Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Коносамент - характеристика умов його здійснення

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Міжнародної економіки» Реферат З дисципліни «Документування ЗЕД» На тему: «Коносамент: характеристика умов його здійснення» студента денної форми навчання спеціальності «МЕК», ОКР «Спеціаліст» Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2008 Зміст Вступ Коносамент: характеристика його умов Висновки Список використаної літератури Вступ Якщо прослідити історико-правові корені договору морського перевезення вантажу, то він формувався як зобов’язання сторін економічного характеру на довірі сторін, їх ризику і майновій відповідальності. Його становлення здійснювалася у загальному контексті правового регулювання морської торгівлі, забезпечення береговою інфраструктурою та правовими засобами зменшення ризику від морської стихії. З появою стабільних вантажопотоків та стабілізацією ринків з’явилось лінійне сполучення, виникли чартерні перевезення та перевезення за коносаментом. Відповідно під впливом провідних морських держав стали уніфіковуватися норми про морські перевезення вантажу, що сприяло їх регулюванню поза цивільними кодексами. Одночасно стало формуватися правове становище вантажовідправника, власника судна – перевізника, та вантажоотримувача. На види і характер цього договору впливає специфіка вантажопотоків, уніфікація безпеки, що сприяло уніфікації законодавства. При перевезеннях морським вантажним транспортом коносамент є одним із основних інструментів в правочинах, пов'язаних з використанням морських суден. Він використовується як у трамповому (при укладенні договору фрахтування на рейс), так і в лінійному судноплавстві. В трамповому судноплавстві коносамент, виданий згідно з чартером, передусім виконує роль розписки в прийнятті вантажу до перевезення, а також є доказом укладення і виконання договору перевезення вантажу морем. У лінійному судноплавстві, крім вказаного, коносамент виконує ще одну важливу функцію: він є вантажорозпорядчим документом. Коносамент є письмовим документом, який видається капітаном судна або агентом перевізника. Він встановлює факт навантаження на борт судна, а також підтверджує зобов'язання перевізника перевезти вантаж у порт призначення і видати його відповідній особі. Коносамент уособлює і «замінює» собою вантаж, що дає змогу його держателю розпоряджатися вантажем. Коносамент: характеристика його умов Особливості ж формування законодавства України про морські перевезення були пов’язані з проблемами набуття державної самостійності і приєднанні України до Міжнародної морської організації і міжнародних конвенцій, що вимагає врахування міжнародних правил перевезень при розробці та застосуванні вітчизняного законодавства. Україна, як морська держава, має 8 портів, потужну суднобудівельну й ремонтну інфраструктуру. Ринкові перетворення та проведена в їх руслі приватизація на морському транспорті в Україні породили нові категорії власників та суб’єктів підприємницької діяльності на транспорті, з’явилась конкуренція, змінилися морська інфраструктура і законодавство і закономірно - спрямування й характер договорів на перевезення морським транспортом.

Із втратою державного планування та регулювання вантажопотоків морські перевезення в умовах ринку стали регулюватися на засадах приватного права. При цьому враховуються приватні інтереси підприємців і публічні інтереси держави щодо безпеки судноплавства, збереження довкілля, оподаткування тощо. Такі зобов’язання є передумовою діяльності перевізника вантажу морським транспортом. Особливо суттєві зміни відбулися в цивільному законодавстві, яке багато в чому гармонізовано із кращими досягненнями світової цивілістики. Україна стала учасницею цілого ряду конвенцій та інших договорів з морського права, що не могло не позначитися на регулюванні морських перевезень вантажу.  Але прорахунки в організації діяльності торговельного флоту, недосконалі окремі напрямки законодавства, нездатність швидкого переорієнтування договірної практики на ринкові засади, ігнорування особливостей міжнародного приватного права приводять до того, що держава багато в чому втрачає свої позиції. З моменту прийняття нового Кодексу торговельного мореплавства (далі КТМ України) пройшло небагато часу, але стало зрозуміло, що деякі його норми не сприяють розвитку розвитку торгового флоту, регулюванню вантажопотоків. Його норми також не повною мірою відповідають нормам Цивільного кодексу України (далі ЦК України). Транспортні зобов’язання, на жаль, не стали предметом спеціального дослідження науковців-юристів. Особливо це стосується морських перевезень, які досліджуються обмеженим колом спеціалістів з морського права. На цьому тлі правове регулювання морських перевезень вантажу стало потребувати приведення його у відповідність з новим цивільним законодавством та реаліями ринкової економіки. Так, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та “Заходами щодо забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України” передбачено вдосконалення транспортного законодавства  і прийняття низки законів щодо врегулювання транспортної інфраструктури і транспортних зобов’язань. Коносамент (Bill of Ladi g) – це документ, що видається перевізником або його агентом відправнику вантажу як посвідчення прийняття вантажу для перевезення морським шляхом. Коносамент виконує три основні функції: засвідчує прийняття перевізником вантажу для перевезення, є товаророзпорядчим документом (надає право власнику оригіналу розпоряджатися вантажем), засвідчує укладання договору перевезення вантажу морським шляхом, за яким перевізник зобов'язується доставити вантаж проти представлення документа. Коносамент виконує три основні функції: 1) засвідчує прийняття вантажу для перевезення; 2) являється товаросупроводжуючим документом, оскільки дає право на одержання вантажу тому, на кого він виписаний; 3) свідчить про укладення договору перевезення вантажу морським шляхом, по якому перевізник зобов'язується доставити вантаж проти надання документів. В коносаменті містяться дані про назву судна, його власника, тоннаж судна, назву портів завантаження й розвантаження, суму фрахту і місце його оплати, кількість виданих екземплярів, в тому числі оригіналів, та ін.

На полях коносаменту, оскільки він являється розпискою судновласника за товари, міститься їх опис. Підписується коносамент капітаном чи судноплавним агентом. Коносаменти можуть бути таких видів: іменний (вказує одержувача вантажу), на пред'явника і ордерний (виданий за &quo ;наказом відправника&quo ; або за &quo ;наказом одержувача&quo ;). Судовий чи морський коносамент являє собою транспортний документ для товарів, перевезених по морю. Коносамент може виступати в трьох різних якостях. По-перше, він є свідченням про укладення контракту на перевезення між судноплавною компанією, з одного боку, і або експортером, або іноземним покупцем, з іншої, відповідно до якого здійснюється транспортування товарів морем. По-друге, коносамент є розпискою за товари, прийняті на борт судна, і містить визначені подробиці про стан цих товарів. В залежності від ступеня та детальності цих подробиць виділяють: 1) Чистий коносамент - це коносамент, що не містить ніяких зауважень судноплавної компанії про дефектність товарів чи упакування. 2) Нечистий коносамент (коносамент із застереженнями) може містити висновок про те, що отримані товари чи їх упакування ушкоджені (зазначеним образом). 3) Отриманий для відвантаження. Цей коносамент містить твердження, що дана судноплавна компанія зберігає товари, призначені для відвантаження. Коносамент такого типу звичайно використовується, якщо товари упаковані в контейнери на чи заводі на складі експортера, а потім перевезені на борт судна. Транспортна компанія індосує отриманий для завантаження коносамент для підтвердження того, що вона взяла ці контейнери під свою відповідальність. Використовується також термін &quo ;контейнерний коносамент&quo ;. По-третє, після підписання експортером коносамента він стає документом, який надає право власності. Це означає, що власник цього коносаменту має право на володіння зазначеними товарами. Безумовно, у порту призначення ці товари будуть передані транспортною компанією тільки представнику покупця, що надасть підписаний оригінал коносаменту. Коносамент підготовляється експортером (чи експедитором), а потім передається транспортної компанії для заповнення. Транспортна компанія підтверджує приймання вантажу і вносить застереження про ушкодження товарів чи упакування, якщо такі маються. Якщо товари не ушкоджені, то транспортна компанія випускає чистий коносамент. На звороті коносамента друкуються умови й терміни перевезень. Фірми, що виконують функції експедиційних агентств, можуть використовувати власний &quo ;фірмовий&quo ; коносамент. Як правило, виписуються три оригінальних екземпляри і декілька копій коносаменту, але тільки один з оригіналів може бути супроводжуючим документом. Коли судноплавна компанія повертає підписані екземпляри коносамента, він може бути використаний у якості: свідчення контракту, розписки за товари, документу на право власності. Відправник може передати право власності на товари за допомогою морського коносаменту одним із трьох способів: Оформлення коносаменту за розпорядженням і індосування його на бланку. Право власності на товари може бути отримано будь-якою особою, що надає підписаний оригінальний екземпляр даного коносамента.

Mы ни в коем случае не должны считать полубогов равными Верховному Господу Вишну. В этом стихе выражена еще одна важная мысль. Из-за того, что обусловленная душа с незапамятных времен находится в контакте с материальной энергией, в ее уме скопились груды грязи в форме желаний наслаждаться и господствовать над материальной природой. Эта грязь подобна горе, но даже гора рассыпается в прах, если в нее попадает молния. Mедитация на лотосные стопы Господа подобна молнии, которая уничтожает гору грязи в уме йога . Если йог хочет разрушить гору грязи в своем уме, он должен сосредоточить ум на лотосных стопах Господа, а не медитировать на пустоту или нечто безличное. Но, поскольку грязь, осевшая в нашем уме, спрессовалась и превратилась в монолит, медитировать на лотосные стопы Господа нужно очень долго. Однако для тех, кто привык постоянно думать о лотосных стопах Господа, все обстоит совершенно иначе. Преданные, чей ум сосредоточен на Его лотосных стопах, просто не могут думать ни о чем другом. Итак, те, кто занимается йогой, сначала должны, следуя регулирующим принципам, обуздать свои чувства, а затем приступить к медитации на лотосные стопы Господа и заниматься ей в течение долгого времени. Здесь особо подчеркнуто: бхагаваташ чаранаравиндам – йог должен думать о лотосных стопах Верховного Господа

1. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

2. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

3. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

4. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

5. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

6. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі
7. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування
8. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

9. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

10. Здійснення релігійного культу в християнстві. Святе Письмо

11. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

12. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

13. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

14. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

15. Валовий дохід від різних варіантів здійснення виробничої діяльності

16. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

18. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

19. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

20. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

21. Матеріальний потік і його характеристики

22. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
23. Основные звездные характеристики. Рождение звезд
24. Общая характеристика процесса научения

25. Редкие растения, краткая характеристика

26. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

27. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

28. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

29. Общая характеристика степной зоны

30. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

31. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

32. Характеристика Дальневосточного экономического района

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

33. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

34. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

35. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

36. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

37. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

38. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района
39. Экономико-географическая характеристика Германии
40. Экономико-географическая характеристика Германии

41. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

42. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

43. Экономико-географическая характеристика Канады

44. Экономическая характеристика Таджикистана

45. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

46. Характеристика природного комплекса Черного моря

47. Характеристика Франции

48. Социально-экономическая характеристика Болгарии

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

50. Виды и характеристика федеральных налогов

51. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

52. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

53. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

54. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов
55. Конституция США: Общая Характеристика
56. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

57. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

58. Страховой рынок Украины и его характеристика

59. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

60. Сравнительно-сопоставительная характеристика отечественных и зарубежных учебно-методических комплектов (на среднем этапе обучения)

61. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

62. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

63. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

64. Характеристика Иудушки Головлева

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

65. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

66. Образ Чацкого в комедии "Горе от ума"

67. Образы “Горя от ума”

68. Персонажи комедии "Горе от ума"

69. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

70. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы
71. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"
72. Краткая характеристика золотого века рок-музыки

73. Крейсер I-го ранга Цусимской кампании "Дмитрий Донской". История и технические характеристики

74. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

75. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

76. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

77. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

78. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

79. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

80. Общая характеристика MS-DOS

Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Портфель "Megapolis", А4, 12 отделений, серый.
Используется для хранения и транспортировки большого колличества документов, сгруппированных по темам. Закрывается на надёжный пластиковый
517 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

81. Характеристика Microsoft Excel

82. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

83. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

84. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

85. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

86. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз
87. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции
88. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение

89. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

90. Общая характеристика дыхательной системы

91. Санитарно гигиеническая характеристика компьютерных классов школ г.Кургана

92. Морфофункциональная характеристика детского организма в разные периоды жизни

93. Криминологическая характеристика и профилактика организованной и международной преступности

94. Криминологическая характеристика и предупреждение негативных социальных явлений, связанных с преступностью

95. Характеристики методов расследования преступлений, связанных с квалифицированным вымогательством

96. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Криминалистическая характеристика и особенности расследования легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем

98. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений

99. Неосторожная преступность: общая характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.