Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Размерный анализ сборочной единицы (тихоходного вала редуктора)

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАΪНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ Механічний факультет Кафедра ОПМ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» за темою: «Розмірний аналіз складальної одиниці» Виконавець студент гр. МС – 04н Володько А.Ю Консультант, Деркач О.В доц., к.т.н. Нормоконтролер, Сулейманов С.Л Донецьк 2007р. РЕФЕРАТ Курсова робота містить: 42 сторінки, 23 рисунків, 2 таблиці, 8 посилань, 1 додаток. Об’єкт роботи: вихідний вал співосного трьоступінчатого редуктору. Мета роботи: Визначення технічних вимог до складальної одиниці, призначення та обґрунтування посадок для з’єднань, розмірний аналіз складальної одиниці. Побудова та розрахунок розмірного ланцюга, розрахунок граничних розмірів деталей з їх відхиленнями, розрахунок виконавчих розмірів граничних калібрів, та вибір універсальних вимірювальних засобів для контролю розмірів деталей. Приведено технічний опис складальної одиниці, технічні вимоги до неї; зроблене обґрунтування і вибір посадок гладких циліндричних з'єднань, підшипників кочення, шпонкових, різьбових з’єднань; зроблений розмірний аналіз складальної одиниці; приведене обґрунтування технічних вимог до деталей складальної одиниці; приведені вибір і розрахунок калібрів для контролю гладкого циліндричного з'єднання й обрані універсальні вимірювальні засоби для контролю розмірів валу; обраний комплекс показників і приладів для контролю точності зубчастого колеса. КАЛІБР, ДОПУСК, ВІДХИЛЕННЯ, ПОСАДКА, НАТЯГ, ЗАЗОР, ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, РОЗМІР, З'ЄДНАННЯ. ВСТУП Прискорення соціально-економічного розвитку держави передбачає всіляку інтенсифікацію виробництва на основі науково-технічного прогресу. Останнім часом значно збільшився випуск нових видів машин і приладів, що відповідають сучасним вимогам. Це стало можливим не тільки за рахунок удосконалювання їхньої конструкцій і технології виготовлення, але й у результаті широкого використання внутрішньогалузевої і міжгалузевої спеціалізації на основі уніфікації і стандартизації виробів, агрегатів і деталей, застосування методів комплексної і випереджальної стандартизації, упровадження системи керування якістю й атестації продукції, системи технологічної підготовки виробництва. При проектуванні нових сучасних машин і механізмів конструктор постійно користається стандартами. Застосовуючи сучасні стандарти, розроблювач закладає в технологічну документацію новітні досягнення науки і техніки з метою створення економічних і технічно досконалих конструкцій. Виконання даної курсової роботи сприяє закріпленню теоретичних знань з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні виміри» і практичному опануванню діючих стандартів. 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ Выходной вал поз. 1 трёхступенчатого соосно-цилиндрического редуктора сборочной единицы (рис. 1) предназначен для передачи крутящего момента от двухвенцового зубчатого блока поз. 2 (который является третьим валом) к зубчатой муфте на хвостовике вала поз. 1. Одновременно с этим на вал установлены роликовые радиальные подшипники поз.

3, 4, которые служат для установки на них двухвенцового блока поз. 5 (который является вторым валом). Передача вращения осуществляется через цилиндрическую прямозубую передачу (двухвенцовый блок поз. 2- зубчатое колесо поз. 6). Опоры вала — роликоподшипники радиальные двухрядные № 3609, 3615 0-го класса точности нагружены радиальной нагрузкой. Для фиксации наружных колец подшипников в корпусе редуктора — привертные крышки поз. 7, 8, которые обеспечивают защиту от попадания пыли. Сборка вала производится в следующей последовательности: Изначально надевается до упорного буртика стопорное кольцо 9, затем на вал поз. 1 напрессовываются подшипник поз. 10. на подшипник поз. 10 напрессовывается двухвенцовый зубчатый блок поз. 5, затем запрессовывается между зубчатым блоком поз. 5 и валом поз. 2 второй подшипник поз. 11, все это фиксируется стопорными кольцами по краям поз. 9, 12. Затем на вал устанавливается шпонка и напрессовывается зубчатое колесо поз. 6. Для установки внутренних колец опорных подшипников поз. 13, 14 надеваются дистанционные втулки поз. 15, 16, и в завершении на вал напрессовываются опорные роликовые двухрядные подшипники поз. 13, 14. После этого вал устанавливается в редуктор с регулировкой осевой игры с помощью набора прокладок и привертных крышек поз. 7, 8, которые фиксируют наружные кольца опорных подшипников. На хвостовик вала устанавливается шпонка и надевается зубчатая муфта. Рисунок 1.1 - Сборочная единица (Тихоходный вал редуктора) 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Тип производства – массовое. Передаваемый крутящий момент – 1,8 · 10 6 Н · мм. Частота вращения вала =66 об/мин. Параметры зубчатого колеса: m = 6 мм; z = 71 ; &be a; = 0˚ ; d =420 мм; a w = 280 мм. Радиальные нагрузки, действующие на подшипниковые опоры: RA = 5650 Н; RB = 36100 Н. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЕ Назначаем в зависимости от окружной скорости степень точности зубчатого колеса поз. 6 и вала 1: v — 9 степень точности. где v — окружная скорость передачи, м/с; d — диаметр делительной окружности, мм; — частота вращения, мин–1. Определяем величину бокового зазора и назначаем вид сопряжения для шестерня поз. 6. Для этого рассчитываем минимальный необходимый боковой зазор в зубчатом зацеплении: J mi ≥ & u; aw (α1· &Del a; 1 – α2·&Del a; 2 )·2 si αw, где & u; – боковой зазор для размещения слоя смазки & u; = 0,01· m = 0,01·6 = 0,06 мм = 60 мкм; aw – межосевое расстояние быстроходной ступени; &Del a; 1, &Del a; 2 – разность между рабочей температурой материала зубчатого колеса и корпуса и стандартной нормальной температурой соответственно (&Del a; 1= 60є-20є = 40єС; &Del a; 2 = 30є - 20є = 10єС) α1, α2 – коэффициенты теплового линейного расширения материала зубчатого колеса и корпуса соответственно ( α1 = 12 · 10-6 мм / єС, α2 = 10 ·10-6 мм/єС), α w – угол профиля исходного профиля зуба (α w = 20є ). J mi ≥ 0,06 280 · (12·10─6 ∙ 40 &mi us;10∙10&mi us;6 ∙ 10)∙2 si 20˚ = 0,166 мм = 166 мкм По назначаем вид сопряжения B, который обеспечит минимальный боковой зазор в зацеплении: J mi = 210 мкм &g ; 166 мкм Предельное отклонение межосевого расстояния: fa = мм = мкм В процессе эксплуатации зубчатая передача должна работать плавно, без шума.

Для нормальной работы узла необходимо обеспечить осевую игру – осевое перемещение подшипника из одного крайнего положения в другое. Принимаю осевую игру равной 0,4-0,5 мм. 4 ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ПОСАДОК 4.1 Посадки гладких цилиндрических соединений Выбор посадки соединения колесо вал Согласно рекомендации соединение колесо вал осуществляется по переходной посадке. Переходные посадки обеспечивают лёгкую сборку и демонтаж соединений при высокой точности центрирования. Принимаю поле допуска вала , поле допуска посадочной поверхности колеса. Получим посадку Предельные отклонения: мкм, мкм; мкм, мкм; мкм; мкм; Допуск посадки: мкм. Рисунок 4.1 - Схема полей допусков посадки колеса на вал Назначаем посадку глухой крышки поз. 7 подшипникового узла в корпус по рекомендациям : — посадка с зазором — предназначена для подвижных соединений, не требующих точности перемещения, и для неподвижных грубоцентрированных соединений. Проведем анализ посадки. Ж100H7ES = 0,035 мм; EI = 0 мм . Определяем минимальный Smi и максимальный зазор в соединении Smax , мм: Smi = EI – es = 0 – (–0,120) = 0,120 мм; Smax = ES – ei = 0,035 – (–0,260) = 0,295 мм. Допуск посадки S , мм: = Smax – Smi = 0,295 – 0,120 = 0,175 мм. Рисунок 4.2 - Схема полей допусков соединения Назначаю посадку сквозной привертной крышки поз. 8 подшипника в корпус по рекомендации: соединение - посадка с зазором Эта посадка обеспечивает собираемость соединения и достаточно высокую точность центрирования отверстия крышки относительно выходного конца вала. Предельные отклонения: отверстия Ж160H7ES = 0,040 мм; EI = 0 мм ; вала Ж160 h8 es = 0 мм; ei = - 0,063 мм . Предельные зазоры в соединении: Smi = EI – es = 0 – 0 = 0 мм; Smax = ES – ei = 0,040 – (–0,063) = 0,103 мм. Допуск посадки S , мм: S = Smax – Smi = 0,103 – 0 = 0,103 мм Рисунок 4.3 - Схема полей допусков соединения Назначаю посадку дистанционного кольца поз. 15 на вал по рекомендации . Так как выбор полей допусков отверстия и вала ничем не обусловлен, то назначаю посадку с гарантированным зазором: соединение Эта посадка обеспечивает беспрепятственную установку дистанционного кольца на вал. Предельные отклонения: отверстия Ж50F9EI = 0,030 мм ; ES = EI I 9 = 0,030 0,062 = 0,092 мм; вала Ж50h6 es = 0 мм; ei = es – I 6 = 0 – 0,016 = -0,016 мм . Предельные зазоры в соединении: Smi = EI – es = 0,030 – 0 = 0,030 мм; Smax = ES – ei = 0,092 – (–0,016) = 0,108 мм. Допуск посадки S , мм: S = Smax – Smi = 0,108 – 0,030 = 0,078 мм Рисунок 4.4 - Схема полей допусков соединения Назначаю посадку дистанционного кольца поз. 16 на вал по рекомендации . Так как выбор полей допусков отверстия и вала ничем не обусловлен, то назначаю посадку с гарантированным зазором: соединение Эта посадка обеспечивает беспрепятственную установку дистанционного кольца на вал. Предельные отклонения: отверстия Ж80F9EI = 0,030 мм ; ES = EI I 9 = 0,030 0,074 = 0,104 мм; вала Ж80h6 es = 0 мм; ei = es – I 6 = 0 – 0,019 = -0,019 мм . Предельные зазоры в соединении: Smi = EI – es = 0,030 – 0 = 0,030 мм; Smax = ES – ei = 0,104 – (–0,019) = 0,123 мм. Допуск посадки S , мм: S = Smax – Smi = 0,123 – 0,030 = 0,093 мм Рисунок 4.5

В целях предотвращения осевого смещения колец подшипника во время работы механизма их фиксируют пружинными кольцами, которые закладывают в канавки вала или корпуса после установки подшипника на посадочные места. Кольца эти имеют разъемную конструкцию, и после установки их на вал концы разводят специальными щипцами. Контроль качества запрессовки подшипника осуществляется щупом толщиной 0,03 мм: он не должен проходить между торцами колец подшипника и буртом корпуса механизма или вала. Конические роликоподшипники монтируют из отдельных сборочных единиц: внутреннее кольцо с роликами напрессовывают на вал, наружное кольцо отдельно устанавливают в корпус. Радиальный зазор между наружным кольцом и роликами в таких подшипниках можно регулировать прокладками, которые устанавливаются под крышку перед окончательной затяжкой винтов. Регулировка осуществляется следующим образом (рис.P61): сначала крышку без прокладок устанавливают на место, затягивают винтами до отказа и щупом измеряют зазор k; вал несколько раз прокручивают для самоустановки роликов подшипника; затем определяют величину С, на которую необходимо увеличить k, для чего определяют отношение С = е/tg в (значения е и k на рис.P61)

1. Технология изготовления вала-шестерни

2. Разработка технологии изготовления валов

3. Расчет валов редуктора

4. Изготовление вала-шестерни

5. Разработка технологичного процесса изготовления вала ступенчатого

6. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора
7. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
8. Разработка технологии и технических условий на изготовление фартуков

9. Технология машиностроения

10. Технология машиностроения. Коробка дифференциала

11. Технология изготовления распределительного вала

12. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

13. Изготовление коленчатых валов

14. О надежности валов УЭЦН и выборе материалов для их изготовления

15. Изготовление детали вал-шестерня

16. Проектирование участка механического цеха по изготовлению детали вал-шестерня

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Аналіз виготовлення веденого вала шляхом розробки прогресивного технологічного процесу

18. Экономические данные для изготовления ступенчатого вала

19. Технология изготовления шпаргалки

20. Производство заготовок валов

21. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

22. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ
23. Расчет вала АЗОТадувки
24. Технология изготовления печатных плат

25. Технология изготовления микросхем

26. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

27. Технология изготовления печатных форм

28. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

29. Технология изготовления мебели

30. Разработка конструкции и технология изготовления дублирующего устройства управления учебным автомобилем

31. Диффузионные процессы в тонких слоях пленок при изготовление БИС методом толстопленочной технологии

32. История исследования змиевых валов Среднего Поднепровья

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Технология изготовления декоративной косметики

34. И. К. Айвазовский «Девятый вал»

35. Разработка технологического процесса упрочнения кулачка главного вала с использованием лазерного излучения

36. Разработка технологии изготовления монометаллических форм

37. Технология изготовления магнитопроводов

38. Разработка конструкции и технологии изготовления печатного узла
39. Валы и оси
40. Технология изготовления детали Головка

41. Технология проектов - инновационное направление в подготовке специалистов среднего звена

42. Анализ технологий изготовления флексографских печатных форм

43. Проект ковальського відділку МПЗ ТОВ "Біо-Лан" з розробкою технології ремонту рейки шатуна жатки ЖВН-6

44. Проект корпоративной сети звукового обеспечения "Интеллектуального здания" на основе технологии Fast Ethernet

45. Проект сети для центра информационных технологий

46. Анализ современных технологий изготовления гибридных микросборок

47. Конструирование и технология изготовления генератора "воющего" шума

48. Проектирование системы автоматического регулирования угла поворота вала электродвигателя

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

50. Технология изготовления плюшки "Московская"

51. Общая технология изготовления масла

52. Новейшие информационные технологии в разработке анимационных проектов

53. Технология создания бренда ресторана национальной кухни: опыт реализации успешного проекта

54. Технология управления консультационным проектом
55. Методика выполнения творческих проектов по технологии для восьмых классов
56. Восстановление карданного вала

57. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

58. Методы бесконтактного контроля параметров вала

59. Повышение надежности и долговечности работы манжетных уплотнений валов автомобилей ВАЗ

60. Прессовая часть бумагоделательной машины с разработкой гранитного вала для производства офсетной бумаги Q=300т/сут.

61. Проверка радиального биения валов индикатором

62. Проектирование технологического процесса механической обработки детали типа вал

63. Разработка автоматизированного участка по обработке деталей типа "вал"

64. Разработка автоматической линии для обработки детали типа "Вал-червяк"

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

65. Разработка технологии и оснастки для изготовления детали "Планка"

66. Разработка технологии изготовления заготовки кованого валка для холодной прокатки

67. Разработка технологии изготовления тормозной колодки из композиционных полимерных материалов

68. Разработка технологического процесса механической обработки детали "Вал-шестерня"

69. Разработка технологического процесса механической обработки детали типа вал-червяк

70. Разработка технологического процесса сборки редуктора цилиндрического и технологического процесса изготовления крышки корпуса
71. Разработка технологического процесса термической обработки стальной детали. Вал коробки передач
72. Расчет валов

73. Расчет стандартных посадок для подшипников скольжения, червячного колеса и вала

74. Технологии изготовления стальных труб

75. Технология изготовления деталей из керамики

76. Технология изготовления женской одежды

77. Технология изготовления оптических поверхностей

78. Технология изготовления рычага

79. Технология изготовления СВЧ элементов конструкций РЭС

80. Технология изготовления цемента на предприятии ЗАО "Белгородский цемент"

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

81. Вал ведомый

82. Проектирование технологического процесса механической обработки ступенчатого вала

83. Социальный проект как технология социальной работы

84. Проект производства работ по объекту: специализированное предприятие по изготовлению монтажных заготовок

85. Технология изготовления, установка оконной створки

86. Проект промышленной сортировочной станции и технология ее работы
87. Проектування дільниці по відновленню кулачків розподільчого валу автомобіля ЗІЛ–130
88. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

89. Совершенствование технологии изготовления вкладыш-пустотообразователя на основе полипропилена

90. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

91. Проект "Глобалстар". Геодезические спутники /ERS-1,ERS-2/

92. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

93. Мировое машиностроение

94. Интегрированный проект учебного процесса

95. Технический проект аэрофотосъемки

96. Направления государственного регулирования инвестиционной деятельности в повышении конкурентоспособности продукции российского машиностроения

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

97. Регистрация юридического лица (проекты документов)

98. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

99. Обзор и анализ проекта Налогового кодекса Российской Федерации

100. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.