Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

1 Дизайн як вид проектної творчості Перш ніж говорити про історію й передісторію дизайну, давайте розберемося, чому взагалі їх розділяють. Перед дизайнером поставлене завдання: спроектувати стілець, який може бути масово виготовлений з урахуванням можливостей технологічного процесу конкретного підприємства, тобто заданий матеріал, для якого існують верстати, можливість автоматизації процесу складання й т. ін. У процесі проектування він ураховує ряд параметрів: умови, у яких він використовуватиметься, середовище, де ним користуватимуться, і смаки, культурні традиції й габарити користувачів тощо, словом створює прекрасний стілець. Він або спеціалізована комп'ютерна система роблять креслення, створює тривимірну модель (вручну - макет), дослідний зразок і т.д. Після того, коли проект затверджений, починається масове виробництво цих чудових стільців. Ну, от, процес проектування - дизайн, стілець - продукт дизайну. Ми дивимося на нього, він нам подобається, ми із задоволенням користуємося ним і говоримо: &quo ;Дизайн!&quo ;. Так, а що, трон Івана Грозного або стільці з музеїв, з Петропалацу, наприклад, це не &quo ;Дизайн!&quo ;? Ні, їх не виготовляли масово за допомогою верстатів, їх виготовляли майстри, ремісники вручну. Так їх не можна назвати дизайнерами? Ні. Але ж процес створення стільця або трону за давніх часів нічим не відрізнявся від процесу проектування сьогодні. Так само ремісник думав про зручність користування, про доцільність і красу, враховував можливості матеріалу й виробництва, точно так само робить креслення, за якими підмайстри виконували якісь роботи й т.д. Чи можна говорити, що це був не дизайн тільки тому, що стільці не вироблялися за допомогою верстатів у величезних кількостях? Питання спірне. Проте, поняття дизайну виникло з появою виробництва, тобто в індустріальну епоху. Формоутворення в доіндустріальний час було стихійним, тому воно і його естетичне усвідомлення відносять до передісторії дизайну. Вивчаючи основні етапи зародження й розвитку продуктивної праці й необхідних для нього знарядь виробництва, ми виявляємо первісний природний зв'язок утилітарного (користі) і естетичного (краси) у самій праці і її кінцевих результатах. До нас дійшло чимало текстів із глибини століть, присвячених взаємозв'язку краси й користі. Причому слід зазначити, що звертання до стародавності засновано на пошуку не закономірностей розвитку окремих предметних форм палок-копалок, кам'яних сокир і т.ін., а більш загального - дизайнерського підходу у відношенні до предметного оточення і його відображення у свідомості людей. Вони наочно свідчать про становлення &quo ;людини розумної&quo ;. У формах знарядь минулого ми прочитуємо культуротворчий смисл предметної творчості. Ці &quo ;вічні&quo ; форми, як правило не мають додаткових прикрас, - сокири, молотки, ножиці, посуд, прості меблі, тканини, одяг і т.ін. – починаючи з 1930-х років, стали демонструватися на спеціальних виставках як протодизайнерські. Сьогодні вони становлять обов'язкову частину теоретичних міркувань і виставок з історії взаємозв'язків матеріальної й художньої культури.

2 Дизайн як продукт проектної творчості В ХХ столітті згадувалися в літературі й уводилися в сучасну свідомість, знаходячи нове життя, багато аспектів пратеорій дизайну. Найбільш активно освоювалася грецька античність. Мистецтво й техніка виступали тоді як різні форми перетворення навколишнього середовища, що доповнюють одна одну. Давньогрецьке слово &quo ;техне&quo ; означало одночасно мистецтво, уміння, майстерність, твір будь-якого автора й навіть виріб. У часи Сократа вже виникла проблема співвідношення краси й користі. У бесіді з Арістіппом Сократ міркує про призначення й красу щита, списа й гнойового кошика, які гарні тоді, коли відповідають своєму призначенню, і в цьому випадку в кожному з них можна побачити свою красу. Сократ намагається знайти свій смисл у кожній речі й співвіднесеність із людиною. Часто цитують висловлення, приписуване філософу Протагору: &quo ;Людина - міра всіх речей&quo ;. Воно затверджує як відносність всіх людських понять, так і те, що всі речі, матеріально-тілесні й просто уявлювані, мають співвідноситися не з якимись конкретними людьми, з конкретним випадком, а з узагальненим уявленням про них з точки зору людини в цілому. Прагнення до подібного узагальнення - типова риса дизайну й це співзвучно міркуванням філософів V століття до нашої ери. Серед античних текстів зустрічаються твори механіків стародавності про те, як машина може замінити живу силу. У Римській імперії теорії машин отримали значний розвиток. В &quo ;десятьох книгах про архітектуру&quo ; Марка Вітрувія остання книга присвячена спеціально машинам і там також дано перше поняття машини: &quo ;Машина є сполучення з'єднаних разом дерев'яних частин, що володіє величезними силами для пересування ваг&quo ;. Теоретики відзначають, що протягом більше півтори тисяч років, до епохи Відродження (ХІV-ХVІ ст.) принципи створення машин практично не змінювалися. Вони виготовлялися з дерева й використовувалися заради економії фізичної праці й залучення в роботу сил природи, що перевершують силу людини й тварин. Це були піднімальні пристрої, млини, прядильні механізми. В ХІІ-ХІІІ ст. почався принципово новий етап винахідництва - спроби заміняти одні частини машин іншими для виконання інших робіт. Пошук нових функцій машин. Класичний приклад - еволюція млинів, які стали використовуватися для валяння сукна, виготовлення паперу, обробки металу. Створювалися малюнки вічних двигунів. Натуралісти й філософи починають описувати можливі, сугубо дизайнерські зразки техніки майбутнього. Професор Оксфордського університету Роджер Бекон ( др.пол. ХІІІ ст.): &quo ;.великі кораблі, керовані тільки однією людиною, будуть рухатися по морю з більшою швидкістю, ніж на всіх вітрилах, що можна буде будувати екіпажі, які мчатимуться з неймовірною швидкістю без допомоги тварин, а також кораблі, у яких людина, сидячи спокійно й спостерігаючи різні навколишні предмети, розсікатиме повітря штучними крилами, на зразок птаха, або, навпаки, рухатиметься по дну морів і рік.&quo ; В епоху Відродження поширюються альбоми &quo ;Театри машин&quo ;. До спадщини великого Леонардо да Вінчі звертаються безупинно протягом всієї історії дизайну.

У його рукописах була безліч проектів екскаваторів, верстатів, насосів, пресів, машин з різними видами передач. У середині 1950-х років був відкритий Національний музей науки й технології в Мілані, що одержав його ім'я й у ньому була створена галерея Леонардо, де були представлені в певній послідовності діючі моделі його фантастичних машин, ескізи, технічні розшифровки й планшети зі стосовними до них текстами. Однією із найскладніших і не зрозумілих дотепер є проблема співвідношення ремесла й дизайну. Ми вже зверталися до неї на самому початку лекції. Ремесло трактується як унікальна робота виготовлювачів меблів, посуду, одягу, прикрас, знарядь праці, у процесі якої можна постійно щось виправляти, змінювати, підганяти під вимоги тих, хто користується речами. Дизайн же породжений значним розривом, що постійно збільшується, між виготовлювачами й споживачами в результаті механізації виробництва й поділу праці, що й викликало необхідність у ще одному, сполучній ланці - у художньо-проектній діяльності, яка нерозривно пов’язана із технічною естетикою. Технічна естетика - цей термін визначав дисципліну, яка створює наукові основи дизайну, тобто є наукою «при дизайні». У західнослов’янських, а також більшості європейських мов цей термін не має дослівного перекладу. Саме поняття визначається здебільшого як «теорія дизайну». 3 Історія та напрямки розвитку дизайну З ХVІІІ століття виробництва, засновані на ручній праці, поступаються місцем індустрії. Розвивається технологія. Машини замінюють не тільки фізичну силу людини, але і його вміння. Технічний прогрес усе більше входить у життя людей і впливає на їхнє світосприймання. Винахід друкуючого верстата Гуттенберга (рис.1) відноситься до середини ХV століття. Дизайнерські принципи проявляються пізніше в діяльності Альда Муція в Італії (ХVІ ст.) і цілої династії Ельзевірів у Голландії (ХVІІ ст.). В галузі поліграфії найбільш чітко заявляють про себе властивому дизайну тенденції до уніфікації й серійності, до максимальної механізації виробничого процесу, до швидкого обміну технічними досягненнями, до масовості продукції. Зростаюча конкуренція в друкованій справі зажадала від видавців залучення художників уже не тільки для унікальної прикраси книг, але для створення нових шрифтів, політипажів, універсальних пропорцій смуг набору, тобто для художнього конструювання книг. Тоді ж стали виходити й трактати із зібраними в них спостереженнями й правилами друкарства, анотовані каталоги шрифтів. Один з перших таких трактатів - Жоффруа Торуй про шрифти (1529). Рисунок 1 Із середини ХVІІІ століття в ряді галузей виробництва відбувся широкомасштабний і необоротний промисловий переворот. Розвиваються нові технологічні ідеї, з'являються &quo ;промислові центри&quo ;, революція у сфері пересування, народження ідеї комфорту. Як основна теорія, що вплинула на ідеї промислового проектування, приводиться навчання Готфріда Лейбніца про буття і його відображення в людській свідомості. Причому особливо виділяється його рання робота – &quo ;Про мистецтво комбінаторики&quo ;, у якій були закладені основи сучасної математичної логіки, розглянута можливість машинного моделювання людських функцій.

Вн не мг не помчати сво пдвладност чужим впливам, або, за його власною точною характеристикою, «подобам»;  це тим бльше дошкуляло, бо за свою природою Стус аж няк не був мтатором. З ншого боку, справляла вплив суто Стусова «флософя вчинкв» вн хотв бути присутнм у тогочасному суспльному житт , вужче, в лтературному процес, хотв, щоб його поезя була чинною  читаною як врш того ж таки Внграновського або Василя Симоненка. Ба бльше: вн уважав, що поезя може впливати на розв'язання проблем суспльства: «Якби було краще жити, я б вршв не писав, а робив би коло земл». За ЮнAом соцальне значення мистецтва поляга в тому, щоб виховувати дух часу, активзувати архетиповий образ  «тлумачити» його мовою сучасност, вживлювати в уяву сучасникв т форми, яких найбльше браку хнй епос. «Хвил часу котились понад Стусовою поезю. По руках ходили гостро публцистичн врш Миколи Холодного (збрка Крик з могили), деяк давншн врш Лни Костенко»,P згаду ґвген Сверстюк. Власне, вс «Зимов дерева» й частина «Веселого цвинтаря» про це: про незреалзовансть  творчий цейтнот, про запровадимо поняття!P negrofilia vulgaris, тобто чорнуху звичайну як наслдок зараженост чужими подобами, голосами та спресованою товщею несублмованих енергй, про марAнальнсть  якусь стеричну задерикуватсть, круто замшану на комплекс меншевартост

1. Види учіння та особливості мотивації учбової діяльності

2. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

3. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

4. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД
7. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
8. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

9. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

10. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

11. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

12. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

13. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

14. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

15. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

16. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

17. Правові засади митного права та страхової діяльності

18. Свобода та межі підприємницької діяльності

19. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

20. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

21. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

22. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності
23. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
24. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

25. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

26. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

27. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

28. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

29. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

30. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

31. Основні види діяльності та їх характеристика

32. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

Кукла "Принцесса Золушка" с развевающейся юбкой.
Кукла-принцесса Золушка с развевающейся юбкой - невероятно интересная и эффектная игрушка для всех поклонниц знаменитых Disney Princess!
673 руб
Раздел: Золушка
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

34. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

35. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

36. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

37. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

38. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини
39. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
40. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

41. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

42. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

43. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

44. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

45. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

46. Планування діяльності підприємства

47. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

48. Державне регулювання комерційної діяльності

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Контрольна з підприємницької діяльності

50. Суть комерційної діяльності на підприємстві

51. Поняття та форми державного устрою

52. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

53. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

54. Інтегральна ефективність діяльності
55. Планування діяльності підприємств
56. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

57. Функція мотивації трудової діяльності, її компоненти, теорії, шляхи

58. Валютний ризик в діяльності банківської системи

59. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

60. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

61. Організація діяльності "ПриватБанку"

62. Планування банківської діяльності

63. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

64. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

65. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

66. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

67. Аналіз банківської діяльності

68. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

69. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

70. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
71. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")
72. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

73. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі

74. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

75. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

76. Інтелектуальна власність у господарський діяльності

77. Облік витрат за видами діяльності

78. Облік зовнішньоекономічної діяльності

79. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

80. Програма аудиту діяльності ТзОВ "РЗВА-Електрик"

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

81. Формування доходів за видами діяльності, їх облік

82. Аудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами

83. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

84. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

85. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

86. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
87. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні
88. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

89. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

90. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

91. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

92. Поняття та ознаки вбивства

93. Поняття та особливості бюджетного контролю

94. Поняття та система господарського законодавства

95. Поняття та склад злочину

96. Правове регулювання біржової діяльності

Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры

97. Правові основи підприємницької діяльності

98. Проблеми правозастосовної діяльності у сфері фіктивного і прихованого банкрутства

99. Регулювання метрологічної діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.