Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Методы изучения масс микрочастиц

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАС МІКРОЧАСТОК /дипломна робота/ РЕФЕРАТ Стор. 25, рис. 3, літ. 6. Дана дипломна робота присвячена опису методів визначення мас найбільш відомих мікрочасток. В роботі описані найбільш відомі методи, які зіграли вирішальну роль в історії фізики з точки зору набуття нових фундаментальних знань. Робота розрахована на широкого читача і може бути використана в учбовому процесі при вивченні загальної фізики в школі. ЗМІСТ ВСТУП 4 1. Про закон кратних співвідношень 5 2. Гіпотеза Проута 7 3. Загадка нецілочисленності атомної ваги елементів 8 4. Зважування "мішка" атомів 9 5. Визначення мас ізотопів з допомогою мас-спектрографа 12 6. Залежність маси електрона від швидкості 15 7. Відкриття нейтрона і визначення його маси 19 8. Визначення маси мезонів, гіперонів і, можливо, кварків 22 ВИСНОВКИ 24 ЛІТЕРАТУРА 25 ВСТУП До початку XIX ст. зусиллями багатьох вчених і інженерів були досягнуті значні успіхи в розвитку фізики і техніки. Особливі успіхи були досягнуті в області механіки, оптики, астрономії і небесної механіки. В той час у фізиці панували неправильні і суперечливі ідеї. Вважали, що всі хімічні речовини складаються з трьох або чотирьох основних складових, які мали різні властивості і представляли собою їх суміш, в якій ці властивості різним чином комбінуються. В XIX і XX ст. вчені на основі дослідів, деколи дуже тонких і складних, а інколи дуже простих, зуміли відкинути неправильні думки. При цьому кількість основних постулатів зменшилася, а їх застосування поширилося. Так в науку ввійшли представлення про перервну атомну структуру речовини. Вченим відкрився мікросвіт - світ малих тіл, невидимих не тільки неозброєним оком, а й в самі сильні мікроскопи. Для того, щоб розібратися в явищах мікросвіту, потрібно було в першу чергу визначити основні характеристики малих тіл, що їх складають: масу і розміри частинок речовини, їх електричний заряд, характер і величину сил взаємодії між ними і т. ін. На цьому шляху вчені зустріли багато труднощів і зробили ряд відкриттів, що радикально змінили різні уявлення про навколишній світ а також перебудували техніку і промисловість. В даній дипломній роботі прослідковані деякі історичні моменти розвитку вчення про будову речовини, про мікросвіт, а також описано різні методики вимірювання мас мікрочасток. Робота носить методичний характер, написана на доступному для широкого кола читачів рівні і може бути використана в курсі фізики середньої школи для позакласного читання. 1. Про закон кратних співвідношень В середні віки панував авторитет відношень, в той час як думки інших вчених були невідомі, забуті або не користувались довір‘ям. Алхімікам здавалося, що достатньо відповідним чином змішати декілька різних речовин і таким чином одержати нову речовину з необхідними властивостями. Оскільки авторитет Арістотеля був незаперечним, то перетворення елементів здавалося можливим. Наприклад, вважалося, що з неблагородних металів можна отримати золото. В 1808 році Джон Дальтон (1766-1844 рр.), розвиваючи атомістичні погляди на будову речовини, прийшов до висновку, що прості речовини складають складні сполуки так, що один атом речовини А сполучається з одним або двома атомами речовини В, 2 атоми речовини А сполучаються з одним атомом речовини С і т.

д. Неважко помітити, що це закон кратних співвідношень Дальтона знаходиться у відповідності з законом постійних співвідношень Пруста. Дальтон вважає, що основною властивістю атомів є їх нероздільність, а основна їх характеристика - це вага. Він представляв, що атоми різних елементів відрізняються один від одного, а атоми однорідної речовини однакові і між собою нерозрізнимі. Правильне і достатньо повне пояснення закону постійних відношень було дано в 1811 році Амедео Авогадро (1776-1856 рр.), який висловив гіпотезу: рівні об‘єми газів однакових зовнішніх умовах (тобто при однакових температурі і тиску) складають однакове число молекул. В подальшому кількість грамів речовини, чисельно рівна її молекулярній вазі, було назване грам-молекулою, а число молекул в одній грам-молекулі будь-якої речовини - числом Авогадро. Таким чином, за Авогадро те, що два літри водню при сполученні з літром кисню дають два літри водяної пари, або в сучасних хімічних символах 2H2 O2(2H2Oпояснюється складом в кожному літрі (при однакових зовнішніх умовах) однакового числа двохатомних молекул відповідних газів. При даній хімічній реакції двохатомні молекули водню і двохатомні молекули кисню перегруповуються в трьохатомні сполуки - молекули водяної пари. Таким чином, гіпотеза Авогадро не тільки підтверджує закон простих співвідношень, але й дає можливість визначити відносні маси молекул різних речовин. При цьому число молекул в даному об‘ємі газу і їх маса поки що залишаються невідомими. В подальшому вченими було накопичено багато матеріалу про різні хімічні сполуки. Тільки Берцеліус (1779-1848 рр.) проаналізував близько 2000 хімічних сполук. В результаті вдалося не тільки підтвердити закон постійних співвідношень, але й побудувати шкалу відносних атомних ваг, тобто таблицю, і якій вказано, в скільки разів атомна вага даного елемента більша або менша атомної ваги другого елемента, прийнятого за одиницю. За пропозицією Дальтона атомна вага, що рівна одиниці, умовно була приписана водню, як найлегшому з усіх елементів. Побудовані на цій основі таблиці атомних ваг дали для всіх елементів приблизно цілочисельні значення. В подальшому, за пропозицією Берцеліуса, за одиницю для розрахунку атомних ваг був взятий кисень. В експериментальному відношенні це було набагато зручніше, тому що кисень сполучається зі значно більшою кількістю елементів, ніж водень. Одиниця для розрахунку атомної ваги отримала назву атомної одиниці маси (а. о. м.). За домовленістю атомна вага кисню була прийнята рівною 16 а. о. м. Таблиці атомних ваг елементів, що побудовані на основі кисню, також дали для різних елементів приблизно цілочисельні значення. Якщо б мова йшла про три або чотири елементи, то ще можна б рахуватися з імовірністю того, що їх відносна атомна вага лише випадково є цілочисельною. Для дев‘яти елементів, за розрахунками Стретта, ймовірність того, що їх атомна вага випадково розташується близько цілочисельних значень, не перевищує 0,001. На початку XIX ст., коли обговорювалося питання про зміст цілочисельного відношення атомних ваг, було відомо 35 хімічних елементів.

Для 35 елементів ймовірність випадкового розташування атомних ваг близько цілочисельних значень настільки мала, що практично її немає змісту брати до уваги. 2. Гіпотеза Проута В 1815 році для пояснення розташування атомних ваг елементів поблизу цілочисельних значень Проут (1786-1850 рр.) запропонував гіпотезу про те, що всі елементи походять з водню шляхом його конденсації. З цієї гіпотези, звичайно, випливало, що атомні ваги всіх елементів повинні бути цілими, кратними атомній вазі водню. На початку XIX ст. ідея Проута знайшла гарячих прихильників і не менш гарячих противників. Прихильників привертала простота його гіпотези. Противники свої заперечення аргументували тим, що з гіпотези Проута випливає точна цілочисельність атомних ваг елементів, яка насправді не має місця. При цьому вони доводили, що чим вища точність вимірювання атомних ваг елементів, тим помітніше це розходження. Крім того, хлор і деякі інші елементі явно мають нецілочисельну атомну вагу. 3. Загадка нецілочисленності атомної ваги елементів В ХІХ ст. Дальтон запропонував п’ять постулатів, які лягли в основу сучасної хімії. І сам Дальтон одним необгрунтованим формулюванням заплутав дослідників. В своєму п’ятому постулаті він дав визначення поняття "елемент" або "хімічний елемент" таким чином: всі атоми одного і того ж елемента однакові і рівні по вазі. В сучасній науці хімічними елементами називають речовини, що мають постійні властивості і не подільні на інші складові ніяким хімічним втручанням. Друга частина його визначення - рівність по вазі всіх атомів даного елемента - чиста гіпотеза Лише в 1886 р. Вільям Крукс висунув іншу точку зору. Крукс добре розумів, що до тих пір, поки атомна вага елементів визначається не для окремих атомів, а як середня вага дуже великого їх числа, то пропозиція про різну атомну вагу окремих атомів одночасно і того ж елемента не може бути обгрунтованою. Крукс запропонував правильну думку про те, що у атомів даного елемента, які мають різну вагу, повинні бути різні оптичні спектри. При подальшому дослідженні вияснилось, що спостережувані ним спектри справді належали іншим елементам, які були присутні в досліджуваній речовині у вигляді домішок. Тепер ми знаємо, що Крукс був правий і що атоми одного і того ж елемента але різної ваги існують і дійсно дають різні спектри. Крім того, тепер зрозуміло, чому їх не змогли побачити тоді: розділення таких атомів дифузією малоефективне і потребує застосування надзвичайно тонкої методики, якої на той час не було. Ідея про атоми одного елемента, які мають різну вагу, була на довгий час (на цілі десятиліття) відкинута. Тільки в 1916 р. в зв’язку з розвитком досліджень по радіоактивності Фредерік Содді висловив ідею про речовини, ідентичні по своїх хімічних властивостях, але які мають різну атомну вагу. Було показано існування речовини з однаковими хімічними властивостями і різною атомною вагою. Содді запропонував такі речовини називати ізотопами (по грецьки (((( - однаковий, ((((( - місце). 4. Зважування "мішка" атомів Багато років хіміки мали справу лише з відносними атомними вагами елементів.

Жизнь подсказывает, что пока решение задачи известными методами лежит на пределе точности эксперимента, убедительным оно может быть, лишь когда сама природа подскажет новый метод решения. В данном случае так и было: закон Эйнштейна был довольно просто проверен Астоном, когда он изобрел и разработал новый точный метод определения массы радиоактивных изотопов по отклонению ионного пучка. Поэтому мы должны ждать и в описанном мною случае, когда сама природа предоставит нам новые методические возможности изучать влияние магнитного поля на скорость света, и, вероятно, тогда появятся простые и убедительные эксперименты для изучения этого явления. Вот почему я отказывался от проведения этих сложных опытов». Во втором браке Капица был женат на дочери известного кораблестроителя академика Крылова, с которой познакомился в Париже в 1925 году. Когда в 1934 году, Капица, как обычно, приехал в Советский Союз, чтобы повидать мать, родителей жены и друзей, совершенно неожиданно он был лишен возможности вернуться в Кембридж. «Когда Капица приехал из Англии, а возвратиться назад не смог,P вспоминал С. Л

1. Эффективные методы изучения иностранных языков

2. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

3. Методы изучения развитости личности ученика

4. Моделирование, как необходимый научный метод познания и его связь с детерминированными и стохастическими методами ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОГО явления или процесса

5. Единство и различие методов изучения традиционной политической экономии и Экономикса

6. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов
7. Метод изучения ситуаций (case study) в образовании: его история и применение
8. Имитационное биомеханическое моделирование как метод изучения двигательных действий человека

9. Элементарное мышление, или рассудочная деятельность, животных: основные понятия и методы изучения

10. Методы изучения затрат рабочего времени

11. Методы изучения клетки

12. Методы изучения наследственности человека. Близнецовый метод

13. Доказательства и методы изучения эволюции органического мира

14. Исторический метод изучения государства и права

15. Методы изучения и анализа существующих систем управления

16. Методы изучения трудовых процессов работающих и нормирования труда

Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка
Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили

17. Детский рисунок как метод изучения межличностных отношений детей в дошкольном возрасте

18. Методы изучения морфофункциональных особенностей организма спортсмена

19. Методы изучения сезонности

20. Статистические методы изучения взаимосвязей производственных показателей фирмы (на примере производительности труда и заработной платы)

21. Статистические методы изучения взаимосвязей производственных показателей фирмы (на примере производительности труда и заработной платы)

22. Статистические методы изучения качества и уровня жизни населения
23. Цивилизационные методы в изучении истории
24. Изучение экологического состояния территории Большеземельской тундры с использованием методов дистанционного мониторинга

25. Изучение методов оценки качества масла вологодского

26. Денежная масса: методы измерения и контроль

27. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

28. Использование графического метода при изучении электрического резонанса в курсе физики средней школы

29. Метод проектов как средство реализации личностно ориентированного подхода при изучении иностранных языков

30. Основные возможности изучения поведения потребителя методом “фокус-группа”

31. Метод неоконченных предложений в изучении проблемы одиночества

32. Изучение механизма изомеризационной рециклизации методом молекулярной механики

Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей
Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Методы оперативного изучения геологического разреза нефтегазовых скважин

34. Проблема выбора метода исследования при изучении «Языка власти»

35. Методы сбора и изучения водорослей

36. Изучение исторических источников на основе применения количественных методов и новых информационных технологий

37. Здоровье населения и методы его изучения

38. Изучение проблем хирургической стоматологии с разработкой методов диагностики и лечения заболеваний челюстно-лицевой области
39. Цели и задачи управления профотбором персонала в России и изучение методов отбора в подразделения при УВД ЕАО
40. Изучение метода координат в курсе геометрии основной школы

41. Методы активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения курса "Физическая география материков и океанов"

42. Роль и место физических методов исследования при изучении некоторых разделов химии высокомолекулярных соединений в школе и в вузе

43. Метод средних величин в изучении общественных явлений

44. Изучение свойств P-N-перехода различными методами

45. Масс-спектрометрический метод анализа

46. Метод конечных элементов

47. Исследование движения центра масс межпланетных космических аппаратов

48. Изучение гнездований зяблика (Fringilla coelebs) Вологодской области

Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Маркеры перманентные, 12 цветов.
В наборе 12 перманентных маркеров. Оставляют след на обратной стороне бумаги.
588 руб
Раздел: Перманентные
Стиральный порошок "Molecola", для цветного белья, с растительными энзимами, 1,2 кг.
Стиральный порошок "Molecola" эффективно удаляет загрязнения, не повреждая волокна ткани, сохраняет насыщенный цвет и
357 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Методы исследования в цитологии

50. Методы психогенетики

51. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

52. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

53. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

54. Гидроакустика — инструмент изучения Мирового Океана
55. Методы и модели демографических процессов
56. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

57. Добыча золота методами геотехнологии

58. Государственное регулирование экономики: формы и методы

59. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

60. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

61. Наследственная масса и коллизионные нормы регулирования наследственных правоотношений

62. Наследственная масса как объект правоотношений

63. Метод гражданско правового регулирования

64. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

66. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

67. Методы комплексной оценки хозяйственно-финансовой деятельности

68. Лингвистика - влияние первого языка на изучении второго

69. История изучения англоязычного военного жаргона

70. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)
71. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения
72. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

73. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии

74. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

75. Роман Ивана Сергеевича Тургенева "Отцы и дети" в аспекте современного изучения классики

76. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

77. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

78. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

79. Методы компьютерной обработки статистических данных

80. Решение транспортной задачи методом потенциалов

Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера

82. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях

83. Обзор возможных методов защиты

84. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

85. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

86. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal
87. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции
88. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

89. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

90. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

91. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

92. Интегрирование методом Симпсона

93. Изучение взаимно влияющих друг на друга математических параметров

94. Компьютерные вирусы, типы вирусов, методы борьбы с вирусами

95. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

96. Изучение Microsoft Exel (v.7.0)

Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

98. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

99. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.