Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Виготовлення лікарських препаратів на основі амілолітичних ферментів

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ ВСТУП ДЖЕРЕЛА ОДЕРЖАННЯ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ 1.1 Продуценти –прокаріоти 1.2 Продуценти – дріжджеподібні гриби 1.3 Продуценти – мікроскопічні гриби 1.4 Патентний пошук 1.4.1 Штам цвілевого гриба Aspergillus аwamori IMBF-100017 - продуценту амілолітичних ферментів 1.4.2 Штам бактерій Васillus liche iformis – продуцент комплексу термостабільних амілолітичних і протеолітичних ферментів 2. МЕХАНІЗМ ДІЇ ТА ВЛАСТИВОСТІ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ 2.1 Властивості та структура ферментів 2.2 Класифікація амілолітичних ферментів 2.3 Механізм дії амілолітичних ферментів 3. ФІРМИ ВИРОБНИКИ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 3.1 Українські виробники 3.2 Закордонні виробники 3.3 Російські виробники 4. ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 4.1 Хлібопекарська і крохмалопаточна промисловість 4.2 Пивоваріння та спиртова промисловість 4.3 Текстильна промисловість 4.4 Фармацевтична промисловість 5. СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОВ`ЯЗАНІ З РОЗРОБКОЮ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 5. 1Комп'ютерне моделювання структурі амілолітичних ферментів 6. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 6.1 Виробничі способи культивування мікроорганізмів – продутентів ферментів 6.2 Отримання амілолітичних ферментних препаратів з глибинних культур мікроорганізмів 6.3 Отримання амілолітичних ферментних препаратів з поверхневих культур мікроорганізмів 7. МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ 7.1 Спектрофлюрометричні методи 7.2 Колориметричні (фотометричні) методи 7.3 Спектрофотометричні методи 7.4 Манометричні методи і інші методи ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Ферменти або ензими – органічні каталізатори білкової або РНК природи. Ферменти каталізують більшість хімічних реакцій, які відбуваються у живих організмах. Великою і незаперечною перевагою ферментів перед хімічними каталізаторами є те, що вони діють при нормальному тиску, при температурах від 20 до 70 ° С, рН в діапазоні від 4 до 9 і мають у більшості випадків виключно високу субстратну специфічність, що дозволяє в складній суміші біополімерів направлено впливати тільки на визначені з'єднання. НА сьогоднішній день в світі інтенсивно збільшується виробництво ферментів для використання їх в різноманітних ланках людської життєдіяльності. Не виняток і амілолітичні ферментні препарати. Завдяки своїм особливості – каталізу реакцій гідролізу різноманітних оліго- та полісахаридів – амілолітичні ферменти використовуються в харчовій промисловості, легкій промисловості, медичній промисловості, та в діагностичних цілях. Їх використання значно спрощує та значно здешевлює технологічний процес виробництва. Все це свідчить про те, що виробництво амілолітичних ферментних препаратів є одним з перспективних напрямків у біотехнології, що буде і далі інтенсивно розвиватися та розширюватися. І саме тому цей реферат наддає докладну інформацію про структуру та функції а також схему виробництва амілолітичних препаратів. 1. ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ АМІЛОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ НА сьогоднішній день амілолітичні ферментні препарати в Україні та за кордоном набули дуже широкого використання.

До розвитку ферментної промисловості головним промисловим джерелом отримання амілаз в європейських країнах було проросле зерно (солод). Для медичних цілей амілази отримували з тваринної сировини. В даний час головним джерелом амілаз є прокаріоти, особливо бактерії, гриби і найрідше дріжджі. 1.1 Прокаріоти Серед бактеріальної мікрофлори найбільш ефективними продуцентами є такі мікроорганізми: Вас. sub ilis, Вас. dias a icus, Вас. mese ericus, Вас. macera s і Вас. polymycus та ін. Бацили – продуценти амілолітичних ферментів представляють собою в більшості випадків Г палички довжиною 1,2 . 1,3 мкм і діаметром 0,6 . 0,8 мкм. Палички з'єднуються по два, три, іноді утворюють ланцюжки. собою утворюють спори, що надають стійкість клітині при дії несприятливих умов. Такі форми легко переносять висушування, низькі та високі температури, опромінення і т. д. Цикл розвитку бактерій порівняно короткий. рН-стабільність мікробних глюкоамілаз лежить в широкому діапазоні від 2,5 до 9. Термостабільність глюкоамілаз лежить в інтервалі від 30 до 45 ° С і рідко підвищується до 55-60 ° С. Глюкоамілази різного походження помітно відрізняються по молекулярній масі, яка, за даними різних авторів, має значення від 48 000 до 210 000. Бактерію Вас. sub ilis-82, що застосовується в даний час на спиртових заводах як продуцент α-амілази в суміші з препаратами глюкоамілази, вирощують протягом 48 . 60 годин при температурі 30 - 35 ° С. Особливість застосування бактерій у виробництві – їх здатність утворювати високоактивну термостійку α-амілазу. Для розрідження крохмалю також застосовуються амілолітичні препарати, що містять α-амілазу: α-амілаза гідролізує внутрішні альфа-1,4-глікозидні зв'язки крохмалю, приводячи до швидкого зниження в'язкості клейстеризованих розчинів крохмалю, тим самим забезпечуючи підготовку сусла до дії глюкоамілази. Кінцевими продуктами дії бактеріальної альфа-амілази на крохмаль є низькомолекулярні розчинні декстрини з невеликим змістом моно-і дисахаридів (глюкози і мальтози). . 1.2 Дріжджоподібні гриби Амілолітичні ферменти синтезують також деякі дріжджі і дріжджоподібні гриби родів Saccharomyces, Ca dida, E domycopsis і E domyces. Відомо більше 100 видів дріжджів, які добре ростуть на крохмалі як на єдиному джерелі вуглецю. Серед них особливо виділяються два види, які утворюють як глюкоамілази, так і &be a;-амілази, ростуть на крохмалі з високим економічним коефіцієнтом і можуть не тільки асимілювати, але і зброджувати крохмаль: Schwa iomyces occide alis і Saccharomycopsis fibuliger. Обидва види - перспективні продуценти амілолітичних ферментів на крохмалевмісних відходах. У спиртовому виробництві знайшли застосування дріжджоподібні гриби E d. bispora і E d. species 20-9, що вирощуються глибинним способом і продукують головним чином активну глюкоамілазу; активність ферменту виявляється слабо. Високоактивний E d. bispora має розгалужений міцелій, утворює бластоспори; гіфи – септовані, зернисті; на твердих агаризованних середовищах пророщують колонії з повітряним сірувато-білим міцелієм, на рідких поживних середовищах - гіфи і деяка кількість бластоспор.

Дріжджоподібні гриби в спиртовому виробництві самостійно не застосовують, тому що вони не містять інших ферментів, необхідних для нормального оцукрювання сусла з крохмалевмісної сировини. Зазвичай їх використовують у суміші з ферментними препаратами з мікроскопічних грибів чи бактерій . 1.3 Мікроскопічні гриби Для отримання амілаз широко застосовують мікроскопічні гриби роду Aspergillus, видів: iger, oryzae, usamii, awamori, ba a ae, роду Rhizopus, видів: delemar, o ki e sis, iveus, japo icum та ін, А також окремі штами eurospora grassa і Mucor. Мікроскопічні гриби дуже широко поширені в природі; основне місце їх проживання – грунт. Всі роди і види мікроскопічних грибів характеризуються нитковидною будовою тіла і специфічною будовою плодоносних органів. Тіло гриба складається з довгих переплетених ниток сіруватого або білого кольору, що називаються гіфами. Вони поширюються по поверхні поживного субстрату, утворюючи міцелій, і частково вростають в нього. Деякі гіфи, що піднімаються над поверхнею у вигляді легкого пуху, мають більш складну будову і мають органи плодоношення, що називаються конідіями або спорангієносцями. У мукорових грибів на спорангієносця знаходиться кулевидне здуття, оточене оболонкою, всередині якого утворюються спори. У аспергіллів кінець конідієносця має булавкоподібні потовщення, від якого відходять подовжені клітини, звані стеригмами; від стеригм відшнуровуются більш дрібні круглі клітини – конідії Відокрелені конідії або спори, потрапляючи у сприятливі умови, починає проростати, потім гіфи гілкуються, утворюючи міцелій; при виснаженні живильних речовин у середовищі гриб переходить у стадію споро- або конідієутворення. Спори і конідії мікроскопічних грибів містять пігменти, що і додає зрілим культурам характерного забарвлення. Спори розвиваються трьома різними способами, в залежності від виду мікроскопічного гриба: як круглі ділянки в межах мережі гіфів; як речовина в торбинці на кінці антени Гіфа; як схожі на ланцюгу ділянки на кінці антени Гіфа Аспергілли - типові аерофіли, тому вони можуть розвивватись тільки на поверхні твердого або рідкого середовища або в рідкому середовищі, що аерується. Оптимальна температура для більшості аспергіллів 25 - 30 ° С, для деяких - до 35 ° С. Більшість грибів при поверхневому культивуванні можуть переносити короткочасне підвищення температури до 40 ° С і навіть 45 ° С без помітної втрати активності ферментів. Оптимальна вологість середовища для них близько 65%. Для живлення аспергіллів необхідні вуглеводи, азотисті і мінеральні речовини. Як джерело вуглеводу, крім моносахаридів, багатьох оліго- і полісахаридів, можуть бути спирти і органічні кислоти, однак для накопичення амілази в середовищі обов'язково повинні бути присутніми крохмаль, декстрини або мальтоза. У середовищах, що містять інші цукри, в тому числі глюкозу, гриби не утворюють амілази. Джерелом азоту можуть бути білки і їх гідролізати, амонійні солі та нітрати. Середа повинні містити сполуки, до складу яких входять сірка, фосфор, калій, магній і мікроелементи. Більшість мікроскопічних грибів засвоюють сірку з сульфатів, а фосфор – з фосфатів.

Это обеспечивает минимум затрат энергии на переваривание животной и растительной пищи. Для повышения уровня солевого баланса принимают по 1Pг соли 23 раза в день. 1 г соли надо положить на язык на несколько минут и проглотить соленую слюну. Процедуру делают сразу после еды, а также через час после приема пищи. После этого надо перейти к употреблению вместо соли соленой морской капусты (не менее 4 ст. ложек в день). У человека отсутствуют рецепторы, которые отличают кислоту от щелочи. Кислый вкус может гово-ритькаконаличиикислот, такионаличиищелочей. Поэтому люди не могут самостоятельно, основываясь только на собственных ощущениях, отличить полезные продукты от вредных. Необходим сознательный выбор. Поэтому мы подробно рассмотрим все окисляющие препараты и методики, предусматривающие их употребление. Ферменты Ферменты новое слово в медицине. Это препараты, приготовленные путем микробного брожения. Эти ферменты можно легко приготовить в домашних условиях. К настоящему времени разработан целый ряд ферментов, обладающих мочегонными, желчегонными, трипсиногонными, инсулиногонными, обезболивающими, противоопухлевыми и другими свойствами

1. Популізм як специфічна політична технологія

2. Політичні технології

3. Політичні права і свободи громадян України

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

6. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
7. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил
8. Cучасні політичні партії в Україні

9. Політичний режим

10. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

11. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

12. Утворення Скіфії та її політична історія

13. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

14. Політичний портрет М. Грушевського

15. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

16. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

18. Держава і політична система суспільства

19. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

20. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

21. Політична система США

22. Політично-правова теорія Жана Бодена
23. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
24. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

29. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

30. Історія України. Соціально-політичні аспекти

31. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

32. Політична діяльність Лазара Кагановича

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Політична історія Галицько-Волинського князівства

34. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

35. Політична система Української козацької держави

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

38. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

46. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

47. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

48. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

50. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

51. Суспільно-політичне та культурне життя України

52. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

53. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

54. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
55. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
56. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

57. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

58. Генезис поняття "технологічна культура"

59. Вибори та їх роль у політичному житті України

60. Етапи розвитку політичної думи в Україні

61. Ідейно-політичні течії в Україні

62. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

63. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

64. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Основні політичні течії

66. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

67. Політичні партії в Україні та їх основні типи

68. Політичні погляди і діяльність Платона

69. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

70. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
71. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
72. Політологія. Політичні системи в Україні

73. Розвиток політичної думки України

74. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

75. Становлення української політичної думки

76. Суспільна думка та політична філософія

77. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Політик і політичний режим

82. Політична влада

83. Політична влада

84. Політична влада у світі та в Україні

85. Політична діяльність і політичні відносини

86. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
87. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
88. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

89. Політична культура

90. Політична опозиція в Україні

91. Політична система Індонезії

92. Політичне лідерство

93. Політичне лідерство

94. Політичне прогнозування

95. Політичний PR

96. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

98. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

99. Політичні еліти

100. Політичні еліти та лідерство


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.