Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Бердичівський політехнічний коледж Контрольна робота з дисципліни “Технології автоматизованого обліку економічної інформації” Виконав:студент групи ПЗС-504 Аранчій І.О. Перевірив:викладач Якубовський Б.Л. м. Бердичів 2007 р. 1. Поняття інформації і інформатики. Поняття інформації. Властивості інформації Неодмінною умовою підвищення ефективності управлінської праці є оптимальна інформаційна технологія, що володіє гнучкістю, мобільністю й адаптивністю до зовнішніх впливів. Інформаційна технологія припускає уміння грамотно працювати з інформацією й обчислювальною технікою. Інформаційна технологія - сполучення процедур, що реалізують функції збору, одержання, накопичення, збереження, опрацювання, аналізу і передача інформації в організаційній структурі з використанням засобів обчислювальної техніки, або, іншими словами, сукупність процесів циркуляції і переробки інформації й опис цих процесів. На вибір того або іншого засобу опрацювання даних у ЕІС впливає дуже велика кількість чинників, пов'язаних як із самим об'єктом керування, так і керуючою системою. Кількість можливих варіантів побудови технологічного процесу опрацювання даних надається досить значним. Тому з метою полегшення вивчення і проектування цих процесів доцільно виділяти деякі класи процесів. При цьому істотний вплив на класифікацію роблять можливі режими опрацювання даних у обчислювальних системах (ОС). Доцільно виділяти режими роботи і режими експлуатації обчислювальних систем. Режими експлуатації багато в чому пов'язані з підвищенням ефективності роботи користувачів. Режими роботи в основному визначають ефективність роботи ОС. Ефективність роботи ОС часто характеризується її продуктивністю. Великий вплив на продуктивність робить можливість суміщення в системі роботи устроїв запровадження-висновка і центрального процесора. Таку можливість забезпечує використання в системі багатопрограмного режиму роботи. Наявність декількох процесорів також впливає на підвищення продуктивності. Такий режим роботи системи іменується багатопроцесорним. Корисно роздивитися і деякі режими експлуатації обчислювальної системи. До них ставиться режим пакетного опрацювання (off-li e), (об'єднання декількох ПП у групу, називану пакетом). Для даного режиму характерно мінімальне втручання оператора, висока ефективність роботи ОС, але великі витрати часу на чекання результату. Прискорення видачі результату можливо з використанням режиму роботи системи, називається рівнобіжним опрацюванням або квантуванням часу для пакетного опрацювання. Точніше, кожній прикладній програмі з групи виділяється квант часу, після закінчення якого керування передається такій програмі. Це дозволяє одержати результати по коротких програмах до закінчення опрацювання всього пакета. Ще більше збільшує швидкість відповіді системи користувачу можливість безпосереднього доступу, здійснюваного в оперативному режимі опрацювання (o -li e). При багатопрограмному режимі роботи ЕОМ із використанням квантування часу і режиму безпосереднього доступу утворюється режим, іменований поділом часу ( ime-shari g).

Задачі, розв'язувані в АСУ можна підрозділити на задачі, що потребують негайної відповіді, і задача, що припускають визначену затримку відповіді. Для задач із негайною відповіддю призначений режим реального часу. Він характеризується дистанційним опрацюванням інформації, або телеобробкою. Телеобробка застосовна і для інших режимів (наприклад, для пакетного), дозволяє передавати пакети на опрацювання ЕОМ і одержувати результати користувачам, що знаходяться на значній відстані від її. Для передачі даних часто використовуються канали зв'язку. Вибір того або іншого режиму експлуатації обчислювальної системи визначається параметрами розв'язуваних задач. Коли користувач має доступ до якого термінала й в опрацюванні бере участь невеличкий обсяг даних (що характерно для інформаційного пошуку й опрацювання повідомлень) доцільно використовувати безпосередній доступ із негайним опрацюванням. Для великих обсягів інформації і некритичності часу опрацювання характерний пакетний режим. Він сполучиться з телеобробкою, що забезпечує більш швидку доставку результатів користувачу. Підготовлені і введені у ОС дані в процесі збереження розташовуються, як правило, на зовнішніх накопичувачах інформації. Ідеологія, призначена в основу організації системи збереження, багато в чому визначає технологію опрацювання даних. Точніше., ріст надмірності інформаційних масивів, зростання сумарного обсягу архівів даних на МН і відповідно ріст машинного часу і чисельності робітників призводять до необхідності організації збереження даних у виді банку даних, що полегшує внесення змін у масиви. Значна частина інформації підлягає переробці, збереженню, передачі, зборові, доведенню до користувачів, інша частина інформації надходить ззовні або виробляється усередині виробництва. Точніше. можна говорити про процеси циркуляції і переробці інформації (інформаційних процесах). Інформаційна технологія базується і залежить від технічного, програмного, інформаційного, методичного й організаційного забезпечення. Технічне забезпечення - це персональний комп'ютер, оргтехника, лінії зв'язку, устаткування мереж. Вид інформаційної технології, що залежить від технічної оснащеності (ручний, автоматизований, віддалений) впливає на збір, опрацювання і передачу інформації. Розвиток обчислювальної техніки не стоїть на місці. Становлячись більш потужними, персональні комп'ютери одночасно стають менш дорогими і, отже, доступними для широкого кола користувачів. Комп'ютери оснащуются вмонтованими комунікаційними можливостями. швидкісними модемами, великими обсягами пам'яті, сканерами, устроями розпізнавання голосу і рукописного тексту. Програмне забезпечення, що знаходиться в прямої залежності від технічного й інформаційного забезпечення, реалізує функції накопичення, опрацювання, аналізу, збереження, інтефейса з комп'ютером. Інформаційне забезпечення - сукупність даних, поданих у визначеній формі для комп'ютерного опрацювання. Організаційне і методичне забезпечення являють собою комплекс заходів, спрямованих на функціонування комп'ютера і програмного забезпечення для одержання шуканого результату.

Основними властивостями інформаційної технології є: доцільність, наявність компонентів і структури, взаємодія з зовнішнім середовищем, цілісність, розвиток у часу. Доцільність - головна ціль реалізації інформаційної технології складається в підвищенні ефективності виробництва на базі використання сучасних ЕОМ, розподіленій переробці інформації, розподілених баз даних, різноманітних інформаційних обчислювальних мереж (ІОС) шляхом забезпечення циркуляції і переробки інформації. функціональні компоненти - це конкретне утримання процесів циркуляції і переробки інформації; структура інформаційної технології: Структура інформаційної технології - це внутрішня організація, що подає собою взаємозв'язку утворюючих її компонентів, об'єднаних у дві великі групи: опорну технологію і базу знань. Моделі предметної області - сукупність описів, що забезпечують порозуміння між користувачами: спеціалістами підприємства і розроблювачами. Опорна технологія - сукупність апаратних засобів автоматизації, системного й інструментального програмного забезпечення, на основі яких реалізуються підсистеми збереження і переробки інформації. База знань являє собою сукупність знань, що зберігаються в пам'яті ЕОМ. Бази знань можна розділити на інтенсиональну (тобто знання про щось &quo ;узагалі&quo ;) і екстенсиональну, (тобто знання про щось &quo ;конкретно&quo ;). В інтенсиональній базі зберігаються оболонки, а в екстенсиональній зберігаються оболонки з запам'ятовуванням, що звуться баз даних. Іншими словами, база знань подає відображення предметної області. Вона містить у собі базу даних (директивна інформація - планові завдання, науково-технічна інформація, звітно-виробнича інформація, допоміжна інформація, що відбивають режими роботи підрозділів підприємства.). Системні й інструментальні засоби - Апаратні засоби; Системне ПЗ (ОС, СУБД); Інструментальне ПЗ (алг. мови, системи программир., мови специфікацій, технологія програмування); Комплектація вузлів збереження і переробки інформації. Результатом технологічних описів є сукупність реалізованих у системі інформаційно-технологічних процесів. Взаємодія з зовнішнім середовищем - взаємодія інформаційної технології з об'єктами керування, що взаємодіють підприємствами і системами, наукою, промисловістю програмних і технічних засобів автоматизації. Цілістність - інформаційна технологія є цілісною системою, спроможної вирішувати задача, не властиві жодному з її компонентів. Реалізація в часі - забезпечення динамічності розвитку інформаційної технології, її модифікація, зміна структури, вмикання нових компонентів. 2. Практичне завдання. Розробити АРМ облік та рух основних засобів Дана АРМ досить часто трапляється при обліку документообігу та контролювання проведення платіжних операцій: Довідник витрати. Таблиця: «Готової продукції». Таблиця «Калькуляція» Таблиця «Сировина» Таблиця: Состав Довідник готової продукції Відомість готової продукції Список використаної літератури «Інформаційні системи і технології в економіці». За редакцією доктора економічних наук, професора В.С.Пономаренка. Київ. 2002. Конспект лекцій з предмету «Технології автоматизованої обробки економічної інформації».

Хочеш продавати тільки у національному регіоні - будь ласка, вистачить і однієї мови. Додаткове питання - захист прав споживачів. Чи має держава вимагати від виробника або імпортера, аби усю необхідну інформацію про товар той зазначав на упаковці? Безперечно. А на складні товари, скажімо, ліки - то ще й у інструкції. Питання: якою мовою? Усіма чотирнадцятьма? Безперечно, державі потрібна мова, яку гарантовано зрозуміють на всій території, хай би навіть у мінімальному обсязі. Весь цей складний ланцюг веде нас до цікавого висновку - держава потребує, аби вся інформація, що циркулює в ній, мала повний еквівалент однією зрозумілою державі мовою. Тобто виникає необхідність МОВНОГО ЕКВІВАЛЕНТУ. Інакше інформаційну сферу не проконтролюєш і не врегулюєш. А інформаційний ринок у часи інформаційних війн - питання безпеки тієї самої держави. І тут без мовного еквіваленту не обійтися. Ба навіть більше - наше суспільство стає повністю інформаційним. Фізичні кордони між державами стираються, славнозвісний Карацупа пішов на пенсію разом зі своїм собакою

1. Ціна сучасних інформаційних технологій

2. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

3. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

4. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

5. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

6. Облік і аудит нематеріальних активів
7. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань
8. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

9. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

10. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

11. Інформатика і інформаційні технології

12. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

13. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

14. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

15. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

16. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

17. Інформаційні технології управління маркетингом

18. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

19. Теорія документно-інформаційних потоків

20. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

21. Проектування безвідходного виробництва з використанням біоконверсійних технологій утилізації відходів тваринництва

22. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
23. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу
24. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

25. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

26. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

27. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

28. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

29. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

30. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

31. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

32. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

34. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

35. Технология транспортного производства (Контрольная)

36. КОНТРОЛЬНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ "СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

37. Інформаційні системи і технології підприємства

38. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
39. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю
40. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

41. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

42. Бухгалтерський облік

43. Бухгалтерський облік

44. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

45. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

46. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

47. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

48. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали

49. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

50. Облік та аудиту комерційних банках

51. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

52. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
56. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

57. Основи організації бухгалтерського обліку

58. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

59. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

60. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

61. Становлення професійних бухгалтерських організацій

62. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

63. Українська школа бухгалтерського обліку

64. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие

65. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

66. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

67. Інформаційні системи і технології на підприємстві

68. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

69. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

70. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції
71. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"
72. Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій в корозійних середовищах

73. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

74. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

75. Контрольные испытания газотурбинных двигателей

76. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

77. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

78. Занятость и безработица (Контрольная)

79. Административное право (Контрольная)

80. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

81. Банковское право (Контрольная)

82. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

83. Гражданское право (Контрольная)

84. Виды договоров (Контрольная)

85. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

86. Гражданский процесс (Контрольная)
87. Гражданский процесс (Контрольная)
88. Контрольная по жилищному праву

89. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

90. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

91. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

92. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

93. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

94. Конституция Болгарии (Контрольная)

95. Опыт государственного регулирования на Украине (контрольная)

96. Права и свободы граждан закрепленные в Конституции Российской Федерации (Контрольная)

Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Подушка с принтом "FIFA 2018", прямоугольная, синий, 40x29 см.
Подушка с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года станет прекрасным дополнением к вашему интерьеру. Изделие выполнено из
403 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Международно-правовой режим международных проливов (Контрольная)

98. Правопреемство в международном праве (Контрольная)

99. Международное частное право (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.