Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство фінансів України Дніпропетровська державна фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана студентом Оцінка Керівник Допущено до захисту “ ” 2005 р. Завідувач кафедри Дніпропетровськ 2005 Анотація Дипломної роботи “Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України” студента гр. Науковий керівник Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, висновків і пропозицій. Робота викладена на 108 сторінках, містить 26 таблиць, 16 рисунків, 38 сторінок додатків. Список використаної літератури містить 46 найменувань. Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність сільгоспвиробника. Об’єкт досліджень дипломної роботи: сільськогосподарське підприємство - ТОВ “УНІРЕМ-АГРО”(м. Дніпродзержинськ) на мікрорівні та структура і обсяги надходжень фіксованого сільгоспподатку в місцеві бюджети Дніпро-петровської області на макрорівні за 2002 -2004 роки (структурна чисельність сільгоспвиробників з ФСП - 5,14%, структурна доля ФСП в місцевих бюджетах області на 2005 рік складає 0,435% , а доля ФСП у зведеному бюджеті області зовсім незначна та складає 0,147%). Практична цінність отриманих результатів: проведені дослідження обґрунтовано підтвердили, що при реформуванні суспільних відносин в Україні спрощена система оподаткування для сільгоспвиробників у вигляді ФСП – це додаткові 30% суми чистого прибутку сільгоспвиробника та, відповідно, державна дотаційна підтримка розвитку сільського господарства України. Зміст Вступ Розділ 1. Податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства в Україні 1.1 Сутність, види, класифікація податків в Україні 1.2 Спрощена система інтегрованого оподаткування сільгоспвиробників у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку Розділ 2. Аналіз адміністрування податків з сільгоспвиробників (юридичних осіб) в районній податковій інспекції 2.1 Структурно-функціональна організація роботи районної податкової інспекції в м. Дніпродзержинську 2.2 Організація обліку та звітності у системі оподаткування на районномурівні 2.3 Організація документальних перевірок платників податків заалгоритмами розподілу платників податків за категоріями уваги 2.4 Аналіз впливу стягнення податків на фінансово-господарчу діяльність сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” за 2002 – 2004 роки) 2.4.1 Загальна характеристика сільськогосподарського підприємства ТОВ “УНІРЕМ-АГРО””(платник податків в Дніпродзержинськійта Криничанській районних інспекціях Дніпропетровської області) 2.4.2 Аналіз складу і джерел утворення майна (активів) та фінансових результатів діяльності ТОВ “УНІРЕМ-АГРО 2.4

.3 Вплив податків на фінансово-господарську діяльність ТОВ “УНІРЕМ-АГРО Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств 3.1 Динаміка структурної долі фіксованого сільськогосподарського податку в податкових надходженнях по ДПІ в м.Дніпродзержинську та по Дніпропетровській області 3.2. Порівняльний аналіз загального порядку оподаткування та впливу продовження існування фіксованого сільськогосподарського податку на ефективність роботи сільгоспвиробника (на прикладі ТОВ “УНІРЕМ-АГРО Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Важливу роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. А.Сміт сформулював чотири фундаментальні принципи або &quo ;закони&quo ;, що стали класичними і придатні для будь-якої економічної системи1: перший - піддані держави повинні брати участь в утримуванні уряду відповідно до свого доходу, яким вони користуються під захистом держави; другий - податок який зобов'язана сплачувати кожна окрема особа має бути точно визначений (строк оплати, спосіб платежу, сума платежу); третій - податок повинен стягуватися в той час і таким способом, які найзручніші для платника; четвертий - податок має бути розроблений таким чином, щоб він стягував з народу як найменше грошей понад те, що необхідно для формування державного бюджету. Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві - &quo ;фіскальна&quo ; й &quo ;економічна&quo ;2. Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища. Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Актуальність досліджень дипломної роботи : Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків3. Предмет досліджень дипломної роботи : основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність сільгоспвиробника. Об’єкт досліджень дипломної роботи: сільськогосподарське підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “УНІРЕМ-АГРО”(м. Дніпродзержинськ) за 2002 -2004 роки, яке має основне сільсько-господарське виробництво (оренда землі) в смт.Акимовка (Криничанський район Дніпропетровської області) . Мета досліджень дипломної роботи: аналіз впливу податків на фінан-сово-господарську діяльність підприємств та, окремо, сільськогосподарських підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення податків, розробка пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати податків, розробка пропозицій щодо реформування системи податків. Задачі досліджень дипломної роботи : аналіз сучасного податкового навантаження на підприємства сільгоспвиробників в Україні; аналіз структури та організації діяльності районної податкової інспекції; аналіз методів обліку нарахування та сплати податків, адміністрування податків податковою інспекцією на основі “коридорів уваги по податковим ризикам”; аналіз впливу оподаткування на фінансові результати діяльності сільськогосподарського підприємства ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” та виявлення податкових проблем у підприємства; аналіз обґрунтованості рішення про пролонгацію дії закону України про спрощену систему оподаткування сільгоспвиробників до 2009 року та пропозицій про внесення такої системи до перспективного Податкового Кодексу України. Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів по Дніпропетровській області в 2002 – 2004 роках, фінансова та податкова звітність ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” за 2002 –2004 роки. Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці Практична цінність отриманих результатів: при реформуванні суспіль-них відносин в Україні спрощена система оподаткування для сільгоспвироб-ників у вигляді ФСП – це додаткові 30% суми чистого прибутку та державна підтримка розвитку сільського господарства України за рахунок непрямої дотації зниженням податкового тиску. Розділ 1. Податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства в Україні 1.1 Сутність, види, класифікація податків в Україні Податки, як особлива сфера виробничих відносин, є своєрідною еконо-мічною категорією.

Ця "укранофльська", об'ктивно-соцалстична течя бачила й розумла всю шкоду, яку вчиняла нацоналстична течя не тльки справ революц на Укран, але й у самй Рос. ¶ через те, наприклад, навть в урядовому орAан ("Встнику народнього комсарату справ нацональних Росйсько Сов. Республки") можна було натрапити так рядки: "Треба розглянути тенденцю укранського руху, придивитися, до чого йшов укранський народ та тльки загруз по дороз. А сторя показу, що вн, почавши вд малесенько автоном, шляхом подй, а не тих чи инчих мудрувань, дйшов до самостйно Республки. Це вдом сторичн факти, це вдомий сторичний процес, який видно всякому, хто не ста спиною до його. ¶ чи будете ви стояти на Aрунт "само-означення нацй", як то стояло в старй програм, чи на погляд "права працюючих кляс кожно нац на повне вдокремлення", як то пропону Бухарн, - ус повинн прийти тльки до одного висновку: Украна повинна бути самостйною менно в сучасних умовах свтового хазяйства й у перод нищення цього хазяйства

1. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

2. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

3. Особливості перехідної економіки України

4. Основні риси перехідної економіки України

5. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

6. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
7. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
8. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

9. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

10. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

11. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

12. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

13. Сучасний стан сільского господарства України

14. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

15. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

16. Сучасна митно-тарифна політика України

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

18. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

19. Вплив валютних курсів на економіку України

20. Економіка України на початку ХХІ століття

21. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

22. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
23. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
24. Особливості економічного зростання Сполучених Штат Америки в сучасних умовах

25. Тенденції розвитку міжнародної економіки

26. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

27. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

28. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах

29. Вплив тіньової економіки на оподаткування

30. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

31. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

32. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

34. Сучасний стан розвитку готельних послуг в м. Києві (на приклади Готелю "Дніпро")

35. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

36. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

37. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

38. Державне регулювання ринкової економіки
39. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
40. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

41. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

42. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

43. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

44. Цивільна оборона в сучасних умовах

45. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

46. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

47. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

48. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора
Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы

49. Особливості розвитку культури Київської Русі

50. Економічний потенціал національної економіки

51. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

52. Конкурентоспроможність національної економіки

53. Предмет і методи економіки праці

54. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах
55. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
56. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

57. Філософія економіки

58. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

59. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

60. Державне регулювання економіки

61. Державне регулювання економіки

62. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

63. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

64. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Історія розвитку економічного аналізу

66. Концептуальні основи аналізу національної економіки

67. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

68. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

69. Основи економіки підприємства

70. Основи ринкової економіки
71. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки
72. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

73. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

74. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

75. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

76. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

79. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

80. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

81. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

82. Сільськогосподарські регіони України

83. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

84. Регіональна економіка промисловості України

85. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

86. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
87. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни
88. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

89. Філософські засади європейської моделі розвитку України

90. Сучасна мовна політика України

91. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

92. Історія розвитку України

93. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

94. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

95. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

96. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

98. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

99. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.