Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Кафедра економічної кібернетикиРЕФЕРАТ З дисципліни: “Платіжні системи&quo ; Класифікація фінансових послуг у мережі ІнтернетСуми 2008 Класифікація фінансових послуг у мережі ІнтернетОднією з характерних особливостей ринку фінансових послуг є необхідність постійної націленості фінансових інститутів на розширення різноманітності своїх послуг, забезпечення привабливості своїм пропозиціям та своєчасне реагування на запити користувачів. Така поведінка фінансових установ на ринку фінансових послуг цілком зрозуміла і пояснюється логікою конкурентної боротьби за клієнта, не лише корпоративного, а й з числа приватних осіб. І знову стратегія перемоги базується на впровадженні нових високотехнологічних інструментів для надання фінансових послуг широкому загалу. Саме тому завдяки сучасним технологіям нині учасники фінансового ринку можуть виконувати операції такими способами, які ще зовсім недавно могли описуватися лише у фантастичній літературі. Наприклад, для того щоб торгувати акціями, зовсім не обов'язково безпосередньо бути присутнім на біржі. І для розміщення грошей на депозит, оплати телефонного рахунка, комунальних та інших послуг клієнтові не завжди обов'язково треба йти в банк. Те ж саме можна сказати й про страхове обслуговування, медичні, юридичні та інформаційні послуги, бронювання місць у готелях, санаторіях і пансіонатах, купівлю квитків тощо. Тепер все це можна зробити, не виходячи з офісу чи квартири. Банки та інші фінансові установи і провайдери різноманітних послуг пропонують використати для цього сучасні високотехнологічні інструменти. За результатами досліджень багатьох провідних консалтингових компаній, у третьому тисячолітті значення ефективних фінансових взаємовідносин між клієнтами неухильно зростатиме. Тому, якщо у світі з'являються нові технології, що дозволяють підвищити цю ефективність, фінансові інститути прагнуть їх впровадити і надати в розпорядження своїх клієнтів. Саме потреби корпоративних і мільйонів індивідуальних клієнтів головним чином визначили мережу Інтернет одним із пріоритетних каналів надання сучасних фінансових послуг різноманітними фінансовими інститутами. Закономірним результатом став бурхливий розвиток фінансових інтернет-послуг - одного з найпривабливіших та перспективних напрямків е-бізнесу. Для проведення аналізу цього сегмента е-бізнесу потрібно визначитися з самим поняттям &quo ;фінансові інтернет-послуги&quo ;. Інтуїтивного визначення фінансових інтернет-послуг як таких, які надаються через мережу Інтернет, буде замало. Адже таке визначення не розкриває головної суті цих послуг. Тому спочатку потрібно визначитися з критерієм віднесення будь-якої послуги до розряду інтернет-послуг. Під інтернет-послугою, як правило, розуміють тільки таку послугу, основна частина процесу надання якої відбувається в режимі реального часу (он-лайн) з широким використанням основних можливостей та відмінних особливостей Мережі як комунікаційного середовища нового покоління. Головна з цих особливостей Інтернету полягає в можливості одночасного забезпечення інформаційної взаємодії провайдера послуги з великою кількістю клієнтів.

При цьому функціональні характеристики послуги визначаються рівнем використання прикладною системою таких властивостей Мережі, як забезпечення доступності інформації незалежно від місцезнаходження клієнта та часу доби, глобальність та персоніфікованість послуг, можливість оперативного прийняття рішень у процесі взаємодії між системою та користувачами тощо. Тобто чим більше у споживача можливостей щодо оперативного управління своїми ресурсами, тим вищий рівень послуги та перспективи її широкого впровадження. Розглядаючи фінансові послуги як категорію е-бізнесу, необхідно розрізняти сферу фінансового забезпечення електронної комерції в Інтернеті та електронні фінансові послуги в Мережі. Під фінансовим забезпеченням е-комерції розуміють створення і впровадження спеціалізованих платіжних систем та інструментів для забезпечення оплати товарів та послуг при їх купівлі споживачами через Інтернет. Нині така оплата найчастіше здійснюється за допомогою платіжних карток, як правило, міжнародних платіжних систем (при цьому майже 70% цих карток - кредитні). Також використовуються дебетові картки, електронні гаманці, поштові перекази та розрахунки готівкою при отриманні товару та послуг. Щодо класифікації фінансових інтернет-послуг є кілька підходів, які відрізняються в основному ступенем деталізації послуг чи принципами їх групування. На нашу думку, досить вдалим прикладом розгорнутої класифікації їх є підхід аналітиків McKi sey & Compa y, які виділяють банкинг, управління капіталовкладеннями, торгівлю цінними паперами, управління капіталами, страхування, персональні фінансові послуги (у т. ч. мобільний банкинг), стратегічне управління. Хоча поклавши в основу класифікації сферу надання і функціональну направленість послуг, вони частково врахували ще й іншу ознаку - клієнтську базу послуг і тому виділили персональні фінансові послуги, у т. ч. один з їх підвидів - мобільний банкинг, який може бути й корпоративною, а не лише персональною послугою. A derse Co sul i g у дослідженнях шляхів ефективного розвитку інтернет-послуг на прикладі 150 провідних фінансових організацій світу дотримується більш чітких принципів: класифікаційні групи (табл.1) відображають лише функціональну направленість інтернет-послуг. Аналіз свідчить, що лише на деяких ринках фінансових послуг у 2000-2008 pp. лідерами залишаються традиційні та відомі в цих сферах компанії. Зрозуміло, що така ситуація їх не влаштовує і вони прагнуть виправити становище. Для цього використовуються різні стратегії. Одні компанії створюють системи самостійно, а інші покращують свої позиції на ринку шляхом купівлі технологічних компаній і терміново розширюють їх можливості, зробивши необхідні інвестиції. Наприклад, протягом минулого року iOw .com був придбаний Ci iMor gage, Loa sDirec - E- rade, a I sWeb придбав Quicke l sura ce. Дослідження A derse Co sul i g засвідчило, що найбільш ефективні стратегії засновані на комбінації &quo ;традиційних&quo ; і &quo ;віртуальних&quo ; компаній та забезпеченні системи багатоканального продажу універсальних послуг клієнтам. Крім того, аналітики вважають, що нині надання фінансових послуг у Мережі крім зменшення витрат фінансових компаній може бути більш вагомим інструментом для збереження клієнтів, ніж для їх залучення.

Таблиця 1.Напрямки надання фінансових інтернет-послуг у 2000-2001 pp. Вид фінансової послуги Місце в рейтингу провідних компаній 2000 р. 2008 p. Управління активами (Asse Ma ageme ) I VESCO S ro g Wi Capi al Ja us America Ce ury I VESCO America Ce ury Ja us Va guard Group Fideli y Банкинг (Ba ki g) Compuba k Firs I er e Ba k of I America Express Wi gspa ba k.com Ba k of America America Express Securi y Firs Ju iper Ba k Ligh house Ba k Firs U io Брокерські послуги (Brokerage) Charles Schwab DLJ Direc E- rade Sure rade DB E- rade Fideli y Charles Schwab Merrill Ly ch CSFB Direc Страхування (I sura ce) Progressive I sura ce eCoverage (ліквідовано) eHeal hI sura ce.com Liber y Mu ual GE Fi a cial Esura ce Progressive I sura ce Elec ric I sura ce a io wide I sura ce GE Fi a cial Кредитування (Le di g) E-LOA Mor gagebo .com Keys roke.com Mor gage.com Ameri- a io al e Mor gage Loa sDirec (в E- rade ) Ci iMor gage (i0w .com) Firs U io E-LOA Mor gagebo .com Джерело: Fi a cial Services eBusi ess Effec ive ess Diag os ic, A derse . Учасники фінансових ринків, які були створені як &quo ;чисті&quo ; інтернет-компанії. Прогнозується, що великі перспективи мають фінансові послуги з надання споживчих кредитів та позик. Вважається, що програми автоматичного кредитування прискорять процес забезпечення кредиту і видачі позики, а також зроблять його більш прозорим. Після того, як клієнт направить свою форму-заявку на отримання позики, система автоматизованого підтвердження кредитної організації протягом кількох хвилин прийме рішення щодо кредитування і сформує рівень відсотка за користування позикою. Під час виконання цієї процедури клієнт матиме можливість за допомогою електронної пошти і захищеного мережевого з'єднання дізнатися, на якій стадії перебуває його форма-заявка. Але, як свідчать результати досліджень, для розвитку послуг з он-лайн-кредитування ще потрібен деякий час. Так, дослідники з компанії owerGroup вважають, що такі послуги дадуть змогу зробити з рядових користувачів Інтернету, які часто заходять в Мережу тільки для пошуку інформації або перегляду курсів валют, повноцінних покупців кредитних послуг, які матимуть можливість в інтернет-системі заповнити форму-заявку і отримати позику. Ключовими чинниками ринкового визнання і розвитку таких послуг будуть інформаційна підтримка користувачів у режимі інтерактивного діалогу з програмою кредитування та ефективні програми для автоматичного прийняття рішень про видачу позик і про відсотки за його використання. Як свідчать результати дослідження owerGroup, фінансові організації протягом наступних 4 років можуть очікувати стійкого зростання, в першу чергу іпотечного он-лайн-кредитування. Згідно з дослідженнями обсяги іпотечного он-лайн-кредитування в США за останні чотири роки зростали невисокими темпами і в 2006 р. становили 13 млрд дол. США, в 2007 р. приріст становив 3%, а в 2008 p. owerGroup прогнозувалося їх збільшення ще на 4,35%. Враховуючи стійке зростання кількості людей, які використовують форми он-лайн-заявок на купівлю житла та постійне розширення спектра доступних кредитних он-лайн-інструментів, ower-Group прогнозує, що обсяги он-лайн-кредитування зростуть з 45 млрд у 2008 р.

У даному випадку перед нами, вочевидь, класичний приклад того, як представники певно науково галуз не стали «винаходити велосипед», а просто використали досвд попереднх класифкацй, пристосувавши х до потреб власно дисциплни. * * * Здйснений нами огляд типологй нацоналзму, зрозумло, неповний  досить побжний, здаться, може пдштовхнути до радикального висновку про недоцльнсть узагал будьяких класифкацй стосовно нацоналзму. Вкотре зазначимо, що нацоналзм надто рухливе, багатоаспектне явище,  прагнення зафксувати, «вхопити» його формальн й суттв ознаки здебльшого виглядатиме як метафзика чи схоластичн вправи. Будьяка типологя вигляда як спроба надати певну форму аморфнй, плиннй мас. Будьяка типологя, навть бнарна, провоку заперечення, основане на емпричному матерал. З ншого боку, саме цей колосальний емпричний матерал, збраний дослдниками протягом десятилть, вимага впорядкування, бодай формального. Дослдники нацоналзму вже винайшли клька «рецептв» подолання цього протирччя мж прагненням науки до впорядкування  класифкац та «анархю фактв»

1. Ринок фінансових послуг

2. Правове регулювання ринків фінансових послуг

3. Міжнародна торгівля фінансовими послугами

4. Ринок фінансових послуг

5. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

6. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова
7. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників
8. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

9. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

10. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

11. Основні напрямки фінансового аналізу

12. Фінансова система України

13. Фінансовий контроль

14. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

15. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

16. ІС фінансового аналізу

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

18. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

19. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

20. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

21. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

22. Методики оцінки фінансового стану банків України
23. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
24. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

25. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

26. Проблеми функціонування фінансових бірж України

27. Складання та подання фінансових звітів банку

28. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

29. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

30. Фінансовий менеджмент банка

31. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

32. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

34. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

35. Отруйні речовини та їх класифікація

36. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

37. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

38. Державний фінансовий контроль (ревізія)
39. Документальне оформлення та облік фінансових результатів
40. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

41. Методика і техніка складання фінансової звітності

42. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

43. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

44. Попередній фінансовий аналіз підприємства

45. Примітки до фінансової звітності

46. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

47. Фінансова звітність в Україні

48. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

50. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

51. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

52. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

53. Аудит фінансової звітності

54. Класифікація отруйних речовин
55. Критерії класифікації відпусток на види
56. Правові засади фінансової діяльності держави

57. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

58. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

59. Фінансово-правові норми

60. Типологічна класифікація мов світу

61. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

62. Методи захисту платежів в мережі інтернет

63. Принципи індексування документів в мережі Інтернет

64. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

66. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

67. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

68. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

69. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

70. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування
71. Вплив фінансової глобалізації на економіку України
72. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

73. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

74. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

75. Класифікація документів

76. Мета і напрямки класифікація витрат

77. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

78. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

79. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

80. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы

81. Класифікація документів

82. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

83. Акцентуація рис характеру. Класифікація типології особистості

84. Класифікація психічних хвороб

85. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

86. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів
87. Класифікації спортсменів-інвалідів
88. Національні системи класифікації готелів

89. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

90. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

91. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

92. Аналіз фінансового стану підприємства

93. Аналіз фінансового стану підприємства

94. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

95. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

96. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

98. Громадянський фінансовий контроль та його значення

99. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.