Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат Дисципліна: Наукові дослідження ”ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СВЕРДЕЛ ПІД ЧАС ОБРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ” Львів – 2008р. Зміст Вступ. 1 Огляд літературних джерел. Аналіз геометричних параметрів ріжучої частини спіральних свердел з перехідними ріжучими крайками 2 Результати аналізу геометричних параметрів ріжучої частини спірального свердла із підрізаючими ріжучими крайками 3 Опис експериментальних досліджень процесів формоутворення задніх поверхонь свердел різних конструкцій 4 Результати експериментального дослідження зусиль різання і шорсткості обробленої поверхні під час свердління свердлами з підрізаючими ріжучими крайками Висновки Література Вступ Розвиток машинобудування на порозі третього тисячоліття ставить нові складніші питання до технології механічної обробки і, у тому числі, до інструментів, від характеристик яких залежить надійність та економічність роботи інструмента за умов високих швидкостей, навантажень, температур, хімічної взаємодії з оброблюваним матеріалом, а також високих вимог до геометрії обробки та якості оброблених поверхонь. Постійно зростаюча потреба різних галузей промисловості в освоєнні нової техніки, яка має високі експлуатаційні характеристики, зумовила широке застосування різних полімерних і метало-полімерних композиційних матеріалів, особливо в аерокосмічній галузі машинобудування. Серед різних полімерних композиційних матеріалів, таких як скло-, органо- і вуглепластики, склопластики знайшли найбільш широке застосування. Вони мають питому міцність у 5.6 разів більшу за алюміній. Гібридні матеріали на основі скляних волокон з добавками вуглецевих і борних волокон дають змогу значно підвищити твердість, модуль пружності та втомлювальну міцність. Тому ці матеріали тепер широко використовуються в сучасних конструкціях літаків і дають змогу досягти зниження маси планера на 20.25%, а космічних апаратів – до 40%. Процеси механічної обробки композиційних матеріалів значно відрізняються від процесів обробки традиційних матеріалів. Тому композити відносять до групи важкооброблюваних матеріалів. Широке впровадження цих матеріалів стримується низькою оброблюваністю різанням, невисокою стійкістю інструмента і труднощами одержання якісної поверхні. Найбільш розповсюдженою і трудомісткою операцією при механічній обробці конструкційних матеріалів, яка складає близько 50%, є операція свердління. При її виконанні необхідно забезпечити точність отвору в межах 11.12 квалітету і необхідні параметри шорсткості обробленої поверхні, виключивши відколи та спучування на вході і виході свердла з отвору. Суттєво підвищити якість обробки можна за рахунок використання свердел спеціальної конструкції з підрізаючими ріжучими крайками. Однак, відомі конструкції спіральних свердел з підрізаючими ріжучими крайками застосовують в практиці обмежено. Це, значною мірою, пояснюється тим, що не було розроблено ефективних технологічних способів заточування таких інструментів, які дозволили б у широких межах змінювати величини геометричних параметрів ріжучої частини свердла.

Існуючі свердла для обробки композиційних матеріалів за своєю конструкцією і технологічністю не завжди задовольняють користувачів як за продуктивністю, так і за якістю обробки. Тому задача створення ефективних і простих за конструкцією інструментів, які задовольняли б як за стійкістю, так і за якістю обробки КМ при свердлінні, актуальна. 1 Огляд літературних джерел. Аналіз геометричних параметрів ріжучої частини спіральних свердел з перехідними ріжучими крайками Аналіз літературних даних показав, що композиційні матеріали все більш поширюються в машинобудуванні. Однією з трудомістких і частіше застосовуваних операцій у машинобудуванні є свердління. Розглянуто вимоги, висунуті до операції свердління і конструкції використовуваних спіральних свердел. На основі проведеного аналізу визначено та обґрунтовано шляхи поліпшення конструктивних параметрів спіральних свердел і їх експлуатації під час обробки композиційних матеріалів, що дозволило сформувати мету і завдання дослідження. Вектор нормалі до задньої площини , що примикає до центральної ріжучої крайки, дорівнює: , де – вектор, що йде по центральній ріжучій крайці; – вектор, що йде по лінії перетинання задніх площин із площиною, перпендикулярною до осі свердла. Вектор нормалі до задньої площини , що примикає до перехідної ріжучої крайки, дорівнюватиме: , де ` – вектор, що йде по перехідній ріжучій крайці. Кут e між площинами і дорівнює куту між нормалями і : , де qII – інструментальний задній кут, вимірюваний у площині, перпендикулярній до осі свердла. Знаючи положення задніх площин, проаналізовані нові способи їх одночасного заточування. Було аналітично визначено кути установки універсально-заточувальної голівки під час заточування свердла. Методику визначення положення свердла відносно шліфувального круга було прийнято таку: – поворотом голівки навколо осі В вектор встановлюємо паралельно до напрямку зворотно-поступальних рухів столу універсально-заточувального верстата; – поворотом навколо осі Б встановлюємо вектор нормалі паралельно до осі шліфувального круга. Кути установки універсально-заточувальної голівки дорівнюють: qБ = (90° – r0); qВ = – (90° – qII); де gr0 = gj0 cosqII. Кут повороту qА приймається таким, що дорівнює нулю. Методику визначення кутів установки голівки під час заточування за схемою: – поворотом навколо осі В вектор встановлюємо паралельно напрямку зворотно-поступальних рухів столу верстата; – поворотом навколо осі Б встановлюємо вектор нормалі у вертикальне положення. Кути установки універсально-заточувальної голівки дорівнюватимуть: qБ = r0, qВ = – (90°–qII). 2 Результати аналізу геометричних параметрів ріжучої частини спірального свердла із підрізаючими ріжучими крайками Вектор нормалі до задньої площини підрізаючої ріжучої крайки дорівнює: , де – вектор, що йде по підрізаючій ріжучій крайці; – вектор, що йде по задній поверхні в нормальному до підрізаючої ріжучої крайки перерізі. Вектор нормалі до задньої площини дорівнює: , де – вектор, що йде по центральній ріжучій крайці; – вектор, що йде по задній поверхні у нормальному до центральної ріжучої крайки перерізі.

Кут e між площинами і дорівнює куту між нормалями і . Після відповідних перетворень будемо мати: . В окремому випадку кут між площинами і може дорівнювати 90°. Тоді , де – інструментальний задній кут на підрізаючій ріжучій крайці у нормальному до неї перерізі; – інструментальний задній кут на центральній ріжучій крайці у нормальному до неї перерізі. За приведеною формулою можна визначити геометричні параметри ріжучої частини свердла, тобто кути , , j і b, за яких кут e між площинами і дорівнюватиме 90°. Вектор , що йде по лінії перетинання площин і , дорівнюватиме: . Знаючи положення задніх площин, проаналізовано нові способи їх одночасного заточування. Було аналітично визначено кути установки універсально-заточувальної голівки за розглянутими способами заточування свердел. Методику визначення положення свердла відносно шліфувального круга за схемою, зображеною на, було прийнято таку: використовуючи повороти встановленого в універсально-заточувальній голівці спірального свердла навколо осей В і Б, встановлюємо заточувальну площину у горизонтальне положення, а нормаль до неї – у вертикальне. – поворотом навколо осі А вектор , розташований у горизонтально встановленій площині , приводиться в положення, паралельне подовжній подачі столу універсально-заточувального верстата. За такої установки робиться заточування обох задніх площин і шліфувальним кругом, профіль якого визначається кутом e. Розрахунок кутів установки універсально-заточувальної голівки виконують за формулами: , . , де ; ; . У розглянутому випадку, кут нахилу поперечної крайки дорівнюватиме: , де . Для того, щоб одержати незалежну величину кута , роблять заточування потиличної площини за такими кутами установки універсально-заточувальної голівки: , де , , = 0. Методику визначення кутів установки універсально-заточувальної голівки під час заточування за схемою, було прийнято таку: – використовуючи повороти закріпленого в універсально-заточувальній голівці свердла навколо осей В і Б, встановлюємо заточувальну площину у положення, перпендикулярне до площини столу універсально-заточувального верстата, а вектор – у горизонтальне положення, паралельне до площини столу верстата; – поворотом навколо осі А на кут qА вектор встановлюємо в положення, паралельне до подовжньої подачі столу верстата. Розрахунок кутів установки універсально-заточувальної голівки виконують за формулами: , , При заточуванні потиличної площини S3 центральної ріжучої крайки універсально-заточувальна голівка за тих же кутів і повертається на інший кут . Взагалі, під час заточування площини S3, змінюються два кути повороту універсально-заточувальної голівки. 3 Опис експериментальних досліджень процесів формоутворення задніх поверхонь свердел різних конструкцій Результати спробних заточувань свердел з перехідними ріжучими крайками і свердел із підрізаючими ріжучими крайками на універсально-заточувальному верстаті за допомогою універсально-заточувальної голівки підтвердили справедливість розроблених методик визначення кутів установки універсально-заточувальної голівки, профілю шліфувальних кругів, відповідних до виведених аналітичних залежностей, для нових розроблених способів заточування спіральних свердел, призначених для свердління композиційних матеріалів.

Як твердив Пятаков, фактично знову відродилася атмосфера громадянської війни й тепер у наступі на селянина можна було посилатися на надзвичайну ситуацію. Хвиля фанатичного піднесення знесла будь-яку поміркованість. Реально мислячі партійні економісти пропонували підтримувати темпи зростання промислового виробництва на рівні 18–20 % (тоді вже досягнутого, принаймні на папері), водночас добиваючись підвищення ефективності й не розробляючи жодних планів без належного урахування наявних ресурсів. Але Сталін і його послідовники наполягали на подвоєнні норми зростання (у випадку, якби вона в 1930 р. досягла — навіть за офіційними даними — 22 % замість очікуваних 35 %; те ж саме стосувалося показників продуктивності й виробничої собівартості). У другій половині 1929 р. економісти стали перед вибором: або підтримати політиків, або опинитися у в'язниці. Сталіністи вже почали їх відкрито критикувати, а Молотов говорив про «буржуазно-куркульських ідеологів у центрі та на місцях» («Правда» від 20 вересня 1929 р.). У жовтні Громана вивели з Ради спеціалістів Центрального статистичного управління, а наприкінці року сам цей орган підпорядкували безпосередньо Держпланові

1. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

2. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

3. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

4. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

5. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

6. Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації
7. Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем
8. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

9. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

10. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

11. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

12. Зниження харчової цінності нутрієнтів під час зберігання і перероблення

13. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

14. Методика використання опорних сигналів під час вивчення "Земельного проектування"

15. Експлуатація дітей

16. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Космп’ютеризована вимірювальна система вимірювання залежності кутової швидкості від часу

18. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

19. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи

20. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

21. Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

22. Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
23. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання
24. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

25. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

26. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

27. Спортивний травматизм під час занять фізичною підготовкою і його профілактика

28. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

29. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

30. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

31. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

32. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

33. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

34. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

35. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

36. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

37. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

38. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
39. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
40. Фізико-хімічні методи обробки матеріалів

41. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

42. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

43. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

44. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

45. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

46. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

47. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

48. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

49. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

50. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

51. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

52. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

53. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

54. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну
55. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
56. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

57. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

58. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

59. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

60. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

61. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

62. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

63. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

64. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

66. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

67. Венок Кобзарю - литературно-музыкальная композиция

68. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

69. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

70. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка
71. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)
72. Слово о полку Игореве - Особенности композиции

73. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

74. Архитектоника и композиция романа Патрика Зюскинда "Das Parfum"

75. Д. Боттезини. Творческий портрет

76. Жанна д`Арк

77. Меншиков А.Д.

78. Политический портрет Д. Мазарини

79. Д.И.Менделеев: не наукой единой

80. Жанна д`Арк

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

81. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

82. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

83. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

84. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

85. История развития часов

86. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"
87. Учебные книги К. Д. Ушинского
88. Д. Беркли и Д. Юма

89. Основные теоретические аспекты Д. Юма

90. Реактификационная установка непрерывного действия для разделения бинарной смеси изопропанол-изобутанол производительностью 10 тонн (час (W&D)

91. Организация учета кредиторской задолженности на ж.д.

92. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

93. Теория распределения Д. Рикардо

94. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

95. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

96. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы
Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники

97. Інвестиційна діяльність страхових компаній

98. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

99. О Жанне д


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.