Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Маркетингова діяльність комерційного банку

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ У країнах з розвинутою ринкової економікою банки останніми у сфері бізнесу сприйняли маркетинг та почали застосувати його у практичній діяльності. Це було обумовлено, з одного боку, консерватизмом банків, де дуже повільно відбувалися зміни споживацьких уподобань, а також обережністю з їх боку у застосуванні різноманітних нововведень, а з іншого боку – дуже високим ступенем зарегульованості банківської діяльності. І тільки у 60-70-х роках банки США, а потім і Західної Європи почали застосувати маркетинг у своїй діяльності та створювати підрозділи, що було пов’язано з перетворенням ринку продавця у ринок споживача, з огляду на зростання добробуту широких верств населення. З цього часу, з погляду ринкової орієнтації, в банках відбувалася еволюція від оперативної орієнтації (орієнтації на продукт) до орієнтації на потреби. Дуже важливим аспектом банківського маркетингу є виявлення потенційних клієнтів банку. З роботами маркетингу безпосередньо пов’язана діяльність по формуванню клієнтської бази банку. У сучасних умовах, коли зростає роль соціального чинника, банківський маркетинг все частіше починають трактувати як поєднання конкретних технічних прийомів з проведенням цілеспрямованої соціальної політики та впровадженням нового мислення банківського службовця. В основі нового підходу лежить принцип „все для клієнта”. Банк несе повну відповідальність за клієнта, за отримання останнім обумовленого прибутку. Черговість пріоритетів така – в першу чергу прибуток клієнта, а після цього інтерес банку. Орієнтація комерційного банку на клієнта є головним чинником, який приводить до успіху. Клієнт завжди має рацію. Це справжня сучасна філософія поведінки банку. Основна мета цієї роботи - розробка заходів щодо удосконалення маркетингової діяльності у банку. Об’єктом дослідження обрано ринок банківських послуг в Україні. Для вирішення мети дипломної роботи було поставлено наступні задачі: - дослідити сучасний стан розвитку банківського маркетингу; - виявити цільові ринки та сегментування в банку; - розробка стратегії маркетингу українського банку; - визначити методи збуту банківських послуг; - розробка системи стимулювання збуту банківських послуг; - розробка заходів щодо удосконалення маркетингової діяльності у банку (ЗАТ «Агробанк»). Ці завдання дозволили визначити об’єкт і предмет дипломної роботи. Об’єктом дослідження є процес розробки стратегій маркетингу банку та заходів удосконалення маркетингової діяльності українського банку. В процесі виконання дипломної роботи використовувалися матеріали монографічних досліджень, періодичної літератури, державної і відомчої статистики, досвід роботи вітчизняних підприємств, дані спеціальних економічних і соціологічних досліджень. 1 Теоретичні аспекти маркетингу в банківській системі 1.1 Особливості маркетингової діяльності у банківській сфері Особливе значення для менеджера комерційного банку при формуванні поточної та перспективної банківської політики має банківський маркетинг. Власне він є основою інформаційної підсистеми сучасного банківського менеджменту.

Головна ідея маркетингу полягає у виявленні потреб, запитів і переваг споживачів та у зв’язку з цим – визначення сегментів ринку, на якому може бути знайдена ниша для реалізації нових банківських послуг та продуктів в умовах конкуренції з іншими банками. Банківський маркетинг передбачає облік і вивчення процесів, що відбуваються на ринку капіталу як у цілому, так і в окремих його секторах: банківській сфері, кредитній системі, ринку цінних паперів. Мета банківського маркетингу – створення необхідних умов для пристосування до вимог ринку, підвищення конкурентоспроможності й прибутковості. Основними функціями банківського маркетингу є: - вивчення попиту на ринку капіталу і його окремих сегментах, що являють особливий інтерес для банків; - аналіз і вивчення процентної політики, всього конкурентного середовища; - розширення активів і пасивів банку; - розробка системи планування банківської діяльності; - розробка нових банківських продуктів; - організація обслуговування клієнтів. Під банківським маркетингом розуміють конкретну банківську діяльність як по лінії акумуляції грошових заощаджень і засобів, так і по лінії надання кредитів. Універсальні кредитні банки ґрунтуються у своїй діяльності в основному на залучених коштах (депозитах і вкладах). Тому в розробці банківського маркетингу важливим аспектом є залучення якомога більшої кількості коштів фізичних та юридичних осіб. Тенденції до накопичення залежать від багатьох чинників (зокрема від законодавства, освітньо-культурного складу населення, традицій користування банківськими послугами, загального стану економіки), які повинні враховуватись у маркетинговій політиці банку. Ще одне важливе завдання маркетингу оцінка ринку з метою надання кредиту і здійснення вкладень у різноманітні цінні папери. Видаючи кредит із власних і залучених коштів банк кровно зацікавлений у максимальному зниженні ризику його неповернення. Найважливішим засобом зниження ризику є постійний контроль за діяльністю клієнта, тісна взаємодія з його бізнесом, аж до особистої унії, тобто входження представників вищого менеджменту банку у правління компаній – клієнтів. Таким чином, на перший план виходять завдання встановлення відносин із клієнтами. У широкому розумінні товаром стає не тільки окрема послуга, але й відносини. Заздалегідь передбачається, що клієнт відкриваючи рахунок у банку, вступає з ним у довгострокові відносини, пов’язані з багатократним одержанням різноманітних послуг. У цьому суттєво відмітна риса банківського маркетингу від традиційного “товарного” маркетингу. Маркетинг, як ринкова теорія управління, з’явився на початку нашого століття. Тоді ж його взяли на озброєння провідні торговельні та промислові компанії. У банківську сферу ідеї маркетингу проникали дуже повільно. Можна сказати, що банки останніми з галузей бізнесу сприйняли маркетинг. Це пояснюється кількома об’єктивними чинниками. Насамперед, відповідальність в оперуванні чужими грошовими ресурсами перешкоджає впровадженню нововведень і “експериментаторству”, до того ж дуже сильними є вікові традиції банківської справи; по-друге, у цій сфері, через особливе становище банків як регуляторів грошового обігу і ділової активності і цілому, повільно проявляються зміни споживчих переваг.

Крім того, велику роль зіграла висока зарегульованість банківської діяльності у провідних країнах Заходу. Тільки із 70-х років банки США, а потім і Західної Європи почали вводити у свою організаційну структуру відділи маркетингу і використовувати маркетингові ідеї в плануванні своєї діяльності. На той час загострилася конкуренція у банківській сфері і американські банки стали активно витискати європейські на їхніх традиційних ринках; у свою чергу європейські банки почали проникати на внутрішній ринок США; законодавчі обмеження змусили банки розширити комплекс пропонованих послуг, причому в тих сферах, де вони відчували конкуренцію небанківських установ. Важливу роль зіграли і технологічні нововведення – електронні обчислювальні машини і пластикові картки. З погляду ринкової орієнтації банків відбулася еволюція від операційної орієнтації (орієнтації на продукт) до орієнтації на потреби. Коло складників маркетингу розширювалося поступово. У 70-х роках акцент робився на пропонованих продуктах, способах доставки послуг, технологічних нововведеннях, організації філіальної мережі, рекламі, цінах. У 80-х банки стали активно впливати на державну економічну політику, домагаючись більшої свободи дій, почали встановлювати партнерські відносини зі страховими компаніями для розширення спектра послуг, уводити систему персонального обслуговування клієнтів, роблячи ставку на його якість. Розходження в орієнтаціях банківського бізнесу представлені в таблиці 1.1. Слабо виражена маркетингова орієнтація призводить до втрати конкурентоспроможності, а незначна операційна орієнтація небезпечна втратою контролю якості і зниження прибутковості. У реальній ситуації треба прагнути до балансу цих “орієнтацій”, максимізуючи ти чи іншу, залежно від ситуації, що складається, у середньо- і довгостроковому плані. Українським банкам ще належить пройти зміну “філософії” своєї діяльності. Проблема поглиблюється тим, що в плановій економіці не вимагалося навіть елементів маркетингового підходу, і тому банківські спеціалісти не мають досвіду роботи в ринкових умовах. Засвоєні ними традиції роботи відповідають “операційній” (функціональній) орієнтації. Цей вплив простежується на всіх рівнях банківського менеджменту. Концепції сучасного банківського маркетингу поки що повільно проникають у банківську сферу України. Як відомо, комерційні банки стали тут створюватися на початку 90-х років, після набуття державного суверенітету. Середній вік українського банку 4 – 5 років. Становлення банківського маркетингу тільки починається. Необхідним підґрунтям для його розвитку є ринкова інфраструктура, що зароджується, створення поряд із комерційними банками інших кредитно-фінансових інститутів, акціонування і приватизація підприємств, процес лібералізації цін, розширення самостійності підприємств, зміцнення довіри до банків з боку споживачів банківських послуг. Таблиця 1.1 - Особливості маркетингової та операційної орієнтації банківської діяльності Маркетингова орієнтація Операційна орієнтація При плануванні впроваджуються інноваційні ідеї, які призводять до застарілості деяких продуктів Планування ведеться на основі бюджетів, спланованих за принципом затрат Плануються програми залучення й утримання клієнтів, випереджаючи конкурентів Можливості бізнесу приводяться у відповідність із чітко визначеними поточними потребами Операційні можливості приводяться у відповідності із вимогами ринку Особлива увага приділяється зменшенню затрат і кредитних збитків Створення нових ринків для банківських продуктів і послуг Скептичне ставлення до маркетингових цілей та прогнозів обсягів послуг Основні інвестиції робляться в технологію, для того, щоб завоювати лідерство на ринку Орієнтація на паритет пропонованих продуктів і послуг по відношенню до конкурентів Інвестиції у довгострокові програми розвитку, побудовані за принципом балансу ризику і можливостей Ставка на зменшення ризиків активних операцій, навіть якщо це означає відстрочку програм розвитку Випередження уявлень клієнтів про їхні потреби і бажання Встановлення лімітів операційних можливостей або розробка нового дизайну продуктів Управління на основі бюджетів, побудованих за інвестиційним принципом, а не за принципом контролю затрат Максимізація короткострокового прибутку Розподіл ресурсів у відповідності зі стратегічними маркетинговими планами Акцент на кількісний опис поточної діяльності Прийняття конкретно націлених маркетингових рішень Максимально корисне використання наявного операційного потенціалу В основі маркетингової діяльності українських банків лежить використання зарубіжного досвіду.

Бандери Провд ОУH призначив його наступником вдомого дяча революцйного руху автора "12 прикмет характеру укранського нацоналста" Осипа Мащака. Повальн арешти, як пройшли влтку  восен 1934 р., вдчутно прордили мережу ОУH на захдноукранських землях , головне, в ув'язнен опинився майже весь Крайовий Провд, що призвело до майже повно втрати органзацйних зв'язкв. ОУH, як законспрована органзаця, тримала х в суровому секрет  тому на якийсь час  органзована дяльнсть загальмувалася до вдтворення чткого внутршнього зв'язку. Цим, власне, з великою енергю почав займатися О. Мащак. Проте, його активний вихд на непроврених людей призвв до "виходу" на польську полцю  арешту. Тод ж були заарештован надобласн провдники ОУH З. Матла  М. Богун. Таким чином, восени 1934 р. знову вся верхвка Органзац Краю опинилася в тюрм. Роботу О. Мащака перебрав на себе Микола Кос, якому активно допомагав вдомий дяч ОУH трохи старшого поколння Ярослав Старух. Hа початку 1935 р. в Край прибула зв'язкова вд Проводу ОУH Анна Чемеринська , ознайомившись з ситуацю на мсцях, повдомила, що, як вповноважена, вона признача головою Крайово Екзекутиви ОУH Лева Ребета з Стрийсько Округи ОУH, що викликало деяке здивування сеpед кpайовикв. Якийсь час Л

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

4. Аналіз діяльності комерційного банку

5. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

6. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
7. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"
8. Оцінка фінансового стану комерційного банку

9. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

10. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

11. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

12. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

13. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

14. Діяльність першого професійного театру Полтави

15. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

16. Комерційна діяльність підприємств

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

17. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

18. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

19. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

20. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

21. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

22. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
23. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
24. Маркетингова сутність реклами

25. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

26. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

27. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

28. Предпосылки реализации маркетингового подхода в управлении коммерческим банком

29. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

30. Діяльність уряду України в галузі екології

31. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

32. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики

33. Діяльність страхової компанії "Оранта"

34. Кредитування населення в комерційному банку "Аваль"

35. Організація кредитної роботи в комерційному банку

36. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

37. Інвестиційна діяльність страхових компаній

38. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр
39. Життєдіяльність личинок волохокрильців
40. Облік та аудиту комерційних банках

41. Аудиторська діяльність

42. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

43. Правотлумачна діяльність

44. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

45. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

46. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

47. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

48. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

49. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

50. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

51. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

52. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

53. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

54. Творча діяльність Панаса Мирного
55. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW
56. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

57. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

58. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

59. Діяльність ФАТФ

60. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

61. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

62. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

63. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

64. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

66. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

67. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

68. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

69. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

70. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова
71. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах
72. Діяльність дошкільника

73. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

74. Політична діяльність і політичні відносини

75. Професійна діяльність шкільних психологів

76. Теорія й практична діяльність психолога

77. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

78. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

79. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

80. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

82. Діяльність державної податкової інспекції

83. Інвестиційна діяльність

84. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

85. Фінанси і фінансова діяльність

86. Фінансова діяльність підприємства
87. Фінансова діяльність та політика держави
88. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

89. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

90. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

91. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

92. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

93. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

94. Консалтингова діяльність

95. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

96. Маркетинговая деятельность банка

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

98. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

99. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.