Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Математика Математика

Математические модели инфляции

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство Освіти України Ужгородський державний університет Математичний факультет Кваліфікаційна робота на тему: МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ІНФЛЯЦІЇ студента ІV курсу сп. прикладна математика Енченко М.В. Науковий керівник Головач Й.Г. Ужгород, 1999 План Вступ 3 Моделі циклічного росту 5 Основна модель 6 Економічне регулювання 18 Грошова політика 18 Бюджетна політика 33Висновки 45 Вступ На сучасному етапі Україна знаходиться на шляху ринкових перетворень. Це зумовлює виникнення багатьох економічних процесів, різним чином впливаючих на розвиток країни. Одним з таких процесів є інфляція — складне економічне явище, зміст якого коротко можна висловити так: переповнення каналів обігу грошовою масою зверх потреб товарообороту. Але, це визначення не можна рахувати повним, оскількі воно не розкриває ні причин не наслідків інфляції. Більш точно механізм інфляції можна зрозуміти лише об’єднуючи її з іншими економічними процесами. Метою даної роботи є формалізація економічних процесів за допомогою математичного апарату, для більш точного дослідження механізму інфляції. В процесі роботи використано багато літературних джерел, як економічних, так і математичних, які так чи інакше торкаються проблеми побудови математичних моделей економічних процесів. Розглянута література, в більшості, є перекладами закордонних видань, так як проблема керування ринковою економікою вже давно постала перед капіталістичним світом. Основним висновком, який будо винесено з роботи над літературними джерелами, є те, що інфляцію ні в якому разі не можна розглядати окремо від інших економічних явищ. Всі процеси в економіці настількі сильно пов’язані між собою, що розглядати один процес відірвано від інших неможливо. Одне явище пов’язне з другим, друге – з третім, і цей умовний ланцюг можна замкнути, тількі описавши економічну систему в цілому. Саме тому, основна частина роботи присвячується побудові математичної моделі економіки в цілому, і вже потім досліджується вплив на її функціонування грошової та бюджетної політики. В модель входять більше двох десятків параметрів, які визначають економічну коньюктуру. Змінюючи деякі з них можна дослідити відповідну реакцію економічної системи, яка може проявлятися у відхиленнях від рівноважних траекторій росту економічних показників, зміни періодів економічних циклів, виникнення різних явищ, наприклад інфляції та безробіття. Розглянуто декілька варіантів державної економічної політики та ефектів від їх використання. Моделі циклічного ростуНашою метою є побудова моделі, яка поєднує основні характеристики моделей економічного циклу і моделей економічного росту при повній зайнятості. Якщо в моделях економiчного циклу малося на увазі, що траекторія випуску продукції не залежить від виробничої потужності економіки, то моделі економічного росту при повній зайнятості засновані на припущенні, що виробничі потужності народного господарства використовуються в повному об’ємі. Дослідні дані свідчать, що істина знаходиться десь між цими крайнощами. Існує деякий механізм зворотного зв’язку, що включає зміни заробітної платні, цін і норм відсотку, який може на протязі значного періоду часу забезпечити наближену відповідність між фактичною траекторією випуску продукції і теоретичною кривою, яка відповідає умові повної зайнятості, хоча і не зберігає безперервний стан повної зайнятості.

В даній роботі вказаний механізм формально вводиться в модель і грає суттєву роль при синтезі траекторій росту і економічних циклів. Отримані в результаті моделі є більш ефективним засобом довгострокового і корорткострокового прогнозування, ніж моделі економічного циклу і моделі економічного росту при повній зайнятості. Перша формальна модель, в якій механізм зворотного зв’язку, яка включає грошові потоки, грає принципову роль при синтезі траекторій росту і економічних циклів, була розроблена Філліпсом. Однак ідея самого цього механізму була видвинута ще Кейнсом. Моделі, які розглядаються нижче відрізняються від моделі Філліпса тим, що в них входить виробнича функція, яка допускає взаємозамінність праці і капіталу. В цьому відношенні вони є розвитком неокласичнох моделі, поєднуючи кейнсіанську і неокласичну теорії. Основна модельВ цьому розділі буде побудована основна модель. До основної моделі входять наступні рівняння: (1.3) (1.6) (1.9) (1.10) В цих рівняннях прийняті слідуючі позначення: С – реальне споживання, Y – реальний чистий доход або випуск продукції, К – об’єм основного капіталу, L – чисельність використовуємої робочої сили, Ls – пропозиція робочої сили, p – рівень цін, ( – ставка заробітної плати, r – норма процента, Md – попит на гроші, Ms – пропозиція грошей, a, b, c, l, m, s, u, (( (( (( (( (( (, A, B, L0, M0 – додатні константи ( b>1, s

Конечно, от этого "может быть описано" до простого "описано" путь долгий и трудный, но ученому нужна уверенность в том, что, как нет непознаваемых вещей, а есть только еще непознанные, так нет вещей, математических моделей которых принципиально нельзя сделать. "Знать - значит уметь моделировать!" - так сказал И. А. Полетаев на одной из конференций по философским вопросам моделирования. Математические модели в точных науках - физике, астрономии существуют чуть ли не со времен древних греков и ни в каких ЭВМ для своей реализации не нуждались. А вот для биологии, экономики, социологии необходимы ЭВМ. В биологии, даже если речь идет о жизни отдельного организма, имеются сотни разных зависимостей. Предположим, растет какая-то рыбешка в захудалом озерке. Зависит этот рост не только от того, какое время она прожила, вылупившись из икринки, но и от того, какая была температура воды, сколько и какого было корма, много ли было других рыб в озере, каковы были родители этой рыбы и от многого, многого другого. "Много причин - много следствий" - вот чем отличаются неточные науки от точных. "Проклятие многомерности" - так говорят математики

1. Математическая модель всплытия подводной лодки

2. Математические модели естествознания

3. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

4. Математические модели в программе логического проектирования

5. Математические модели в естествознании

6. Математические модели естествознания
7. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении
8. Ментальный аналог КПД паровоза или Математическая модель человеческой уверенности

9. Математическая модель метода главных компонент

10. Математические модели и ценности человеческого выбора

11. Формирование эконом-математической модели

12. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

13. «Безвихревая электродинамика». Математическая модель

14. Математические модели в экономике и программировании

15. Разработка математической модели на основе описанных методов

16. Формирование математической модели корпуса теплохода-площадки в программе FastShip6

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Исследование математических моделей оптимизации обслуживания сложных систем

18. История возникновения и развития методов реконструкции математических моделей динамических систем по порождаемому временному ряду

19. Математические модели

20. Математическая модель системы слежения РЛС

21. Математическая модель процесса вытяжки трубчатой заготовки

22. Кинетика замедленной флуоресценции органических молекул в н.-парафинах при 77 к и ее математическая модель
23. Детерминированные экономико-математические модели и методы факторного анализа
24. Исследование экономико-математических моделей

25. Математическая модель в пространстве состояний линейного стационарного объекта управления

26. Математическая модель экономики посредников

27. Математические модели задач и их решение на ЭВМ

28. Построение экономико-математических моделей

29. Сравнительный анализ моделей обратимого электрорастворения серебра с поверхности твердого электрода (Доклад)

30. Инфляция: виды, модели, показатели

31. Конспект лекций по курсу ЭММ (Экономико-математические методы и модели)

32. Практикум по предмету Математические методы и модели

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

33. Информация. Модели. Математическое моделирование

34. Использование математических методов и моделей в управлении микроэкономическими системами

35. Математические методы и модели исследования операций

36. Вселенная, которую я выбираю (Модель Вселенной Лео Шарка)

37. Новые и сверхновые звезды (Доклад)

38. Kитообразные и их особенности (Доклад)
39. Подсолнечник (Доклад)
40. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

41. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

42. Газовая промышленность (Доклад)

43. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

44. Модель экономического развития Южной Кореи на современном этапе

45. Озеро Байкал (Доклад)

46. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

47. Саудовская Аравия (Доклад)

48. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни

49. Таиланд (Доклад)

50. Чили (Доклад)

51. Шведская модель социальной экономики

52. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

53. Инфляция и ее определение

54. Понятие государственного бюджета (Доклад)
55. Мусульманское право (Доклад)
56. Доклад: Страны мира во второй половине XX века. Франция.

57. Российский опыт местного самоуправления: исторические модели и современное состояние

58. Типы государства (Доклад)

59. Словообразовательные модели неологизмов в современном английском языке

60. Владимир Галактионович Короленко (Доклад)

61. Модели будущего в русской литературе

62. Биография Джеральда Даррелла (Доклад)

63. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Доклад)

64. Социально-экономическая модель цивилизации древних майя

Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Стиральный порошок Lion "Blue Diamond", 900 грамм.
Высокоэкономичный стиральный порошок предназначен для ручной и автоматической стирки белья из хлопка, синтетики и смешанных
344 руб
Раздел: Стиральные порошки
Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Образ иноплеменников по Повести временных лет (1060-1110) ([Доклад])

66. Ярлыки ордынских ханов русским митрополитам (Доклад)

67. Азиатская модель – сильные стороны

68. Московский Кремль (Доклад)

69. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

70. Модемы: назначение, сравнительный анализ моделей, принцип работы, эксплуатация на примере конкретной модели
71. Кибернетика (Доклад)
72. Построение информационной и даталогической моделей данных

73. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

74. Разработка управляющей части автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура

75. Балансовая модель

76. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

77. Клиника и лечение трихомониаза у мужчин (Доклад)

78. Дознание. Его виды (Доклад)

79. Изучение и разработка очистки стоков от ионов тяжелых металлов (Доклад)

80. Чернобыльская авария (Доклад)

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Учебно-воспитательная деятельность учителя. Личностные качества учителя (Доклад)

82. Образовательная модель В.Ф. Шаталова как технология интенсивного обучения

83. Современные модели управление образовательно-воспитательными учреждениями. Модели управления учреждениями (шпаргалка)

84. Сомали в период колониального раздела и в период 50гг. XX века (Доклад)

85. Внешняя политика Ирака в 1971-75 гг (Доклад)

86. Легитимность власти (Доклад)
87. Получение, использование цемента и его продуктов (Доклад)
88. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация

89. Механизмы Высокотемпературного Радационного Охрупчивания (Доклад)

90. Разработка модели повседневного платья

91. Компьютерные модели автомобилей

92. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

93. Разработка и исследование модели отражателя-модулятора (WinWord zip-1Mb)

94. Эниология как паранаука (Доклад)

95. Богоматерь Донская /ГТГ/ Интерпретация темы Богоматери Елеусы (Доклад)

96. Социологическое исследование на тему "Вредные привычки среди молодежи" (Доклад)

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

97. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)

98. Этническая специфика (Доклад)

99. Методы и модели демографических процессов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.