Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус комітетів Верховної Ради України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ Функціонування української державної системи на сучасному етапі неможливе без вищого законодавчого органу, що відіграє істотну роль в житті держави, у формуванні та здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики. В юридичній літературі є низка робіт, присвячених як загальним проблемам організації та діяльності комітетів Верховної Ради Союзу PCP, Верховних Рад союзних республік, серед котрих була і УРСР, так і окремим аспектам даного питання. Загальні положення про організацію і діяльність комітетів містяться в працях С.А. Авакяна, Г.В. Барабашева, С.С. Кравчука, JI. . Кривенка, О.Є. Кутафіна, І.Н. Кузнєцова та інших вчених. Сьогодні практично всі парламенти у розвинених державах спираються у своїй роботі на комітети (комісії) і групи, - основні робочі органи парламенту, де власне розробляються і опрацьовуються законопроекти. Участь парламентаря в роботі комітетів (комісій) і груп - це персональне волевиявлення, відповідно до регламенту та прийнятих парламентом ухвал, що упорядковують їх діяльність. 1. Правовий статус комітетів Верховної Ради України Комітети і комісії Верховної Ради України - органи Верховної Ради України, основний елемент структури парламенту України. Вони створені замість постійних комісій Верховної Ради та на їх основі. Подібні структури на рівні найвищого органу державної влади створювалися ще за радянських часів. Конституцією УРСР 1937 р. було визначено необхідність обрання Верховною Радою мандатної комісії, яка мала перевіряти повноваження, депутатів і припускалося призначення слідчих та ревізійних комісій (статті 32-33). Конституція УРСР 1978 р. докладніше регламентувала питання і організацію діяльності різного роду комісій як органів Верховної Ради. Вона містила статті, які передбачали обрання (з числа депутатів) постійних комісій для попереднього розгляду і підготовки питань, що належали до відання Верховної Ради УРСР, а також для сприяння проведення в життя законів УРСР та інших рішень Верховної Ради та її Президії, контролю за діяльністю державних органів і організацій (ст. 112). При цьому рекомендації комісій підлягали обов'язковому розгляду відповідними органами, установами, організаціями. Про результат розгляду або вжиті ними заходи мало бути повідомлено комісіям. У процесі розбудови незалежної держави положення Конституції України щодо статусу комісій Верховної Ради доповнені й конкретизовані. Відповідні зміни до Основного Закону вносилися 1991 р (двічі), а також у 1992,1994 і 1995 рр. Зокрема, було наголошено на участі постійних комісій у законодавчому процесі та на їх ролі в обранні й призначенні певного кола посадових осіб. У квітні 1995 р. прийнято Закон «Про постійні комісії Верховної Ради України», який акумулював зміст конституційних поправок і деталізував їх. Чинна Конституція України містить лише загальні положення щодо статусу відповідних органів Верховної Ради (ст. 89). Водночас у ній уточнені їх назви. Так, постійні комісії по суті отримали назву комітетів. На розвиток цього уточнення у травні 1997 р. прийнята постанова Верховної Ради «Про перетворення постійних комісій Верховної Ради України у комітети».

У липні 1998 р. прийнято Закон «Про внесення змін до Закону України «Про постійні комісії Верховної Ради України». Його ст. 2 передбачила заміну в назві і тексті первинного законодавства, а саме терміна «постійні комісії» на термін «комітети». Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України „Про комітети ВРУ“, ЗУ про Регламент Верховної Ради України, положеннями про комітети, які затверджуються парламентом та постановами Верховної Ради України. Згідно зі ст. 89 Конституції України Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. Відповідно до ст. 1 ЗУ „Про комітети ВРУ“ Комітет Верховної Ради України - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій. Комітети Верховної Ради є постійно діючими депутатськими органами Українського парламенту. Своєю роботою вони сприяють безперервній діяльності парламенту. Вони відповідальні перед Верховною Радою України за свою діяльність і їй підзвітні. Комітети Верховної Ради України будують свою роботу на принципах законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань. Закон надає комітетам ряд повноважень, пов'язаних з їх діяльністю. Проте ці повноваження за своїм змістом не є владними і носять лише похідний від компетенції Верховної Ради України характер. Реалізація даних повноважень не спричиняє настання можливої юридичної відповідальності. Комітети, як юридично і організаційно оформлені колективи народних депутатів України, виконують нормативно встановлені для них функції на основі тих повноважень, що не носять владного характеру. Для них передбачена організаційна відповідальність перед Верховною Радою України, але не закріплені підстави, види і міра юридичної відповідальності. Це дозволяє зробити висновок, що у комітетів Верховної Ради відсутні такі ознаки державного органу як владні повноваження і юридична відповідальність. Отже, комітети Верховної Ради України не можуть бути віднесені категорії державних органів. По-перше, порядок утворення, відповідальність і підзвітність комітетів Верховної Ради України вказує на їх належність до органу законодавчої влади. Комітети є структурним елементом функціонального механізму Верховної Ради України, що відноситься до центральних органів. Комітети віднести до центральних органів не можна, бо вони входять у функціональний механізм Верховної Ради України і самостійного значення в цьому аспекті не мають. Проте діяльність комітетів Верховної Ради України, може поширюватись на всю територію держави.

По-друге, комітети спід віднести до категорії виборних органів, оскільки вони обираються з депутатського корпусу Верховної Ради. По-третє, утворення комітетів передбачене нормами Конституції України і у зв'язку з цим їх можна охарактеризувати як конституційні органи. По-четверте, комітети є такими, що постійно діють як невід'ємний структурний елемент Верховної Ради, а тому їх слід відносити до категорії постійних органів. Роль комітетів в державному апараті полягає в реалізації ними допоміжних функцій в механізмі Верховної Ради України. Разом з тим, Верховна Рада України, виходячи з її правової природи, не може залучати для її виконання будь-кого, окрім народних депутатів України. Тому подібну допоміжну роботу слід відокремити від забезпечувально-технічної діяльності, пов'язаної з матеріально-технічним обслуговуванням і діловодством, що покладається на Секретаріат і Управління справами Верховної Ради України. Дослідження правової природи комітетів Верховної Ради України пов'язано з розглядом різних точок зору. Слід відмітити, що більшість наукових робіт, які присвячені дослідженню організації і діяльності даних органів, виконано ще в період існування Союзу PCP. Вони проводилися, як правило, в рамках Верховної Ради СРСР і Верховних Рад союзних республік. Вивчалася діяльність постійних комісій (комітетів) Верховної Ради СРСР і Верховної Ради однієї з союзних республік та проводився порівняльний аналіз постійних комісій (комітетів) парламенту ряду республік. Більшість авторів були одностайні в розумінні постійних комісій (комітетів) як допоміжних органів Верховних Рад (Доленко І.П., Кравчук С.С.). Однак Файзуллаевим А.Ф. була висловлена думка, що слід визнати неприйнятним погляд на постійні комісії (комітети) як допоміжні органи Рад, оскільки законодавець відмовився від такого їх визначення. Дійсно, нормативні акти не називали комітети допоміжними органами Рад. Цілком припустимо, що наукова точка зору не обов'язково повинна співпадати з позицією законодавця. Традиційна думка з приводу їх правової&quo ; природи складалася ще в період існування СРСР, коли їх діяльність повністю охоплювалася поняттям &quo ;допоміжна робота&quo ;. Розглядаючи наукові точки зору різних вчених щодо правової природи комітетів, відзначається, що вони називалися “певними ланками в системі внутрішніх органів Верховної Ради&quo ;, а також &quo ;внутрішніми допоміжними організаціями Верховної Ради&quo ; (Махненко А.Х., Явич Л.С.). Проте було висунуто заперечення проти характеристики комітетів як внутрішніх органів, оскільки робота комітетів не обмежується обслуговуванням засідань Верховної Ради, а включає діяльність, що перевищує завдання і функції органів, які за характером своєї роботи можуть бути визнані внутрішніми (Кутафін О.Е.). Слід погодитися з висловленим запереченням, що комітети є елементами функціонального механізму Верховної Ради, але не слід називати їх &quo ;внутрішніми органами&quo ; або &quo ;організаціями&quo ; цього органу, що було доречним в період становлення і початкового розвитку інституту комітетів Верховної Ради України.

Пишучи ц слова, я читаю «Укранську газету» вд 27 грудня 2005 року, у якй опублковано витяги з ршення Тимчасово слдчо комс Верховно Ради Украни з переврки нформац Ваших соратникв - М.Бродського, О.Знченка  О.Турчинова про так зван корупцйн дяння П.Порошенка. Складена з представникв усх полтичних сил депутатська комся стверджу, що жодне з 7-ми пунктв звинувачень Петра Порошенка не пдтвердилось. Наголошую - жодне! А скльки було шуму! Що Ви на це тепер скажете, шановна? А я ось думаю: якщо Голова СБУ Олександр Турчинов не надав комс жодного незаперечного доказу, то навщо вн так багато цврнькав на прес-конференц 15 вересня 2005 року? Тепер для мене це не дивно, бо про те, як «фахово» О.В.Турчинов працював на посад Голови СБУ, знаю з власного досвду. Але повернуся до Петра Порошенка. Хто б що не говорив про цю людину, я глибоко переконаний: якби Украна не мала свого укранського олгарха  палкого патрота Петра Порошенка, то свт нколи не побачив би Укрансько помаранчево революц -  б просто не було

1. Організація роботи Верховної Ради України

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Вищі спеціалізовані суди. Верховний суд України

4. Правова охорона природно-заповідного фонду України

5. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

6. Суверенітет України
7. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
8. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

9. Місце правової системи України серед правових систем світу

10. Правова система України

11. Правове регулювання працевлаштування за законодавством України

12. Правовий режим використання і охорони надр України

13. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

14. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

15. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

16. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

18. Атомна енергетика України і РПС

19. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

20. Административно-правовой статус военнослужащих

21. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

22. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих
23. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
24. Правовой статус некоммерческих организаций

25. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

26. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

27. Політичні права і свободи громадян України

28. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

29. Правовой статус иностранных инвестиций в России

30. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

31. Правовой статус образовательных учреждений

32. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

33. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

34. Правовой статус работника и работодателя

35. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

36. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

37. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

38. Історія України
39. Історія соборності України
40. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

41. Господарство України періоду утвердження капіталізму

42. Походження людини та її поява на території України

43. Історія держави та права України

44. Культура України в 30-х рока

45. Правовой статус внутренних морских вод

46. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

47. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

48. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке

Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня

49. Економічне районування України

50. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

51. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

52. Основні напрямки зовнішньої політики України

53. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

54. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России
55. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации
56. Административно-правовой статус граждан РФ

57. Господарське право України

58. Конституційний суд України

59. Поняття, форма та функції Конституції України

60. Правовой статус личности

61. Международные организации, их классификация и правовой статус

62. К вопросу о правовом статусе государственного служащего

63. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото
Настольно-печатная игра "Пир горой!".
Мыши так разыгрались около холодильника, что тот упал и открылся. Значит, будет пир! Даже самые маленькие игроки легко справятся с простой
348 руб
Раздел: Классические игры
Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

65. Проект кримінального кодекса України

66. Бюджет України: актуальні проблеми

67. Державній бюджет України

68. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

69. Управління фінансами України

70. Правовий статус підприємств
71. Організаційна система управління природокористуванням України
72. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

73. Машинобудування України

74. Бідність в України

75. Вплив російської кризи на економіку України

76. Місце України в глобалізаційних процесах

77. Машинобудівний комплекс України

78. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

79. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

80. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

81. Грошовий обіг України

82. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

83. Органи внутрішніх справ України

84. Правовой статус субъектов РФ

85. Банківська система України

86. Механізм кредитування банками України
87. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
88. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

89. Закон україни про міліцію

90. Президент России и его правовой статус

91. Судова система України

92. Правовой статус акционерного общества

93. шпори з цивільного права України

94. Заповідники України

95. Культура та побут населення України

96. Легка промисловість України i транспорт

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Сільське господарство i харчова промисловість України

98. Електроенергетика України

99. Регіональний розвиток харчової промисловості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.