Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Загальна характеристика права інтелектуальної власності

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

План1. Поняття та сутність права інтелектуальної власності 2. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності 3. Охорона права інтелектуальної власності Список викристаної літератури 1. Поняття та сутність права інтелектуальної власностіТермін &quo ;власність&quo ; щодо результатів творчої діяльності у законодавстві і спеціальній літературі використовується уже давно. Наведені вище приклади із патентного закону Франції (1791 р.) і закону штату Масачусетс США (1789 p.) свідчать про те, що результати творчої діяльності уже в ті часи визнавалися об'єктами власності і, отже, права власності. Термін і поняття &quo ;інтелектуальна власність&quo ; виникли порівняно недавно. Проте у спеціальній літературі поняття &quo ;власність&quo ; і &quo ;інтелектуальна власність&quo ; використовуються як однозначні. Можна вважати, що походження терміна &quo ;інтелектуальна власність пов'язано з французьким законодавством кінця XVIII ст. Це поняття склалося під впливом французьких філософів-просвітителів. Про-прієтарна теорія права на творчі результати найбільшого поширення набула в XIX ст. Ця теорія уже спочатку її появи піддавалася і піддається зараз гострій критиці. Суть цієї критики зводиться в основному до того, що результати творчої діяльності не можуть бути об'єктами права власності. Проте термін &quo ;інтелектуальна власність&quo ; широко використовується й зараз. Найчастіше його розуміють як збірне поняття. Поняття &quo ;інтелектуальна власність&quo ; має принаймні два основних значення: як цивільно-правовий інститут і як сукупність суб'єктивних прав творця на результат його творчої діяльності. Право інтелектуальної власності у зазначенні цивільно-правового інституту — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері створення, оформлення, використання й охорони результатів інтелектуальної діяльності людей. Суб'єктивне право інтелектуальної власності — це право його суб'єкта на володіння, користування і розпорядження належним йому відповідно до закону результатом інтелектуальної діяльності. Отже, зміст права інтелектуальної власності ми визначаємо так, як він визначається для звичайного права власності. Зміст правомочностей звичайного права власності залежить від об'єкта власності. Так, право власності на землю, безумовно, відрізняється від права власності на шкарпетки. Але повернемося до змісту права інтелектуальної власності. Вище підкреслювалось, що власник результату творчості може ним володіти і володіє так само, як і звичайний власник. Але особливість об'єкта інтелектуальної власності полягає в тому, що він має здатність до тиражування і його копією можуть володіти треті особи, яким належить право власності на носій результату інтелектуальної діяльності. Власники зазначених носіїв володіють результатом інтелектуальної власності від імені власника цього результату. Як відомо, володіння може бути також двох видів — володіння фактичного володільця чи власника і похідне володіння, що здійснюється від імені власника третіми особами. Щодо творів науки, літератури і мистецтва, то до їхнього оприлюднення (опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо) володіння здійснюється їхніми авторами.

Ніхто інший цими творами без дозволу автора володіти не може. Фактичне володіння здійснює сам автор твору. Після опублікування твору чи оприлюднення іншим способом відповідно до його здатності до тиражування право володіння на копії цього твору переходить до невизначеного кола інших осіб. Але їх володіння — це володіння похідне, яке їм передає автор чи його правонаступник шляхом видачі дозволу на опублікування чи інше доведення твору до широкого загалу. В усіх інших випадках володіння твором буде неправомірним. Результати технічної творчості перебувають у виключному володінні авторів зазначених результатів до їх кваліфікації відповідним державним органом — в Україні Державним департаментом інтелектуальної власності, утвореним Указом Президента України &quo ;Про зміни у структурі центральних органів вищої виконавчої влади&quo ; від 15 грудня 1999 р. у складі Міністерства освіти і науки України. Після кваліфікації пропозиції як винаходу, промислового зразка чи будь-якого іншого результату складається патентний опис цього результату, що стає загальнодоступним. Описом будь-якого результату технічної творчості за невелику винагороду (збір) в принципі може володіти будь-яка особа. Це також буде похідне володіння сутністю самого технічного рішення, що здійснюється від імені автора чи його правонаступників. При цьому варто підкреслити, що володіти зазначеним рішенням можна, а використовувати — лише за дозволом автора чи його правонаступників. Проте і серед технічних рішень є такі, якими володіє виключно сам його автор. Йдеться про секрети виробництва (ноу-хау). Під ноу-хау слід розуміти знання та досвід науково-технічного, виробничого, організаційного, фінансового, торговельного чи іншого характеру, що, як правило, не є загальновідомими і придатні для використання в будь-якій сфері діяльності. Проте є й інші думки. Наприклад, В. М. Брижко до ноу-хау відносить &quo ;гіпотези, ідеї, факти та інші неохороноспроможні об'єкти, що мають наукове і технічне значення&quo ;. Ноу-хау не є загальновідомим, якщо зміст його не розкритий для невизначеного кола осіб настільки, що існує можливість його самостійного використання. Отже, володільцем цієї інформації є завжди сам автор зазначеного секрету виробництва. Він також може передавати його третім особам і тоді вони здійснюють володіння від імені автора. Серед суміжних прав невіддільним є виконавська діяльність, якою володіє виключно сам виконавець. Майстерність виконавця, в якій проявляється його індивідуальність, художній рівень, мистецький хист тощо як об'єкт права, може бути у володінні лише самого виконавця, треті особи можуть володіти матеріальними носіями, на яких зафіксоване виконання. Перелік видів виконавської діяльності, наведений у ст. 1 Закону України &quo ;Про авторське право і суміжні права&quo ;, свідчить, що існує досить широке коло об'єктів інтелектуальної власності, володіння якими здійснює сам власник цих об'єктів. Що стосується інших видів суміжних прав — прав розробників фонограм, відеограм, теле- і радіопрограм, то знову-таки володільцями вироблених фонограм, відеограм чи теле- і радіопрограм є їхні автори.

Інші особи можуть володіти матеріальними носіями фонограм, відеограм чи програм лише з дозволу їхніх виробників чи авторів. У ст. 40 Закону України &quo ;Про авторське право і суміжні права&quo ; проголошується, що виробники фонограм і виробники відеограм мають виключне право дозволяти чи забороняти їхнє відтворення та розповсюдження. У ст. 41 цього Закону також зазначається, що організації мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм шляхом їх трансляції і ретрансляції, фіксації на матеріальному носії, відтворення своїх передач тощо. Нарешті, в офіційних документах Всесвітньої організації інтелектуальної власності вживається термін &quo ;володіння авторським правом&quo ;. Володільцем авторського права, стверджується в цих документах, на твір, принаймні з початку його створення, є його творець, тобто автор твору. З наведеного, на нашу думку, можна зробити висновок, що твори літератури, науки і мистецтва, а також об'єкти промислової власності можуть бути у фактичному володінні автора. Автор позбавляється свого володіння лише тоді, коли твір гине, тобто перестає існувати фізично, або він уступає його іншим особам. На нашу думку, автор зберігає за собою володіння навіть тоді, коли твір, матеріалізований у певному носії, переходить до третіх осіб. Скульптура, картина, фотографія та інші подібні твори, якщо власниками їх є інші особи, ідеї, символи, бачення, світогляд, закладені в цих творах, завжди залишаються й у власності, й у володінні їх авторів. Право користування об'єктами права інтелектуальної власності також належить власнику цього об'єкта чи його правонаступникам. Воно полягає в тому, що суб'єкт цього права має законну підставу вилучати із належного йому результату інтелектуальної діяльності всі корисні якості, що може дати людині цей результат. Якщо йдеться про літературні чи художні твори, то їх, як правило, можуть використовувати шляхом випуску у світ, розмноження і в такий спосіб одержувати прибуток. Автор твору чи його правонаступники можуть також видавати дозвіл — ліцензію на використання зазначених творів іншими особами. Якщо ж йдеться про результати технічної творчості, то їх також можуть використовувати або сам автор цього досягнення, або спадкоємці, або за ліцензією автора інші особи. Використання винаходу чи інших результатів технічної творчості здійснюється, як правило, шляхом впровадження їх у виробництво. Внаслідок такого впровадження ефективність виробництва зростає і приносить певний прибуток власнику зазначеного результату. Безумовно, використання об'єктів інтелектуальної власності може мати місце в будь-який інший доцільний спосіб, що не суперечить чинному законодавству. Слід підкреслити, що за загальним правилом люди творять для того, щоб полегшити своє життя. Природа наділила ту чи іншу фізичну особу талантом, здатністю створювати інтелектуальні цінності. В умовах ринкової економіки навряд чи знайдуться такі люди, які б створювали зазначені цінності лише заради власного задоволення. Вони їх створюють для того, аби шляхом їх використання одержати певний прибуток.

Производство: оборудование, технические характеристики, права собственности, поставщики; транспортировка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала работе; размещение оборудования, подготовленность территории, в том числе с использованием фото, карты, схемы технологических циклов (описание бизнес-процессов), максимальные и расчетные мощности; требуемая рабочая сила; режим работы; график производства; расчет затрат и себестоимости продукции; контроль качества. 4. Обслуживание оборудования: ремонт, нормативное обслуживание; обеспечение условий функционирования оборудования энергия, микроклимат, сохранность. 5. Возможности совершенствования технологии. Организационный план 1. Структуры: организационно-правовая форма реализации проекта; полномочия и функции участников проекта; организационная структура; функциональная структура; бизнес-процессы; распределение бизнес-процессов по юридическим лицам. 2. Трудовые ресурсы: персонал штатное расписание; анализ рынка труда; набор кадров и обучение, квалификационные требования; стимулирование и мотивация. 3

1. Захист прав інтелектуальної власності

2. Поняття права інтелектуальної власності

3. Право інтелектуальної власності

4. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності

5. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

6. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
7. Загальна характеристика конституції України
8. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

9. Загальна характеристика класу Птахи

10. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

11. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

12. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

13. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

14. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

15. Основи інтелектуальної власності

16. Понятие и общая характеристика права землевладения в Республике Беларусь

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

17. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

18. Право приватної власності за законодавством України

19. Правове забезпечення інтелектуальної власності

20. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

21. Характеристика права природопользования

22. Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP
23. Загальна характеристика АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)
24. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

25. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

26. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки

27. Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"

28. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

29. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

30. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

31. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

32. Характеристика источников Конституционного права

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

33. Принципы арбитражного процессуального права: общая характеристика

34. Доказательственное право. Общая характеристика

35. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

36. Мусульманское право: общая характеристика

37. Право власності на землю в Запорозьській Січі

38. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения
39. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности
40. Захист права власності

41. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

42. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

43. Європейські стандарти прав людини: загальнотеоретична характеристика

44. Засоби цивільно-правового захисту права власності

45. Общая характеристика и способы защиты авторских и смежных прав

46. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод

47. Общая характеристика теории государства и права

48. Право власності

Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Сковорода чугунная с деревянной ручкой 2505/27, 27 см.
Диаметр: 27 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью, устойчивостью к
755 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Право власності в цивільному праві

50. Право власності на землю

51. Право власності на нерухоме майно

52. Право спільної власності

53. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

54. Принципы международного права и их характеристика
55. Сравнительная характеристика систем наказания в уголовном праве зарубежных стран
56. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

57. Характеристика отношений, регулируемых интернет-правом

58. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

59. Інтелектуальна власність та авторське право

60. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси

61. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

62. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

63. Характеристика звезд

64. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

66. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

67. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

68. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

69. Экономико-географическая характеристика Юга США

70. Австралия - экономико-географическая характеристика
71. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки
72. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

73. Характеристика Австралии

74. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

75. Экономико-географическая характеристика Московского региона

76. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

77. Экономико-географическая характеристика Японии

78. Комплексная характеристика Бразилии

79. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

80. Общая характеристика Туниса

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

82. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

83. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

84. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

85. Комплексная характеристика Словении

86. Китай. Характеристика страны
87. Социально-экономическая характеристика Индии
88. Экономическая характеристика Псковской области

89. Характеристика политико-географического положения Китая

90. Страноведческая характеристика Грузии

91. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

92. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

93. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

94. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

95. Административное право

96. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

97. Административное право (шпаргалка)

98. Государственное и административное право (Контрольная)

99. Проблемы избирательного права современной России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.