Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Порядок здійснення банком факторингових операцій

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Кафедра міжнародної економіки Контрольна робота з дисципліни: «Міжнародні розрахунки і валютні операції» Зміст 1.Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу 2.Механізм роботи банків з дорожніми чеками Список літератури 1.Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних банків у даний час є факторинг — викуп платіжних вимог у постачальника товарів (послуг). Мета факторингу — усунення ризику, що є невід'ємною частиною будь-якої кредитної операції. У країнах із розвиненою ринковою економікою серйозна увага приділяється дотриманню термінів платежів. Дальність факторингових компаній і факторингових відділів банків саме і покликана вирішувати проблеми ризиків і термінів платежів у відносинах між постачальниками і покупцями та надавати цим відносинам більшої стійкості. Слово «fac or» у перекладі з англійського означає агент, посередник. З економічної точки зору — це посередницька операція. Факторинг — це комісійно-посередницька діяльність, пов'язана з поступкою банкові клієнтом-постачальником неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права одержання платежу по них, тобто з інкасуванням дебіторської заборгованості клієнта одержанням коштів по платіжних документах). Банк стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їхньої несплати, хоча кредитоспроможність боржників попередньо перевіряється. Відповідно до договору банк зобов'язується оплатити суму переданих йому платіжних вимог незалежно від того, чи сплатили свої борги контрагенти-постачальники. У цьому полягає відмінність між факторингом і банківською гарантією. При банківському гарантуванні банк зобов'язується у випадку несплати клієнтом у термін належних сум здійснити платіж за свій рахунок. Метою ж факторингового обслуговування є негайне інкасування; коштів (або одержання їх на визначену у факторинговому договорі дату) незалежно від платоспроможності платника. У нашій країні негайно або через 2-3 дні постачальник одержує від факторингового відділу банку визначений відсоток від суми вимог. Джерелами формування коштів для факторингу є власні кошти банку (прибуток, фонди), залучені і позикові кошти. Співвідношення між власними і невласними коштами встановлюється правлінням банку. Крім того, якщо у факторингового відділу виникає потреба у залученні надпланових кредитів для виконання своїх зобов'язань, то банк може надати йому короткостроковий кредит. Господарські органи також можуть виділити факторинговому відділу тимчасово вільні кошти на певний строк за плату, що визначається в договорах за згодою сторін. Існують також і інші засоби залучення коштів для діяльності факторингового відділу, наприклад, притягнення термінових депозитів або випуск і продаж облігацій із фіксованим річним прибутком. Основою факторингових операцій є договір факторингу. У договорі оговорюються умови здійснення факторингових операцій, у тому числі реквізити платіжних вимог, частка сум платежу від суми по операціях факторингу, розмір компенсаційної винагороди, умови розірвання факторингового договору й інші умови за домовленістю сторін.

Також у ньому оговорюється відповідальність кожної із сторін у випадку невиконання або неналежного виконання узятих на себе зобов'язань. При цьому вони відповідають один перед одним. Якщо факторинговий відділ не може виконати прийняті зобов'язання, то майнову відповідальність несе банк, при якому він створений. Але сам відділ не несе відповідальності за невиконання договірних зобов'язань по поставках. Види факторингу Договором факторингу визначається вид факторингу (рис. 1). За видами здійснюваних операцій розрізняють два види факторингу — конвенційний широкий) і конфіденційний (обмежений). Історично першим; виник конвенційний факторинг. У сучасних умовах це — універсальна система фінансового обслуговування клієнтів, що включає бухгалтерський облік, розрахунки з постачальниками і покупцями, страхове кредитування, представництво і т.д. За клієнтом зберігається тільки виробнича функція. Така система дозволяє підприємству-клієнту скорочувати витрати виробництва і реалізації продукції. Рис. 1. Види факторингуТаке факторне обслуговування звичайно створюється з «дисконтуванням фактур». Це означає, що банк купує у свого клієнта право на одержання грошей від покупців, при цьому відразу ж зараховує на його рахунок біля 80% вартості вивантаження, а іншу суму — в обумовлений термін незалежно від надходження грошей від дебітора. По суті це кредит під товари відвантажені, за які клієнт сплачує оговорений відсоток. У останні роки широке поширення одержав конфіденційний факторинг, що обмежується виконанням тільки деяких операцій: поступка права на одержання грошей, сплата боргів і т.п. Він є формою надання постачальникові — клієнту факторингу — кредиту під товари відвантажені, а покупцеві — клієнту факторингу — платіжного кредиту. За проведення факторингових операцій клієнти вносять передбачену з договорі на обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є відсотком за кредит. За ступенем інформованості дебітора відрізняють відкритий і закритий факторинги. При відкритому факторингові дебітор сповіщений про те, що в угоді бере участь факторинговий відділ. У випадку ж закритого факторингу дебіторові не повідомляють про наявність факторингового договору (але в даний момент можливість його використання в Україні чинним законодавством не передбачена). Механізм факторингової операції та її учасники Як правило у факторингових операціях беруть участь три сторони (рис.2): факторингова компанія (або факторинговий відділ банку), тобто спеціалізована установа, що купує рахунки-фактури у своїх клієнтів; клієнт (постачальник товару, кредитор) — промислова або тортова фірма, що уклала угоду з факторинговою компанією; підприємство (позичальник) — фірма-покупець товару. Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична робота. Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія вивчає протягом 1-2 тижнів економічний і фінансовий стан потенційного клієнта, характер його ділових зв'язків. Для цього необхідно одержати таку інформацію: чи виробляє фірма продукцію, що користується попитом, або чи надає вона послуги високої якості, чи виконує роботу на високому рівні; які темпи зростання виробництва і чи стійкі їх перспективи; наскільки кваліфікований управлінський персонал фірми; чи налагоджений внутрішній контроль; наскільки твердо визначені умови торгівлі з контрагентами.

Рис. 2. Організація факторингової операції та її учасники — аналіз (аудит) платоспроможності (кредитоспроможності); — купівля платіжних вимог; — оплата продукції; — поставка товару (послуг); — оплата вимог. Проте, слід враховувати, що факторингові операції не проводяться: по боргових зобов'язаннях приватних осіб; по вимогах, запропонованих бюджетним організаціям; по зобов'язаннях госпорганів, знятих банком із кредитування або оголошених неплатоспроможними; по зобов'язаннях філій або відділень госпорганів; якщо оплата роботи проводиться поетапно або авансом у випадку компенсаційних або бартерних угод по договорах про продаж, відповідно до яких покупець має право повернути товар протягом визначеного часу, а також за умови післяпродажного обслуговування. Якщо підприємство стало клієнтом: факторингової компанії, то клієнт спрямовує факторинговій компанії всі рахунки-фактури, виставлені на покупців. По кожному документу клієнт повинен дістати згоду на оплату (за аналогією з акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців. Це продовжується від 24 часів до 2-3 днів. Факторингова компанія може оплатити рахунок у момент настання терміна платежу або достроково. У останньому випадку вона виконує функції банку, тому що дострокове надання коштів клієнтові рівноцінне видачі йому кредиту. Найважливішою послугою тут є гарантія платежу клієнтові. Ця гарантія охоплює повний обсяг внутрішніх і міжнародних операцій: факторингова компанія зобов'язана оплатити клієнтові всі акцептовані рахунки-фактури навіть у випадку неплатоспроможності боржників. Крім того, банк зазначає максимальну суму по операціях факторингу, у межах якої постачання товару або надання послуг може проводитися без ризику неотримання платежу. У договорі на здійснення факторингових операцій повинен бути обговорений засіб розрахунку обмежуючої суми й окреслені обставини, за яких факторинговий відділ зобов'язаний здійснювати платіж на користь постачальника. У світовій практиці зазвичай використовуються три методи встановлення обмежуючих сум: Визначення загального ліміту. Кожному платнику встановлюється періодично поновлюваний ліміт, у межах якого факторинговий відділ автоматично оплачує платіжні вимоги, що йому передаються. Визначення щомісячних, лімітів відвантажень. У даному випадку встановлюється сума, на яку протягом місяця може бути відвантажено товарів одному платнику. Страхування по окремих угодах. Цей метод використовується, коли специфіка діяльності продавця припускає не серію регулярних постачань товарів тим самим покупцям, а ряд одноразових угод на великі суми з постачанням на визначену дату. Факторинг припускає постійні відносини між банком і постачальником, оскільки вимагає спостереження і контролю за фінансовим станом постачальника, а також платоспроможністю покупців. Визначення вартості факторингової послуги У світовій практиці вартість факторингових послуг складається з двох елементів: комісії і відсотків, стягнутих при достроковій оплаті поданих документів. Комісія встановлюється у відсотках від суми рахунку-фактури (звичайно на рівні 1,5-2,5%).

Тем самым поставщик освобождается от кредитного риска, связанного с возможной неуплатой долга. Факторинговые операции впервые стали применяться американскими банками. Компания, покупающая денежные требования, называется фактор-фирмой, или факторинговой компанией. При этой операции кредитор немедленно получает наличными от 70P% до 90P% от номинальной стоимости счетов-фактур. Остальные 10 30P% от номинальной стоимости счетов-фактур после вычета процента за кредит и комиссии за услуги зачисляются на блокированный счет кредитора. Таким образом фактор-фирма страхуется от риска неплатежа дебитора. Если дебитор оплачивает свои обязательства в срок, то факторинговая компания разблокирует счет и возвращает остаток клиенту-кредитору (см. рис.P2.6.1). Рис.P2.6.1. Организация факторинга Эта операция достаточно дорогая для предприятия; вPзападной практике нередки случаи, когда потери составляют до 50P% суммы дебиторской задолженности. С помощью факторинга рефинансируются требования кредитора сроком не более 360 дней. Факторинговое кредитование отличается от коммерческого кредитования кредитора

1. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

2. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

3. Факторинговые операции в коммерческом банке

4. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

5. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

6. Организация кассовой работы в банках и операции с наличностью
7. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
8. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

9. Здійснення права на житло шляхом приватизації

10. Принципи здійснення правосуддя в Україні

11. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

12. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

13. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

14. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

15. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

16. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

17. Розробка та використання механізму факторингових операцій

18. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

19. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

20. Особенности проведения банком операций с векселями

21. Лизинговые операции банков

22. Форфейтинговые операции банков
23. Валютные операции коммерческих банков
24. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

25. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

26. Валютные операции Сберегательного банка РФ

27. Ризик кредитних операцій комерційного банку

28. Операции коммерческих банков

29. Операции банка с собственными векселями

30. Банки и их операции

31. Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций

32. Трастовые операции как один из видов деятельности коммерческих банков

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Операции банков с ценными бумагами

34. Доверительные (трастовые) операции коммерческих банков

35. Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке

36. Новые операции коммерческих банков

37. Кассовые операции банков

38. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ
39. Порядок совершения валютных операций в РФ
40. Банки и банковские операции

41. Валютные операции коммерческого банка

42. Ипотечные банки и их операции

43. Коммерческие банки и их операции

44. Кредитные операции коммерческого банка

45. Операции коммерческих банков с пластиковыми карточками

46. Порядок регулирования деятельности коммерческих банков (нормативы )

47. Трастовые операции банков

48. Виды банков и их новые операции и услуги

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Операции коммерческих банков на примере банка Украина

50. Лизинговые операции коммерченских банков

51. Кредитные операции коммерческих банков

52. Операции коммерческого банка

53. Пассивные операции коммерческих банков

54. Трастовые операции коммерческих банков. Сущность и преимущества
55. Кредитные операции банков (на примере Ростовского филиала ОАО "Альфа-банк")
56. Кредитные операции коммерческого банка на примере отделения Сбербанка России

57. Лизинговые операции коммерческих банков

58. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

59. Операции Центрального Банка на открытом рынке

60. Организация Банком России эмиссионных операций

61. Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

62. Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике

63. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций

64. Понятие ссудных операций банка

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Порядок выпуска Российским коммерческим банком собственных ценных бумаг (проблемы, перспективы)

66. Порядок открытия валютных счетов в коммерческом банке

67. Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины

68. Расчетные операции коммерческого банка

69. Сущность пассивных операций коммерческих банков

70. Функции и операции Национального банка Республики Казахстан как Центрального банка страны
71. Дополнительные операции банка
72. Кассовые операции коммерческих банков

73. Инвестиционные операции коммерческих банков с ценными бумагами и рекомендации по их развитию

74. Классификация современных банковских операций, порядок их предоставления и отражения в учете

75. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

76. Активные и пассивные операции банков

77. Активные операции банка и управление ими на примере Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России ОАО

78. Анализ операций коммерческих банков с векселями

79. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

80. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Аудит кредитных операций банка

82. Аудиторская проверка операций коммерческого банка с ценными бумагами

83. Банки и банковские операции по вкладам

84. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

85. Валютные операции банка

86. Валютные операции банков
87. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития
88. Валютные операции коммерческого банка

89. Депозитные операции коммерческого банка

90. Порядок организации по приведению бухгалтерского учета в соответствии с нормами положения Банка России №302-П

91. Порядок проведения хозяйственных операций в бухгалтерской документации

92. Учет и анализ операций с денежными средствами в кассах и на счетах в банках

93. Аккредитивные формы расчетов, особенности, документальное оформление и отражение операций по счетам банков-эмитентов и исполняющих банков

94. Аудит операций банка с ценными бумагами

95. Аудиторская проверка операций на расчетном счете и прочих счетов в банке на примере ООО "ДЛ-Холдинг"

96. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Сущность и роль кредита. Кредитные операции банков

98. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике

99. Порядок выплаты окладов по воинским должностям военнослужащим, проходящим военную службу по призыву при назначении их с одной воинской должности на другую


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.