Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Разработка модулей программы /Укр./

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Складання програм з використанням модулів. Теоретичні відомості. Прогресивним підходом у програмувонні вважається використання модулів або блоків. Набір процедур та функцій, об’єднаних в один блок (U I ), може компілюватися незалежно від головної програми. Завдяки цьому час компіляції для великих програм може на багато зменшуватися, а це має велике значення при відладці програм, які приходиться досить часто компілювати. МОДУЛЬ(U I ) – це програмна одиниця, текст якої відкомпільовано незалежно. Вона включає в себе визначення констант, типів даних, змінних, процедур та функцій, доступних для використання в програмах, які викликають. Внутрішня структура модуля прихована від користувача. Структура модуля. В модулі можна виділити декілька розділів: заголовок, інтерфейсна частина, реалізаційна частина і інілізаційна частина. Заголовок модуля. U I ім’я модуля; Інтерфейсна частина. I ERFACE початок розділу оголошень; USES модулі, які використовуються; LABEL оголошення доступних глобальних міток; CO S оголошення доступних глобальних констант; YPE оголошення доступних глобальних типів; VAR оголошення доступних глобальних змінних; PROCEDURE(FU C IO ) заголовки доступних процедур (функцій); Реалізаційна частина. IMPLEME A IO початок розділу реалізації; USES модулі, які використовуються при реалізації; LABEL оголошення скритих глобальних міток; CO S оголошення глобальних констант; YPE оголошення скритих глобальних типів; VAR оголошення скритих глобальних змінних; PROCEDURE(FU C IO ) тіла доступних та скритих процедур (функцій); Інілізаційна частина. BEGI основний блок модуля. E D. Індивідуальне завдання. Варіант №7. Скласти програму на мові Pascal розв’язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Процедури та функції оформити у вигляді модуля. Задача 1. Модуль: u i gregory; i erface uses cr ; var c,k:array of real; i,j:i eger; m:by e; fu c io fack orial(x:i eger):real; impleme a io fu c io fack orial(x:i eger):real; var i:i eger; fack orial1:real; begi fack orial1:=1; if i&l ;=1 he fack orial:=1 else begi for i:=1 o x do fack orial1:=fack orial1 i; fack orial:=fack orial1; e d; e d; begi e d.   Запускна програма: uses gregory; begi clrscr; wri el ('Введiть елементи масива:'); wri el ; for i:=1 o 5 do for j:=1 o 4 do begi wri e('Елемент ); e d; m:=0; clrscr; for i:=1 o 5 do begi for j:=1 o 4 do begi k&l ;1 he m:=m 1; wri e(k:7:5,' '); e d; wri el ; e d; e d.   Робота з файлами. Теоретичні відомості Файл – це сукупність даних однакового типу. Таке визначення збігається з визначенням масиву, але, на відміну від останнього, файл зберігають на диску, кількість даних у файлі при його описуванні не вказується, елементи файла не мають індексів, що ускоаднює роботу з ними. Опис файлового типу має вигляд: ype &l ;ім'я типу> = File of &l ;тип компонент>; Процедури і функції для роботи з файлами: Assig – зв'язує деякий зовнішній файл на диску з файловою змінною. Rese – відкриває уже раніше створений файл данних на диску, ім'я якого було перед цим пов'язане процедурою Assig . Rewri e – створює новий файл і відкриває його. Якщо файл вже існує вміст знищується, а сам файл відкривається знову.

Close – закриває файл, який зв'язаний з файловою змінною. Eof – набуває значення rue, якщо досягнуто кінець файла, інакше набуває значення false. IOResul – використовується для пошуку помилок, які виникають при роботі з файлами. Індивідуальне завдання Задача 1. Написати програму контролю знань студентів з літератури. Оформити файл відповідей та файл питань. Задача 2. Написати програму що виводить на екран студентів, що набрали прохідний бал не нижче 8. Задача 1: program zavd1; uses cr ; co s qfile='ques . x '; afile='a sver. x '; var f1,f2: ex ; i,k:i eger; ame,a sv:s ri g; begi clrscr; assig (f1,qfile); assig (f2,afile); rewri e(f2); rese (f1); wri e('Введіть своє ім`я, групу :'); readl ( ame); wri el (f2, ame); while o eof(f1) do begi readl (f1, ame); wri el ( ame); wri e('Ваша відповідь :'); readl ( ame); wri el (f2, ame); readl (f1,a sv); if a sv= ame he k:=k 1; i:=i 1; e d; wri el (f2,'Всього питань :'); wri el (f2,i); wri el (f2,'Правильних питань :'); wri el (f2,k); close(f1); close(f2); e d. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ: Вміст файлу протоколу: Бригіда e02 толстой поет да Всього питань : 3 Правильних питань : 2 Задача 2: program ypefiles; uses cr ; co s koloce ok=2; ype abi urie =record fio:s ri g; marks:array of i eger; e d; var ser,i,j,k:i eger; abi : array of abi urie ; emp: abi urie ; begi clrscr; wri e('Введiть кiлькiсть абiтурiентiв: '); readl (k); for i:=1 o k do begi wri el ('абiтурiент ',i,':'); wri e('im`я: '); readl ( emp.fio); wri el ('Введiть оцiнки: '); for j:=1 o koloce ok do readl ( emp.marks:= emp; e d; clrscr; for i:=1 o k do begi wri el ('абiтурiент ',i,':'); wri e('im`я: ',abi .fio); wri e(' мае оцiнки: '); ser:=0; for j:=1 o koloce ok do begi wri e(abi ; e d; wri el ; if ser>8 he wri el (' З А Ч И С Л Е Н И Й ! '); wri el ; e d; e d. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ: абiтурiент 1: im`я: Саша мае оцiнки: 4, 5, ЗАЧИСЛЕНИЙ! абiтурiент 2: im`я: Петро мае оцiнки: 3, 4, абiтурiент 3: im`я: Олег мае оцiнки: 4, 2, абiтурiент 4: im`я: Микола мае оцiнки: 2, 2, Висновок:поглибив знання, вміння та навички розробки з використанням текстових та типизованих файлів, закріпив свої знання в області записів та типизованих файлів.

Партнерская помощь в форме: ??активизации международного информационного обмена (в частности, о фирмах, практикующих использование взяток); ??заключения соглашения о совместных оперативных мероприятиях и взаимной помощи, связанных с выдачей уголовно преследуемых лиц, опросом свидетелей, доступом к банковским счетам и т. д.; ??обучения кадров, занятых борьбой с коррупцией; ??организации совместной аналитической работы; ??помощи в разработке антикоррупционных программ; ??помощи в разработке и реализации пропагандистских мер; ??скоординированных и масштабных совместных усилий по противодействию деятельности международных коррупционных сетей. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Здоровые силы России не одиноки в своей борьбе с коррупцией. Еще в середине 90-х годов мировое сообщество осознало, что в условиях формирования глобального финансового рынка криминальные деньги могут стать фактором дестабилизации не только развивающихся, но уже и развитых экономик. Это связано с изменением мотиваций под действием коррупции, которая превращает значимые элементы государства в принципиально антигосударственные силы, ориентирующиеся зачастую на зарубежные интересы

1. Диагностика банкротства предприятия и разработка антикризисной программы (на примере ООО «Оптима»)

2. Разработка игровой программы на языке программирования Turbo Pascal

3. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия

4. Разработка маркетинговой программы

5. Особенности разработки образовательных программ для руководителей высшего звена

6. Разработка демонстрационных программ для применения в процессе преподавания физики
7. Разработка игровой программы
8. Разработка модуля информационной системы для отдела по контролю полетов и личного состава и справочной службы аэропорта

9. Разработка обучающей программы по классам в C++

10. Разработка прикладной программы тестового контроля с использованием технологий JSP и сервлетов

11. Разработка маркетинговой программы деятельности предприятия

12. Разработка антикризисной программы на предприятии

13. Разработка инновационных программ лояльности клиентов

14. Этапы разработки экскурсионной программы

15. Разработка контрольно-проверочной программы модуля ввода-вывода МФПУ-1

16. Разработка программы для расчета финансовых показателей, используемых в составлении бизнес-плана на языке Visual Basic

Беговел "Funny Wheels Rider Classic" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в обучении,
2500 руб
Раздел: Беговелы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

18. Разработка программы- тренажера "Управление электросетями"

19. Разработка лабораторного практикума "Создание тестирующей программы"

20. Разработка рисунка настенного календаря с помощью графического редактора CorelDRAW. Создание базы данных «Туристических фирм г. Минска» с помощью пакета программ Access

21. Разработка программы рисования линий с помощью мыши

22. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке
23. Помощь жертвам активного манипулирования психикой (разработка программы консультирования о выходе из нетрадиционных религиозных культов с учетом индивидуально-психологических особенностей личности)
24. Разработка программ стимулирования труда

25. Разработка программы туристского путешествия в Великом Новгороде

26. Разработка программы совершенствования организации международных перевозок

27. Разработка программы управления промышленным роботом на базе контроллера SIMATIC S5 фирмы SIEMENS

28. О содержании и методике разработки региональной комплексной программы "Образование и занятость населения"

29. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операц

30. Разработка и применение пакетов прикладных программ

31. Разработка программы контроллера автоматически связываемых объектов для управления конструкторской документацией в среде Windows 95/NT (дипломная работа)

32. Разработка системной поддержки вызова программ,реализованных на языке Fortran, из среды Java

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Программа Microsoft Excel. Ее применение для разработки электронных таблиц

34. Разработка программы, реализующей алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89

35. Модуль Graph в программе Turbo Pascal

36. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

37. Проект разработки программы-калькулятора CalcKurs на языке программирования Pascal

38. Разработка алгоритма и программы для вычисления коэффициента оперативной готовности системы
39. Разработка базы данных средствами программы MS Access "Сотрудники"
40. Разработка программ с использованием динамической памяти

41. Разработка программного модуля

42. Разработка программы Helpopr

43. Разработка программы автоматизированного рабочего места диспетчера такси

44. Разработка программы для решения систем линейных уравнений

45. Разработка программы игры "Собери картинку"

46. Разработка программы на Delphi

47. Разработка программы на языке Borland Object Pascal (Ide Borland Delphi)

48. Разработка программы представления табличных данных в виде диаграммы прямоугольников

Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес

49. Разработка программы приема и передачи сообщений в локальной сети Microsoft

50. Разработка программы рисования замкнутых многоугольников на языке С++, с использованием библиотеки VCL

51. Разработка программы, генерирующей пароли пользователей

52. Разработка программы-компилятора

53. Разработка универсального программного модуля (УПМ) для РЭУ

54. Разработка форматов хранения данных программы. Структурирование
55. Разработка экономического ядра модуля ERP системы
56. Среда разработки и платформа для выполнения программ LabVIEW

57. Разработка двоичного сумматора по модулю 13

58. Разработка печатного модуля РЭС с использованием учебных алгоритмов САПР

59. Проект разработки рекламного модуля для вымышленного магазина одежды "Мальвина"

60. Разработка программы маркетингового исследования для ОАО МЖК "Краснодарский"

61. Разработка программы продвижения новой продукции

62. Разработка программы развития деятельности предприятия розничной торговли на примере ИП Колпакова Т.И.

63. Разработка процессорного модуля аппарата искусственной вентиляции лёгких

64. Разработка программы финансового оздоровления предприятия

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

65. Разработка программы профессиональной подготовки заливщиков металла

66. Разработка программы мероприятий по безопасности движения на участках концентрации ДТП на дорогах общего пользования Архангельской области

67. Разработка программы оптимизации налогообложения как инструмента антикризисного (корпоративного) управления на примере Амвросиевского управления по газоснабжению и газификации

68. Разработка и реализация программы управления универсамом

69. Разработка программы "Атамекен". Направление "Шапар"

70. Разработка основных разделов проекта производства работ
71. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
72. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

73. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

74. Разработка Мыковского карьера лабрадоритов

75. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ

76. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

77. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

78. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

79. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

80. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр

Деревянные часы своими руками "Котенок".
Деревянные часы для сборки, выполненные в виде конструктора для детей, станут отличным времяпрепровождением. Такой набор для творчества
343 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные

81. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

82. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

83. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

84. Політичні права і свободи громадян України

85. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

86. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
87. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству
88. Львівський музей українського мистецтва

89. Разработка женского летнего костюма "ВАСАБИ"

90. Проектно-методическая разработка по лингводидактике

91. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

92. Кирилло-Мефодьевское братство: программа его деятельности

93. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

94. "Северное" и "Южное" общества декабристов, их программы. Восстание декабристов

95. Компьютерные вирусы и антивирусные программы

96. Визуальный HTML-редактор DreamWeaver. Разработка Web-дизайна

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Анализ рынка бухгалтерских и аналитических программ

98. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

99. Разработка верхнего уровня Информационной Системы Университета


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.