Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Ефективне управління виробництвом

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ і н с т и т у т д и с т а н ц і й н о г о н а в ч а н н я Допущено до захисту рішенням кафедри менеджменту й маркетингу від 27 березня 2001 р. Соломенчук О.О. (професор) Заболотний Олександр Едуардович Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А на тему: Ефективне управління виробництвом шифр групи: Ф 4 - 10 - 98 БУБ напрям підготовки: менеджмент ВНИМАНИЕ!!! MS Office 2003, не распознает большинство формул. Используйте MS Office 2000 – XP. Робота на здобуття кваліфікаційного рівня б а к а л а в р Виконав Заболотний О.Е. Науковий керівник Пляскін І.І. (професор) Запоріжжя 2001 З М І С Т Вступ .4 Розділ 1. Методика дослідження 1.1 Короткий огляд літератури .11 1.2 Методи й організація дослідження проекту 1.2.1 Сутність, зміст і види ефективності виробництва. .14 1.2.2 Ефективність виробництва: система показників. .20 1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва 1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик. . .22 1.2.3.2 Спрямованість діяльності і використання факторів підвищення ефективності виробництва .23 Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва ВАТ «Ударний» 2.1 Характеристика об'єкта дослідження 2.1.1 Особливості технологічного процесу виробництва. Техніко-економічна характеристика підприємства. . 33 2.1.2 Основні техніко-економічні показники. . . 38 2.2 Аналіз ефективності виробництва 2.2.1 Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва. . 38 2.2.2 Показники ефективності використання праці. . . 46 2.2.3 Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень. . .52 2.2.4 Показники ефективності використання матеріальних ресурсів. . 56 2.2.5 Додаткові показники системи показників ефективності виробництва. .58 2.3 Аналіз використання виробничих потужностей. . . . .61 2.4 Визначення рівня механізації виробництва . . . .65 2.5 Висновки аналітичної частини . 71 Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва ВАТ «Ударний» 3.1 Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва 3.1.1 Заходи підвищення рівня механізації виробництва. . . 77 3.1.2 Заходи НОТ (наукова організація труда). . . 80 3.1.3 Заходи поліпшення використання основних виробничих фондів і виробничих потужностей. . 82 3.2. Ефект від проведення заходів на виробництві. . . . 87 Висновки. .96 Список використаної літератури. . . 105 Додаток 1. Система показників ефективності суспільного виробництва об'єднань (підприємств). . .108 Додаток 2. Вихідні дані для аналізу виробничої діяльності ВАТ «Ударний» 109 Додаток 3. Факторний аналіз рентабельності виробництва винзаводу . .110 Додаток 4. Система показників ефективності виробництва ВАТ «Ударний» . .111 Вступ Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою. При цьому країна володіє банком унікальних технологій і наукових розробок, реалізація яких відкриває нові можливості, як для вітчизняного, так і для світового прогресу. Як приклад можна привести: запуск супутника Землі – “Січ”, що відкрив Україні шлях до клубу космічних держав; літак “Мрія” і інша продукція заводу ім.

Антонова; електронні мікроскопи; різні типи й класи кораблів; наймогутніші у світі преси, турбіни і дизельні двигуни — усе це є на виробничому конвеєрі України. Разом із тим генна інженерія й біотехнології, штучні алмази, дослідження в галузі матеріалознавства, у тому числі і космічного, фундаментальні дослідження в математиці, теоретичній фізиці, біології й хімії – усе це ставить Україну в один ряд із передовими високорозвиненими країнами світу. Однак при такому величезному науковому, виробничому і кадровому потенціалі в економіці України протягом останніх років спостерігаються кризові явища, у результаті чого обсяги виробництва основних видів продукції катастрофічно знизилися. Відповідно до офіційної статистики, показник промислового виробництва протягом 1991-1998 років становив негативну величину. Річна зміна обсягів промисловості в Україні склала: у 1995 році –12,0%; у 1996 –5,1%; у 1997 –1,8%, а в 1998 році –1,5%. Однак, починаючи з 1999 року, відбулася зміна тенденції. За даними Держкомстату України в 1999 році показник випуску загального обсягу продукції збільшився на 2,8%, а середньодобового виробництва – на 3,6%. Таким чином, уперше протягом останніх років, починаючи з 1999 р., за підсумками року спостерігається приріст виробництва. Але цей факт не дає приводу для оптимізму. Підвищення зростання виробництва й збільшення валового продукту в Україні, відбувається не за рахунок підвищення ефективності економіки, і не є результатом діяльності уряду й інших державних органів. Дане явище пояснюється наступним. Справа в тому, що розвиток світової економіки відбувається хвилеподібно, чи циклічно. В різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків розвиток економіки може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Так, після південно-східної кризи, циклічний розвиток світової економіки супроводжується високим рівнем економічної активності, природно, що це явище знаходить своє відображення і на економіці України. Цікавими, у рамках даної теми, є результати дослідження фахівцями НДІ Держкомстату ділової активності промислових підприємств України в ІІІ-IV кварталах 2000 року, у якому брали участь 1425 підприємств 16 галузей. Дані свідчать про те, що середній коефіцієнт завантаження виробничих потужностей в ІІІ-IV кварталах склав 38%. При цьому керівники більшості підприємств (93% опитаних), відзначають, що їхніх виробничих потужностей “досить” чи “більш ніж досить” для виконання наявної кількості замовлень, що вказує на значне недовикористання промислового потенціалу. Лише 5% від загальної кількості підприємств відчувають нестачу наявних у присутності потужностей. Що стосується завантаження виробничих потужностей, найбільша завантаженість спостерігалася на найкрупніших підприємствах (більш 5000 працюючих) – 52% і в малих підприємствах (з кількістю працюючих менш 50 чоловік) – 40%. Найгірше завантаження відзначалося на підприємствах з кількістю працюючих 51-200 чоловік – усього на 33,5% (таблиця 1). Таблиця 1 Завантаження виробничих потужностей у галузях промисловості в III-IV кварталах 2000 року, % Мікробіологічна 54 Борошномельна 39 Поліграфічна 40 Харчова 57 Легка 40 Скляна й порцелянова 37 Промисловість будматеріалів 62 Деревообробна 37 Машинобудування 37 Хімічна 30 Кольорова металургія 35 Чорна металургія 68 Паливна 48 Вугільна 65 Електроенергетика 54 Крім того, промислові підприємства України забезпечені замовленнями в середньому на 3,3 місяці роботи.

При цьому трохи краще обстоять справи в електроенергетиці (11 міс.), паливній (5,8 міс.) і вугільній (5,1 міс.) промисловості. Однак менш за все забезпечена замовленнями поліграфічна промисловість у середньому на 1,1 місяць. Приведена статистика свідчить про неефективне використання виробничого потенціалу, що свідчить про низьку ефективність виробництва практично у всіх галузях економіки України. У свою чергу це є результатом низького попиту на вироблену продукцію, тобто фактично продукція, що виробляється на підприємствах України є неконкурентоспроможною. Висока собівартість, низька якість – от причини відсутності попиту. Таким чином, підвищення ефективності виробництва на підприємствах України – це одна з найважливіших задач як держави (створення сприятливих умов для ефективної діяльності підприємств), так і економістів самих підприємств (аналіз виробничої діяльності, розробка й упровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва). Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того чи іншого успіху. В основі прогресу лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна й соціальна результативність господарської діяльності. Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному підвищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі виробничої діяльності, розробці й упровадженні заходів, націлених на підвищенні ефективності виробництва. На сучасному етапі розвитку України, забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентноздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є – ефективність виробництва. Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних ресурсів, досягнення більш високих економічних показників і, насамперед підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва, і на цій базі зниження собівартості – найбільш важливі й актуальні задачі працівників управління виробництвом. Для їхнього вирішення велике значення має удосконалювання управління з метою підвищення його ефективності, оволодіння методами ефективного керування виробництвом, а також розрахунки й порівняння показників ефективності виробництва підприємства. Необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача. Виходячи з вищесказаного, тема, розглянута в роботі, є актуальною на сьогоднішній день, у період економічної кризи, спаду виробництва й реформування економіки нашої держави. Мета роботи: визначення можливих напрямків реалізації внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності виробництва (діяльності підприємства); розробка заходів для впровадження на підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва й одержання значного економічного ефекту. Завдання дипломної роботи: огляд літератури, що має відношення до досліджень дипломної роботи; аналіз ефективності виробництва ВАТ «Ударний», із метою виявлення причин низької ефективності виробництва підприємства.

Отже, мператив нацоналзму, його корен, слд шукати не стльки в людськй природ, психц, як залишаються майже незмнними протягом тисячолть, скльки в особливих структурних потребах ндустрального суспльства. Нацоналзм, як полтичний принцип  як рух, не  наслдком ан деологчних збочень, ан емоцйних крайнощв. Це зовншнй вияв глибоких структурних змн у вдносинах мж суспльством (polity)  культурою, змн, яких неможливо уникнути. Нацоналзм викону необхдну для подальшого розвитку суспльства функцю, вн забезпечу «загальне поширення високо культури в суспльств, в якому до цього часу нижч культури панували в житт бльшост, а часом й усього населення. Це означа повсюдне поширення культивовано школами й наукою мови, пристосовано для потреб чткого й зрозумлого сплкування у сферах бюрократ  технолог [управлння й виробництва]. [Нацоналзм] це побудова анонмного, деперсонфкованого суспльства, де атомзован ндивди можуть заступати один одного  тримаються разом передусм завдяки спльнй культур

1. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

2. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

3. Критерії ефективності управління

4. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

5. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

6. Організація і управління як елемент суспільного виробництва
7. Аналіз та удосконалення оперативного управління
8. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

9. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

10. Рішення в системі управління

11. Управління запасами

12. Управління проектами

13. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

14. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

15. Організаційна система управління природокористуванням України

16. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Управління утворенням прибутку підприємства

18. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

19. Акти державного управління

20. Мораль і соціальне управління

21. Методи управління банківськими ризиками

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
24. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

25. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

26. Управління ризиками

27. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

28. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

29. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

30. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

31. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

32. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Деревянный пазл «Часы календарь».
Знакомят ребенка с понятием «время», учат узнавать время по часам, развивают мелкую моторику рук, целостное восприятие, познавательный
309 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

34. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

35. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

36. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

37. Сутність і сфера міжгалузевого управління

38. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
39. Управління духовними процесами суспільства
40. Управління юридичним консалтингом

41. Функції та принципи державного управління

42. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

43. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

44. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

45. Системний аналіз складних систем управління

46. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

47. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

48. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

50. Управління запасами матеріалів на підприємстві

51. Управління поведінкою споживачів

52. Управління процесом створення нового товару

53. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

54. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
55. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
56. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

57. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

58. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

59. Діяльність органів управління освітою

60. Економічні та правові основи управління організацією

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

66. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

67. Механізм і методи управління фірмою

68. Моделі корпоративного управління

69. Національні моделі корпоративного управління

70. Організаційна структура управління підприємством
71. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
72. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

73. Основи управління персоналом підприємств

74. Особливості антикризового управління

75. Особливості управління організацією

76. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

77. Принципи управління персоналом

78. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

79. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

80. Розвиток науки управління

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Система управління персоналом

82. Стратегічне планування і управління на підприємстві

83. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

86. Сутність лідерства та управління
87. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління
88. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

89. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

90. Управління виробничими витратами

91. Управління енергетичною безпекою

92. Управління інноваційним розвитком підприємств

93. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

94. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

95. Управління корпоративною власністю підприємства

96. Управління людськими ресурсами

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

97. Управління персоналом

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом в соціальній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.