Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА Shura19@ya dex.ru Контрольна робота з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність” Виконала: Перевірив: РІВНЕ – 2004 Вступ Комплексні економічні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні, мають на меті не лише виробити моделі та механізми побудови і послідовної реалізації сучасних економічних відносин, але й поступову інтеграцію українських підприємств у міжнародні економічні зв'язки, з одного боку, і залучення іноземних підприємців до діяльності в Україні, - з іншого. Ефективність господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних підприємців у рамках правової системи конкретної держави визначається, насамперед, ступенем досконалості охоплення сфер регулювання і ліберальності її законодавства. Україна в даному разі не є винятком. У зв'язку з цим зростає значення правового регулювання питань функціонування різних суб'єктів господарської діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і ґрунтуються на законах зовнішньоекономічної Діяльності. Саме так це сформульовано в Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність". З його прийняттям зовнішньоекономічна Діяльність в Україні вперше одержала правовий статус. Цей закон є нормативно-правовим актом, в якому пропонується визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності, її суб'єктів, їхніх прав і свобод; встановлюються принципи здійснення та організаційні форми зовнішньоекономічної діяльності. Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв’язків і взаємо переплетення національних економік, сприяє інтернаціоналізації господарського життя. Зовнішньоекономічна діяльність пов'язана з проведенням різними господарськими суб'єктами ділових операцій на закордонних ринках. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (стаття 1), прийнятому 16 квітня 1991 p., зазначено, що: "Зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як на території України, так і за її межами". Тому очевидно, що зовнішньоекономічна діяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб'єктів господарювання за межами України та закордонних господарських суб'єктів із різних країн в Україні. 1. Зміст понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Відповідно до чинного законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в нашій країні є: V фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають цивільну правоздатність і дієздатність відповідно до законів України і постійно мешкають на її території; V юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і постійне місцезнаходження яких - на її території; V об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, що не є юридичними особами відповідно до законів України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність; V структурні одиниці суб'єктів господарської діяльності, іноземних суб'єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами відповідно до законодавства України (філії, відділення і та ін.)

, але мають постійне місцезнаходження на території України; V інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України, в тому числі держава в особі її органів, органів місцевого самоврядування в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, що беруть участь у господарській діяльності на території України. Чинне законодавство не дає вичерпного переліку можливих (дозволених) видів зовнішньоекономічної діяльності, здійснюваних її суб'єктами. З урахуванням основної вимоги - відсутність прямої або непрямої заборони на той чи інший вид діяльності - сьогодні більш-менш ефективно в Україні здійснюються: > експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили; > надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності; > наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; > навчання і підготовка спеціалістів на комерційній основі; > міжнародні фінансові операції та операції т цінними паперами у випадках, передбачених законами України; > кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності; > створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених її законом; > спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами; > підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку суб'єктів господарської діяльності; > аналогічна діяльність за межами України; > організація і здійснення діяльності в сфері проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; > організація і здійснення оптової, консигнаційної і роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у випадках, передбачених законодавством України; > товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; > орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; > операції із придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку; > роботи на контрактній основі фізичних осіб з України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; > робота іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами та інші не заборонені законодавством України види зовнішньоекономічної діяльності.

Якщо ж іноземець прибув в Україну на певний строк для працевлаштування, то варто керуватися "Тимчасовим положенням про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні", затвердженим наказом міністра праці України № 27 від 5 травня 1993 р. Відповідно до цього положення праця іноземців може бути використана тільки при наявності дозволів на працевлаштування, якщо інше не встановлюють закони України або міжнародні договори. Такий дозвіл не потрібен для керівників спільних підприємств та іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, а також представникам іноземного морського (річкового) флоту та закордонних авіакомпаній, що обслуговують їх на території України. Для співробітників представництв іноземних суб'єктів господарювання, офіційно зареєстрованих в Україні, Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції видається дозвіл на підставі оформлених належним чином службових карток співробітників представництв та посвідчення про реєстрацію представництва. Крім заборони на втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів, у випадках, не передбачених чинним законодавством, аналізованих як обмеження права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, встановлений цілий ряд інших гарантій останньої. Зокрема, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, що одержав від цієї діяльності у власність засоби, майно, майнові й немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за власним бажанням. Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника в будь- якій платній і безплатній формі без його згоди забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності виникає у фізичної особи з моменту придбання нею громадянської дієздатності, порядок, терміни та інші умови виникнення якої регулюються законодавством України, в першу чергу Цивільним кодексом. Фізичні особи, що мають постійне місце проживання на території України, мають відповідне право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до Закону України "Про підприємництво". Фізичні особи, що не мають такого права, набувають його, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законами держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їхніх установчих документів із моменту набуття ними статусу юридичної особи. Зовнішньоекономічна діяльність може протікати в різни видах і формах. Рівні зовнішньоекономічної діяльності бувають такими: . макроекономічний (державний рівень); . мікроекономічний (міжфірменний - ТНК). Країни, що розвиваються, створюють інтеграційні угруповання для подолання проблем індустріалізації. Число угруповань у країнах, що розвиваються, складає приблизно від 35 до 40. Прикладом може служити МЕРКОСУР (1991 рік - Асунсьонскоа угода) до складу якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай. Цілями угруповання є - зниження бюджетного дефіциту, подолання кризи.

Одразу ж після природного розпаду Радянської iмперiї, на початку 1992 року на базі НДІ РЕР у Курську було проведено нараду представників 6-го управління ГРУ, частин РЕР, спеціальних наукових центрів ГРУ, а також відповідних військових навчальних закладів, присвячену пошуку шляхів удосконалення радіоелектронної розвідки російської армії в нових оперативно-стратегічних умовах. Серед першочергових перспективних напрямів розглядалося питання про організацію РЕР проти колишніх радянських республік. Протягом 1992—1995 років головними цілями космічної розвідки ГРУ на території України були і залишаються ракетні частини і з’єднання, військові містечка сухопутних військ, великі авіабази і військово-морські бази, а також військові об’єкти в Криму, інтенсивність розвідки щодо яких різко зростала в періоди загострення ситуації в регіоні. Слід зазначити, що наведені вище факти розвідувальної діяльності ГРУ та ФСБ проти України (які суперечать низці угод, укладених між державами СНД, а також заявам вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації в його нібито щирих і дружніх відносинах з Україною) не є окремими одноразовими чи не пов’язаними між собою актами, а є частиною єдиної зовнішньої політики Росії

1. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

2. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

3. Облік зовнішньоекономічної діяльності

4. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

5. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

6. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")
7. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
8. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

9. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

10. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

11. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Проект зовнішньоекономічної угоди

13. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

14. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

15. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

16. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

17. Міжнародні розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності

18. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

19. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

20. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

21. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

22. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть
23. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
24. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

25. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

26. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

27. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

28. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

29. Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі

30. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

31. Контрольна з підприємницької діяльності

32. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Регулювання метрологічної діяльності

34. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

35. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

36. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

37. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

38. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
39. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"
40. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

41. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

42. Контрольная работа по физиологии

43. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)

44. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

45. Занятость и безработица (Контрольная)

46. Административное право (Контрольная)

47. Понятие административного правонарушения и состав административного проступка (Контрольная)

48. Банковское право (Контрольная)

"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки

49. Гражданское право (Контрольная)

50. Гражданское право (Контрольная)

51. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

52. Гражданский процесс (Контрольная)

53. Гражданский процесс (Контрольная)

54. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
55. Аграрное право (Контрольная)
56. Понятие и особенности аграрных правоотношений (Контрольная)

57. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

58. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

59. История государства и права России (Контрольная)

60. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

61. Конституционное право зарубежных стран (контрольная)

62. Органы исполнительной власти РФ (Контрольная)

63. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

64. Международное экономическое право (Контрольная)

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда

65. Международно-правовая охрана прав на "Промышленную собственность" (Контрольная)

66. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2

67. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

68. Правоведение (Контрольная)

69. Понятие право. Отрасли права (контрольная)

70. Римское частное право (Контрольная)
71. Трудовое право (Контрольная)
72. Финансовое право (Контрольная)

73. Контрольная работа по курсу экологического права

74. Экологическое право (Контрольная)

75. Латинский язык (Контрольна робота)

76. Контрольная работа по английскому языку (Тюмень)

77. Культура ранних человеческих цивилизаций (Контрольная)

78. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

79. Информационные технологии в управлении (Контрольная)

80. Операционная и социотехническая системы (Контрольная)

Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Настольная семейная игра "Кошки-мышки. Сырная охота".
Четыре маленьких мышонка карабкаются на гигантский сыр и соскальзывают вниз через отверстия. Цель погони - заполучить 5 лакомых кусочков
685 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Контрольные по информатике для заочников (вопросы по Windows, Word, Excel)

82. Теория графов. Методические указания по подготовке к контрольным работам по дисциплине «Дискретная математика»

83. Судебно-медицинская экспертиза по исследованию огнестрельных повреждений (Контрольная)

84. Следственные версии и планирование расследования (Контрольная)

85. История органов внутренних дел (Контрольная)

86. Судебная реформа (Контрольная)
87. Прокурорский надзор как самостоятельная отрасль государственной деятельности (Контрольная)
88. Уголовное право (Контрольная)

89. Основы уголовного права (Контрольная)

90. Преступление против жизни (Контрольная)

91. Уголовный процесс (Контрольная)

92. Уголовный процесс (Контрольная)

93. Загрязнение атмосферы (Контрольная)

94. Контрольная работа по экологии

95. Программа социологического исследования /выбор формы обучения/ (Контрольная)

96. Конституционный статус президента в Германии и Франции (Контрольная)

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00013, 1600x430x1550 мм.
Длина: 160 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
861 руб
Раздел: Вешалки напольные
Металлическая клетка-корона, белая, 16,5x21,5 см.
"Садовая" металлическая серия кукольной миниатюры в масштабе 1:12. Размер: 16,5x21,5 см. Материал: металл. Цвет: белый.
308 руб
Раздел: Прочие
Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

97. Политические системы (Контрольная)

98. Политическая система и политическая жизнь общества (Контрольная)

99. Система технологий отраслей (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.