Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Изоляция космических кораблей

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Український державний хіміко – технологічний університет Кафедра ХТКС Реферат з дисципліни “Основи наукових досліджень “ Тема: Високотемпературна ізоляція для космічних кораблівВиконав: студ. гр. 3-ТК-64 Гурський Є.А.Перевірила: доцент Смакота Н.П. Дніпропетровськ 2001 ЗмістВступ Види високотемпературної ізоляції, призначення. Умови служби------------- ----------------------------------------4 2.Сировинні матеріали для виготовлення високотемпературної ізоляції--------- --------------------------103.Особливості технології виробництва високотемпературної ізоляції----------- Література Вступ Високотемпературна ізоляція для космічних кораблів та надзвукової авіації представляє собою зазвичай багатошаровий композиційний матеріал, що може протистояти тривалій дії підвищених температур (більше 1000 єС), витримувати дію підвищеного та низького (вакуум) тиску та має ще ряд подібних властивостей. Матеріал отримують із оксидів, таких бескисневих з’єднань, як нітрид кремнію, борид кремнію, карбід кремнію та багато інших, схожих по своїм якостям з’єднань. Для отримання таких матеріалів застосовуються дуже дорогі технології виробництва, що не в останню чергу впливає на кінцеву вартість отриманих виробів. Подальша досконалість технології виготовлення та хімічного складу дозволить знизити вартість високотемпературної кераміки, а також покращити ряд властивостей, котрі необхідні для подальшого використання цього матеріалу в космічній галузі при тому, що вона тільки розвивається та має великі перспективи на майбутнє завдяки потрібності людини в дослідженні космічного простору. Взагалі, високотемпературна кераміка – це так званий підклас спеціальної кераміки, виробництво якої безперервно поширюється завдяки вимогам новітніх технологій, таких як виробництво теплових машин, електронних та оптичних пристроїв, аерокосмічної галузі, ріжучих інструментів та інших. За цією сферою діяльності слідкує Національний інститут стандартів та технологій, метою чого є досягнення кращого розуміння критичних параметрів матеріалів – мікроструктури та хімії, котрі контролюють властивості спеціальної кераміки та її експлуатаційні характеристики; розвинення методів вимірювання, стандартів та накопичення даних, необхідних для управління цими параметрами, з тим щоб промисловість могла надійно та ефективно виробляти конкурентноспроможну продукцію високої якості при більш низьких цінах. Завдяки цьому об’єм продаж спеціальної кераміки на внутрішньому ринку в 1990 році склав приблизно 53,6 млрд. доларів та досяг 59,2 млрд. доларів у 2000 році. Види високотемпературної ізоляції, призначення. Умови служби Високотемпературна ізоляція призначена для захисту поверхні об’єктів (в нашому випадку— поверхні космічних кораблів) від різноманітної дії навколишнього середовища, в якому перебуває той чи інший об’єкт. Високотемпературна ізоляція може бути різних видів в залежності від її призначення. Так, наприклад, композиційний матеріал може застосовуватись для передньої кромки надзвукових літаків для захисту від тертя повітря об поверхню апарата.

Матеріал має склад: 20 об.% ZrB2—SiC, зміцнений безперестанним волокном, отриманим методом хімічного осадження на вуглецеве волокно SiC—ПК з послідуючим нанесенням 30 об.% покриття з аморфного вуглецю товщиною 2—3 мкм, діаметром 140 мкм. Композиційний матеріал має густину 3,12 г/см3, модуль пружності 173 ГПа, поріг міцності на розтяг при температурах 1000 та 1200 єС дорівнює 441 та 200 МПа, та володіє високою стійкістю при високих температурах. Одним із матеріалів, призначених для захисту космічних кораблів при вході в густі шари атмосфери є 6- шаровий еластичний ізолюючий композиційний матеріал. Зовнішній шар цього матеріалу представляє собою лист товщиною 0,065 см із SiC- волокон діаметром 9 мкм з теплопровідністю 0,644 Вт/(м·К). Послідуючий шар складався з корундового матеріалу товщиною 2,305 см з теплопровідністю 0,15 Вт/(м·К) та складеного з волокон діаметром 3 мкм, декілька шарів з волокон алюмоборосилікатного скла з діаметром волокон 3 мкм, алюмінізованої поліамідної плівки, шару волокон з алюмоборосилікатного скла товщиною 0,109 см та діаметром волокон 3 мкм та покриття з SiC товщиною 0,036 см. Теплоізоляційні властивості композиційного матеріалу, при імітуванні входу корабля в атмосферу після політу, дослідили шляхом нагріву в дуговій плазмі та встановили ефективність композиційного матеріалу при густині енергетичного потоку до 31 Вт/смІ. Наведені аналітичні моделі термічних характеристик композиційного матеріалу, результати випробувань. При товщині композиційного матеріалу 2,61 см та густині 0,174 г/смі, його теплопровідність при 670 К склала 0,055 Вт/(м·К), а величина питомої теплоємкості при 1078К— 1,54·10і Дж/(кг·К). Такі матеріали мають можливість використання також для створення та забезпечення надзвукових полетів, високоефективних турбінних двигунів, розробки сучасних ракетних систем. Одним із нових теплоізолюючих матеріалів є система термічного захисту “ТОРНАТ”, яка складається із зовнішнього керамічного композиційного матеріалу, з’єднаного високоміцним жорстким ізолятором, котрий, в свою чергу, з’єднується з поверхнею апарату. Між зовнішнім шаром та жорстким ізолятором поміщують гнучкий ізолятор малої густини. Система володіє значним опором удару часток малих енергій, витримує температуру на поверхні до 1700єС. Зазвичай, теплоізолюючі матеріали для космічних кораблів – це вироби багатократного використання з кремнезему, вкритих глазур’ю на основі карбіду кремнію, що дозволяє оптимізувати відвід тепла від поверхні космічного корабля в кордонах 650-1260єС. Така ізоляція вкриває близько 80% поверхні космічного корабля. Для порівняння: композиційний матеріал на основі Si3 4 з введенням 20 об. % нитковидних кристалів SiC, виготовлений горизонтальним ізостатичним пресуванням без спікаючих добавок володіє доброю структурною стабільністю при температурах навіть до 2000єС, але деякі властивості (розтріскування та інші) не дають можливості використовувати цей матеріал окремо, а використання його в поєднанні з іншими матеріалами знижує теплостійкість захисного матеріалу в цілому. В ракетній техніці можуть застосовуватись графіто-епоксидні матеріали в сумісності зі скловолокном, котрі мають нижчі властивості, аніж матеріали на основі карбідів, але достатні для їх експлуатації.

Як в авіації, так і в космічній техніці усі деталі повинні мати порівняно невелику масу. Це стосується також і ізоляційних матеріалів, тому нелегко виробити такий матеріал, котрий мав би наряду з високими механічними та теплоізоляційними характеристиками невелику масу та мати невелику вартість. Так, наприклад, фірма P L (США) розробила керамічний матеріал з тканих металевих та керамічних ниток. Міцність матеріалу порівняна з міцністю сталі A1, хоча їх питома маса складає 0,1 маси металів. Матеріал назначений для довгострокової експлуатації в космосі та його вартість склала близько 11250 доларів за 1 кг. Для запобігання виробів від ударів метеоритів передбачені багатошарові екрани. У композиційних матеріалів з вуглецевою матрицею, армованою волокнами вуглецю низька густина, підвищена механічна міцність при дуже високих температурах та висока стійкість до окислення. Вартість таких композиційних матеріалів склала 5000—45000 доларів за один кілограм. 2. Сировинні матеріали для виготовлення високотемпературної ізоляції Склад сировинних матеріалів високотемпературної ізоляції може бути різним. Одні сполуки придають виробу в’язкість,інші–пористість, твердість, міцність, теплоізолюючі якості та інші властивості. Тому в залежності від спеціального призначення ізолюючого матеріалу склад сировинних матеріалів регулюють таким чином, щоб забезпечити надійну службу ізоляції на протязі довгого часу. Але основними сировинними матеріалами для виготовлення високотемпературної ізоляції є карбіди, зокрема карбід кремнію та нітрид кремнію. Розглянемо властивості цих матеріалів. Нітрид кремнію Si3 4 отримують високотемпературними хімічними реакціями при 1000–1600єС. Перші керамічні реакціонно спечені пористі вироби із Si3 4 були отримані пресуванням виробів із порошка Si з послідуючим опалом в середовищі 2.Густі вироби із Si3 4 мають високу твердість, стійкість до окислення та в’язкість руйнування 4—11 МПа·м1/2. високотемпературні властивості в більшій мірі пов’язані з використанням активуючих спікання домішок, таких як CaO, MgO, Y2O3 та інших оксидів РЗЕ. Густина Si3 4 3,44 г/смі. Нітрид кремнію кристалізується в орторомбічній системі. При температурі 1900 єС Si3 4 розкладається. Нітрид кремнію хімічно інертний до багатьох розплавлених металів та солей. Розплавлені їдкі луги розкладають його з виділенням аміаку. Нітрид кремнію використовують як зв’язки у виготовлені виробів з карбіду кремнію. Таку зв’язку отримують шляхом опалу в середовищі азоту виробів з SiC та введеного в нього металічного кремнію. Коефіцієнт теплового розширення Si3 4 невеликий та складає 2,46·10-6 (при 20-1000 єC). Теплопровідність полікристалічного Si3 4 0,0037 ккал/см·сек·єС (при 200- 1300 єC). Термостійкість виробів добра. Поріг міцності при стисканні Si3 4 при кімнатній температурі 5000-6000 кГ/смІ, при згинанні 1100-1400 кГ/смІ. Міцністні характеристики до 1400єС змінюються незначно. Густа Si3 4 – кераміка складена основним чином із високотемпературного ?-Si3 4. Світове виробництво Si3 4 складає приблизно 500 т/рік. Карбіди— це з’єднання вуглецю з металами (MeC).

Это разделение настолько выражено, что когда-то галактики называли «островами Вселенной». Кроме того, галактики играют крайне важную роль маркеров положений пространства-времени. Наша Вселенная непрерывно расширяется, и галактики, подобно маякам в пустоте, позволяют нам наблюдать это расширение. Крайне сложно постичь безбрежную пустоту нашей Вселенной. Типичная галактика заполняет лишь около одной миллионной всего объема космического пространства, в котором она содержится, да и сами галактики крайне разрежены. Если бы вы собрались отправиться на космическом корабле в некоторую случайную точку Вселенной, вероятность приземления вашего корабля в пределах какой-нибудь галактики в настоящее время составляет примерно одну миллионную. Это уже не слишком много, а в будущем эта величина станет еще меньше, потому что Вселенная расширяется, а галактики — нет. Отлученные от общего расширения Вселенной, галактики существуют в относительной изоляции. В них обитает большинство звезд Вселенной, а следовательно, и большинство планет

1. Космонавтика. Космический корабль. Космодром

2. Исследования Венеры космическими аппаратами

3. Спуск и посадка космических аппаратов на планете без атмосферы

4. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

5. Применение фильтра Калмана в задаче идентификации отказов двигателей стабилизации космического аппарата

6. Международное сотрудничество в освоении космического пространства
7. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/
8. Международные космические организации

9. Правовое положение осужденных к наказаниям без изоляции от общества

10. Устройство парусного корабля

11. Космические скорости. Движение планет и спутников

12. Космическая философия Циолковского

13. Когда и как называли корабли

14. Освоение космического пространства в СССР

15. Первые бортовые ЭВМ ракетно-космических комплексов и их создатели

16. «Космические» ЭВМ

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

17. Предыстория космической радиосвязи

18. Система морской космической разведки и целеуказания

19. Имена петровских кораблей

20. Обитаемость кораблей

21. Космическая станция Мир

22. Космические двигатели третьего тысячелетия
23. Космические супермаховики
24. Спектр масс элементарных частиц, связь микро и макро масштабов, соотношение космических энергий

25. Космический телескоп GALEX – новое окно во Вселенную

26. Мысль как деформация космического вакуума

27. Космическая программа Китая

28. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

29. Приёмо-сдаточные испытания двигателей постоянного тока. Испытание электрической прочности изоляции

30. Авиационные ракетно-космические системы

31. Договор космического страхования

32. Космическое право

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

33. Толстяки - это тонущий корабль

34. Экспериментальные методы изучения космических лучей. Крупнейшие экспериментальные установки

35. Этическое измерение глобально-космических проектов

36. Космические факторы развития биосферы

37. Гидро-климатические условия на космических снимках

38. Исследование планеты Венера космическими аппаратами
39. Спуск и посадка космических аппаратов
40. Линейные корабли

41. Развитие Запорожья в изоляции

42. История применения универсальных цифровых вычислительных машин в ядерной и космической программах СССР

43. Вторжение космических тел в атмосферу Земли

44. Влияет ли "космическая погода" на общественную жизнь?

45. Потоки космических лучей в максимуме кривой поглощения в атмосфере и на границе атмосферы (1957–2007)

46. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

47. Психологическая реабилитация подростков, находящихся в местах социальной изоляции

48. Исследование планеты Марс с помощью космических аппаратов

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. Основные понятия космической геодезии и астрономии

50. Характеристика аспектов эксплуатации космических систем

51. Чрезвычайные ситуации космического характера

52. Элементарные частицы в космических лучах

53. Космическая антропоэкология и этногенез

54. Биологические, космические воздействия и их характеристики
55. Аналитическое дешифрование космических снимков
56. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осуждённого от общества

57. Правовое положение космического пространства и космических объектов

58. Моделирование траектории движения космического аппарата в среде MathCAD и Matlab

59. Трансформаторы: уравнение обмотки, рабочие режимы, холостой ход, конструкция, магнитные материалы, электрические провода и изоляция

60. Нелинейное уравнение и интервал изоляции корня

61. Принципы международного морского, воздушного и космического права

62. Экономика и организация работ по селективным методам изоляции пластовых вод в условиях ЛУПНП и КРС

63. Перспективные космические композиционные материалы

64. Расчёт общей и местной вибрации корабля

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

65. Кризис цивилизации или космический метаморфоз

66. Влияние космической радиации на солнечные батареи искусственных спутников Земли и способы защиты

67. Проектирование подстанции 110/6 кВ с решением задачи координации изоляции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.