Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Нафтова, нафтопереробна й газова промисловість України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Министерство образования и науки Украины Запорожская государственная инженерная академия Кафедра экономики предприятия Контрольная работа по дисциплине &quo ;Размещение производительных сил и региональная экономика&quo ; на тему: Нефтяная, нефтеперерабатывающая и газовая промышленность Украины Выполнил ст. группы № зачетной книжки: Дата сдачи на проверку: Дата защиты: Руководитель: Запорожье 2010 г. ЗмістВступ 1. Характеристика нафтової та нафтопереробної промисловості України 2. Сучасний стан розвитку газової промисловості України 3. Основні проблеми й перспективи розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України Висновки Список використаної літератури Вступ Основи ефективного функціонування господарства певної території закладаються ще на етапах районного планування і просторової локалізації підприємств. Оптимальне розміщення підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції дає змогу максимально знизити виробничі витрати, затрати суспільної праці, собівартість продукції. Відтак, раціональне розміщення продуктивних сил с одним з найвагоміших чинників зростання економічної могутності України. Дослідження в галузі розміщення продуктивних сил зумовлені насамперед тим, що райони споживання вироблюваної продукції не збігаються з районами її виробництва через значне територіальне розосередження запасів сировини, палива й робочої сили. Існують значні просторові відмінності в ґрунтово-кліматичних умовах, від яких залежить спеціалізація аграрного сектора економіки, що не завжди відповідає інтересам споживачів. Сучасне розміщення продуктивних сил в Україні лише певною мірою є результатом територіального поділу праці, зумовленого економічними, соціальними, природними й національно-історичними особливостями та географічним положенням окремих районів. У межах України спостерігається також значна територіальна диференціація просторового розподілу населення і засобів виробництва, який робить актуальною проблему раціоналізації розміщення виробництва. Так, нині суспільство витрачає величезні кошти на транспортування сировини, палива й готової продукції внаслідок територіальної віддаленості елементів виробництва (а ця тенденція є дуже чіткою). Для того, щоб удосконалити розміщення виробництва, необхідно здійснити комплекс противитратних заходів, зокрема зменшити транспортні витрати. Значну роль у цьому відіграє і раціоналізація розміщення продуктивних сил з огляду на екологічну обґрунтованість розміщення нового виробництва, оптимізацію міжгалузевих зв'язків тощо. 1. Характеристика нафтової та нафтопереробної промисловості України Нафтова промисловість – характеризується низькими показниками, хоча багато невикористаних можливостей. Нині перше місце з видобутку нафти належить Лівобережній Україні, де працюють нафтогазові управління в Чернігівській області на базі Гнідинцівського і Прилуцького родовищ, Сумській – на основі Охтирського і Качанівського родовищ і в Полтавській на базі Сагайдацького, Зачепилівського та Радченківського родовищ. Друге місце займають Прикарпатські родовища (Бориславнафтогаз і Долинонафтогаз).

Видобута нафта в Україні має високу собівартість внаслідок способу і умов видобутку. Нафтопереробна промисловість представлена Лисичанським, Кременчуцьким, Херсонським, Бердянським, Дрогобицьким, Львівським та Надвірнянським нафтопереробними заводами. При потребі 45 млн. тон в Україні у 2006 р. було видобуто 3,8 млн. тон. Перспективним напрямками є: розвідки на суходолі України і у підводних надрах Чорного моря, та використання нафти для виробництва двигунного палива і як сировини для хімічної промисловості. Нафтова промисловість України характеризується низькими показниками, хоча потенційні можливості видобутку нафти значно більші. Внаслідок певного вичерпання нафтових родовищ у старопромислових західних районах поряд з пошуками і видобутком нафти у східних районах ширше розгортається геологічна розвідка шельфової зони Чорного і Азовського морів, а також Причорноморської низовини, де останніми роками видобувають промислову нафту. Балансові запаси нафти в Україні складають 150-170 млн. т. Основні нафтові райони України: Прикарпатський район; Донецько-придніпровський район (Сумська, Чернігівська, Полтавська області) Приазов’я та Причорномор‘я У 2008 році підприємства Держнафтогазпрому виконали заплановані обсяги видобутку нафти і газового конденсату (табл. 2). В Україні видобуто 4138,3 тис.т нафти разом з газовим конденсатом при завданні 4000,0 тис. т. Видобуток нафти, і газового конденсату здійснюється на 211 родовищах (ВАТ &quo ;Укрнафта&quo ; — 102 родовища, ВАТ &quo ;Укргазпром&quo ; — 92 родовища, підприємство &quo ;Чорноморнафтогаз&quo ; — 7 родовищ, спільні підприємства та компанії — 10 родовищ). Загальний експлуатаційний фонд перевищує 4400 свердловин. Стабілізації видобутку нафти і газу в останні роки було досягнуто за рахунок впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності використання ресурсної бази, скорочення числа бездіючих свердловин, впровадження нових методів і технологій нафто-, конденсатовилучення. Проте, на підприємствах, що входять до сфери управління Держнафтогазпрому, обсяги видобутку нафти за останні роки постійно зменшуються. Незначне збільшення видобутку нафти спостерігається тільки на підприємствах АТ &quo ;Укрнафта&quo ; і &quo ;Чорноморнафтогаз&quo ;. Зменшення обсягів видобутку нафти і газового конденсату — в АТ &quo ;Укрнафта&quo ; (97,6 %). У 2008 р. підприємствами Держнафтогазпрому було введено в експлуатацію 4 газових родовища, 45 нафтових свердловин, виведено з бездіі 103 свердловини. Разом з тим на сьогоднішній день резерви підприємств щодо утримання досягнутих рівнів видобутку практично вичерпано. Нарощування резервів видобутку нафти в Україні можливе лише у разі прискорення введення в експлуатацію нових, вже відкритих нафтових родовищ, буріння на вже розвіданих родовищах додаткових свердловин, залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, технологічних та технічних засобів з метою впровадження нових технологій підвищення нафтовилучення, реконструкції та технічного переоснащення виробництва. На основних нафтових родовищах вже досягнуто нафтовилучення, близьке до проектного.

Становище галузі ускладнюється надзвичайно низьким рівнем розрахунків за спожитий газ. Це не дозволяє не тільки вводити в експлуатацію нові родовища і свердловини, а і підтримувати в належному стані існуючі потужності. Державним бюджетом на 2009 рік передбачено встановлення нульової ставки рентної плати за нафту та 4,27 дол. США за 1000 м3 природного газу для нафтогазовидобувних підприємств України. Враховуючи актуальність розгортання розвідувальних та видобувних робіт на шельфі Чорного та Азовського морів, ДВП &quo ;Чорноморнафтогаз&quo ; звільнено також від рентної плати і за газ. Передбачене Державним бюджетом на 2009 рік зменшення нормативу рентної плати за видобуті нафту і газ дасть змогу нафтогазовидобувним підприємствам додатково направити 172,9 млн. грн. на розвиток ресурсної бази, облаштування родовищ і свердловин, збільшення обсягів експлуатаційного буріння. Водночас вилучення оборотних коштів підприємств в дебіторську заборгованість за реалізовану нафту і газ зводить нанівець ефективність використання коштів, залучених у виробництво за рахунок зменшення відрахувань від рентної плати. Проте внаслідок значної інерційності галузі реальна віддача цих коштів буде відчутною лише в 2010— 2006 рр. Обсяги перекачки нафти та газу за 2008 рік становили 64386,2 тис. т, що на 812,8 тис. т менше ніж за 2007 рік, у тому числі обсяги перекачки транзитної нафти досягає майже рівня 2007 року (99,0 %), але зменшилися обсяги перекачки нафти для України на 2,5 % (табл. 1). Завантаження потужностей транзитних нафтопроводів України досягається за рахунок транспортування нафти із родовищ Тюменської області. Виснаження цих родовищ веде до сталого скорочення видобутку нафти у регіоні і відповідно до зменшення обсягів її експорту. Таблиця 1. Фактичний видобуток нафти та газового конденсату в Україні за 2008 рік Підприємство Нафта, тис. т Газовий конденсат тис. т. Нафта і конденсат тис. т. Держнафтогазпром, 2662,1 1217,8 3879,9 у тому числі Укргазпром 34,2 647,7 681,9 Укрнафта 2611,0 502,8 3113,8 Чорноморнафтогаз 16,9 67,3 84,2 Інші 227,7 30,7 258,4 Всього в Україні 2889,8 1248,5 4138,3 Транспортування нафти та газу з нових багатих родовищ, які відкрито у Прикаспійській западині (Казахстан) та в басейні Каспійського моря (Азербайджан), планується здійснювати нафтопроводами, що пролягають до діючого терміналу в Новоросійську або до запланованого терміналу в грузинському порту Супса. За іншим проектом для транспортування азербайджанської нафти планується спорудження нафтопроводу до турецького терміналу Джейхан на Середземному морі. Серед можливих варіантів транспортування азербайджанської нафти до центральної Європи українська сторона пропонує використовувати об'єкти, які знаходяться в Україні на стадії будівництва; Одеський нафтовий термінал та нафтопровід Одеса-Броди. За цією схемою азербайджанська нафта від терміналу в м. Супса повинна перевозитися танкерами до Одеського терміналу. Таблиця 2. Обсяги перекачки нафти і газу Держнафтогазпромом України Показник, од. виміру: 2007 рік 2008 рік 2009 рік Обсяги перекачки нафти та газу, тис. т 65199,0 64386,2 65000,0 в т.

Втте обAрунтував ще 1912 р. тепершню московську господарську полтику у свой прац[350], а ставши мнстром, ту полтику провадив. Цю працю вивчають в унверситетах СРСР. Другим деологом колонально полтики СРСР був спвробтник С. Втте московський монархст  шовнст проф. Д. Мендлв, книги якого також перевидано в СРСР. Вн перший науково обAрунтував необхднсть перенести московську промисловсть до Сибру  заселити Сибр[351]. Третм «плановиком» московсько соцалстично-колонально полтики був також монархст та украножер проф. Н. Грневецький, який доводив небезпеку Московщин вд господарсько незалежност Украни, вимагав якомога зменшити вагу укрансько промисловост, а що для розбудови Сибру бракувало фахвцв, то радив забирати х з Украни[352]. Працю Н. Грневецького доповнив М. Вольф[353]. Московщина зна, що ранше чи пзнше  найбагатша колоня Украна таки вийде з мпер. Отже, треба  усляко послаблювати, швидше вичерпати  природн багатства, таким чином, ослаблена Украна змушена буде знову приднатися до Московщини. ¶ тому щороку збльшуться вивз укрансько сировини, надто хапливо викачуться природний газ

1. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

2. Хімічна промисловість України

3. Легка промисловість України укр

4. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

5. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

6. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
7. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
8. Бідність в України

9. Ліквідність банківської системи України

10. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

11. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

12. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

13. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

14. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

15. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

16. Зайнятість і рівень життя населення України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

17. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

18. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

19. Атомна енергетика України і РПС

20. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

21. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

22. Політичні права і свободи громадян України
23. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
24. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

25. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

26. Історія України

27. Історія соборності України

28. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

29. Господарство України періоду утвердження капіталізму

30. Походження людини та її поява на території України

31. Історія держави та права України

32. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы
Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах

33. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

34. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

35. Економічне районування України

36. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

37. Основні напрямки зовнішньої політики України

38. Господарське право України
39. Конституційний суд України
40. Цивільне право України

41. Суверенітет України

42. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

43. Проект кримінального кодекса України

44. Бюджетна ситема України

45. Державний бюджет України і бюджетне право

46. Управління фінансами України

47. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

48. Організаційна система управління природокористуванням України

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

49. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

50. Інтеграція України у світове господарство

51. Вплив російської кризи на економіку України

52. Місце України в глобалізаційних процесах

53. Машинобудівний комплекс України

54. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України
55. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
56. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

57. Грошовий обіг України

58. Органи внутрішніх справ України

59. Грошові розрахунки в господарському обороті України

60. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

61. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

62. Інформаційна політика України

63. Конституційні засади виконавчої влади України

64. Судова система України

Горка детская малая, арт. 11050.
Горка детская малая состоит из лесенки и желоба для скатывания. Горка очень устойчивая, изготовлена из яркого, прочного, нетоксичного
2067 руб
Раздел: Горки
Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные

65. Грошова система України

66. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

67. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

68. Електроенергетика України

69. Регіональний розвиток харчової промисловості України

70. Зародження партійно-радянської преси України
71. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький
72. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

73. Верховна Рада України в системі органів влади

74. Ґрунти України

75. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

76. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

77. Етикет України та Росії

78. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

79. Національний банк України

80. Національний банк України та особливості його функціонування

Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

81. Проблеми функціонування фінансових бірж України

82. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

83. Структура страхового законодавства України

84. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

85. Фондовий ринок України

86. Формування та розвиток банківської системи України
87. Банки на валютному ринку України
88. Банківська система України

89. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

90. Законодавча база України про охорону праці

91. Мохоподібні України

92. Геоботанічне районування України

93. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

94. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

95. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

96. Сучасний стан сільского господарства України

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

97. Кращі дерева України

98. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

99. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.