Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Українські землі під владою сусідніх держав

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

(перша пол. ХIV – сер. XVII ст.). Виникнення козацтва З початком XIV ст. спадкоємниця древньої Русі Галицько-Волинська держава поступово почала втрачати свої позиції. Цьому сприяли: економічні, демографічні, політичні втрати, пов’язані з монголо-татарським нашестям; постійні зазіхання на суверенітет і незалежність держави з боку сусідніх Польщі та Угорщини; спустошливі напади кримсько-татарських орд; суперництво за владу між князями; боярські чвари; гальмування процесу формування української народності; втрата елітою почуття національного обов’язку, інтернаціональна погоня за вигодою; перемога в полі-тичному протиборстві тенденції відокремлення земель. Як зазначалось в попередній темі, в 1340 р. припинилась галицько-волинська династія. В останнього її представника Юрія-Болеслава зятем був литовський княжич Любарт. Тому Литва пред’являла права на всю Галицько-Волинську державу. Але інші сусіди були з цим не згодні. Претензії Польщі теж базувалися на родинних відносинах короля Казимира з покійним Юрієм. Угорські правителі заявляли, що згідно з умовами договірного союзу засновника династії князя Романа з угорським королем Андрієм, землі Галицько-Волинської держави тепер повинні перейти до них. А Золота Орда не бажала примиритись з втратою васала, розцінюючи його землі як свої. Оперативніше діяли литовці, які без опору зайняли майже всю її територію. На їх користь було те, що вони виступали як визволителі від золотоординської залежності, і те, що їх княжий рід був споріднений не тільки з галицько-волинською, але й з іншими руськими княжими династіями. Поляки ж, після запеклої боротьби, в 1349 р. за допомогою татар захопили Галичину. Тут встановились польські порядки, відновилось збирання данини на користь Золотої Орди. Любарт намагався відвоювати Галичину, але невдало. Угорський король Людовік, який став правителем Польщі після смерті Казимира, надає Галичині автономний статус під назвою “Руське королівство” з правом мати свої закони, суд, монету. Але на всі важливі посади були призначені мад’яри і поляки, різними пільгами заохочувалось переселення сюди католицького населення. Та після смерті Людовіка нові правителі Польщі: його дочка Ядвіга і її чоловік – новообраний польський король, він же великий князь литовський Ягайло покінчили з грою в автономію, організувавши в 1387 р. нову окупацію Галичини, і встановили там фактично колоніальний режим. На кілька літ раніше разом з Молдовою звільнилась від угорців Буковина. Біля 100 років під назвою Шипинська земля (від тоді головного міста – Шипинці) вона мала автономію в складі Молдовського князівства. Але з централізацією в ньому правління автономія була ліквідована. Нове погіршення становища наступило з поч. ХVI ст., коли Молдовське князівство змушене було визнати себе васалом Порти (Туреччини). Щодо Золотої Орди, то вона намагалася протидіяти переходу руських земель в Литву, але зазнала в 1363 р. поразки в битві на Синій Воді. Після цього південь Правобережної України – в тому числі і Поділля – перейшов до складу Литви. Татарські племена, які кочували в південноукраїнських степах, визнали себе її васалами.

Але в ХV ст. вони вийшли з залежності і утворили свою державу – Кримське ханство, яке з 1475 р. одержало протекторат Порти. Такий поділ укра-їнських земель проіснував до Люблінської унії, а для Півдня, Галичини і Буковини – до кінця ХVIII ст. Боротьбою сусідів скористалися українські феодали. Вони, зраджуючи власний народ, почали міняти своїх господарів. Чернігівські князі – Одоєвські, Воротинські, Мосальські перейшли під руку Москви. Це стало причиною цілого ряду Московсько-литовських війн, остання з них – четверта, продовжувалася більше 10 років (1512-1523 рр.). Таким чином, захоплення українських земель сусідами відбувалося різними шляхами: приєднанням силою; союзницькими угодами; династичними зв’язками; нав’язуванням підданства. Відмінними були й умови перебування українських земель в складі інших держав. Ті, що ввійшли до складу Угорщини і Молдови, користувалися обмеженою автономією. В Молдові руський елемент справляв великий вплив на культурне і соціально-політичне життя країни. Руська мова до середини XVII ст. була офіційною мовою канцелярії молдовських господарів. Прямо протилежними були умови в Польщі та Литві (табл. 4.1): Таблиця 4.1 – Порівняльна характеристика становища українських земель у складі Польщі та Литви Литва Польща – збереження старої системи управління; – залучення руського боярства на службу новоствореній державі; – утвердження “Руської правди” дер-жавною правовою основою; – визнання руської мови офіційною; – розширення впливу православ’я; – запозичення литовцями досвіду війсь-кової організації, будівництва фортець і т.д.; – зростання змішаних шлюбів, поши-рення українських звичаїв, обрядів; – асиміляція литовців українцями. – запровадження польської адміністра-тивної системи; – призначення на вищі посади лише польських феодалів; – поширення на українські землі поль-ського права; – офіційна мова виключно польська; – зміцнення позицій католицької церкви; – збільшення повинностей в зв’язку з розширенням фільваркового господар-ства; – утиски української культури, тради-цій і звичаїв. Великі князі литовські, які приєднали до себе левову частину України, діяли за принципом “старого не змінювати, а нового не впроваджувати”, чим забезпечили поряд із звільненням від татаро-монгольського панування легке “оксамитове” приєднання українських земель до Литви. Це відбилося і в назві держави “Велике князівство Литовське, Руське і Жемантійське”. Справді, за даними Н.М. Яковенко, близько 90 % населення країни складали русини: тобто білоруси і українці. Велике князівство Литовське стало однією з найбільших держав Європи. В управлінській системі Литовської держави центральне місце, як і колись на Русі, займали: великий князь, удільні та місцеві князі. Вважалося, що їх власна місія як поводирів, відповідальних перед Богом за долю свого народу, визначалася самим фактом народження. Це була єдина група суспільства, до якої “не давали доступу ні багатства, ні вплив, ні високі урядові посади. Навіть королем стають, а князем народжуються”.

Князі були у васальській залежності від великого князя. Вони присягали йому на вірність; сплачували щорічну данину; виступали у військові походи; складали великокнязівську раду – Пани-Рада. В своїх володіннях вони розпоряджалися землями і прибутками; збирали мито; здійснювали судові функції; дбали про чисельність війська і його боєздатність; переводили в бояри з інших станів суспільства. Кожен удільний князь мав своїх васалів з місцевих князів і бояр. Фактично удільні князівства у Литві були автономнимидержавними утвореннями. Зміцнившись, українські удільні князі і боярство наприкінці XIV ст. почали відверто претендувати на незалежність. Центром самостійництва стало Київськекнязівство. Його князь Володимир Ольгердович (литовського походження) проводив самостійну політику; відмовився прийняти католицтво; карбував власну монету; вів переговори з Московським царством. Неслухняно вів себе не тільки Київський князь Володимир Ольгердович, але й Дмитро Корбут – князь Новгород-Сіверський, Федір Коріатович – князь Подільсь-кий. Крім того, з’явились й інші несприятливі для Литви обставини: активізувався Тевтонський орден; посилився тиск Московського царства; угорсько-польські війська захопили частину території. Все це спонукало литовських феодалів до об’єднання з Польщею, що й було досягнуто підписанням Кревської унії в 1385 році. За її умовами Великий князь Литовський Ягайло після одруження з 15-річною польською королевою Ядвігою, прийняв католицизм і став королем Польщі під іменем Владислав. Він зобов’язувався покатоличити литовців та “навік приєднати всі свої землі, литовські та руські, до Корони Польської”, а також відновити позиції Польщі в Галичині. Проти укладення Кревської унії виступила православна еліта Великого князівства Литовського під проводом Ягайлового брата Вітаутаса (Вітовта), що зберегло на певний час суверенітет Литви. Проте, Польщі вдалось в обмін на допомогу Литві в придушенні повстання подільського князя Федора Коріатовича в 1393 році забрати собі Західне Поділля з Кам’янцем-Подільським. Наступним кроком в інтеграції Польщі та Великого князівства Литовського стала Городельська унія (1413 р.), за якою сторони зобов’язались не воювати між собою, створювались додаткові умови для поширення католицизму на території князівства (містам, які приймали католицизм, надавалось Магдебурзьке право, феодалам – герби та титули, а селянам – білі вовняні свитки). З цього моменту польсько-католицькі впливи у Великому князівстві Литовському почали переважати русько-православні. Православна еліта, не бажаючи втрачати свої позиції, в 30-х роках XV ст. підняла серію повстань, відомих під збірною назвою “Свидригайлові війни”, сподіваючись з їх допомогою поставити на Великокняжий престол Вітаутасового брата Свидригайла. Однак ця спроба закінчилась поразкою, і польські впливи ще більше посилились. Особливо з 1447 р., після того, як великий князь литовський Казимир став одночасно і польським королем. Почалися суттєві зміни в соціально-економічних порядках в сторону наближення їх до польських з метою остаточного подолання причин “Свидригайлових війн”.

Крм того, вс укранськ земл були об'днан в однй держав щойно псля Друго свтово вйни, проте й псля цього вони управлялись не так з Кива, як з Москви, - «як сукупнсть окремих регонв у межах мпер». Це, звсна рч, не сприяло консолдац мсцевого населення довкола де укрансько держави, ан  подальшй легтимзац. Навпаки, в умовах економчно кризи регональн вдмнност трансформуються в регональний сепаратизм, дестаблзуючи й без того слабку державу. Особливо драматичними  вдмнност мж Схдною Украною й Захдною, що х дехто намагаться перетворити в джерело постйного й глибокого конфлкту. Крм того, стверджу Тарас Кузьо, регональна рзнорднсть та нервна нацональна свдомсть не дають змоги укранським лдерам «виробити послдовну полтику нацонально безпеки та сформулювати загальноприйняту концепцю нацональних нтересв». Як наслдок - на Укран дос «не вироблено чтко концепц нацональних нтересв», «не визначено проритетв у воннй та зовншнй полтиц», не сформульовано «напрямкв розвитку в найтяжчих умовах полтично та економчно кризи»

1. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

2. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

3. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

4. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

5. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

6. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
7. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії
8. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

9. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

10. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

11. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

12. Бойовий шлях українських січових стрільців

13. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

14. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

15. Радянізація західноукраїнських земель (1939-1944 рр.)

16. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

17. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

18. Образ козацької вольниці у творах українських поетів-романтиків

19. Лексико-граматична організація українських військових команд

20. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

21. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

22. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми
23. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
24. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

25. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

26. Україна - Туреччина: розвиток відносин від давнини до сучасності

27. Україна під владою Польщі

28. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

29. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

30. Розвиток рекламних агентств на Україні

31. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

32. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

34. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

35. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

36. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

37. Конституційні засади виконавчої влади України

38. Українське ділове мовлення
39. Діяльність уряду України в галузі екології
40. Розвиток української мови

41. Верховна Рада України в системі органів влади

42. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

43. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

44. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

45. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

46. Формування та розвиток банківської системи України

47. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

48. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

49. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

50. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

51. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

52. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

53. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

54. Концепція кадрового забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні
55. Основи діяльності прокуратури України
56. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

57. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

58. Ринковий обіг земель в Україні

59. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

60. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

61. Видатні українські діячі коректури друкованого видання

62. Розвиток української лексикографії

63. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

64. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи

65. Етнічний розвиток Русі-України

66. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

67. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

68. Правобережні та західноукраїнські землі під іноземною владою

69. Розвиток науки Антропологія в Україні

70. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
71. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
72. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

73. Українці в діаспорі

74. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

75. Войно-Ясенецкий, український діяч і лікар

76. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

77. Європейський вплив на український живопис у картині В.Д. Орловського "На березі моря"

78. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

79. Розвиток мистецтва України

80. Українська культура: становлення та розвиток

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Марко Кропивницький - видатний діяч українського театру

82. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

83. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

84. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

85. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

86. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")
87. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні
88. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

89. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

90. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

91. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

92. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

93. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

94. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

95. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

96. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

97. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

98. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

99. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.