Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Емпатія у педагогічному спілкуванні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти та науки України Полтавський державний педагогічний університет Ім В.Г. КороленкаКафедра психології ЕМПАТІЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІВиконала студентка факультету групиПолтава У Концепції національного виховання розглядаються основні завдання, принципи роботи школи України, вимоги до організації виховної роботи в системі освіти (Україна XXI ст). Педагогічне спілкування - це професійне спілкування вчителя з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване на створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання і навчання. Культура педагогічного спілкування включає загальну культуру людини, психолого-педагогічні знання, вміння та навички, відповідний емоційний настрій та спрямованість педагога на ефективну діяльність. Стадії педагогічного спілкування: моделювання майбутнього спілкування; початок взаємодії; корекція і уточнення прийомів впливу, вербальне та невербальне спілкування; керування спілкуванням і корекція; аналіз здійсненої системи спілкування; моделювання майбутньої діяльності. Видатні педагоги А. Макаренко, В. Сухомлинський та інші про мудру владу педагога в спілкуванні. &quo ;Мистецтво і майстерність виховання полягають у тому, щоб уміти бачити себе в образі вихованця, в тій істоті, що мислить, відчуває, переживає, істоті, яку ми творимо з маленької дитини&quo ; (Сухомлинський В О. - Вибрані твори. - Т.2. - С.559). Функції педагогічного спілкування: 1) Інформаційно-комунікативні; 2) Регуляційно-комунікативні (регулювання поведінки); 3) Афективно-комунікативні (визначення, вплив емоцій людини). Прояв функцій спілкування на різних етапах навчально-виховного процесу. Педагогічний такт і стиль спілкування. Стиль педагогічного спілкування - прояв педагогічної техніки (методики) у взаєминах. Залежить від особистих якостей людини, загальної культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції. Класифікація: демократичний, авторитарний, ліберальний, змішаний стилі. Інша класифікація: активно-позитивний, ситуативний, пасивно-позитивний, пасивно-негативний, активно - негативний. Характеристика стилів. Такт (доторкання) - норма прояву моральності в спілкуванні. Педагогічний такт - форма функціонування педагогічної етики, норма моральної поведінки вчителя. Вимоги педагогічного такту: максимум інформації про педагогічну ситуацію; вміння оцінювати ситуацію; врахування характеру взаємодій, особливостей учнів, об'єктивні і суб'єктивні обставини тощо; передбачати ефективність результату, наслідки впливу; особлива чуйність до “важких&quo ; дітей; витримка, об'єктивність, гуманізм, педагогічний оптимізм; вміння “піднятися до рівня дитини” (Я. Корчак). &quo ;Ми, вчителі, повинні розвивати, поглиблювати в своїх колективах нашу педагогічну етику, стверджувати гуманний початок у вихованні як найважливішу рису педагогічної культури кожного вчителя&quo ; (В. Сухомлинський). Приклади культури поведінки вчителів. Вимоги до культури педагогічного спілкування: виправдовувати довіру держави, суспільства; дотримуватися педагогічної етики; поважати людей; бути готовим до діалогу з людиною у кожній ситуації; розвивати фізичну й духовну витривалість, загальну культуру спілкування.

Правила спілкування: 1) єдність слова і справи; 2) вимогливість до себе та інших; 3) зібраність у справах, вчинках, словах; 4) чесність, обов'язок, педагогічна і громадська відповідальність; 5) увага, чуйність, терпіння, наполегливість; 6) самоаналіз ефективності педагогічного впливу; 7) самокритичність, вміння виправляти власні помилки; 8) педагогічний оптимізм, відвага в педагогічній творчості, мудра влада над вихованцями. Розвиток комунікативних здібностей: соціальної перцепції (розуміння стану людини); мускульної мобільності, зібраності; керування психічним й емоційним станом; ініціативності (зовнішній вираз, мовлення, комунікативна атака, створення умов позитивного спілкування); застосування прийомів вербального впливу (тональність, темп, емоційність, виразність, образність); використання невербальних засобів спілкування (міміка, жести, пантоміміка); вміння &quo ;подати&quo ; себе в спілкуванні; організації і творчого розвитку спілкування; мудрого оптимістичного прогнозування й аналізу тощо. Шляхи вдосконалення культури спілкування: ознайомлення з психолого-педагогічною літературою, спостереження, спеціальні вправи, постійне спілкування, громадська активність, розвиток педагогічних, комунікативних, ораторських здібностей, вдосконалення загальної культури. Заповіді педагогічного спілкування: 1. Відносини з дітьми - фундамент діяльності педагога. 2. У спілкуванні виходити з мети, завдань виховання, інтересів дитини. 3. Орієнтуватись на співрозмовника. 4. Не обмежуватися інформацією, аналізувати мотиви. 5. Усвідомлювати психологічну атмосферу (співпереживати). 6. Самокритичність. Не жалітися на учнів. 7. Вміти слухати і поважати співрозмовника. 8. Тактовність. Взаємність у спілкуванні. 9. Динаміка, розвиток, ініціативність у спілкуванні. 10. Уникати моралізму та негативних установок спілкування. 11. Виключати &quo ;голу&quo ; критику. Вчасно похвалити чи пожурити. &quo ;Не бійтесь бути ласкавими&quo ; (В. Сухомлинський). Частіше посміхатись, схвалювати, заохочувати. 12. Розвивати комунікативну пам'ять, уяву, увагу, загальну культуру. Феномен емпатії тісно пов’язаний з емоційно-пізнавальними та психологічними якостями особистості і проявляється насамперед у спілкуванні. У багатоплановому процесі спілкування виокремлюють найголовніші функції: комунікативну, інтерактивну та перцептивну. Комунікативна функція забезпечує обмін інформацією індивідуально чи через засоби масової інформації (ЗМІ) без обмежень у часі та просторі і є необхідною умовою наступності розвитку генерацій, світового прогресу. Обмін інформацією передбачає і певний вплив на людей, їх поведінку, характер діяльності, суспільну свідомість, тобто реалізовується функція впливу або інтерактивна функція. Проблема ефективності впливу ЗМІ на аудиторію, індивіда є однією з провідних у сучасній теорії масової комунікації. Під цим поняттям найчастіше розуміють зміну поведінки, уявлень, думок читача, слухача чи телеглядача, які викликані дією ЗМІ. У відкритих суспільствах ЗМІ впливають насамперед об’єктивністю подання новин та ініціюванням дискусій. В Україні, за словами Олександра Майбороди (газета “День”), “надто багато газет і журналів стали рупорами суб’єктивних поглядів своїх спонсорів та упередженими учасниками дискусій&quo ;.

Згідно з опитуванням, яке провів Київський центр політичних досліджень і конфліктології, понад 67 відсотків журналістів у регіонах вважають, що мають реальні, хоча й обмежені, можливості впливу на місцеву політику. А тих, хто вірить у можливість свого впливу на громадську думку, - 92 відсотки. Таким чином, особистість самого журналіста і його роль у ЗМІ є надто вагомими у здійсненні наступної функції спілкування - перцептивної (функції сприйняття), тобто, аналізуючи подану інформацію в пресі чи теле/радіопередачі, людина сприймає почуте через образ самого журналіста, його інтелектуально-психологічні якості, внутрішній світ, ставлення його до подій. У свою чергу, перцептивна функція в сучасній психокомунікативістиці передбачає також здатність журналіста сприймати світ очима інших, розуміти його так, як вони, аналізувати факти з їх позицій, висловлювати свої оцінки і надавати можливість продискутувати подану ним інформацію. Отже, мова йде про одну з найголовніших граней журналістської творчості - феномену емпатії - здатності розуміти думки, почуття і потреби людей, чутливо заглиблюватись у суть події, явища тощо, глибоко відчувати стан іншої особи чи групи людей, сприймати і розуміти їх вчинки. Слово “емпатія” походить від грецького “pa ho”, що означає глибоке, сильне, чутливе почуття (відчуття), близьке до страждання. Префікс “еm&quo ; означає спрямований (скерований) усередину. Емпатію вивчали такі авторитетні дослідники, як К. Роджерс, К. Рудестам, Є. Мелибруда, Г. Андреєва, Г. Перепечина та ін. Вони одностайні в тому, що емпатія проявляється насамперед у спілкуванні. Єдиного визначення даного поняття в наукових розвідках немає. Г. Перепечина підкреслює, що найчастіше повторюються чотири дефініції емпатії: 1) розуміння почуттів, потреб інших; 2) глибоко чутливе сприйняття події, природи, мистецтва; 3) аффективний зв’язок з іншими; відчуття стану іншої особи чи групи; 4) властивість (риса) психотерапевта. Вивченням емпатичних здібностей до недавнього часу переважно займались дослідники соціальної психології та психотерапії. В останні роки феномен емпатії розглядають як важливий чинник професіоналізму журналіста. Розрізняють емпатію когнітивну та емоційну. У журналістській діяльності віддають перевагу когнітивній (інтелектуальній), оскільки емоційна емпатія обов”язково передбачає співпережиття та співчуття, що, на думку деяких дослідників, зумовлює суб’єктивний підхід до висвітлення теми. Важко погодитись з цією тезою, оскільки журналіст завжди апелює не тільки до розуму конкретної людини, але й має на меті вплинути на її почуття, інформуючи, наприклад, про війну у Чеченії, екологічні проблеми, людські трагедії тощо. Інформація без будь-якого аналізу уже своїм змістом викликає певні емоції, формуючи водночас певне ставлення до повідомлюваного. Відчуття та сприймання належать до важливих пізнавальних процесів. Відчуття розвиваються в онтогенезі (термін увів німецький біолог Е. Геккель. Грецьке o (o os) означає єство і генез - індивідуальний розвиток організму, сукупність перетворень, яких зазнає організм від зародження до кінця життя) й можуть удосконалюватися під дією спеціальних вправ.

Со временем домашнего образования оказалось недостаточно, прежде всего тем, кто готовил себя (или кого готовили) на роль вождя племени, шамана или жреца. А в условиях растущего разделения труда, когда человеку потребовался значительно больший объем информации, стали создаваться специализированные образовательные институты; в это время возникает и профессия педагога. Одновременно обнаружилось, что система разделения труда требует различного уровня подготовки, соответствующего квалификации того или иного рода деятельности. Как уже отмечалось выше, первые образовательные институты возникли как институты элитные. Само получение образования означало выделение индивида, приобретшего определенные знания, из числа прочих членов племени, возвышение над ними. Получение образования было и ценностью в себе, выступало как элитизация личности, и, вместе с тем, было средством для занятия высокого положения в общине. Сами образовательные институты носили практически полностью элитный характер, и лишь много позже расширили круг принимаемых учащихся (это относится прежде всего к древней Греции)

1. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

2. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

3. Етика і етикет у спілкуванні

4. Українська мова у професійному спілкуванні

5. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

6. Особливості ділового спілкування
7. Педагогічне спілкування
8. Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

9. Сутність педагогічного спілкування

10. Мистецтво спілкування у політиці

11. Виникнення та використання невербального спілкування

12. Головні складові ділового спілкування

13. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

14. Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

15. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

16. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые

17. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

18. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

19. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

20. Особенности искусственных спутников земли на примере спутниковых систем связи

21. Развертывание систем персонального радиовызова

22. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права
23. Правовое обеспечение информациооных систем
24. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

25. Современные тенденции развития настольных издательских систем

26. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

27. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

28. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

29. Построение систем распознавания образов

30. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

31. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

32. Теория Операционных Систем

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Понятие, назначение и составные элементы систем программирования

34. Создание экспертных систем в среде EXSYS

35. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

36. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

37. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

38. История операционных систем
39. Сравнение операционных систем: Linux и Windows
40. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

41. Язык запросов русскоязычных поисковых систем

42. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

43. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

44. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

45. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

46. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

47. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

48. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

49. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

50. Основы теории систем и системный анализ

51. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

52. Методы решения систем линейных неравенств

53. О преобразовании дифференциальных систем уравнений в случае сингулярных пучков матриц

54. Итерационные методы решения систем линейных уравнений с неединственными коэффициентами
55. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем
56. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

57. Типы политических систем

58. Изучение экономической целесообразности применения ООО <Сибирь-связь> зарубежных технологических разработок по строительству офисных телекоммуникационных сетей на базе систем микросотовой связи стандарта DECT

59. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

60. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

61. Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера "TOYOPUC-L"

62. Изготовление котла в отопительную систему

63. Расчет централизованных вакуумных систем

64. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

65. Ремонт и техническое обслуживание тормозных систем легкового автомобиля

66. Моделирование систем и сетей связи на GPSS

67. Усилитель систем контроля радиовещательных станций

68. Усилитель кабельных систем связи

69. Расчет централизованных вакуумных систем

70. Радиомодем для систем телеметрии
71. Моделирование систем радиосвязи и сетей радиовещания (для студентов специальности «РРТ»)
72. СТОХАСТИЧНОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОСТЬ СИСТЕМ. НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМ. ЭНТРОПИЯ И НЕГЭНТРОПИЯ

73. Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

74. Философия информации и сложных систем

75. Методологическое и логическое основания применения системно-философского подхода к изучению конкретных систем различной природы

76. Влияние поверхностного потенциала воды на реологические свойства дисперсных систем

77. Развитие финансовых систем, основанных на рыночных принципах

78. Организация информационных систем учета и аудита

79. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

80. Исследования систем управления

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

81. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

82. Технико-экономическое сравнение систем Адаптивного и Массового производств

83. Функции и содержание систем регламентированного обслуживания рабочих мест

84. Использование корпоративных информационных систем в управлении организацией: необходимость, проблемы, перспективы

85. Применение статистических методов в изучении распространения различных форм и систем оплаты труда

86. Логический аппарат исследования систем управления
87. Историческое развитие мировых систем
88. Сравнительная характеристика тоталитарных систем Восточной Европы

89. Особенности воздействия инквизиции на систему европейского права

90. Пионеры компьютеризации корабельных радиоэлектронных систем

91. Компьютеризация корабельных радиоэлектронных систем

92. История автоматизированных систем управления предприятиями (АСУП)

93. С.П. Королев - Главный конструктор первых ракетно-космических систем

94. Основы построения телекоммуникационных систем

95. Исследование рынка установки систем вентиляции и кондиционирования в Санкт Петербурге на вторую половину 1999 года

96. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Решение систем линейных алгебраических уравнений

98. Математические основы теории систем

99. Методы и алгоритмы построения элементов систем статистического моделирования

100. Способы решения систем линейных уравнений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.