Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Європейська валютна система

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні валютно-кредитні відносини» Зміст 1.Питання №10. Європейська валютна система Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції 2. Питання №46. Банк міжнародних розрахунків (БМР) 3. Практичне завдання №21 Список літератури 1.Питання №10. Європейська валютна система. Особливості використання, позитивні риси. Маастрихтська угода. Критерії конвергенції. Європейська валютна система є результатом координації валютної політики та механізмів валютного регулювання країн Західної Європи. Як форма організації валютних відносин країн — членів ЄС Європейська валютна система в сучасному вигляді почала діяти з березня 1979 р. Основними рисами ЄВС є: встановлення режимів спільного коливання валютних курсів; створення колективної валюти; використання валютних інтервенцій для підтримки ринкових курсів валют у межах погоджених відхилень; стимулювання європейських інтеграційних процесів. Попередником ЄВС був режим спільного коливання валютних курсів, введений країнами ЄЕС з метою стимулювання процесу західноєвропейської економічної та валютної інтеграції і захисту фінансових ринків, який застосовувався країнами — членами ЄЕС з квітня 1972 до березня 1979 р. (до введення ЕКЮ) і називався &quo ;європейською валютною змією&quo ;. Застосування цього методу є своєрідною формою валютного коридору і пов'язане з прийняттям у 1971 р. плану Вагнера — поетапне створення економічного і валютного союзу, кінцевою метою якого було забезпечення повної взаємної конвертованості валют країн ЄЕС на основі незмінних паритетів. Після припинення обміну доларів США на золото в серпні 1971 р. у більшості країн були введені режими вільного валютного курсоутворення. 24 квітня 1972 р. Німеччина (ФРН), Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія і Люксембург прийняли рішення про колективне &quo ;плавання&quo ; своїх валют відносно долара США та валют інших країн. Ця система коливання валютних курсів отримала назву &quo ;змія в тунелі&quo ;. (&quo ;Змія&quo ; в графічному зображенні системи означала вузькі межі коливань курсів валют країн ЄЕС між собою ± 1,125%, а &quo ;тунель&quo ; — зовнішні межі їх спільного коливання до долара США та інших валют ± 2,25%) (рис. 1). Курси валют по відношенню одна до одної утримувалися за допомогою валютних інтервенцій центральних банків. Щомісяця між країнами-учасницями здійснювалося вирівнювання пасивного сальдо через викуп своєї валюти у центральних банків інших країн в обмін на конвертовану валюту. Цей режим існував як перехідний для створення Європейської валютної системи і відіграв значну роль у розвитку європейського і світового валютних ринків. Рис. 1. Схема здійснення валютних інтервенцій центральними банками в Європейській валютній системі З метою надання кредитів країнам — членам ЄЕС для погашення дефіцитів платіжних балансів, здійснення розрахунків та підтримки валютних курсів 6 квітня 1973 р. був створений Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС — Europea Mo e ary Coopera io Fu d, EMCF). Ресурси ЄФВС формувалися за рахунок внесення 20% офіційних золотих і доларових резервів країн — членів ЄВС.

Обсяг цих коштів коливався, оскільки золотовалютні резерви щоквартально підлягали переоцінці у зв'язку зі зміною валютних курсів та цін на золото. Операції із взаємної підтримки курсів валют у рамках ЄФВС здійснювалися завдяки механізму багатостороннього клірингу по сальдо взаємних зобов'язань і кредитів центральних банків. Створення ЄВС пов'язане з кризою Бреттон-Вудської валютної системи та виникненням Ямайської валютної системи як противаги останній. До 1991р. ЄВС використовувала в основному елементи валютного регулювання, напрацьовані за роки співробітництва між центральними банками країн Західної Європи в 1972—1979 роках (валютні коридори). Ініціаторами створення ЄВС були Німеччина (ФРН) та Франція. Основна мета створення і функціонування ЄВС полягала в поглибленні інтеграційних процесів у межах країн Спільного ринку, перетворенні їх на зону європейської валютної стабільності (на противагу Ямайській валютній системі) та запобіганні експансії американського долара на ринках країн Західної Європи. Основою ЄВС була ЕКЮ, яка стала базою для визначення курсових співвідношень між валютами країн — учасниць системи. Складовим елементом ЄВС є Європейський фонд валютного співробітництва, кошти якого використовувалися для надання центральним банкам країн-учасниць кредитів на покриття тимчасових дефіцитів платіжного балансу. У межах ЄВС було встановлено режим вільного курсоутворення національних валют по відношенню до долара США. Для валют країн — членів ЄВС встановлено рівень максимальних відхилень курсу однієї національної валюти по відношенню до іншої в розмірі 2,25% (для Іспанії та Італії 6%), який контролювався відповідно до зміни показника &quo ;індикатора відхилень&quo ;. Наприклад, якщо падіння курсу французького франка по відношенню до німецької марки перевищило певний рівень &quo ;індикатора відхилень&quo ; та було близьке до 2,25%, з метою стабілізації курсу франка Банк Франції починав продавати німецькі марки (тобто купував французькі франки, вилучаючи надлишкову їх масу із обігу), а Німецький Федеральний банк купував французькі франки, тобто купували слабкішу валюту і продавали сильнішу. З серпня 1993 р. в результаті загострення валютних проблем рамки коливань було розширено до 15%. Після підписання Маастрихтської угоди (1991 р.) розпочався новий етап розвитку ЄВС, який має завершитися поглибленням інтеграційних процесів, посиленням валютної стабільності та введенням у готівковий і безготівковий обіг спільної для всіх країн — членів ЄВС грошової одиниці. Основою Європейської валютної системи була європейська валютна одиниця — ЕКЮ (ECU), введена в 1979 р. Емісія ЕКЮ на 25% забезпечувалася золотом, на 25% доларами США і на 50% національними валютами країн — членів ЄВС. З цією метою країни об'єднали по 20% офіційних золотовалютних резервів. Технічно емісія здійснювалася у вигляді записів на рахунках центральних банків країн — членів ЄВС у Європейському фонді валютного співробітництва. ЕКЮ синтезована за методом &quo ;кошика&quo ; спочатку з валют 9, а потім — 12 країн (Великобританія не входить до ЄВС, проте фунт стерлінгів було включено до &quo ;копійка&quo ; ЕКЮ).

Частка кожної валюти в &quo ;кошику&quo ; залежала від частки країни у валовому національному продукті ЄЕС, взаємному товарообороті та Європейському фонді валютного співробітництва. Структура ЕКЮ переглядалася один раз на п'ять років. Функціями ЕКЮ були: база для встановлення паритетів валютних курсів, регулятор відхилень ринкових курсів цих валют, розрахункова одиниця, засіб міждержавних розрахунків. Після підписання Маастрихтської угоди (1991 р.) роль і функції ЕКЮ значно посилилися. В останні роки значна кількість невеликих підприємств та домашніх господарств віддавали перевагу акумуляції коштів на своїх рахунках та здійсненню безготівкових розрахунків у ЕКЮ. Відповідно до &quo ;плану Делора&quo ; з 1 січня 1999 р. Маастрихтською угодою передбачено випуск єдиної для країн — членів ЄВС грошової одиниці євро, створення Європейського Центрального Банку, проведення єдиної економічної, монетарної, податкової та митної політики. Для країн — учасниць нової європейської системи на основі Маастрихтської угоди сформульовано критерії конвергенції: низькі рівні інфляції, коли середнє зростання цін не перевищуватиме 1,5 процентні пункта порівняно з інфляцією трьох країн — учасниць ЄЕС, які мають найнижчі рівні інфляції. Фактично рівень інфляції не повинен перевищувати 3—3,5%; низькі процентні ставки: проценти на державні облігації не можуть бути вищими ніж на 2 процентні пункти порівняно з рівнем трьох країн ЄЕС з найнижчими рівнями інфляції, тобто близько 8,5—9%; державний дефіцит не повинен перевищувати 3% валового внутрішнього продукту або він має постійно і швидко зменшуватись до рівня 3%; стабільний обмінний курс відповідно до угоди, причому він повинен залишатися у рамках коридорів ЄВС без будь-яких девальвацій. На 1 січня 1999 р. умови для вступу до ЄЕВС виконали 11 країн: Люксембург, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Іспанія, Португалія та Італія. Великобританія, Данія та Швейцарія вагаються відносно вступу до ЄЕВС, а Греція не виконала необхідних умов. Відповідно до прийнятих рішень курси валют європейських країн — учасниць ЄЕВС до євро жорстоко зафіксовані станом на 31 грудня 1998 р. виходячи із курсів до ЕКЮ, а всі грошові рахунки в національних валютах перераховано в євро. До 31 грудня 2001 р. євро використовувалося лише в безготівковій формі, а з січня 2002 р. до обігу було залучено банкноти та монети. І тільки з 1 липня 2002 р. євро стало єдиним законним засобом платежу на території країн — учасниць союзу. З метою координації грошової політики створено Європейський центральний банк, який взяв на себе роль центральних банків окремих країн. Відповідно до свого статуту ЄЦБ відповідає за реалізацію послідовної політики економічної, фінансової та валютної стабільності. Євро може відігравати більш важливу роль у міжнародній валютній системі як торгова, інвестиційна і резервна валюта і стати серйозним конкурентом долару США та СДР. З 1 січня 1999 р. з метою здійснення міжнародних платежів було створено платіжний механізм Європейської системи центральних банків ( ARGE — Трансєвропейська автоматизована експрес-система брутто-розрахунків у режимі реального часу, яка кореспондується з національними кліринговими системами (R GS) країн — членів ЄЕВС): ELS/Eil-ZV в Німеччині, BL-REL — Італії, FB — Франції, ТОР — Нідерландах, CHAP Euro — у Великобританії тощо.

Поэтому из России было выгодно вывозить буквально все. И даже при недостаточном качестве по соотношению «цена-качество» российские товары были конкурентоспособны и хорошо продавались буквально по всему миру от Китая до Германии. Но затем Банк России, который управляет валютной системой через продажи валюты на валютных биржах (из общего объема оборота на Московской валютной бирже от 50 до 70 процентов принадлежит Центробанку), начал систематически повышать валютный паритет рубля. Особенно резкий рост валютного паритета отмечается в 1992 году, с началом перехода к свободному рынку, и в 1995 году, когда за летние месяцы Центробанк под управлением Татьяны Парамоновой повысил валютный паритет рубля более чем в два раза. И к сегодняшнему дню ВП рубля стал примерно соответствовать валютному паритету высокоразвитых стран, превышая валютные паритеты национальных валют даже таких стран, как Южная Корея, Тайвань и Турция, не говоря уже об Индии, Китае, странах Латинской Америки. Таким образом, рубль, несмотря на гиперинфляцию 19921996 годов, стал очень дорогим

1. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

2. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

3. ISO 14000 - международные стандарты в области систем экологического менеджмента

4. Применение систем "директ-кост" и "стандарт-кост" в бухгалтерском учете

5. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

6. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
7. Использование стандартов ISO при организации систем экологического менеджмента
8. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

9. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

10. Развертывание систем персонального радиовызова

11. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

12. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

13. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

14. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

15. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

16. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

18. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

19. Система криптозащиты в стандарте DES. Система взаимодействия периферийных устройств

20. Модемы, модемные стандарты, принцип работы

21. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

22. Построение систем распознавания образов
23. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере
24. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

25. Теория Операционных Систем

26. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

27. Создание экспертных систем в среде EXSYS

28. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

29. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

30. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

31. История операционных систем

32. Сравнение операционных систем: Linux и Windows

Фотобумага для струйной печати, A4, 170 г/м2, 50 листов.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность: 170 гр/м2. Глянцевая. Односторонняя. В комплекте: 50 листов.
329 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки

33. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

34. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

35. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

36. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

37. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

38. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)
39. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
40. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

41. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

42. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

43. Основы теории систем и системный анализ

44. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

45. Методы решения систем линейных неравенств

46. О преобразовании дифференциальных систем уравнений в случае сингулярных пучков матриц

47. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами

48. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

50. Стандарты в области охраны окружающей среды

51. Оценка систем дистанционного образования (математическая модель)

52. Механическая вентиляция и классификация её систем

53. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

54. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем
55. Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера "TOYOPUC-L"
56. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

57. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

58. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

59. Практика построения логистических систем

60. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина

61. Стандарты схем и их разновидности

62. Физико-математические основа радиоэлектронных систем

63. Особенности и классификация систем подвижной радиосвязи (СПРС)

64. Расчет времени откачки распределенных вакуумных систем

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

65. Место воздушного судна. Среднеквадратичный критерий рабочей зоны угломерных систем. Система ближней навигации DME

66. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

67. ТТМС /моделирование систем/

68. СТОХАСТИЧНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ СИСТЕМ. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМ. ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ

69. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

70. Йога как одна из древнейших систем оздоровления духа и тела
71. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)
72. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

73. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

74. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

75. Международные стандарты бухгалтерского учета

76. Организация информационных систем учета и аудита

77. Международные стандарты оценки недвижимости

78. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

79. Организация торгов на аукционах

80. Исследования систем управления

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

81. Управление учебным процессом в колледже в период внедрения Государственных образовательных стандартов среднего специального образования

82. Построение и совершенствование систем управления

83. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

84. Технико-экономическое сравнение систем Адаптивного и Массового производств

85. Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

86. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы
87. Приватизація як засіб припинення державної власності
88. Типы экономических систем

89. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему

90. Историческое развитие мировых систем

91. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

92. Особенности воздействия инквизиции на систему европейского права

93. Пионеры компьютеризации корабельных радиоэлектронных систем

94. Компьютеризация корабельных радиоэлектронных систем

95. История автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП)

96. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Основы построения телекоммуникационных систем

98. О лексикографическом отражении американского стандарта английского литературного языка

99. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

100. Яким Нагой, Ермил Гирин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.