зайняті на роботах, що нормуються (Чрнпл):  (4.1) де i – планова трудомісткість одиниці і-го виробу, нормо-год.; Qпл. – кількість виробів і-го виду, які мають бути виготовлені в плановому періоді, шт; Квн – плановий коефіцієнт виконання норм часу; Кбо – коефіцієнт, який враховує можливість багатоверстатного обслуговування при виконанні і-ої операції; – кількість видів виготовлюваних одиниць. Таблиця 3 Баланс робочого часу одного робітника Склад фонду робочого часу позначення Час, що планується в днях в годинах Календарний фонд часу 365 Неробочі дні, усього(в тому числі, вихідні святкові) 114 Наявний (номінальний) фонд часу 251 Планові невиходи на роботу: чергова відпустка додаткова відпустка учбова відпустка декретна відпустка виконання державних і суспіль-них обов'язків лікарняний 43 24 12 0,37 1 0,63 5 Явочний фонд робочого часу 208 Тривалість робочого дня 8 Скорочення робочого дня 0,48 Середня тривалість робочого дня 7,52 Ефективний фонд часу робочого 1564,16 Календарний фонд часу робітника налічує 365 днів. Всього неробочих, в т. ч. і святкових днів - 114. Таким чином, наявний або номінальний фонд часу налічує 251 день. Для визначення невиходів на роботу, що плануються необхідно скласти такі показники як тривалість чергової відпустки (24 дні), додаткової відпустки (12 днів), учбової відпустки (1,5% номінального фонду часу), тривалість декретної відпустки (0,4% номінального фонду часу), дні призначені на виконання державних або суспільних обов'язків (0,25% номінального фонду часу), тривалість хвороб (2% номінального фонду часу).

В плановой экономике предприятия выполняли государственные заказы и были целиком и полностью подчинены центру. Сегодня в условиях рыночной экономики предприятия обособленные хозяйственные единицы, подчиняющиеся на внешнем уровне только законам рынка, а на внутреннем административным органам. Производственная деятельность и ее результаты, успешность организации в целом зависят не только от условий производства (ресурсов, факторов производства, производственных фондов), но и от руководства предприятия, степени грамотности в принятии решений, от типа ответственности и целей деятельности. Изначально во главе предприятия стоял один или группа собственников, которые осуществляли контроль и принимали решения. В рыночной экономике внешняя среда крайне динамична, появляется множество проблем, которые организация должна решить: постановка целей, миссии, стратегическое планирование и др. Так появились менеджеры физические лица, выполняющие функцию управления от имени владельца организации. Иными словами, менеджер это представитель руководителя в своем подразделении или отделе

1. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия

2. Экономика предприятия

3. Экономика предприятия на ОАО "Белка" /г.Слободской/

4. Влияние бухгалтерского учета на экономику предприятия

5. Лекции по экономике предприятия

6. Экономика предприятия. Обоснование создания сборочного производства
7. Влияние бухгалтерского учёта на экономику предприятия
8. Конспект лекций по экономике предприятия

9. Основы экономики предприятий

10. Шпаргалка по экономике предприятия

11. Шпоры по экономике предприятия 1 курс

12. Экономика предприятия

13. Экономика предприятия

14. Экономика предприятия

15. Экономика предприятия (или фирмы). Case Study - реальные примеры из жизни, иллюстрирующие отдельные положения теории

16. Экономика предприятия ресторанно – гостиничного бизнеса на примере ресторана «Персона»

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

17. Конспект по экономике предприятия

18. Влияние условий труда на экономику предприятия НПРУП "Экран"

19. Информационные системы в экономике предприятия

20. Система проблемных уроков по теме "Основной капитал предприятия" при изучении дисциплины "Экономика предприятия"

21. Конкурентная среда и ее воздействие на экономику предприятия ОАО "Хлебозавод № 1"

22. Понятие и признаки кризисных явлений в экономике предприятий
23. Экономика предприятий
24. Экономика предприятий

25. Экономика предприятий

26. Экономика предприятий общественного питания

27. Экономика предприятия

28. Экономика предприятия

29. Экономика предприятия

30. Экономика предприятия

31. Экономика предприятия

32. Экономика предприятия

Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
Стиральный порошок "Аист", автомат, 4000 г.
Бесфосфатный стиральный порошок. Предназначен для стирки изделий из х/б, льняных, синтетических и смесовых тканей в стиральных машинах
453 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Экономика предприятия

34. Экономика предприятия

35. Экономика предприятия

36. Экономика предприятия

37. Экономика предприятия коллективного доступа в интернет

38. Экономика предприятия черной металлургии
39. Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")
40. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий реального сектора экономики

41. Создание предприятия в рыночной экономике

42. Предприятие как объект и субъект рыночной экономики /Украина/

43. Особенности финансового состояния предприятия в переходной экономике

44. Экономика труда (разделы: Рынок труда, Организация труда персонала предприятия, Расчёт трудовых показателей предприятия)

45. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

46. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"

47. Предприятие и предпринимательство в экономике переходного периода

48. Малые предприятия – важное условие развития национальной экономики

Кружка керамическая "FIFA 2018", 650 мл.
Объем: 650 мл. Материал: керамика.
880 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Малые предприятия и их роль в экономике

50. Функции управления предприятием и пути их адаптации к условиям рыночной экономики

51. Экономика фирмы и предприятия

52. Предприятие в условиях рыночной экономики

53. Предприятие как основное звено экономики

54. Анализ международного опыта реструктуризации предприятий «Индустриальной экономики»
55. Предприятие. Экономика
56. Влияние организационно-технологических особенностей производства на построение учета затрат предприятий различных отраслей экономики

57. Экономика и управление на предприятиях АПК

58. Проблемы адаптации российской экономики и её предприятий к условиям ВТО

59. Методы управления предприятием в условиях рыночной экономики

60. Стратегия развития предприятий реального сектора экономики

61. Механизм налогового планирования на предприятии в условиях трансформационной экономики

62. Налогообложение промышленных предприятий в современной российской экономике

63. Финансовое планирование на предприятиях промышленности в переходной экономике

64. Антикризисное регулирование состояния предприятий в современных условиях развития экономики

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Предприятие в рыночной экономике

66. Предприятие как основное звено экономики

67. Роль предприятий оборонно-промышленного комплекса в развитии экономики

68. Экономика пищевого предприятия

69. Экономика торгового предприятия

70. Задание на проектирование. Проектирование промышленных предприятий
71. Экологизация экономики
72. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

73. Экономико-географическая характеристика Юга США

74. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

75. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

76. Литва: география и экономика

77. Особенности Японской модели экономики

78. Экономика Аргентины

79. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

80. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

82. Экономико-географическая характеристика Японии

83. Южная Корея в мировой экономике

84. Экономика Нидерландов

85. Экономика Китая

86. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации
87. Экономика Великобритании
88. Шведская модель социальной экономики

89. Особенности и изменение экономико-географического положения РФ

90. Экономико-географическая характеристика Германии

91. Особенности изменения экономико-географического положения России

92. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

93. Историчекое, экономико-географическое положение Великобритании

94. Место России в экономике СССР и СНГ

95. Экономико-географическая характеристика Канады

96. Экономико-географическое положение кн. Лихтенштейн

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Налог на прибыль предприятия, объединения и организаций

98. Взаимоотношения предприятия с бюджетом на примере Дальневосточного морского пароходства

99. Государственная политика в рыночной экономике


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.