Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА з навчальної дисципліни: “Державне управління” на тему: „Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління” Слухач гр. ДС-171з Викладач доцент Філіповський В.М. Луганськ 2007 р. ЗМІСТ Вступ Основні методи та заходи запобігання проявам корупції в системі органів державного управління Висновки Література ВСТУП Корупція - це явище, яке можна пояснити людськими слабостями, через які особи, наділені за посадою повноваженнями на виконання функцій держави, свідомо здійснюють неправомірні діяння, в тому числі зловживають своїм службовим становищем з метою одержання особистих переваг. Відрізняють також політичну корупцію, таку, наприклад, як придбання голосів виборців, отримання незаконних надходжень у виборчі фонди, лобіювання власних інтересів в законодавчій сфері шляхом пожертвування деяких сум парламентським фракціям тощо. Корупція може мати різні форми: одержання хабарів, подарунків, розкрадання бюджетних коштів, шантаж на сексуальному підґрунті так звана моральна корупція (зловживання особистим впливом), а також зловживання владою або службовим становищем. Визначаючи поняття корупції, слід виходити із такого: корупція - соціальне явище, а не конкретне суспільне небезпечне діяння; це явище, притаманне всім державам світу, невід'ємний атрибут публічної влади. Державний апарат будь-якої країни, на жаль, не може забезпечити свого функціонування без зловживань представників цього апарату. Відмінність різних держав у цьому плані полягає не у наявності чи відсутності корупції як такої, а в її масштабах, характері корупційних проявів, впливу корупції на соціальні, економічні та політичні процеси; у правовому значенні корупція — це збірне поняття, яке охоплює сукупність (систему) взаємопов'язаних правопорушень (кримінально-правових, адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових). Реально ці правопорушення мають різні форми (види). До них насамперед, належать хабарництво, зловживання владою або посадовим становищем та інші посадові злочини, які скоюються для задоволення корисливих та інших особистих інтересів чи інтересів третіх осіб. Корупція, безумовно, негативне явище для будь-якого суспільства, вона стримує інвестиції та уповільнює економічне зростання. Це одна з причин того, чому ця проблема привертає увагу міжнародних інституцій, чому її досліджують міжнародні рейтингові агентства типу Тra spare cy І er a io al (ТІ). За оцінками Всесвітнього банку, корупція обходиться світовому співтовариству у 80 млрд. дол. на рік. Багато іноземних компаній, що здійснюють фінансову допомогу іншим країнам, занепокоєні тим, що їх гроші можуть бути викрадені і не надійдуть за конкретними адресами. Визначаючи, в чому полягає шкода від корупції, експерти виділили такі моменти: по-перше, бюрократичні домагання - це зашморг на шиї малих підприємців; по-друге, корупція заважає припливу іноземних інвестицій; по-третє, в усьому світі є певний зв'язок між корупцією та незалежністю банків, а також між корупцією та незадовільним рівнем нагляду за фінансовим закладами; по-четверте, корупція призводить до значного підвищення витрат на державні капіталовкладення і зниження їх якісного рівня (наслідками корупції в цілому є зниження прибутковості державних капіталовкладень та інфраструктури); по-п'яте, корупція призводить до зменшення податкових надходжень, оскільки впливає на здатність уряду збирати податки.

Чим більш корумпована країна, тим повільніше вона розвивається економічно. Корупція посилює бідність і значно обмежує можливості боротьби з нею. Однак, ставити питання про повне викоренення корупції (що має місце не лише на рівні політичних заяв, а й міститься в окремих нормативно-правових актах) невірно. Корупцію як явище викоренити неможливо. Підривом живильної основи корумпованості державного апарату (вплив на соціальні передумови корупції, причини та умови корупційних діянь, а також застосування адміністративних та репресивних заходів щодо конкретних корупціонерів) можна лише зменшити обсяги корупції, змінити характер корупційних проявів, обмежити вплив корупції на соціально-економічні, політичні та інші процеси в суспільстві, мінімізувати наслідки корупційних діянь. Це той максимум, якого можна досягти. Тому одним із напрямків внутрішнього державного контролю в органах виконавчої влади є контроль за дотриманням антикорупційного законодавства державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Зараз можна говорити про створення певної системи контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, яка, проте, потребує подальшого удосконалення. Основною метою державної політики у сфері боротьби з корупцією є створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, запобігання та подолання її соціальних передумов і наслідків, обов'язкової відповідальності винних у вчиненні корупційних діянь. Предмет дослідження – це практика застосування Закону України «Про боротьбу з корупцією» в органах державної влади, та його позитивні та негативні сторони і недоліки. Позитивною стороною даного закону є те, що він вперше ввів у правове поле України поняття корупції, в основних рисах окреслив межі цього явища, які підпадають під дію закону. Закон має і позитивне виховне значення, оскільки попереджає громадян про неминучість покарання за корупційні діяння. Проте в законі є ряд недоліків, що цілком природно, адже подібний закон в Україні був прийнятий вперше, і українська правова система не мала попередньої практики у цій сфері. Недоліком закону є те, що в ньому передбачаються лише обмежувальні заходи щодо попередження корупційних діянь державних службовців та їхній фінансовий контроль, але практично немає імперативних вказівок щодо організаційних заходів для усунення самої можливості корупційних діянь. Так, практично нічого не говориться про необхідність організації гласних, прозорих, відкритих публічних акцій (конкурсів, тендерів, аукціонів тощо) у тих випадках, коли мова йде про розподіл власності, надання кредитів, позик тощо. Ряд положень закону не спрацьовує з тієї причини, що не повно визначені суб'єкти корупційних діянь. Крім того, в умовах широкого розмаху тіньової економіки фінансовий контроль за доходами державних службовців не може бути ефективним. Значну частину грошових доходів чи інших матеріальних благ, які отримує незаконним шляхом державний службовець, можна реалізувати у сфері тіньової економіки, яка не піддається контролю. Наприклад, частина коштів, отриманих незаконним шляхом, може бути використана для придбання високоякісних продуктів харчування на ринку, де не налагоджено контролю за продажами за допомогою касових апаратів.

Іншу частину цих коштів він може використати на ремонт житла через незареєстровані бригади ремонтників, на різноманітні побутові послуги, які ніде не фіксуються. Недоліком є й те, що даний закон застосовується лише до низової ланки державних службовців. Проте це вже недолік не закону, а роботи багатьох ланок державних органів. 1 ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ Корупція руйнує політичну систему будь-якої країни. Проблема корупції звернула на себе увагу після того, як стало відомо про використання в багатьох країнах деякими нечистоплотними політичними діячами і посадовими особами у власних цілях результати приватизації, лібералізації, реформ у галузі зовнішніх позик та в соціальній сфері. Ці випадки можна назвати головними причинами провалу політики реформ, спрямованих на досягнення економічного прогресу, створення вільного ринку і розвиток демократичних традицій у суспільстві. Жодна країна не захищена від корупції, в тому числі Україна. Характерною рисою сьогоднішнього стану справ у сфері боротьби з корупцією в Україні є те, що заходи, які здійснюються, не дають бажаного результату. Корупція залишається одним із найпоширеніших і найчисленніших злочинів у нашій державі. Проте це не означає того, що боротися з корупцією в нашій державі не можна або що це заздалегідь програшна справа. І в сьогоднішніх умовах залишається багато засобів і методів боротьби з корупцією, які ще не повною мірою використовуються або використовуються некомплексно, непланомірно й непослідовно. Ефективність їх зростатиме в процесі проведення адміністративної реформи. Стратегічним напрямом боротьби з корупцією має бути попередження корупційних проявів. Характер профілактичних заходів зумовлюється глибиною з'ясування соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь. Одне із основних завдань, які постають у цьому зв'язку, - зробити корупцію справою ризикованою й невигідною. Зокрема, правовий і соціальний статус службовця, для якого завжди є спокуса використати надані йому владні або посадові повноваження в особистих інтересах чи інтересах третіх осіб, повинен стимулювати його до законослухняної поведінки. Не страх бути викритим, а свідоме розуміння наслідків учиненого корупційного діяння повинне лягти в основу правомірної поведінки державного службовця. Безумовно, забезпечити такий статус державного службовця набагато складніше, ніж посилити репресії, створити нові табу, збільшити кількість правоохоронних структур тощо. Але якщо серйозно братися за боротьбу з корупцією, розраховувати на реальні результати антикорупційної діяльності в органах державної влади, то вибору немає: системні, комплексні профілактичні заходи — це шлях, який може змінити обсяги й характер корупційних проявів в Україні. Ефективна протидія корупції неможлива без забезпечення реальної відкритості влади. Діяльність державних структур та їх посадових осіб має стати прозорою для громадян України. Мова йде про висвітлення «темних кутків» діяльності вітчизняного чиновництва, які є сприятливим середовищем для процвітання корупції. І хоча останнім часом у нашій країні зроблено величезний крок у напрямку відкритості влади (це зумовлено об'єктивними процесами демократизації суспільства), слід констатувати, що звичка утаємничувати геть усе ще міцно сидить у психології української бюрократії.

Это значит, что 75% особей второго поколения получат доминантные признаки, а 25% рецессивные. Если же имелось промежуточное наследование, то у потомства второго поколения исходные признаки проявятся в соотношении 1 : 2 : 1, то есть 25% потомства получат признаки одного из родителей, 25% другого, а 50% обоих родителей. 3. Закон независимого расщепления признаков. Если происходит скрещивание особей, которые имеют более двух различных признаков, то каждый из них наследуется независимо от других. У второго поколения может проявиться вся гамма сочетаний первоначальных родительских признаков. Основные методы разведения Основными методами селекции являются межпородное и чистопородное скрещивание. В настоящее время для разведения спаниелей используется только чистопородное скрещивание. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки этих методов разведения. Аутбридинг Процесс аутбридинга очень близок к естественному, так как для спаривания подбираются чистопородные спаниели, не имеющие общих предков. Сложность разведения при этом способе заключается в том, что потомство подобранных пар при своем удачном внешнем виде имеет непредсказуемую наследственность, не гарантирующую четкости признаков у дальнейших потомков

1. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

2. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

3. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

4. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

5. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

6. Запобігання виразковій хворобі та її рецидивам
7. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі
8. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

9. Основные методы обследования больного

10. Психотерапия, основные методы

11. Основные методы и содержание профориентационной работы

12. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

13. Основные методы и пути минимизации финансового риска

14. Апофатика - основной метод науки XXI века

15. Обзор основных методов оценки стоимости брендов

16. Основные методы тренировки легкоатлетов

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Основные методы формирования уровня цен

18. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

19. Основные методы регулирования внешней торговли

20. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

21. Основные методы исследования функционирования нервной системы беспозвоночных

22. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області
23. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
24. Методи та етапи статистичного дослідження

25. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналізметоди лінгвістичних досліджень

26. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

27. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

28. Основные методы производства волоконных световодов

29. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

30. Брекеты - основной метод исправления аномалий прикуса

31. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

32. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Диванчик раскладной "Кошечка".
Диван "Кошечка" - красивый, функциональный, надежный детский диван. Он способен украсить детскую комнату и может использоваться
2791 руб
Раздел: Прочие

33. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

34. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

35. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

36. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

37. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

38. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
39. Основные методы исследования готовности детей к школьному обучению
40. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

41. Основные методы практической психологии

42. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

43. Основные методы реализации ЛРТУ

44. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

45. Проблеми запобігання криз на підприємствах

46. Прогнозирование критического давления. Основные методы прогнозирования

47. Аналіз виробництва та реалізації продукції

48. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

50. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

51. Основные методы предупреждения банкротства

52. Методи управління підприємством

53. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

54. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
55. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем
56. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

57. Валютні ризики: економічна природа та управління

58. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

59. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

60. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

61. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

62. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

63. Системний аналіз складних систем управління

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические
Кепка "Zabivaka", детская, размер 52.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 52.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Пенал "Автомобиль N 1".
Обтекаемый корпус, яркие цвета, стремительный силуэт - лучшие качества гоночного автомобиля есть и у нашего пенала, повторяющего его
434 руб
Раздел: Без наполнения

65. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

66. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

67. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

68. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

69. Заохочення працівників як метод управління персоналом

70. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
71. Механізм і методи управління фірмою
72. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

73. Поняття та сутність ефективності управління

74. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

75. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

76. Сучасні методи управління проектами

77. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

78. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

79. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

80. Політичне управління та його соціотехніка

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

82. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

83. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

84. Екологічна економіка та управління природокористуванням

85. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

86. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання
87. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області
88. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

89. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

90. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

91. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

92. Аналіз рибоохоронних заходів в ставовому господарстві Уляновського районного товариства мисливців та рибалок Кіровоградської області

93. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

94. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

95. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

96. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Конструктор "Краски дня. Утро", 105 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
554 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

98. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

99. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.