Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення Єдиною підставою адміністративної відповідальності є наявність складу адміністративного правопорушення, як в нормативному так і у фактичному аспекті. Поняття адміністративного правопорушення з’явилося у 80-х роках та було вперше сформульовано в Кодексі про адміністративні правопорушення в 1984 році. Адміністративне правопорушення – це протиправна, винна (умисна або з необережності) дія або бездіяльність, що посягає на державний чи громадський порядок, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність. Під адміністративним правопорушенням, як підставою адміністративної відповідальності розуміється винне протиправне діяння, яке посягає на встановлені правом і забезпечені адміністративно-правовими санкціями правила поведінки громадян і посадових осіб в сфері державного управління. При цьому адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, наступає за умови, що ці порушення не тягнуть за собою у відповідності до чинного законодавства кримінальної відповідальності. Таким чином, можна визначити наступні ознаки адміністративного правопорушення: По-перше, це дія або бездіяльність. Адміністративне правопорушення – це поведінка, яка приймає форму або дії, або бездіяльності. Дія – це активне невиконання правової норми у вигляді обов’язку чи законної вимоги, правила, норми, стандарту (порушення тиші в нічний час, порушення правил дорожнього руху і т.д.). Бездіяльність – це пасивна поведінка, що виражається в нездійсненні особою тих дій, які вона повинна була і могла здійснити в силу покладених на неї обов’язків (ухилення від подачі декларації про доходи, невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей). По-друге, це суспільно небезпечне діяння. Саме суспільна небезпечність правопорушення обумовлює відповідальність за його вчинення. Відсутність даної ознаки свідчить і про відсутність правопорушення. Будь яке адміністративне правопорушення, що посягає на встановлений правопорядок, спричиняє йому ту чи іншу шкоду. При цьому небажаний результат може виявитися як в реальній шкоді (дрібна крадіжка), так і в створенні умов для спричинення збитків (порушення санітарно-гігієнічних правил). Ступень суспільної небезпеки є єдиним критерієм, за яким розрізняють адміністративні правопорушення від злочинів. По-третє, це протиправне діяння. Протиправність діяння полягає в тому, що конкретна особа скоює діяння, заборонене нормою права, або не скоює діяння, предписане правовим актом. На дію або бездіяльність визнану суспільно небезпечною встановлюється заборона на її здійснення. По-четверте, винна дія або бездіяльність, тобто діяння, що являє собою прояв волі і розуму особи. Вина, при скоєнні адміністративного правопорушення може виражатися як у формі умислу, так і у формі необережності. Наявність вини правопорушника є найважливішою і необхідною ознакою адміністративного правопорушення. По-п’яте, за це діяння передбачено покарання. Конкретна дія або бездіяльність може бути визнана адміністративним правопорушенням тільки у тому випадку, якщо за його скоєння законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Для визнання адміністративного правопорушення не потрібно досліджувати стадії готування і замаху, тобто в деяких випадках законодавець встановлює наявність адміністративного правопорушення на більш ранній стадії, ніж закінчене діяння. Кваліфікація того чи іншого правопорушення здійснюється шляхом встановлення його складу. Склад правопорушення – це сукупність передбачених законом ознак, які характеризують дане діяння як адміністративне правопорушення і відрізняють його від інших правопорушень. Іншими словами, склад правопорушення – це встановлена правом сукупність ознак, при наявності яких антисуспільне діяння вважається адміністративним правопорушенням. Встановлення складу правопорушення необхідне для виконання трьох функцій складу: Фундаментальна функція означає, що склад правопорушення виступає як єдина фактична підстава адміністративної відповідальності. Розподільча функція означає, що ознаки складу розподіляють один склад від іншого, а також від діянь, що не являються адміністративними правопорушеннями, або від діянь, відповідальність за які наступає в інших галузях права. Гарантійна функція означає, що шляхом опису точних складів адміністративних правопорушень і їх об’єктивних ознак, законодавець гарантує захист громадянина від необґрунтованого притягнення до адміністративної відповідальності. Повторне скоєння адміністративного правопорушення в стані адміністративної покараності до спливу строку давності притягнення до відповідальності, встановленої чинним законодавством, може потягти застосування більш суворих адміністративних стягнень, як правило, крупних штрафних санкцій, адміністративного арешту і навіть кримінальної відповідальності. Ознаки адміністративного правопорушення, закріплені в праві, в сукупності створюють складний юридичний склад, що є єдиною підставою адміністративної відповідальності правопорушника. Практичне значення складу адміністративного правопорушення полягає в тому, що він являє собою законодавчу модель кваліфікації конкретних адміністративних правопорушень, тобто адміністративне правопорушення повинно бути кваліфіковано у точній відповідності до закону, який передбачає відповідальність саме за це діяння і жодних відступів від цих вимог не допускається, тобто кваліфікація адміністративного правопорушення за аналогією не допускається і є грубим порушенням закону. В теорії адміністративного права під складом адміністративного правопорушення розуміється єдність встановлених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, що характеризують конкретне суспільне небезпечне діяння як адміністративне правопорушення. До об’єктивних елементів складу відносяться: об’єкт посягання, тобто охоронювані адміністративним правом суспільні відносини і об’єктивна сторона адміністративного правопорушення – це зовнішні ознаки, які характеризують протиправну дію або бездіяльність, результат посягання, причинний зв’язок між діянням і наслідками, місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби скоєного адміністративного правопорушення. Загальним об’єктом адміністративного правопорушення є суспільні відносини, які виникають в галузі державного управління і регулюються нормами адміністративного, а в ряді випадків конституційного, екологічного, митного, трудового, земельного, фінансового і інших галузей права.

В якості родового об’єкта адміністративного правопорушення виступають: особа, права і свободи громадян, суспільна небезпека, власність, державний і суспільний порядок, відносини в сфері економіки, встановлений порядок управління. Об’єктивна сторона складу характеризує правопорушення як антисуспільний акт зовнішньої поведінки порушника норми права, що тягне адміністративну відповідальність і виражається в дії або бездіяльності і наслідку. Аналізуючи об’єктивну сторону складу адміністративного правопорушення необхідно враховувати значне розмаїття прояву об’єктивної сторони конкретних складів адміністративних правопорушень. Зміст об’єктивної сторони характеризують і такі кваліфікуючі ознаки, як повторність, неодноразовість, злісність, систематичність протиправного посягання, триваюче правопорушення. Повторність передбачена багатьма статтями КУпАП і означає скоєння однією і тією ж самою особою протягом року однорідного правопорушення, за яке вона вже підлягала адміністративному стягненню, (тобто в стані адміністративного покарання). Ця кваліфікуюча ознака є тією обставиною, що обтяжує відповідальність і тягне більш суворе адміністративне покарання (стягнення). Неодноразовістю адміністративного правопорушення визнається скоєння більше двох однорідних правопорушень, передбачених конкретною статтею КУпАП. Ознака злісності характеризується впертістю, чітко вираженим небажанням правопорушника підкоритися неодноразово пред’явленим законним вимогам, попередженням уповноваженої посадової особи, представника влади, іншої компетентної особи. Систематичним визнається правопорушення, скоєне протягом року кілька разів (більше трьох порушень), при цьому в будь які одній сфері, одними і тими ж суб’єктами. Як приклад можна привести систематичне порушення водієм правил дорожнього руху. Подібні правопорушення тягнуть максимальну санкцію, в даному випадку – позбавлення права керувати транспортними засобами. Під продовжувальних адміністративним правопорушенням розуміється скоєння однією і тією ж особою кількох тотожних правопорушень, за кожне з яких порушник повинен притягатися до адміністративної відповідальності. Неодноразове скоєння правопорушень і слід розглядати як таке, що продовжується. Триваюче адміністративне правопорушення є тривале невиконання вимог правової норми у вигляді дії або бездіяльності. До суб’єктивних елементів складу відносяться ознаки, які характеризують суб’єкта адміністративного правопорушення (вік, осудність, особливості адміністративно-правового статусу – громадянин, посадова особа), вина у формі умислу чи необережності, мотив і мета адміністративного правопорушення. Суб’єктами адміністративного правопорушення є особи. КУпАП виділяє загальних, спеціальних і особливих суб’єктів. Загальними суб’єктами адміністративного правопорушення визнаються осудні громадяни, що досягли 16 років. Спеціальним суб’єктом адміністративного правопорушення визнаються посадові особи, батьки неповнолітніх дітей. Особливим суб’єктом адміністративних правопорушень є військовослужбовці, які за адміністративні правопорушення несуть відповідальність за дисциплінарним уставом, але за порушення правил, наприклад, дорожнього руху, вони несуть адміністративну відповідальність на загальних засадах за деякими виключеннями.

Форма укрансько державно влади буде вдповдати послдовним етапом державного будвництва Украни, а то нацонального визволення, державного закрплення розвитку. У час визвольно боротьби лиш нацональна диктатура, витворена в ход нацонально революц, зможе забеспечити внутршню силу Укрансько Нац та найбльшу  вдпорнсть назовн. Щолиш псля вдновлення державности, настане доба  внутршнього порядкування та переходу до стану монолтного державного тла. У цей переходовий час голова держави матиме за завдання пдготувати створення найвиших законодатних органв на засад представництва всх органзованих суспльних верств, з узглядненням вдмнности окремих земель, що ввйдуть до складу Укранско Держави. На чол упорядковано держави стане покликаний представницьким органом голова держави, що призначить виконавчу владу, вдповдальну перед ним та найвищим законодатним тлом. Основою адмнстративного устрою Укрансько Держави буде мсцеве самоврядування; зокрема кожний край буде мати свй представницький законодатний орган, покликаний мсцевими организованими суспльними верствами та свою виконавчу владу. ¶¶¶

1. Адміністративне правопорушення

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

4. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

5. Адміністративна відповідальність

6. Адміністративна відповідальність в Україні
7. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
8. Адміністративне право України

9. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

10. Адміністративний примус

11. Адміністративні провадження

12. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

13. Адміністративно-правовий статус Президента України

14. Адміністративно-правові норми

15. Елементи адміністративного позову

16. Місце адміністративного права в правовій системі

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

17. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

18. Підсудність адміністративних справ

19. Поняття та види адміністративного примусу

20. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

21. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

22. Розвиток адміністративного законодавства
23. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
24. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

25. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

26. Адміністративні і економічні реформи Петра I

27. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

28. Адміністративний менеджмент

29. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

30. Достоинства и недостатки рыночной (меновой) и командно-адм.эконом.систем.

31. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

32. Громадська адміністрація у Польщі

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Районна державна адміністрація

34. Основи адміністрування в Linux

35. Адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп

36. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

37. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

38. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації
39. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)
40. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

41. Хищение на складе-хранилище

42. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

43. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

44. Логистическое управление складами

45. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

46. Схема логистического процесса на складе

47. Расчет некоторых показателей работы склада

48. Таможенные режимы: таможенный склад, магазин беспошлинной торговли

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Организация аналитического учета материалов на складах (на примере текстильной отрасли)

50. Хранение на товарном складе

51. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

52. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

53. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

54. Видовий склад риб річки Десна
55. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова
56. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

57. Документи щодо особового складу

58. Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"

59. Учет производственных материальных запасов на складе

60. Склади рідких ракетних палив

61. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

62. Поняття та склад злочину

63. Склад і порядок відшкодування судових витрат

64. Відповідальність за податкове правопорушення

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

66. Информационная модель склада товаров

67. Контекстные диаграммы отпуска товара со склада

68. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

69. Разработка информационной системы учета товаров на оптовом складе

70. Технологія складу програм. Базові засоби мови C++
71. Забезпечувальні підсистеми. Призначення та склад забезпечувальних підсистем
72. Переяславська рада. Входження України до складу Росії

73. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

74. Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

75. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

76. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

77. Волинська земля у складі Галицько-Волинського князівства

78. Исследование автоматизированной системы учёта движения грузов на складе аэропортов

79. Лицарська культура та її складові

80. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы
Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Организация технологического процесса и взаимосвязь с устройством и планировкой оптового склада

82. Организация управления хранением товаров на складе на материалах ООО "ТД Далимо"

83. Потребность в подъемно-транспортном оборудовании общетоварного склада. Социально-экономическая эффективность работы магазина

84. Складові PR-кампанії

85. Штрих-кодовая технология учета товаров на складе и в магазине

86. Складові та об’єкти логістики
87. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо
88. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

89. Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин

90. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

91. Автоматизированная система управления складом

92. Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу

93. Склад та первинна переробка нафти

94. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

95. Проектирование склада сыпучих материалов

96. Особенности правового регулирования таможенного склада

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

97. Таможенный склад

98. Оцінка ефективності використання рухомого складу

99. Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін і їх елементи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.