Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Еволюція інституту президентства в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Поняття інституту президентства і його місце в політичній системі суспільства Вірне визначення поняття інституту президентства, розуміння його місця в політичній системі суспільства має велике теоретичне і практичне значення. Але, перш ніж говорити про інститут президентства необхідно з'ясувати, що означає сам термін «інститут». В буденному слововживанні термін «інститут» використовується по-різному. В науці цьому терміну додається свій зміст. В політології, характеризуючи політичну систему, говорять про її інституційну сторону (держава, президентство, партія і інше). Серед різних понять «інститутів», інститут президентства є особливою формою правління політичної системи суспільства. Проблема інституту президентства вельми багатогранна. Її повне і усестороннє дослідження є предметом декількох суміжних наук: філософії, соціології, політології, правознавства, історії, етики, психології і ін. Поняття інституту президентства, як відомо, відноситься до числа ключових в політичній науці. Будучи по характеру інтеграційним, воно має величезне операційне значення при аналізі складних, багатопланових проблем, що дозволяли визначити єство і з'ясувати основні напрями еволюції політичної реальності. Проте, в політичній науці, як на Заході, так і на Сході відсутнє єдине загальноприйняте трактування цього терміну. Таке положення певною мірою залишає за фахівцями широку свободу вибору тих або інших дефініцій при дослідженні розвертання політичного процесу і особливостей виникнення і становлення інституту президентства в якій-небудь конкретній країні. Глава держави — це одноособовий орган державної влади, який займає центральне місце в системі органів державної влади та наділений функціями і повноваженнями, визначеними конституціями та окремими органічними законами. Правовий статус глави держави і його реальна роль в процесі здійснення влади залежить від форми правління і характеру державного режиму. В країнах, де глава держави наділений одночасно широкою представницькою владою, він здійснює реальне керівництво державними справами, формує політичний курс і забезпечує його втілення в життя. Становлення в системі державної влади України посади одноосібного глави держави - президента - значно посилило увагу в нашому суспільстві до інституту глави держави. Впровадження цієї посади відкрило новий етап у розвитку Української держави. В свою чергу реформа політичної системи, формування в Україні правової держави висуває на порядок денний одне з основних завдань - переосмислення ролі і місця глави держави в системі вищих органів державної влади, пошук найкращої моделі інституту президентства з використанням зарубіжного і національного досвіду. В умовах, коли розподіл влад на законодавчу, виконавчу і судову починає втілюватися в реальні правові норми, структури і процедури, актуалізується ідея інституту президентства, який покликаний стати інтегруючим чинником у системі державної влади. На думку провідного російського вченого В.Е.Чіркіна, глава держави - це конституційний орган і водночас вища посадова особа держави, яка представляє державу ззовні і всередині країни, є символом державності народу .

Ковлер, В.Е.Чіркін та Ю.А.Юдін вважають, що глава держави - це одноосібний орган загальної компетенції, один з вищих органів державної влади. . Главою держави прийнято називати офіційну особу, яка займає формально юридично вище місце в ієрархії державних інститутів і здійснює верховне представництво країни у внутрішньополітичному житті і у відносинах з іншими державами . Б.А.Страшун вважає, що глава держави - це посадова особа або орган, які займають вище місце в ієрархічній системі органів держави . Провідний російський фахівець у галузі конституційного права В.ВЛазарєв главою держави розуміє державний орган або посадову особу, яка займає вище місце в ієрархії інститутів влади . Ю.М.Коломієць визначає главу держави як конституційний орган і одночасно вищу посадову особу держави, яка представляє державу зовні і всередині, є своєрідним символом державності народу . Глава держави - це вищий орган державної влади (або офіційна особа), яка виступає в якості носія верховної виконавчої влади всередині країни, а також в якості вищого представника держави у всіх його міжнародних зносинах . Аналіз вищезазначених точок зору дає змогу констатувати, що глава держави — це одноособовий орган державної влади, який займає центральне місце в системі органів державної влади та наділений функціями і повноваженнями, визначеними конституціями та окремими органічними законами. Правовий статус глави держави і його реальна роль в процесі здійснення влади залежить від форми правління і характеру державного режиму. В країнах, де глава держави наділений одночасно широкою представницькою владою, він здійснює реальне керівництво державними справами, формує політичний курс і забезпечує його втілення в життя. Отже, інститут глави держави у кожній державі залежно від форми її правління може набувати форми або інституту президента або інституту монарха, що дає можливість у конституційному праві розрізняти інститут президентства і інститут монархії. Інститут глави держави може бути також колегіальним, що зустрічається досить рідко, і, як правило, тимчасово (наприклад, регентська рада, яка виконує функції монарха до досягнення наступником повноліття). Як правило, має місце розподіл повноважень між колегіальним органом і його головою (наприклад, Уругвай, Ірак, Йемен). Колегіальна влада характерна і для Швейцарії, де влада здійснюється Федеральною радою, яка обирається парламентом . В колишніх соціалістичних країнах роль глави держави також виконували постійно діючі колегіальні органи (президії) верховних представницьких органів державної влади. У переважній частині зарубіжних країн главою держави залишається монарх. Монархічна форма правління збереглася у Великобританії, Бельгії, Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії та інших країнах. Президентська система передбачає поєднання повноважень глави держави і глави уряду в одній особі. Така система діє в США, багатьох країнах Латинської Америки, Азії та Африки. Однак у більшості європейських країн утвердилася парламентська система. Щодо інституту президентства в деяких країнах Азії й Африки, то там він найчастіше є лише конституційним прикриттям тоталітарних і авторитарних режимів особистої влади.

У Російській Федерації й інших державах СНД складається президентська система влади. У державах, у яких президентська система функціонує в умовах дотримання демократичного принципу поділу влади, президент має широкі, проте не безмежні владні повноваження. Класичною президентською республікою є США, де президента обирають на загальних виборах і вже внаслідок цього він стає політичною фігурою загальнонаціонального масштабу. Будучи главою не тільки держави, а й уряду, саме президент очолює вищу виконавчу владу в країні і формує уряд. Звичайно, він консультується з лідерами своєї партії й іншими впливовими політичними колами, однак міністрів призначає на власний розсуд. Проте всі кандидатури на посади відповідальних керівників органів виконавчої влади підлягають обговоренню в парламенті, який як вищий законодавчий орган управі їх затвердити або відхилити. Крім того, ні президент, ні міністри не можуть поєднувати свої посади з посадами депутатів парламенту. Таким чином, на відміну від парламентської системи, за якої члени уряду можуть бути і депутатами парламенту, за президентської послідовніше дотримуються принципу поділу влади. Кабінет міністрів безпосередньо підпорядкований тільки президентові і має статус лише дорадчого органу при главі держави й уряду. Водночас уряд значною мірою незалежний від парламенту, що за президентської системи не може виразити йому вотум недовіри й відправити у відставку. Отже, на відміну від парламентської системи, уряд не підзвітний парламенту Однак і за президентської системи парламент вправі впливши на діяльність президента та його уряду, затверджуючи щорічним державний бюджет і ухвалюючи закони. Оскільки за президентської системи президент обирається окремо від уряду, то час від часу виникає ситуація, коли більшість у парламенті належить до однієї партії, а президент і очолюваний ним уряд представляють іншу. Якщо на чергових парламентських виборах правляча партія, лідером якої є президент, втрачає більшість у парламенті та йде в опозицію, то сам президент і його уряд продовжують залишатися при владі. У цьому полягає ще одна важлива відмінність президентської системи від парламентської і напівпрезидентської, за яких після чергових парламентських виборів склад уряду може частково або повністю змінюватися. На відміну від прем'єр-міністра, який за парламентської системи у разі винесення парламентом недовіри його кабінетові змушений іти у відставку, президент залишається на своїй посаді і тоді, коли подає у відставку хтось із його міністрів або й увесь кабінет. Він може бути усунений від посади тільки в результаті імпічменту, тобто процедури, що передбачає право конгресу відсторонювати його від влади, якщо він припустився вагомих порушень або вчинків, що підривають авторитет уряду. Загалом за президентської системи глава уряду та його кабінет більш незалежні від парламенту, ніж уряд за парламентської системи. Щоправда, за обох систем можливості глави уряду особливо великі тоді, коли його партія становить парламентську більшість. Однак в умовах демократичного режиму парламент і за президентської системи має достатньо повноважень для того, щоб контролювати дії президента і його уряду.

З укранського життя //Лтературнонауковий всник. 1907. Кн. VII. С. 128129. 464 Матушевський Ф. З укранського життя. С. 132. 465 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 19041907 рр. // Календар «Червоно калини». Львв, 1938. 466 Див.: ЦД¶АК. Ф. 316. Оп. 1. Спр. Арк. 423429. 467 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 1904 1907 рр. С. 95. 468 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 1904 1907 рр. С. 94. 469 ЦД¶АК. Ф. 316. Оп. 1. Спр. 429. Арк. 23, 6162, 68, 96. 470 ґвтимович В. Революцйномлтарна акця «Оборони Украни» в 19041907 рр. С. 95. 471 Там само. 472 Матушевський Ф. З укранського життя // Лтературнонауковий всник. 1908. Т. 41. Кн. 3. С. 634. 473 Киевские вести. 1910. 31. 474 ПолонськаВасиленко Н. ¶сторя Украни. Т. 2. К., 1992. С. 430. 475 Див.: Овснко О.Ф., Сарнацький О.П. Микола Мхновський: деяк штрихи правничо дяльност у роки столипнсько реакц // Проблеми стор Украни XIX початку XX ст. Вип. VI. К.: ¶нститут стор Украни НАН Украни, 2003. С. 376381. 476 Державний архв Полтавсько област (дал ДАПО). Ф. 138. Оп. 1. Спр. 145. Арк. 200. 477 Лвицька М. На гран двох епох. С. 210212, 220, 234, 236, 237. 478 ґфремов С. ґврейська справа на Укран. К., 1909. С. 59. 479 Куромя Г

1. Інститут глави держави в Україні

2. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

3. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

4. Еволюція форм грошей на українських землях

5. Атомна енергетика України і РПС

6. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
7. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
8. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

9. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

10. Політичні права і свободи громадян України

11. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

12. Львівський музей українського мистецтва

13. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

14. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

15. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

16. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

18. Еволюція поняття науки

19. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

20. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

21. Стратегическое управление (укр)

22. Опасности президентства
23. Історія України
24. Історія соборності України

25. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

26. Голодомор в Україні 1932-33 годах

27. Господарство України періоду утвердження капіталізму

28. Исторія українського друкарства

29. Період гетьманщини України

30. Походження людини та її поява на території України

31. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

32. Україна після смерті Богдана Хмельницького

Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Именная ложка с надписью "София".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу - именная ложка. Ложка изготовлена из нержавеющей стали, а ее
388 руб
Раздел: Прочее

33. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

34. Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст

35. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

36. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

37. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

38. Українська національна революція 1649-1657рр
39. Культура початку ХХ ст Українська музика
40. Портрет доби українського бароко

41. Лекції з української та зарубіжної культури

42. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

43. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

44. Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

45. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

46. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

47. Зміст і еволюція поняття мотивації

48. Податкова політика України

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

49. Економічне районування України

50. Святкування Великодня на Україні

51. Українська держава П. Скоропадського

52. Cучасні політичні партії в Україні

53. Основні напрямки зовнішньої політики України

54. Україна в сучасному геополітичному просторі
55. Господарське право України
56. Конституційний суд України

57. Цивільне право України

58. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

59. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

60. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)

61. Страхування в Україні

62. Суверенітет України

63. Шляхи формування правової держави в Україні

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Правове регулювання зайнятості на україні

66. Проект кримінального кодекса України

67. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

68. Бюджет України: актуальні проблеми

69. Державній бюджет України

70. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
71. Сбалансованість бюджета України
72. Фінансова система України

73. Екологія в Україні

74. Організаційна система управління природокористуванням України

75. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

76. Гроши /Укр./

77. Бідність в України

78. Вплив російської кризи на економіку України

79. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

80. Місце України в глобалізаційних процесах

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

81. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

82. Особливості перехідної економіки України

83. Ринок овочів і баштанних в Україні

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

86. Авіаційний транспорт України
87. Чорна металургія України
88. Грошовий обіг України

89. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

90. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

91. Стан української мови

92. Банківська система України

93. Механізм кредитування банками України

94. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

95. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

96. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 120 г/м, 100 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность -120 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
392 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Інформаційна політика України

98. Закон україни про міліцію

99. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.