Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку"МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯКафедра економіки та управління Спеціальність: «Менеджмент організацій»ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА З МЕНЕДЖМЕНТУна тему: «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку» на прикладі Центру ‘’Торгпреса‘’Студентки гр. СМ-47 спеціальність 7.050201 Сторчак Світлани Володимирівни Науковий керівник: Дмитрієнко Г.Г., к.е.н. Робота розглянута і допущена до захисту Завідувач кафедри: д.ф.н. Богданов В.С.Черкаси 1998р. ЗмістАнотація Вступ 1. Структура управління організацією 1.1. Визначення поняття і принципи побудови 1.2. Ієрархічний тип структур управління 1.3. Органічний тип структур управління 1.4. Вибір організаційної структури управління 1.5. Вдосконалення організаційних структур менеджмента2. Взаємодія організації з зовнішнім середовищем 1. Формулювання загальної мети організації 2. Визначення організаційної структури Центру ‘’Торгпреса’’ 2.3. Вплив зовнішніх факторів на організаційну структуру управління Центру ‘’Торгпреса’’ 4. Вплив характеру бізнесу на розмір і внутрішню культуру організації3. Вдосконалення організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’ 1. Основні аспекти організаційного процесу 3.2. Аналіз діяльності торгового відділу 3.3. Аналіз функцій маркетингу та торгової діяльності організації 3.4. Заходи по вдосконаленню організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’Висновки. Список використаної літератури. Анотація В ході дослідження діяльності та організаційної структури управління Центру ‘’Торгпреса’’ було виявлено, що: - Центр є організацією бюрократичного типу з рисами проектної організації; - організаційна структура відділів сполучає елементи функціональної та дивізіональної структурних форм; - найбільш важливими факторами зовнішнього впливу є постачальники товарів, поліграфічні підприємства та різні видавництва, закони та провадження державного регулювання, конкуренти та економічна ситуація в Україні. - в організації існує три рівні відповідальності і лінійна передача повноважень; - організації потрібен спеціаліст з маркетингу та менеджер для розробки стратегії збуту, товарної політики, проведення рекламної компанії, пошуку постачальників і організації ефективної взаємодії між торговим відділом і дільницею експедирування преси та товарів - існує проблема збитковості Золотоніської дільниці роздрібу, збитки на І квартал 1998 року склали 1197 грн, а також проблема перевитрат на утримання виробничого персоналу та на рух товарів. В зв’язку з цим вартість додана управлінням є від’ємною величиною і становить -10207 грн. за квартал. Для вирішення даних проблем автор пропонує вдосконалити організаційну структуру управління шляхом її спрощення, а отже скорочення рівней управління і кількості виробничого персоналу, а також розформування Золотоніської дільниці роздрібу. Перераховані заходи принесуть загальну економію в 7486 грн.

за квартал, це 85,7% прибутку за І квартал 1998 року. Це підвищить вартість додану управлінням до -2727грн., а рентабельність управління становитиме - 35,5% замість 132,9%. Вступ Автором була обрана для дослідження тема «Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдосконалення в умовах ринку», оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію ії стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка найкраще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неі. "Найкраща" структура - це та, яка найкращим чином дозволяє організації ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем, продуктивно і цілеспрямовано розподіляти і спрямовувати зусилля своїх співробітників, і таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з високою ефективністю. Дана тема є актуальною для кожної організації. За умов адміністративно - командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим ступенем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефективною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структура і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінюватися і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюються. За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці організаційні структури до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організаційних структур, їх види, значна увага приділена нових форм адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління. Для написання роботи було обрано організацію Центр "Торгпреса" з розгалуженою структурою, щоб проаналізувати вплив на організацію зовнішнього середовища і дослідити внутрішній розвиток організації з метою вдосконалення її організаційної структури управління. Центр ‘’Торгпреса’’ є однією з 24 філій обласного підприємства поштового зв’язку (ОППЗ) ‘’Черкасипошта‘’, яка була організована в самостійний структурний підрозділ ОППЗ за наказом генерального директора для здійснення виробничо - господарської діяльності на принципах госпрозрахунку та самофінансування. Організація є державним підприємством до її основних функцій входить торгівля друкованою продукцією і товарами народного споживання. Центр ‘’Торгпреса’’ обслуговує 23 філіїї ОППЗ ‘’Черкасипошта’’ які розміщені по всій Черкаській області і маючи власну роздрібну торгову мережу здійснює комерційну діяльність на власний ризик з метою одержання прибутку. Всього Центр має 61 торгову точку. При дослідженні застосовувалися методи економічного аналізу: порівняння, графічний метод та планування на основі фактичних даних.

1.Структура управління організацією 1.1. Визначення поняття і принципи побудови Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні' і вертикальні. Горизонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто. особами,які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління. В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджмента. Таким чином, структура управління включає в себе всі цілі, розподілені між різноманітними ланками, зв'язки між якими забезпечують координацію окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотну сторону характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних зв'язків системи управління). Зв'язок структури управління з ключовими поняттями менеджмента - його метою, функціями, процесом, механізмом функціонування, людьми і їх повноваженнями, - свідчить про її величезний вплив на всі сторони управління. Тому менеджери всіх рівнів приділяють величезну увагу принципам і засобам формування структур, вибору типу або комбінації виглядів структур, вивченню тенденцій в їх побудові і оцінці їхньої відповідності меті ,що вирішуються і задачами Багатограність утримання структур управління передбачає множинність принципів їхнього формування. Передусім структура повинна відображати мету і задачі організації, отже, бути підлегліою виробництву і змінюватися разом зі змінами ,що відбуваються,. Вона повинна відображати функціональний розподіл праці і обсяг повноважень робітників управління; останні визначаються політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями і поширюються, як правило, у напрямку більш високих рівнів управління. При цьому повноваження керівника будь-якого рівня обмежуються не тільки внутрішніми факторами, але й факторами зовнішньої середовища, рівнем культури та цінносними орієнтаціями суспільства, прийнятими в ньому традиціями і нормами.

Надо сказать, что признак «род занятий» дает наиболее неоднозначную и дифференцированную картину сочетаний активности, информированности и отношений. Соотношение всех трех пластов в признаках «образование» и «поколение», а также в стратификационной вертикали не дает того разнообразия, которое мы видим здесь. На этом следует остановиться подробно. Прежде всего рассмотрение сочетаний контуров активности, информированности и оценок у социально-профессиональных, референтных классовой структуре групп в единой сетке сфер социальной жизни в целом говорит следующее. Группы, включенные в процесс управления и производства на уровне среднего руководящего звена, в целом наиболее активны и информированы, а занятые непосредственно материальным производством, услугами и торговлей, а также не занятые в народном хозяйстве, кроме социализирующихся студентов вузов, отличаются в целом низкой активностью и информированностью в выделенном контуре. Студенты готовятся к будущей жизни, как показывает анализ контура их оценок, без иллюзий, которые имеют неинформированные школьники

1. Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

2. Структура отрасли. Издержки обращения в сфере торговли

3. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

4. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

6. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)
7. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість
8. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

9. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

10. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

11. Популяції та їх структура

12. Поняття та структура світового ринку

13. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

14. Процентні ставки та їх структура

15. Товарна біржа: структура та функції

16. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки
Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей

17. Місто та його структура

18. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

21. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

22. Федеральный орган исполнительной власти: понятие, система, структура, отрасли и сферы управления
23. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики
24. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

25. Планування бізнесу в сфері деревообробки та виготовлення столярних виробів

26. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

27. Організаційна структура управління підприємством

28. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

29. Структура керування підприємством

30. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

31. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

32. Структура та зміст віщої освіти

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

34. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

35. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

36. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

37. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

38. Принцип роботи та структура автопоїздів
39. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
40. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

41. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

42. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

43. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

44. Типы и элементы планировочной структуры города

45. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

46. Эволюция, образование и структура Вселенной

47. Структура и функции клеточного ядра

48. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Полная история танков мира

50. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

51. Структура транспорта в Европе

52. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

53. Основные задачи сферы государственного регулирования

54. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
55. Государственный аппарат и его структура
56. Государственное управление в социально-культурной сфере

57. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

58. Преступность в банковской сфере

59. Преступления в сфере экономической деятельности

60. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

61. Нормы права. Структура норм права

62. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

63. Конституцiя США та реальнi права громадян

64. Двухпалатная структура Федерального Собрания

Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее
Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей

65. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

66. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

67. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

68. Структура налоговых органов Российской Федерации

69. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

70. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
71. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации
72. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

73. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

74. Преступления в таможенной сфере

75. Структура правовых норм

76. Структура и функции государственного аппарата

77. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

78. Дискриминация в сфере трудовых отношений

79. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

80. Ценообразование в сфере культуры

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

82. Структура культуры. Классификация ее видов

83. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

84. Загальна структура мовної системи

85. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

86. Структура ораторской речи
87. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
88. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

89. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

90. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

91. Выбор логической структуры процессора

92. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

93. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

94. Программа сложной структуры с использованием меню

95. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

96. Моделирование структуры книги

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

98. Сфера

99. Управление структурой преподавательского состава в университете


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.