Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра електротехніки і автоматики Курсова робота з дисципліни «Автоматизовані системи управління технологічними процесами» на тему: «Автоматизація процесу виготовлення бетонних сумішей»Виконав: студент IV курсу, ФПМ і КІС Лук’янчук І.О. Керівник: Пастушенко В.Й. Рівне 2007 Вступ Автоматизація роботи підприємств по виготовленню бетонних сумішей і рос творів збільшує продуктивність обладнання, покращує якість продукції і знижує затрати праці. Автоматичне управління технологічним процесом має забезпечувати автоматичний контроль за режимами роботи, агрегатів (мірою заповнення бункерів, зміною режимів роботи дозаторів та інше), контроль якості суміші і облік на виході продукції. В сучасних умовах автоматизація заводів і установок по виготовленню бетонних сумішей виконується модульними комплектами апаратури, наприклад, комплект „АКА-бетон”. Апаратура, яка входить до цього комплекту дозволяє автоматизувати роботу установок методом агрегатування, тобто введення відповідних підсистем і блоків до базових систем керування, за рахунок чого підвищується рівень уніфікації апаратури, знижується її вартість і виробничі витрати. В технологічному процесі виробництва бетонних сумішей виконуються базові операції: подача матеріалів в витратні бункера, дозування, перемішування і видача готової суміші. В перелічених комплектах для керування цими операціями є набір схемних елементів для побудови базових підсистем управління операціями подачі матеріалів в бункери і для управління операціями дозування, перемішування і видача готової продукції. До базових систем може бути додатково приєднана підсистема для дистанційного завдання рецепту суміші, внесення поправок, а також для забезпечення роботи апаратури в системах централізованого контролю і керування. Режими роботи обладнання контролюється датчиками положення робочих органів, и датчиками максимального рівня матеріалу в бункерах, датчиками контролю товщини матеріалу на стрічках конвеєрів, датчиками швидкості стрічки конвеєра. Керування заслінками бункерів здійснюється виконавчими механізмами. Для дозування матеріалів використовується дозатори з уніфікованим циферблатним покажчиком ваги, в яких є датчики аварійного пере завантаження, датчик контролю завантаження дозатора і датчик завдання маси порції. Із дозаторів матеріали поступають в перемішував. Готова суміш вивантажується в бункер. На центральному пульті встановлені дистанційні покажчики роботи основних систем автоматики. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування Опис технологічного процесу Для опису технологічного процесу перемішування розглянемо технологічну схему, яка зображена на рис.1. Рис.1 Технологічна схема змішувача В резервуар подаються речовини А, Б, В, Г і Д після чого відбувається перемішування цих речовин до тих пір доки суміш не досягне потрібної однорідності. Показник ефективності процесу - концентрація суміші на виході з резервуару ССм. Ціль управління процесом - забезпечення заданої концентрації суміші при ефективному і інтенсивному перемішуванні.

Ефективність перемішування забезпечується вибором параметрів змішувача, числа оборотів мішалки, які забезпечують рівномірність концентрації суміші в резервуарі з заданою інтенсивністю ( за заданий час). Задача розробки системи автоматизації забезпечити в умовах дії зовнішніх і внутрішніх збурень в процесі, заданих характеристик якості продукту. Теоретичні основи технологічного процесу в окремих технологічних апаратах і машинах. При обертанні гвинтів мішалки в резервуарі виникають вимушені рухи речовин, які описуються рівнянням виду: Euм = f(Reм, Г) (1), де й модифікований критерій Ейлера Euм : модифікований критерій Рейнольдса Reм : геометричений симплекс Г: Г=dм / Dапп (4), де dм - діаметр мішалки, м; - швидкість обертання мішалки, об /с; - густина рідини, кг/м^3; м - потужність, використана мішалкою, вт; m - динамічна вязкість, Па с; К – критерій потужності. Матеріальний та тепловий баланси технологічного об’єкта Матеріальний баланс по цільовому компоненту. Рівняння динаміки: (1). Рівняння статики при : (2) На основі (1) и (2) можна приняти: . Матеріальний баланс по всій речовині Рівняння динаміки: (4). Рівняння статики при : (5). На основі (4) и (5) можна приняти: . (6). Визначення і аналіз факторів, що впливають на технологічний процес На основі вище приведених рівнянь матеріальних балансів можна сказати, що на концентрацію вихідної речовини ССм можна впливати зміною витрати будь – якої із наявних речовин. Обгрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень До основних величин мішалки необхідно віднести: концентрацію суміші, потужність, рівень в мішалці, ефективність перемішування. Основними величинами якими можна впливати на процес перемішування є : оберти мішалки, витрата складових і суміші, час перебування суміші в мішалці, кількість складових в мішалці. До збурюючих величин віднесемо : концентрацію складових, густини складових та суміші, в’язкість складових та суміші. До збурюючих факторів можна віднести : коефіцієнт опору, діаметр лопаті, діаметр мішалки і діаметр частинок. Для конкретної мішалки величини d, D сталі і при оптимізації розрахунку мішалки можуть бути вибрані оптимальні розміри, що забезпечують мінімальне споживання енергії для приводу в дію лопаті при достатньому Г. Г- ефективність перемішування. На збурюючі зовнішні величини впливати не можна, так як вони визначаються попереднім технологічним процесом. Також не можна в багатьох випадках впливати на витрату суміші, бо вона визначається наступним технологічним процесом. Для оптимізації технологічного процесу впливають на витрати складових суміші, а також на оберти мішалки. Витрати складових і їх концентрації є основними збурюючими факторами при роботі мішалки, тому вони в першу чергу повинні бути враховані при оптимізації роботи мішалки. Технологічна карта На основі трьох вищеприведених пунктів складаємо технологічну карту, яка має наступний вигляд. Таблиця 1. № п/п Назва параметру Одиниця вимірювання Номінальне значення Допустимі відхи-лення 1. Витрата води м3/год 250 0,01 2. Витрата цементу м3/год 640 0,01 3.

Витрата наповнювача м3/год 1010 0,01 4. Витрата добавок м3/год 210 0,01 Складання структурної схеми взаємозв’язку між технологічними параметрами об’єкта Рис.4.1. Информационная схема объекта. Керовані змінні - Ссм и hсм. Можливі контролючі збурення: , Можливі керуючі впливи:. Розроблення системи автоматичного керування технологічним процесом 2.1 Аналіз статичних та динамічних характеристик об’єкту по окремих каналах зв’язку Проаналізувавши рівняння динаміки та статики вибираємо регулюючі та регульовані параметри об’єкту. До регулюючих параметрів належать: витрата компонентів. Регульованими параметрами відповідно є: концентрація цільового компоненту у вихідній суміші і рівень в змішувачі. 2.2 Обгрунтування і вибір координат вимірювання, контролю, сигналізації, дистанційного керування, захисту, блокування та регулювання Регулювання. Регулювання концентрації Ссм за подачею реагенту GА - як показника ефективності процесу перемішування з цілю отримання однорідної суміші. Регулювання рівня в резервуарі hсм за подачею реагенту GБ - для забезпечення матеріального балансу по рідкій фазі. Контроль. витрати - GА, GБ,GВ, G Г, GД, Gсм ; концентрація - Ссм ; рівень - hсм. Сигналізація. суттєві відхилення Ссм и hсм від завдання; різке падіння витрати реагентів GАЇ, GБЇ, GВ Ї, G Г Ї, GД Ї, при цьому формується сигнал «В схему захисту». Система захисту. По сигналу «В схему захисту» - відключаються магістралі подачі компонентів GА, GБ, GВ, G Г, GД и відбору суміші Gсм. Визначення функціональних ознак систем автоматизації. Таблиця 2. № п/п Обсяг автоматизації Назва параметра Показ Реєстрація Сигналізація Блокування Автоматичне регулювання 1 2 3 4 5 6 7 1 Витрата готового продукту 2 Витрата компонентів 3 Рівень суміші в резервуарі 4 Якість продукту 2.3 Синтез оптимальної спрощеної системи автоматизації для заданих умов роботи об’єкта Виходячи з вищеприведених досліджень процесу перемішування можна зробити наступні висновки для підбору технічних засобів автоматизації. Для даної системи потрібно вимірювати: 5 точок витрат; 1 точка рівня; 1 точка концентрації 1 точка швидкості обертання двигуна Для даної системи потрібно регулювати: 1 параметр співвідношення витрат; 1 параметр рівня; 1 параметр концентрації; 1 параметр швидкості обертання двигуна. Відповідно до кількості параметрів регулювання потрібно підібрати регулюючі органи для кожного контуру регулювання, тобто нам потрібно 4 регулюючих органів. Також для кожного контуру регулювання потрібно підібрати регулятори з відповідними законами регулювання для забезпечення якісного регулювання. Система автоматизації складається з 2 контурів регулювання, які є одно контурними і непов’язані між собою. . Вибір технічних засобів автоматизації В якості датчика витрати використаємо діафрагми. Витрату реєструємо дифманометром. Для вимірювання рівня суміші в резервуарі використовуємо буйкові рівнеміри. Також для вимірювання концентрації цільового компоненту на виході установки можна використати елктричний датчик концентрації. Для регулювання параметрів використовуємо мікропроцесорні регулятори, які мають велику точність та швидкодію у порівнянні з іншими.

Густые локоны, распущенные по плечам, точно змеи, обвивали шею, плечи. Женщина призывно улыбалась и протягивала к Петру руки и говорила: - Ну, что же ты замер, мой прекрасный Голиаф! Будь смелее! Подойди и возьми то, что досталось тебе без единого выстрела. Петр был поражен. Никогда прежде, даже в ту пору, когда он жил в Москве, ни одна женщина не предлагала ему себя так открыто. Он оробел, смутился. Вдруг память взяла верх над робостью, он вспомнил, что эта женщина была сегодня днем рядом с курфюрстом Бранденбургским, но тут же возникло другое чувство - он посмотрел на женщину с презрением и ненавистью. - Сударыня, - сказал он зло, - я не ведаю, кто вы такая, но скажу вам, что я - не жеребец, которого можно на аркане привести на случку с кобылой. Когда явится охота, я и без принужденья сумею добиться от любой женщины того, что мне надобно! Шарлотта, привыкшая делать то, что ей хотелось, не знавшая отказов со стороны мужчин, на которых её страсть простирала свое внимание, резко поднялась с постели, пробежала босыми ногами по мягкому ковру и трижды своею маленькой, но сильной ручкой ударила Петра по широкому лицу

1. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

2. Лікарський контроль у процесі тренувальних занять і змагань

3. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

4. Автоматизація процесів каталогізації документів в Україні

5. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

6. Автоматизація процесу обліку
7. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
8. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

9. Управління процесом створення нового товару

10. Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

11. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

12. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

13. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

14. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

15. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

16. Технологічний процес виготовлення деталі "Втулка перехідна"

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Основи горіння палив та процеси утворення бензопірену и поліароматичних вуглеводнів

18. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

19. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

20. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

21. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

22. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])
23. Разработка Интерфейса Пользователя АСУ в Среде Delphi
24. Автоматизация бухгалтерского учета в России

25. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

26. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

27. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

28. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

29. Применение УВМ при автоматизации сортовых прокатов

30. Автоматизация процесса спекания аглошихты

31. Автоматизация парового котла ДКВР 20 - 13

32. Автоматизация печи обжига известняка

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Автоматика и автоматизация производственных процессов

34. Монтаж щитов, пультов и стативов (автоматизация)

35. Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды

36. Автоматизация горно-шахтного оборудования

37. Технологические средства автоматизации

38. Автоматизация технологических процессов основных химических производств
39. Автоматизация процесса производства геля
40. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

41. Технология и автоматизация производства РЭА

42. Автоматизация учета основных средств в банке

43. Концепция АС. Эскизный проект

44. Рекламные службы как объект автоматизации

45. Автоматизация отдела управления персоналом в ИСУП на базе информационной системы АЛЕФ

46. Расчёт ожидаемого экономического эффекта от автоматизации отбельного перехода

47. Задачи автоматизации процесса проектирования

48. Сцена свидания г. Н.Н. и Аси в повести И.С. Тургенева "Ася"

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Мифы о «сладкой траве» стевии

50. Крапива. Злая трава - добрая молва

51. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

52. Автоматизация деятельности предприятия

53. Ділові взаємовідносини в апараті управління

54. Методи управління підприємством
55. Рішення в системі управління
56. Управління запасами

57. Управління проектами

58. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

59. Технология автоматизация литейных процессов

60. Автоматизация калибровки ионоселективных электродов

61. Автоматизация производственных процессов

62. Відображення питань автоматизації формування фондів

63. Формування духовності учнів у навчальному процесі

64. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

65. Концепция реконструкции и перспективы автоматизации молочных ферм

66. Основы комплексной автоматизации и проектирования ЭВМ

67. Автоматизация банковского офиса: как обслужить 10 000 клиентов в день?

68. Автоматизация судовождения

69. Разработка системы автоматизации холодильной установки

70. Постанови з кримінального процесу
71. Хоккей на траве
72. Автоматизация системы бюджетирования финансовой службы

73. Управління фінансами України

74. Пленка на поверхности суши

75. Організаційна система управління природокористуванням України

76. Організаційна система управління природокористуванням України

77. Автоматизация оценки кредитоспособности клиентов коммерческого банка с помощью анализа делового риска

78. Автоматизация учета основных средств в бюджетной организации

79. Автоматизация анализа купонных облигаций

80. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Волосне упавління і волосний суд по буржуазним реформам 60-х рр 19-го ст

82. Автоматизация рабочего места начальника цеха электроники

83. Докембрийские предтечи «пионеров суши»

84. Как выращивать грибы,первоцветы и лекарственные травы

85. Маранта - "молящаяся трава"

86. Удивительная трава – бамбук
87. Автоматизация учета труда и заработной платы на малом предприятии
88. Управління утворенням прибутку підприємства

89. Место УСО в АСУ процесса бурения

90. Автоматизация процесса бурения

91. Автоматизация геолого-маркшейдерских работ на карьерах железорудной промышленности

92. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

93. Еще раз о сушильных устройствах для рулонных печатных машин (сушить или не сушить, вот в чем вопрос)

94. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

95. Акти державного управління

96. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

97. Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

98. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

99. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.