Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КНТЕУ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економіка торгівельного підприємства» на тему : „Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ «Вентиляційні системи»” ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття товарної політики торговельного підприємства , етапи її розробки 1.2 Методичні підходи до планування товарного портфелю торговельного підприємства та оцінки його ефективності 1.3 Основні фактори, що впливають на формування товарного портфелю торговельного підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО ПОРТФЕЛЮ ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» 2.1. Аналіз обсягів та структури товарообороту в товарному портфелі ЗАТ «Вентиляційні системи» 2.2 Інтегральна оцінка ефективності діяльності торговельного підприємства ЗАТ &quo ;Вентиляційні системи&quo ; 2.3 Оцінка прибутковості реалізації окремих товарних груп товарного портфелю ЗАТ “Вентиляційні системи” РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПЛАНОВОГО ОБСЯГУ ТА ТОВАРНОЇ СТРУКТУРИ ТОВАРООБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Асортимент, ціни і збут – це три кити, на яких тримається товарна політика торговельного підприємства. Успішна реалізація кожного з них окремо не дає ефекту, який можна було одержати, ув'язавши усіх трьох між собою. Таким чином, залежність асортименту і цін виражається тим, що рівень закупівельних цін впливає на формування асортименту, а існуючий асортимент, його ширина і глибина впливають на установку відпускних цін. Ціна впливає на організацію збутової політики, а збут, у свою чергу, впливає на формування ціни. Також збутова політика повинна бути ув'язана з асортиментом, тому що побажання покупців формують асортимент, а реальний асортимент визначає способи ведення продажів. Таким чином, керування формуванням асортименту, установкою цін і розробкою збутової політики необхідно здійснювати, з огляду на зв'язку між ними. Приймаючи в увагу постійно мінливу кон'юнктуру ринку, і асортимент, і ціни, і збут, необхідно регулярно переглядати й оцінювати результат від введення тих або інших змін. Для здійснення регулярного аналізу необхідно витрачати і час і кошти. Але це дозволить досягти конкурентних переваг. Актуальність досліджень товарної політики полягає в тому, що в даний час лише деякі торговельні фірми відносяться до формування асортиментної, цінової і збутової політики так серйозно, як це написано в більшості видань. Це дає їм певні переваги – знати ринок, з найбільшою імовірністю пророкувати поведінку попиту, завойовувати покупців і ін. Здобуваючи, таким чином, фінансову міць такі підприємства є серйозною перешкодою на шляху розвитку дрібних оптових фірм, у результаті чого дрібні фірми, що працюють у близькому сегменті, змушені знаходити обхідні шляхи. Об’єкт досліджень курсової роботи – виробничо торгівельне підприємство ЗАТ “Вентиляційні системи” (м.Київ). Предмет досліджень курсової роботи – практика формування торгової політики підприємства на ринку вентиляційних систем з врахуванням умов власного виробництва реалізуємого товару.

Мета досліджень курсової роботи - вивчення закономірностей та принципів маркетингової політики спеціалізації фірми на вузькому сегменті ринку та реалізації принципів М.Портера по формуванню диференційованого товарного портфелю, як заходу по підвищенню прибутковості діяльності. Методи досліджень : проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, структурний аналіз товарної номенклатури та її класифікація. Інформаційно-методологічна база досліджень — зведені фінансово-статистичні щорічні документи ЗАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ» за 2003-2005 роки та поквартальні журнали виробництва і реалізації продукції за 2005 – 2006 роки. Практичне значення отриманих результатів курсової роботи - в отриманні аналітичних доказів високої ефективності маркетингової стратегії ЗАТ “Вентиляційні системи” спеціалізації товарного портфелю в вузькому сегменті ринку обладнання для систем вентиляції. При цьому висока диференціація номенклатурного ряду типорозмірів вентиляційного обладнання дає можливість розвинути кожну з 8-ми спеціалізованих підгруп продукцію в товарну продукцію на самостійному сегменті ринку. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття товарної політики торговельного підприємства , етапи її розробки Торгова діяльність - ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів з метою одержання прибутку. У процесі комерційної діяльності кожний підприємець зіштовхується із проблемою реалізації продукції. Забезпечення успіху при цьому безпосередньо пов'язане з глибоким і всебічним вивченням ринку й ринкових можливостей виробленого продукту. Аналіз ринкових умов господарювання, розробка шляхів і методів впровадження товару на ринок і розширення обсягів його реалізації становлять особливий напрямок у діяльності фірми . Існують два основних способи реалізації: робота на замовлення й робота на вільний ринок . Робота на замовлення. При цьому способі підприємство працює на заздалегідь відомий ринок. Випуск продукції здійснюється відповідно до наявного портфеля замовлень, укладеними контрактами, підрядами й попередніми згодами про поставки виробленої продукції й надання послуг. Заздалегідь обговорюються строки, технічні характеристики товарів, обсяги поставок продукції, ціни. Робота на вільний ринок. При цьому способі підприємство випускає продукцію на вільний ринок без заздалегідь установлених обмежень щодо кількісних і якісних характеристик товарів. Завдання реалізації товарів включають пошуки можливих ринків збуту (з огляду на їх географічне розташування), вибір конкретних форм реалізації, визначення припустимого рівня цін. Реалізація продукції на вільний ринок здійснюється через оптову й роздрібну торгівлю. Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у рамках якого один або кілька товарів використовують як основні інструменти досягнення цілей фірми . Рис.1.1. Складники і цілі маркетингової товарної політики Рішення, які приймає компанія щодо маркетингової товарної політики: - рішення щодо створення нових товарів (властивості, дизайн, марочна назва, упаковка, сервіс, гарантії, тощо); - рішення щодо модифікації товарів; - рішення щодо товарного асортименту (ширина, глибина); - рішення щодо товарної номенклатури (ширина, глибина, насиченість, гармонійність); - рішення щодо припинення випуску товарів.

1.2 Методичні підходи до планування товарного портфелю торговельного підприємства та оцінки його ефективності Товарний асортимент – це група товарів, тісно пов'язаних між собою схожістю принципів функціонування, продажем одним і тим самим групам покупців, реалізацією через аналогічні канали збуту або належністю до одного й того самого діапазону цін. Рішення щодо товарного асортименту стосуються сукупності марок певного товарного асортименту. Чітких правил визначення товарного асортименту не існує. Обсяг і структура асортименту характеризуються показниками: глибина і широта асортименту. Глибина асортименту – кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту. Широта асортименту – різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп). Розширення товарного асортименту означає вихід за його межі, зазвичай у суміжні товарні категорії. І під час поглиблення, і під час розширення асортименту головний ризик для компанії – &quo ;канібалізм&quo ;. Нові марки, які зазвичай нічого не доповнюють нового, можуть призвести до такої ситуації, коли компанія почне зазнавати витрат, пов'язаних зі збільшенням асортименту, не збільшуючи продаж. Компанії можуть пропонувати не одну, а кілька асортиментних груп товарів, які створюють товарну номенклатуру. Товарна номенклатура – сукупність усіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, які компанія пропонує покупцям. Товарній номенклатурі компанії властиві чотири важливі характеристики: широта, насиченість, глибина та гармонійність . Широта товарної номенклатури – кількість асортиментних груп, які випускає компанія. Насиченість товарного асортименту – загальна кількість окремих товарів, які становлять асортимент. Глибина товарної номенклатури – кількість варіантів виконання кожної торгової марки (товару) в межах асортиментної групи. Гармонійність товарної номенклатури – ступінь схожості між товарами різних асортиментних груп з погляду їхнього кінцевого використання, умов виробництва, каналів розповсюдження або інших показників. Характеристики товарної номенклатури можуть слугувати базовими орієнтирами для розробки стратегії товару. У компанії може бути чотири способи розширення діяльності: створення нових асортиментних груп товарів і таким чином розширення товарної номенклатури; компанія може розширити вже наявні асортиментні групи, щоб отримати статус компанії з невичерпним асортиментом; компанія може збільшити кількість варіантів кожного з уже наявних товарів; компанія може прагнути більшої (або меншої) гармонійності товарів різних асортиментних груп. Стратегія маркетингу марки або товарного асортименту змінюється впродовж циклу життя товару, тобто стадій, які він проходить від розробки і появи на ринку до зростання, зрілості і занепаду. Життєвий цикл товару складається з п'яти чітко виражених етапів . Розробка – упродовж цього періоду компанія знаходить і втілює в життя нову ідею. Тоді ж обсяг продажу дорівнює нулю, а обсяги інвестицій зростають разом із наближенням до завершальної стадії етапу. Виведення на ринок починається з першої появи товару на ринку.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

2. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

3. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

5. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

6. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)
7. Інформаційні системи і технології підприємства
8. Планування діяльності підприємства

9. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

10. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

11. Розробка підприємства LOMAPAK

12. Фінанси підприємства контрольна

13. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

14. Інноваційна діяльність підприємства

15. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

16. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

17. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

18. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

19. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

20. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

21. Управління утворенням прибутку підприємства

22. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
23. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
24. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

25. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

26. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

27. Витрати підприємства

28. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

29. Економічна оцінка активу балансу підприємства

30. Облік активної частини балансу підприємства

31. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

32. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Набор детской посуды "Лиса".
Набор посуды детский "Лиса". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее

33. Організація і методика аудиту доходів підприємства

34. Організація облікової політики підприємства

35. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

36. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

37. Фінансова звітність підприємства

38. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
39. Аудит підприємства
40. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

41. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

42. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

43. Аналіз програмного забезпечення підприємства

44. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

45. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

46. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

47. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

48. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

50. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

51. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

52. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

53. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

54. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування
55. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")
56. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

57. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

58. Розробка маркетингової стратегії підприємства

59. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

60. Управління ціновою політикою підприємства

61. Ціноутворення та цінова політика підприємства

62. Збутові стратегії підприємства

63. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

66. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

67. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

68. SWOТ-аналіз підприємства

69. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

70. Безпека діяльності підприємства
71. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
72. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

73. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

74. Напрями стратегічного зростання підприємства

75. Операційна діяльність підприємства

76. Операційний менеджмент підприємства

77. Організаційна структура управління персоналу підприємства

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

80. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

81. Робота кадрової служби підприємства

82. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

83. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

84. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

85. Трудовий потенціал промислового підприємства

86. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства
87. Управління корпоративною власністю підприємства
88. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

89. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

90. Бізнес-план фото-підприємства

91. Аналіз господарської діяльності підприємства

92. Організаційна і виробнича структура підприємства

93. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

94. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

95. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

96. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.