Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Підготовка дітей до шкільного навчання

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Зміст Вступ 1. Проблема підготовки дітей до школи у психолого-педагогічній літературі 1.1 Підготовка дітей до навчання у школі в умовах сім'ї 1.2 Психологічна готовність дітей до навчання у школі 1.2.1 Мотиваційна готовність до навчання в школі 1.2.2 Емоційно-вольова готовність до навчання у школі 1.2.3 Розумова готовність до навчання у школі 2. Експериментально-дослідна робота 2.1 Методики визначення готовності дітей до навчання в школі Висновки Список використаної літератури Вступ З прийняттям Закону України «Про загальну середню освіту» перед освітянами постало серйозне завдання — з 1 вересня 2001 року здійснювати підготовку до школи першокласників, які навчатимуться за новим 12-річним терміном навчання . Враховуючи, новопоставленні завдання перед школою, важливо привернути увагу вчителів до підготовки дітей до навчання у школі з метою полегшення адаптаційного періоду у дітей в умовах нового середовища. Для цього необхідно встановити стан готовності дитини до навчання у школі в умовах сім'ї, а також психологічну готовність, що включає в себе емоційно-вольову підготовку до навчання в школі, розумову та мотиваційну. Шкільне навчання потребує від дитини умінь працювати за зразком і самостійно, слухати та сприймати навчальний матеріал, а також сформованість організаційних навичок. Ось чому підготовка дитини до шкільного навчання має здійснюватися на рівні комплексного впливу на всі відомі аспекти формування особистості. Дотримання принципу наступності в системі освіти сьогодні не викликає сумнівів. Отже, дошкільна освіта є першою ланкою в системі неперервної освіти. В Законі «Про освіту» та Державній національній програмі «Освіта» підкреслюється, що саме наступність дитячого садка і школи— одна з необхідних умов безперервної освіти, яка певною мірою має забезпечити єдність, взаємозв'язок мети, змісту, методів, способів, організаційних форм навчання і виховання з урахуванням вікових особливостей дітей . Основні завдання, які необхідно розв'язати у процесі дослідження даної проблеми, ми виділили такі: з'ясувати, як висвітлена проблема підготовки дітей до школи у психолого-педагогічній літературі; висвітлити роль сім'ї у підготовці дітей до навчання у школі; встановити роль психологічної готовності дітей до навчання у школі, зокрема враховуючи такі її аспекти, як мотиваційна, емоційно-вольова та розумова готовність дітей до навчання у школі; ширше і глибше дослідити проблему підготовки дітей до навчання у школі за допомогою методики визначення готовності дітей до школи; внести власні пропозиції щодо роботи з дітьми та їхніми батьками у підготовчий до школи період. 1. Проблема підготовки дітей до школи у психолого-педагогічній літературі 1.1 Підготовка дітей до навчання у школі в умовах сім'ї Усі народи в усі часи прагнуть виховувати молоде покоління чесним, сміливим, здоровим, працелюбним. Розв'язання цих питань починається з раннього дитинства, ледве не з перших місяців життя дитини. Саме від дитячих переживань тягнеться нитка до майбутніх моральних якостей, нахилів, ціннісних орієнтацій особистості. Вирішальна роль у цьому процесі належить сім'ї як головному соціальному інституту.

Сім'я значною мірою закладає ті основи, які стануть підґрунтям для майбутнього дитини: тут створюється фундамент розвитку нахилів, здібностей маленької людини, формування її моральних і розумових якостей, здоров'я тощо. І відбувається все це безперервно, в кожну хвилину сімейного буття, тому що виховання здійснюється не тільки за допомогою певних форм і методів , &quo ;виховує сім'я в цілому — її загальний дух, культура людських стосунків&quo ; . І творять цей дух, звичайно, батьки . Своєчасною є ідея великого педагога В.О.Сухомлинського про те, що дитину необхідно виховувати, орієнтуючись на майбутнє. Якщо врахувати, що незабаром дошкільник має стати школярем, то його успішність великою мірою може визначатися тим, наскільки готовим він підійде до цієї нової і складної для нього діяльності . Психологам часто доводиться чути: хто ж має здійснювати підготовку дитини до шкільного навчання, хто відповідає за успішне навчання в початкових класах — батьки, сім'я, вихователі дитячого садка, вчителі, школа? Більшість дошкільників відвідує дитячі садки або підготовчі заняття при школах, ліцеях, гімназіях, і батьки часто розраховують на те, що діти будуть підготовлені до школи вихователями, вчителями. Проте, досвід переконує, що ніякий найкращий дитячий заклад — ні дитячий садок, ні початкова школа — не можуть повністю змінити сім'ю, сімейне виховання. Вихователі дитячих садків і вчителі добре знають, в яких сім'ях займаються з дітьми, а в яких ні. В дитячому садку на підготовчих заняттях дітям прищеплюють багато корисних навичок, навчають малювання, усного рахунку, письма й читання. Але якщо заняттями дитини не цікавляться в сім'ї, не надають їм належного значення, не заохочують до старанності, дитина теж починає ставитися до них недбало, не прагне працювати краще, виправляти свої помилки, долати труднощі в роботі. Деяких дітей така неуважність батьків глибоко ображає, вони замикаються, перестають бути щирими і відвертими. І навпаки, інтерес батьків до справ дошкільника й першокласника надає особливе значення всім досягненням дитини. Допомога у подоланні труднощів, яка виникає під час виконання будь-яких завдань, приймається завжди з подякою і сприяє зближенню між батьками та дітьми . Досліджуючи широку палітру питань сімейного виховання дітей різного віку, В.О.Сухомлинський звертав увагу і на такий його важливий аспект, як підготовка дитини до навчання, пояснюючи це тим, що для батьків «велике щастя готувати дитину до школи, потім спостерігати її перші кроки на великій стежці до знань» . Про те педагог застерігав від поверхневого ставлення до цього питання, адже існує категорія батьків, які вважають, що малюка не треба нічого навчати, доки прийде час вступу до першого класу. &quo ;Краще, коли він не знатиме до школи жодної букви&quo ;, — така основна ідея, сповідувана ними . Зрозуміло, що в сучасних умовах ця формула батьківського ставлення набуває дещо алегоричної форми, але вона залишається такою ж актуальною . Маючи великий досвід підготовки дітей до школи, В.О.Сухомлинський застерігав батьків від захоплення навчанням малюків письма, грамоти і наголошував на тому, щоб створювати передумови успішного навчання.

Тому особливу увагу вченого привертали, насамперед, питання фізичного розвитку дошкільника. На теоретичному матеріалі, численними прикладами з практики він доводив батькам, педагогам, що існує тісний зв'язок між станом здоров'я дитини і її розумовою й фізичною працездатністю, особливо навчальною, бо остання потребує постійного напруження емоційно-вольової сфери, чи мало фізичного, психічного здоров'я, як витривалості . Не випадково в системі підготовки дітей до школи Василь Олександрович керувався принципом природовідповідності. Він звертав увагу на те, що у дитини в цей віковий період переважає наглядно-образне мислення, і часто нагадував батькам, педагогам висловлювання свого попередника, відомого педагога-співвітчизника К.Ушинського, що дитина-дошкільник мислить яскравими образами — кольорами, звуками, запахами, найтоншими відтінками різнобарв'я, того, що її дивує, примушує виявляти захоплення красою й новизною оточуючого. Логічне пізнання у неї також пов'язане з емоціями. Тому педагог-практик рекомендував поєднувати безпосереднє пізнання дійсності з &quo ;читанням&quo ; сторінок &quo ;книг&quo ; із малюнками про природу, бо вважав її найбільш доступним об'єктом пізнання, фактором величезної виховної сили, сферою активної діяльності, середовищем для активного розвитку мислення й мовлення. Саме тому в В.Сухомлинського &quo ;уроки мислення&quo ; серед природи виступають як засоби, методи вдосконалення процесу засвоєння знань, накопичення дітьми багатого чуттєвого досвіду, що важливо для розвитку як наглядно-образного, так і простих форм словесно-логічного мислення, емоційної пам'яті, образного, виразного мовлення . Сьогодні вченими доведено, що готова до школи дитина може легко оперувати сенсорними еталонами: кольором, формою, величиною, що виявляється у вправному виконанні багатьох практичних завдань на розрізнення та об'єднання предметів за названими сенсорними ознаками. Саме у такої дитини, завдяки розвиненому сприйманню, створюються передумови для оволодіння читанням, письмом, де важливо розрізняти зображення літер, відтворювати зображення на малюнку тощо . В дослідженнях Василя Олександровича також підкреслювалась необхідність розумового розвитку дитини з раннього віку (4-5років), коли її мозок починає інтенсивно розвиватись. Тому він ставив завдання формувати в таких дітей пізнавальні здібності, уяву, художню творчість, з якими найбільше пов'язана рухомість мислитель них процесів, бажання пізнавати оточуюче, цілеспрямовано відбирати необхідні об'єкти пізнання. Велику увагу звертав педагог-дослідник на питання розвитку пізнавальних інтересів дітей, бо саме вони спрямовані на формування активного пізнавального ставлення до оточуючого і є дієвим стимулом для розвитку розумових сил, здібностей дитини, котрі так необхідні для успішного навчання в школі. Василь Олександрович писав, що саме бажання знати — це надзвичайно тонке інтелектуальне почуття, що викликає здивування перед невідомим. І від того, наскільки воно розвинуте в дитячі роки, в великій мірі залежить розумовий розвиток дитини взагалі . Отже, робить висновок В.

Працвникам, як навчаються без вдриву вд виробництва в аспрантур, протягом четвертого року навчання надаться за х бажанням додатково ще один вльний вд роботи день на тиждень без збереження заробтно плати. Стаття 219 Оплата прозду до мсця знаходження вищого навчального закладу Власник або уповноважений ним орган оплачу працвникам, як навчаються у вищих навчальних закладах з вечрньою та заочною формами навчання, прозд до мсця знаходження навчального закладу  назад один раз на рк на настановн заняття, для виконання лабораторних робт  складання залкв та спитв у розмр 50 вдсоткв вартост прозду. У такому ж розмр провадиться оплата прозду для пдготовки  захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних спитв. Стаття 220 Обмеження надурочних робт для працвникв, як навчаються Працвникв, як навчаються без вдриву вд виробництва в середнх  професйно-технчних навчальних закладах, забороняться залучати в дн занять до надурочних робт. Глава XV ¶НДИВ¶ДУАЛЬН¶ ТРУДОВ¶ СПОРИ Стаття 221 Органи, як розглядають трудов спори Трудов спори розглядаються: комсями по трудових спорах; районними, районними у мст, мськими чи мськрайонними судами

1. Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

2. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

3. Психологіна готовність дитини до навчання у школі

4. Готовность детей к обучению в школе 8-го вида (для детей с нарушениями интеллектуального развития)

5. Психологическая диагностика готовности к обучению как необходимое условие при записи ребенка в школу

6. Проблемы готовности детей к обучению в школе
7. Диагностика психологической готовности к школе
8. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

9. Личностная готовность ребенка к школе

10. Оценка готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе

11. Психологическая готовность детей к школе

12. Соціальна захищеність дітей в Україні

13. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

14. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

15. Анализ методик для определения готовности детей к школе

16. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

18. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

19. Підготовка дітей до шкільного навчання

20. Психологическая готовность к обучению в школе

21. Психологическая готовность ребенка к школе

22. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей
23. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
24. Готовность ребенка к обучению и адаптации в школе. Потребности юношества в психологической поддержке

25. Исследование готовности ребенка к школе

26. Проблема готовности детей к школе

27. Социально–психологическая готовность к школе детей посещающих и не посещающих детский сад

28. Формирование готовности к обучению в школе детей с нарушением интеллекта

29. Диагностика психологической готовности ребенка к школе

30. Особливості методики розв’язування фізичних задач у 7–8 класах 12–річної школи

31. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

32. Расово-антропологическая школа

Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Машинка "Кабриолет. Шейх".
Игрушечный кабриолет «Шейх» представляет собой уменьшенную модель настоящего роскошного автомобиля. Машинка изготовлена из гладкого
567 руб
Раздел: Пластиковые машинки
Замок для коляски "Flipper".
Замок для колясок Flipper оснащен надежным механизмом, защищенным также специальной крышечкой от влаги, грязи и пыли. Замок Flipper
388 руб
Раздел: Прочие

33. Политэкономические школы и направления

34. Историческая школа права

35. Особенности работы с антонимамми в школе

36. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

37. Лингвистические основы обучения произношению английского языка в каракалпакской школе

38. Анализ живописных произведений флорентийской школы конца XV - начала XVI веков
39. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века
40. Экзамен по русскому языку для поступления в Бауманскую школу

41. Темы сочинений за курс средней школы 2002-2003 уч. года (11 класс)

42. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

43. Шпаргалка по истории в 9 классе украинской школы

44. Экзамен по математике для поступления в Бауманскую школу

45. Формирование экологического сознания в процессе изучения ест.-научн. дисциплин в курсе неполной средней школы

46. Проблемы русской национальной школы и изучения русской математики

47. Теории обучения в высшей школе

48. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

49. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

50. Урок в современной школе

51. Особенности экологического воспитания в начальной школе

52. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

53. ЗАСЛУГИ ЛОМОНОСОВА ПЕРЕД РУССКОЙ ШКОЛОЙ

54. Контроль знаний и умений учащихся по математике в школе
55. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке
56. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

57. Наблюдения за изменениями в природе и ведение календарей природы в младших классах вспомогательной школы

58. Моя школа

59. Обучение аудированию на коммуникативной основе в 7, 8 классах общеобразовательной школы

60. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

61. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

62. Школа семейного типа

63. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

64. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

65. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

66. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

67. Особенности использования дидактических игр при обучении в начальной школе

68. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

69. Гиперактивное поведение детей в школе и его коррекция

70. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса
71. Экзамен по физике для поступления в Бауманскую школу
72. Рациональное питание в рамках курса "Валеология" начальной школы

73. Философия элейской школы

74. Пифагорейская школа

75. Основные принципы философской мысли Древней Индии, ее основные школы и направления

76. Проблема равновесия рыночной системы во взглядах классической школы

77. Исследование формирования классической школы в Школе экономической мысли Мартыновского

78. Австрийская (Венская) школа школа экономических учений

79. Школы науки управления: процессный подход к управлению производством

80. Американская и Японская школы менеджмента

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

81. Административная школа менеджмента

82. Синтез основных положений классической и субъективно - психологической школ в исследованиях А.Маршалла

83. Формирование: преемственных научных школ в первые две трети XIX в.

84. Преподавание литературы в школе: неудавшиеся реформы

85. Историческая школа Германии

86. Средняя школа в последние десятилетия Российской империи
87. Воспоминания Авзония и Аполлинария Сидония о преподавателях высших школ Галлии IV - V вв.
88. Историко-педагогический анализ становления воспитательных систем инновационных школ в России XIX - начала XX века

89. Общеобразовательные воскресные школы в России в конце 50-х - начале 60-х годов XIX века

90. Становление духовной школы Сибири

91. Новая (молодая) историческая школа

92. Возрождение киевской школы

93. Киевская школа иконописи

94. Московская школа иконописи

95. Школы, направления и теории в культурологии

96. Александрийская грамматическая школа

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Школы японских прикладных искусств

98. Грозненская школа живописи

99. «Натуральная школа»

100. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.