Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра обліку та аудиту Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях» на тему: «Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)» Варіант № 29Виконала: ст. гр. Б-ОА-2-05 Потапова О.В.Викладач: ст.в. Шевердинський К.І. м. Дніпропетровськ 2007р. Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою. Це означає, що кожна господарська операція реєструється в облікових регістрах на дебеті одного і па кредиті другого рахунку в однакових розмірах. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Під формою бухгалтерського обліку розуміють порядок узгодження різних видів облікових регістрів, техніки обробки облікових даних, послідовності і способів здійснення облікових записів, технічних засобів ведення обліку. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» (від 16.07.1999 р.) установа сама обирає форму бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності, техніки і технології обробки облікових даних. Основними, найбільш поширеними формами бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі г. журнал-головна, журнально-ордерна і машинно-орієнтовані (комп'ютерні) форми обліку. Журнал - головна форма обліку рекомендована для застосування в бюджетних установах наказом ДКУ №68 від 27.07.2000 р., яким затверджено «Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ і порядок їх складання». Цим наказом визнано такого, що не застосовується в Україні у частині меморіальних ордерів, Інструкцію з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, пі о фінансуються з Державного бюджету СРСР, затверджену наказом МФ СРСР від 10.03.1987р. №67. Цією інструкцією користувалися бухгалтери бюджетних установ України майже 15 років. Нова інструкція про форми меморіальних ордерів передбачає використання у бюджетних установах 15 основних меморіальних ордерів у формі накопичувальних відомостей, кожна з яких мас спеціальне призначення і специфічну будову, та одного меморіального ордера типової форми, призначеного для оформлення інших операцій, які не охоплені основними меморіальними ордерами. Розглянемо склад, будову та призначення найважливіших меморіальних ордерів. Меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими операціями» типової форми (т. ф.) № 380 (бюджет) застосовується при обробці звітів касира з метою систематизації дебетових і кредитових оборотів у касі за поточний місяць. Кожен звіт касира заноситься в накопичувальну відомість одним рядком за відповідними кореспондуючими рахунками як за дебетом, так і за кредитом відповідних субрахунків рахунка 30 «Каса». При цьому для кожного виду іноземної валюти складається окремий меморіальний ордер з додатковими номерами (№ 1-1, № 1-2, № 1-3 і т. ін.), записи до яких здійснюють у два рядки (перший —в іноземній валюті, а другий — в національній валюті). Підсумки меморіального ордера переносяться у Журнал-голови у книгу, але при цьому обороти і надходження грошей в касу з реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунків та з внесення готівки з каси наці рахунки виключаються, тому що вони відображаються також у меморіальних ордерах № 2 або №3 і звідти заносяться у Журнал-головну книгу.

Меморіальний ордер № 2 «Накопичувальна відомість руху коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)» т. ф. №381 (бюджет) та меморіальний ордер № 3 «Накопичувальна відомість руху коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку)» т. ф. № 382 (бюджет) за будовою подібні до меморіального ордера № 1. Вони призначені для відображення надходження па рахунки установи асигнувань та здійснення касових видатків загального і спеціального фондів бюджету. Накопичувальні відомості складають окремо з кожного реєстраційного (поточного) рахунка, застосовуючи душних додаткову нумерацію (№ 2-1, № 2-2, №3-1, 3-2 і т. ін.). Записи до цих відомостей здійснюють на підставі Щоденних виписок з реєстраційних (поточних) рахунків та доданих до них первинних документів (платіжних доручень тощо). У кінці місяця підсумки меморіальних ордерів переносять до книги Журнал-головна у розрізі кореспондуючих рахунків. Меморіальний ордер № 4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами» т. ф. № 408 (бюджет) застосовується для обліку розрахунків з різними підприємствами і установами, які є дебіторами бюджетної організації. Відомість складається за субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» у розрізі кожного дебітора зокрема та кодів економічної класифікації витрат окремо за загальним та за спеціальними фондами (окремі відомості). Записи до неї здійснюють лінійно-позиційним методом за кожною операцією, підтвердженою відповідним документом. Щодо кожного дебітора в кінці місяця виводиться сальдо розрахунків, завдяки чому ця відомість виконує роль і регістра аналітичного обліку розрахунків. При пер внесенні підсумків за місяць з накопичувальної відомості до книги Журнал-головна виключаються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи і за нарахованими доходами (які відображені в інших меморіальних ордерах). Меморіальний ордер № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» т. ф. № 405 (бюджет) складається в установах, які оформлюють декілька розрахунково-платіжних відомостей. При цьому у зведення спочатку записують суми коштів загального фонду, а потім — спеціального фонду за їх видами. У цій же відомості на суми нарахованої заробітної плати здійснюють нарахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування. До меморіального ордера додають всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати. Меморіальний ордер № в «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами» т. ф. № 409 (бюджет) використовується для обліку розрахунків, які обліковують на субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». Форма цієї відомості та порядок й заповнення аналогічні порядку складання форми № 408 (бюджет) з обліку розрахунків з різними дебіторами. При перенесенні суми оборотів з меморіального ордера № 6 у книгу Журнал-головна виключаються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за нарахованими доходами, які знайшли відображення в інших меморіальних ордерах (№ 2, 3 та ін.)

. Меморіальний ордер № 7 «Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів» т. ф. № 4 І 0 (бюджет) призначено для обліку розрахунків за продукти харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, які здійснюють в порядку планових платежів і обліковують на субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів». Для обліку операцій, то здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, відкривають окремий ордер. Залишок на кінець місяця визначають окремо за кожним постачальником і взагалі (у розрізі кодів економічної класифікації видатків). При перенесенні суми оборотів до Журнал-головної книги виключають суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за одержані установою продукти харчування, які відображуються в інших меморіальних ордерах. Меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» т. ф. № 386 (бюджет) складається щомісячно за субрахунком 362 «Розрахунки з підзвітними особами» лінійно-позиційним способом. Для обліку розрахунків з підзвітними особами, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, відкривають окремий меморіальний ордер № 8-1 такої ж форми. Залишок визначається загальний і окремо за кожною підзвітною особою у розрізі колів економічної класифікації видатків. При підрахунку суми оборотів для запису в Журнал-головну книгу не враховуються суми операцій з руху грошових коштів у касі, які знайшли відображення у меморіальному ордері №1. Меморіальний ордер № 9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів» т. ф. № 438 (бюджет) і меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів» т. ф. № 439 (бюджет) використовуються дія відображення кредитових оборотів за рахунками 10, 11, 12 (меморіальний ордер №9) та 22 (меморіальний ордер №10). Записи в них здійснюють на підставі відповідних первинних документів у розрізі матеріально відповідальних осіб. Меморіальний ордер № 11 «Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування» т. ф. № 398 (бюджет) використовується у тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування. Записи до нього здійснюють окремо за кожним постачальником та матеріально відповідальною особою. Підсумки операцій, що характеризують кредитовий оборот субрахунка 361 «Розрахунки в порядку планових платежів», переносяться в книгу Журнал-головна. Меморіальний ордер № 12 «Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування» т. ф. №411 (бюджет) складається за кредитовими оборотами субрахунки 232 «Продукти харчування» у тих випадках, коли установою складається декілька накопичувальних відомостей на їх витрачання. Підсумки оборотів у розрізі кореспондуючих рахунків переносяться у книгу Журнал-головна. Меморіальний ордер № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» т. ф. № 306 (бюджет) використовують для обліку витрачання різних матеріалів, крім продуктів харчування. Записи на дебет рахунків витрат здійснюють у розрізі кодів економічної класифікації видатків.

Вместе с тем с 1994 г. в федеральном бюджете, а затем и в бюд­жетах субъектов РФ стали формироваться целевые бюджетные фонды.* ></emphasis> * СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1108. К числу целевых государственных фондов относятся и создаю­щиеся иногда отраслевые денежные фонды. Эти фонды, как пра­вило, не называются внебюджетными, однако средства на их обра­зование, помимо других источников, нередко поступают из феде­рального бюджета. Наконец, существует целый ряд целевых государственных фон­дов, которые создаются Правительством РФ в виде государствен­ных учреждений или государственных некоммерческих органи­заций. Целевые государственные и муниципальные фонды денежных средств — достаточно динамичное явление в финансовой системе РФ. Это обусловлено тем, что они создаются для реализации отно­сительно долгосрочных целей. В связи с достижением этих целей они расформировываются, поэтому в финансовой системе постоян­но идет процесс создания новых и расформирования «отработан­ных» целевых фондов. Кроме того, в финансовой системе РФ про­исходит и консолидация ряда внебюджетных фондов в бюджетную систему. С 1995 г. и по сей день согласно федеральным законам о федеральном бюджете на очередной год целый ряд фондов, кото­рые являлись внебюджетными, ежегодно консолидируются (включаются) в федеральный бюджет.* ></emphasis> *См.. ст. 17Федерального закона «О федеральном бюджете на 1995 год»; ст.10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 1998 год»

1. Свідомість та творчість

2. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

3. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

4. Самосвідомість особистості

5. Суспільна свідомість

6. 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями
7. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)
8. Двухэтажный жилой дом

9. Дом моей мечты

10. Право собственности на квартиру и жилой дом

11. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

12. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

13. Дом и кров в славянофильской концепции

14. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"

15. Разработка и создание СКС на базе сетей Ethernet при подключении пользователей жилого дома к глобальной сети INTERNET

16. Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Европа для мусульман - постоялый двор или отчий дом?

18. Отопление и вентиляция жилого дома с гаражом

19. Расчет теплопотерь и системы отопления индивидуального жилого дома

20. КРЕДИТНІ КАРТКИ (Кредитные карточки)

21. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

22. Русские цари между Рюриковичами и Романовыми и Дом Романовых
23. Оранский дом
24. Соціальне становище Запорізького краю

25. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

26. Дом о семи фронтонах. Готорн Натаниэль

27. Дом доктора Фауста (о пражской архитектуре)

28. Типология жилых домов

29. Трудный путь домой: Гончаров и православие

30. Тема отчего дома в поэзии С. А. Есенина

31. Проблемы взаимоотношений личности и общества в произведениях Юрия Трифонова («Дом на набережной», «Старик»)

32. Идея Дома в пьесе М. А. Булгакова «Дни Турбиных»

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

33. Дом как среда обитание человека

34. Внутрибольничная инфекция в родильных домах

35. Из истории московского дома

36. Иофан, Борис Михайлович. «Дом на Набережной» в Москве

37. Мемориальный дом-музей Бюль-Бюля в Баку

38. Наш дом — Вселенная
39. Животные в доме
40. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

41. Организация кафе быстрого обслуживания от кафе Дом чувашской кухни на материалах ООО Ник-Алко

42. Соціальні групи

43. Дар аль-Кибт (Дом коптов)

44. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

45. Технологическая карта на замену деревянной балки жилого дома

46. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

47. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

48. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

49. Роль власності у соціально-економічних процесах

50. 9-этажный жилой дом со встроенными помещениями

51. Проект дома

52. Двухэтажный жилой дом

53. Земля - наш общий дом, экологическая обстановка, проблемы сохранения жизни на Земле

54. Цветы в доме: алоказия
55. Замиокулькас - африканская экзотика в нашем доме
56. Облік нематеріальних активів

57. Право як спеціальне соціальне явище

58. Право общей собственности в многоквартирном доме

59. Соціальні проблеми у ЗМІ

60. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

61. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

62. Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

63. Устранение неполадок при отсутствии на контроллерах домена Windows 2000 общих папок SYSVOL и NETLOGON

64. Звіт про проходження практики за спеціальністю інженер компютерних систем

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

65. Чарльз Диккенс. Холодный дом

66. Томас Вулф. Взгляни на дом свой, ангел

67. Джордж Бернард Шоу. Дом, где разбиваются сердца

68. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

69. Оппозиция любви и дома в «Сиде» Корнеля

70. Роды дома - хорошо это или плохо
71. Гениальное изобретение дома Пьера Периньона
72. 14-этажный 84-квартирный жилой дом

73. 180-квартирный жилой дом в г. Тихорецке

74. 30-ти квартирный жилой дом

75. Многоэтажный жилой дом из крупноразмерных элементов

76. Влияние занятий оздоровительной аэробикой на физическое здоровье девочек 10-11 лет в условиях детского дома

77. Мораль і соціальне управління

78. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

79. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

80. Сутність і значення соціального страхування

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

82. Банковские дома Италии

83. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

84. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

85. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

86. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
87. Облік інших необоротних матеріальних активів і їх зносу
88. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

89. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

90. Учет денежных средств и расчетов на примере ООО "Модный дом"

91. Бухгалтерский учет в муниципальном учреждении "Оренбургский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

92. Матеріальна частина артилерії

93. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

94. Територіальна діагностика Волинської і Черкаської областей

95. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

96. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

97. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

98. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

99. Демократія як соціальне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.