Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Прояви агресивності молодших школярів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Національний Педагогічний Університет імені Драгоманова Інститут філософії і психології Кафедра психології Прояви агресивності молодших школярів Курсова робота з психології Студентки -3го курсу Групи 31ПС вечірнього факультету Ворон Валентини Науковий керівник Грищенко В.М. Київ 2008 Зміст Вступ Розділ 1 Природа і структура агресії 1.1 Феномен агресії 1.2 Теорії агресії 1.3 Структура агресії, її види 1.4 Особливості проявів дитячої агресії 1.5 Вплив на прояви дитячої агресивності в молодшому шкільному віці відносин „ Батьки – Дитина Розділ 2 Эксперементальне дослідження агресивності, та її проявів у молодших школярів 2.1 Діагностика агресивності молодших школярів 2.2 Аналіз отриманих результатів 2.3 Рекомендації Список використаної літератури Вступ Частішання агресивних проявів є сьогодні однією з найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. Агресія, у якій би формі вона не проявлялася, являє собою діяльність, спрямовану на заподіяння шкоди або збитку іншій живій істоті. Здавна людство виявляло цікавість до феномену агресії. І в наш час агресія є предметом активних науково-практичних досліджень.Особливо турбує той факт, що агресивні прояви у дітей спостерігаються вже в початковій школі, від чого страждають і діти, і їхні вчителі, і батьки. Стреси повсякденного життя, розпад традиційної структури родини, інформаційна втома, добробут насильства на телеекранах - ці й інші причини ведуть до посилення тривожності й агресивності у дітей. Актуальність проблеми - Агресивні прояви у дітей є однією з найбільш гострих проблем не тільки для працівників сфери освіти, але й для суспільства в цілому. Ріст дитячої злочинності, збільшення числа дітей, які проявляють агресію в повсякденному житті, висувають на перший план завдання вивчення психологічних умов, які викликають ці небезпечні явища. Особливо важливим вивчення агресивності є в молодшому віці, коли ця риса перебуває в стадії свого становлення й коли ще можна прийняти своєчасні коригувальні міри. Агресивні прояви зустрічається в більшості дітей. Однак у певних дітей агресивність стає стійкою характеристикою особистості. В підсумку у дитини виникають складності із самореалізацією, особистісним розвитком, спілкуванням з оточуючими людьми. Дитина з агресивними проявами створює масу проблем не тільки навколишнім, але й самій собі. Незріла дитяча психіка не в змозі перебороти фруструючі впливи без грамотної допомоги дорослого. Учителеві молодших класів, психологові й батькам необхідно знати й ураховувати особливості прояву агресії у дітей для того, щоб вчасно корегувати й запобігати деструктивним проявам. Так само необхідно враховувати той факт, що хлопчики й дівчата розрізняються по проявах агресії, і при побудові навчально-виховного процесу брати до уваги ці розбіжності. У цих умовах стає актуальним аналіз проблеми агресивних проявів молодших школярів. Проблемою агресії у дітей займаються багато науковців, таких як Л. Берковіц, Бреслав Г.Є., Бютнер К, Лоренц К., Паренс Г. за кордоном, Фурманов І.А, Рум`янцева Т.Г., ЛютоваД.Г., Моніна Г.Б

., в СНГ та інші. Об'єктом дослідження виступають феномени дитячої агресії й агресивності. Предметом – особливості агресивних проявів у молодших школярів. Мета дослідження – виявити психологічні умови виникнення агресивної поведінки у молодших школярів. Завдання: - визначити поняття «агресія», її найважливіших характеристик, видів і структурних компонентів; - описати психологічні особливості дітей 7-10 років; - виявити специфіку агресивних проявів дітей даної вікової групи, їх причин і методів дослідження; - Підібрати діагностичний інструментарій; - Провести експериментальні дослідження з даної теми; Методи дослідження: теоретичний аналіз, спостереження, опитування, анкетування, проективні методи. Використані методики: методика М.А. Панфілової - „ Кактус ”; „ Кінетичний малюнок сім’ї ”; методика Дж. Бука „ Дім, дерево, людина ”; шкала прямої та непрямої агресії К. Б`єрквіста, метод спостереження за дітьми під час гри. Розділ 1 Природа і структура агресії 1.1 Феномен агресії Слово «агресія» походить від латинського «aggressio», що означає «нападати». Воно здавна існує в Європейських мовах, однак значення даного терміну не завжди було однаковим. До поч. ХІХ століття агресивною вважалася будь-яка активна поведінка, як доброзичлива, так і ворожа. Пізніше значення цього слова змінилося, стало більш вузько спрямованим. Під агресією стали розуміти ворожу поведінку по відношенню до оточуючих. В психологічному словнику Зінченко приведено наступне визначення даного терміну: „Агресія – це мотивована деструктивна поведінка, яка протирічить нормам і правилам існування людей в суспільстві, яка наносить шкоду об”єктам нападу (живим, або неживим) така, яка приносить фізичний і моральний збиток людям, або викликає у них психологічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруги, страху тощо)”. С.Ю.Головін визначає агресію як «індивідуальну, або колективну поведінку, або дію, яка спрямована на знищення іншої людини чи групи. Служить формою відреагування фізичного і психічного дискомфорту, стресів, фрустрацій». Існує багато різноманітних визначень цього феномену, але жоден з них не може претендувати на місце загальноприйнятого. Л.Бендер, наприклад, трактує агресію як тенденцію до наближення до об’єкту, або віддалення від нього, Ф.Аллан описує її як внутрішню силу, яка надає можливість протистояти зовнішнім силам, А.Басс визначає агресію як реакцію, в результаті якої інший організм отримує бойові стимули . Отже, узагальнюючим в усіх цих визначеннях є те, що агресія є руйнуючою, вона спрямована на нанесення шкоди іншим. Але слід розрізняти термін «агресія» і «агресивність». Агресія – це специфічна форма поведінки, яка трактується як процес, що має специфічну функцію і організацію. Агресивність же розглядається як психічна якість особистості. Терміном «агресивність» визначають ситуативну, або особистісну схильність до руйнуючої поведінки. Н.Д.Левітов описав стан агресивності як стенічне переживання гніву з втратою самоконтролю агресивність розглядається як «стійка риса особистості – готовність до агресивної поведінки.

ЇЇ рівні визначаються як научінням в процесі соціалізації, так і орієнтацією на культурно-соціальні норми, важливіші з яких – норми соціальної відповідальності і норми помсти за акти агресії». Він зауважує, що протягом всього існування людства агресивність відігравала велику роль у виживанні, і пристосуванні до жорстких умов життя. Вся наша історія сповнена війнами, озброєними конфліктами між кланами, племенами, націями, причому зв’язок між цими конфліктами і безпосередньо виживанням індивідів не виявляється. Але існують культури, які змогли створити засоби утримання агресивності, виробивши системи особливих сигналів, погрожуючої поведінки, або войовничих ритуалів. Також були виявлені суспільства, яким агресивність, навіть, невідома. 1.2 Теорії агресії Отже, щоб дослідити агресію – потрібно розглянути різні теоретичні напрямки, щодо цього феномену. Існує багато теоретичних поглядів на виникнення агресії, її природи та факторів, які її провокують. Але ми будемо розглядати феномен агресії в рамках чотирьох основних напрямків: Теорія потягів (психоенергетична модель). (З.Фрейд, А.Адлер, Е.Фромм та інші.). Перші дослідження природи агресії в психоаналітичному підході належать З.Фрейду, який вважав, що поведінкою людини керують два наймогутніші інстинкти – ерос (або лібідо) – інстинкт життя, і танатос – інстинкт смерті, руйнування. Перше розглядалося як прагнення до любові, турботи, близькості. Друге несе в собі енергію руйнування – це злість, ненависть, деструктивність. Він вважав, що агресивна поведінка за своєю природою інстинктивна і неминуча. Тобто, агресивна енергія накопичується в людині безперервно і з часом шукає виходу. Якщо агресія довгий час стримується, то в якийсь момент навіть не потрібно жодного подразника, вибух агресії відбувається спонтанно. Зменшити вірогідність появи небезпечних дій може зовнішній прояв емоцій, які супроводжують агресію. К. Лоренц в етологічному підході також вважав агресію вродженою, але на відміну від поглядів Фрейда, він стверджував, що агресія бере свій початок, насамперед, з інстинкту боротьби за виживання, який є присутнім у багатьох живих істот. Як і З. Фрейд , Лоренц притримувався ідеї , що агресивна енергія генерується в організмі безперервно, в постійному темпі, і накопичується з часом. І чим більше цієї енергії є в даний момент, тим менший стимул потрібний для її виходу назовні. Але, разом з цим, він вважав, що окрім вродженого інстинкту боротьби всі живі істоти наділені можливістю придушувати свої прагнення, тобто мають стримуючий початок, який є перепоною для нападу на представників свого виду. Він зауважував, що участь в різноманітних діях, не пов’язаних з нанесенням шкоди, може запобігти накопиченню агресивної енергії до небезпечного рівня і таким чином знизити вірогідність спалахів насилля . Згодом, багато психоаналітиків відійшли від Фрейдівської концепції і стали розглядати не тільки біологічну, а й соціальну сторону агресії. Одним з них був Адлер, згідно з ним, агресивність є невід’ємною якістю свідомості, яка організовує її діяльність. Він розглядає агресію як напругу між протилежними потягами: життя і смерті, суб’єкту і об’єкту, любові і війни.

Цими словами сказано все. Жодні людські якості не бралися Російською церквою до уваги, коли цього князя вводили в сан «святого Російської православної церкви». Всі ниці підлості князя Олександра були прощені й забуті, а згодом — перекручені й виправдані лише за вигадані заслуги перед російським православ'ям. Не будемо забувати, що сама Російська церква в ті часи йшла до інородців з мечем і вогнем. А перед татаро-монголами стала разом із князем на коліна і схилила голову, — за що отримала винагороду від хана — він її не зачепив. Така московська дворушна мораль. Звідси «взялося і походить» московське князювання. Автор на цьому збирався закінчити «вивчення великих подвигів» Олександра Невського. Але довелося за велінням випадку повертатися. Придбав я в Іркутську книжку для читання школярам молодших класів: «Олександр Невський». Видана 1993 року в Москві видавництвом «Граница». Шістнадцятисторінкова книжчина, як сказано на її останній сторінці, «отримала благословення Патріарха Московського і всєя Русі Алексія П»

1. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

2. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

3. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

4. Гра як метод виховання молодших школярів

5. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

6. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку
7. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
8. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

9. Економічне виховання молодших школярів

10. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

11. Актуальні проблеми взаємозвязку навчання та виховання

12. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

13. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності

14. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

15. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

16. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

18. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

19. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

20. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

21. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

22. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів
23. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу
24. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

25. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

26. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

27. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

28. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

29. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

30. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

31. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

32. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

33. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

34. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

35. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

36. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

37. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

38. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"
39. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
40. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

41. Формування екологічної культури молодших школярів

42. Формування здорового способу життя молодших школярів

43. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

44. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

45. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

46. Формування правильної дикції у молодших школярів

47. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

48. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

49. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

50. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

51. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

52. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

53. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

54. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами
55. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів
56. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

57. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

58. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

59. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

60. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі

61. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

62. Розвиток мовлення молодших школярів

63. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

64. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

66. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

67. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

68. Диаграммы Венна-Эйлера: соотношения между объемами данных понятий. Проверка правильности непосредственного умозаключения

69. Обзор отелей Дели, Мейн базар, Коннаут Плейс

70. Зависимость свободы героя от его привязанности: к миру, к месту, к вещам - в произведениях С.Довлатова и Вен. Ерофеева
71. Варикозное расширение вен нижних конечностей
72. Захворювання вен нижніх кінцівок

73. Варикозное расширение вен нижних конечностей

74. Ділові взаємовідносини в апараті управління

75. Виховання учнів у науковій літературі

76. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

77. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

78. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

79. Вена

80. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Багетная рама "Mia" (серебро), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
450 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

82. Функциональные пробы состояния клапанов вен нижних конечностей

83. Флеботромбоз глубоких вен

84. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

85. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

86. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування
87. Етика і естетика, проблеми взаємодії
88. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

89. Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення і взаємодії

90. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

91. Сімейні правовідносини

92. Взаємозвязок моралі і права

93. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

94. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

95. Взаємовідносини церкви і держави в середні віки

96. Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної церкви в Україні

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

98. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

99. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.