Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Розвиток агропромислового виробництва в Україні залежить від ефективного його фінансування. Але, нагадаємо, що фінансування діяльності підприємств агропромислового сектора здійснюється з урахуванням специфіки функціонування цієї галузі, яка визначається: сезонністю виробництва; тривалим періодом відтворення основних засобів; наявністю значного часового інтервалу між періодами здійснення витрат та отримання кінцевих результатів; безперервністю виробничих процесів; використанням у якості засобів та предметів праці живих організмів, які підпорядковані у першу чергу біологічним законам відтворення; залежністю результатів діяльності підприємств та відповідно джерел фінансування від впливу природно-кліматичних умов; необхідністю кредитного забезпечення операційної діяльності та подальшого успішного розвитку суб’єктів господарювання як наслідку впливу попередньо зазначених факторів . Серед основних проблем фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств можна виділити: · зменшення обсягів державної підтримки сільського господарства, що не забезпечує нормальне функціонування аграрного виробництва; · недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки та відсутність заставного майна для ведення не лише розширеного, а й простого відтворення; · відсутність надійних гарантій повернення інвестицій та кредитів через збитковість підприємств . · не врахування сезонності робіт (немає стабільного фінансування у конкретно визначені періоди року), що фактично підсилює дизпаритет цін. Хоча державою в цьому напрямку здійснюються певні заходи, але вони явно недостатні і це не дає позитивного результату; · відсутність механізму швидкого і надійного доведення державних фінансових ресурсів до аграрних підприємств (ці ресурси «прокручуються» у комерційних банках не на користь селян); · немає глибокого та надійного контролю з боку державних структур за цільовим використанням коштів за призначенням . Джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки можна поділити на такі групи: · державне фінансування; · власні фінансові ресурси підприємств; · кредитні ресурси та інвестиції. Необхідність державного фінансування зумовлена не тільки специфікою галузі сільського господарства, а й рядом особливостей, які притаманні вітчизняним підприємствам цієї сфери. Серед них, зокрема, такі: зниження купівельної спроможності населення, що обмежує можливості підняття цін на сільськогосподарську продукцію; відставання України від розвинутих країн за рівнем науково-технічного прогресу, передових технологій тощо; потреба в інвестиціях для підтримки родючості ґрунту; низькі рівні розвитку інфраструктури сільської місцевості; розрив сталих економічних і технологічних зв’язків між різними сферами агропромислового комплексу . Вкрай обмежені бюджетні кошти в нашій країні доцільно спрямувати виключно на ключові заходи підтримки розвитку сільського господарства і підприємництва в сільській місцевості, а саме: наукові дослідження, зокрема в галузях елітного насінництва і племінного тваринництва; проведення технологічних ярмарок; здійснення інвестицій, які впливають на зниження затрат, поліпшення якості робіт і продукції; розвиток інфраструктури сіл і сільськогосподарських ринків; освіту і професійне навчання, перепідготовку землеробів на несільськогосподарські професії і інше; здійснення державних замовлень .

Одним з основних джерел фінансування сільськогосподарського виробництва залишаються власні кошти підприємств. До них відносяться нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування. Але для нормального відтворення основних засобів рівень амортизаційних відрахувань, який закладається в собівартості продукції, є недостатнім. Щодо кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, то аналіз кредитних правовідносин в аграрному секторі економіки свідчить, що комерційними банками не враховується специфіка сезонності сільського господарства. До цього часу сільськогосподарським товаровиробникам, як правило, продовжують надаватися короткострокові кредити, в результаті чого штучно створюються умови неплатоспроможності позичальників з усіма наступними негативними наслідками . До того ж, банки у кредитуванні надають перевагу підприємствам переробної промисловості. Це зумовлюється невідповідністю сільськогосподарських товаровиробників вимогам банків (відсутність застави, збитковість тощо). У пріоритетному секторі національної економіки майже не проводиться робота щодо забезпечення вітчизняних або іноземних спеціалістів інформацією про потребу в коштах господарств та регіонів, про види кредитів, які їм необхідні та реальні строки повернення цих кредитів, виходячи з виробничого потенціалу підприємств і регіонів, прогнозу цін на продукцію, що вони виробляють, можливостей збуту цієї продукції і т. д. До речі, такий аналіз допоміг би зорієнтуватись в економічній ситуації не тільки банкам, а й самим сільськогосподарським підприємствам . Отже, для ефективного розвитку агропромислового комплексу необхідно в першу чергу вирішити проблему фінансування сільськогосподарських підприємств. Література 1. Бондарук Т.Г. Вплив бюджетного фінансування на розвиток сільськогосподарського виробництва // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2004. – № 37 (49).-С. 17–21. 2. Гривківська О.В. Джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2004.-Вип.4 (35).-С. 89–92. 3. Гуменюк О.С. Бюджетне фінансування сільського господарства // Науковий вісник НАУ. – 2000.-Вип. 23. - С. 142–144. 4. Палькевич Ю.С. Аналіз та шляхи вдосконалення фінансово-кредитних відносин в АПК // Науковий вісник НАУ. – 1999. - Вип. 18. - С. 40–43. 5. Панасюк Б.Я., Ярошенко Ф.О. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового комплексу // Стратегія економічного розвитку України: Науковий збірник. – 2003. - Вип. 14. - С. 71–79. 6. Першко Л.О. До питання створення механізму фінансового забезпечення діяльності підприємств // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. – 2004. – № 37 (49).-С. 99–103. 7. Скотар М.Я. Правові проблеми банківського кредитування аграрного сектора економіки України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць. – 2004. - Т.9. - С. 352–355.

У Каменяша було мнмальне фнансування - тльки в област" Привертають увагу слова, що О. Каменяш працював проти В. Балоги, тобто тодшнього лдера «Нашо Украни». Ось вам  ще один доказ того, як БЮТ пдступно дяв на виборах проти свого ж союзника - «Нашо Украни», мнмзуючи його результат. А тепер вимагають з ними днатися! Вдомо, що О. Каменяш ма вплив на ряд пдпримств у Закарпатт, зокрема на ЗАТ "Алекс", яке спецалзуться по випуску мнерально води у Сваляв. 5. Писаренко Валерй Володимирович, 74 (у списку 2006 р. - 75). "Я знаю, що вн брав участь у нормальному фнансуванн", - заявив М. Бродський. Варто звернути увагу на той факт, що В. Писаренко народився у 1980 р., на час перших для нього виборв у 2006 р. цей молодий  практично не вдомий адвокат уже здйснював "нормальне фнансування", тобто за найвищою шкалою у БЮТ. То як тут не висловити припущення, що за цим молодим чоловком стоть хтось з представникв великого бзнесу? Але хто? 6. Крук Юрй Борисович, 77. "Займався Одесою. Ледь-ледь фнансував". 7

1. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

2. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

3. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

4. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

5. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

6. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
7. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств
8. Доходи сільськогосподарських підприємств

9. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

10. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

11. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

12. Організація збутової діяльності на підприємстві

13. Особливості діяльності інноваційних підприємств

14. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

15. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

16. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее

17. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

18. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

19. Планування діяльності підприємства

20. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

21. Планування діяльності підприємства

22. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
24. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

25. Організація оплати праці на підприємстві

26. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

27. Правила поведінки на підприємстві

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

30. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

31. Кредитування підприємств

32. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

35. Охорона праці на підприємстві

36. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

37. Бухгалтерський облік на підприємстві

38. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
39. Облік доходів підприємств
40. Облік неопераційних витрат на підприємстві

41. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

44. Організація облікового процесу на підприємстві

45. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

46. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

47. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

48. Розподіл прибутку державних підприємств

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

50. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

51. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

52. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

53. Правовий статус комунальних підприємств

54. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
55. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"
56. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

57. Інтернаціоналізація підприємств

58. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

59. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

60. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

61. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

62. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

63. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

64. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

65. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

66. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

67. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

68. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

69. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

70. Дослідження та розробки на підприємстві
71. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві
72. Організація діяльності підприємства

73. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

74. Основи управління персоналом підприємств

75. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

76. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

77. Рух кадрів на підприємстві

78. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

79. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

80. Управління інноваційним розвитком підприємств

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты
Электронный звуковой плакат "Космос", артикул PL-13-SPACE.
Электронный звуковой плакат в увлекательной и доступной форме расскажет ребенку о космосе и космических объектах на русском и английском
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
368 руб
Раздел: Наборы

81. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

82. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

83. Бізнес-планування на підприємстві

84. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

85. Аналіз господарської діяльності підприємства

86. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві
87. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві
88. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

89. Інноваційний розвиток готельних підприємств

90. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

91. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

92. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

93. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

94. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

95. Методи фінансового планування на підприємстві

96. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские

97. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

98. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

99. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.