Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Житомирський державний університет Імені Івана Франка кафедра психології та педагогіки Контрольна робота з дисципліни «Основи психологічного тренінгу» Житомир 2009 1. Поняття Т-група. Її історичне виникнення Т-група (від англ. raі і g - group - тренінг - група) - форма психотерапії, орієнтована на відпрацьовування чутливості стосовно своїх мотивів і емоцій, до мотивів інших людей, до подій соціальної взаємодії, до групової динаміки. Основним психотерапевтичним прийомом виступає груповий аналіз, що виробляється учасниками (10-15 чоловік), які один з одним не знайомі. Теми для обговорення вибираються довільно, головним є ретельний аналіз власної поведінки й поведінки інших учасників групи й вільне обговорення їх. Література: (Eds.) Bra dford L., Gіbb J., Be e K. -Group heory a d Labora ory Me hod. .Y., 1964. У вітчизняній психології заложилася традиція позначати ті види тренінгу, об'єктом впливу в які є якості, властивості, уміння, здатності й установки, що проявляються в спілкуванні, соціально-психологічним тренінгом. Це поняття узвичаїв М. Форверг. Вважається, що перші тренінгові групи, спрямовані на підвищення компетентності в спілкуванні, були проведені учнями К. Левіна в Бетелі (США) і одержали назву Т-груп. У їхній основі лежала наступна ідея: більшість людей живуть і працюють у групах, але найчастіше вони не віддають собі звіту в тім, як вони в них беруть участь, якими їх бачать інші люди, які реакції, які викликає їхнє поводження в інших людей. Левін стверджував, що більшість ефективних змін в установках і поведінці людей відбувається в груповому, а не в індивідуальному контексті, тому, щоб виявити й змінити свої установки, виробити нові форми поведінки, людина повинна перебороти свою автентичність і навчитися бачити себе так, як її бачать інші. Т-група визначалася як збори гетерогенних індивідів, що зустрілися з метою досліджувати міжособистісні відносини й групову динаміку, що вони самі породжують своєю взаємодією. Успішна робота учнів К. Левіна в майстерні міжгрупових відносин привела до створення в США Національної лабораторії тренінгу. У цій лабораторії була створена група тренінгу базових умінь. Згодом результати її роботи враховувалися в практиці Т-груп. У Т-групах навчали управлінський персонал, менеджерів, політичних лідерів ефективній міжособистісній взаємодії, умінню керувати, дозволяти конфлікти в організаціях, зміцнювати групову згуртованість. Деякі Т-групи були орієнтовані на з'ясування життєвих цінностей людини, посилення почуття його самоідентичності. Вони виникли в 1954 р. і одержали назву груп сензитивності. В 60- і рр. виникає, що опирається на традиції гуманістичної психології К. Роджерса рух тренінгу соціальних і життєвих умінь (socіal/lіfe skіlls raі і g), що застосовувався для професійної підготовки вчителів, консультантів, менеджерів з метою психологічної підтримки й розвитку. У тренінгу життєвих умінь використовувалися три основні моделі, що визначають своєрідність підходу до учасників тренінгу. Перша модель опирається на сім категорій життєвих умінь: рішення проблем, спілкування, наполегливості, упевненості в собі, критичності мислення, уміння самоврядування й розвитку Я- Концепції.

Друга модель класифікує життєві вміння, що є метою тренінгу, на чотири категорії: міжособистісне спілкування, підтримка здоров'я, розвиток ідентичності, рішення проблем і прийняття рішень. Третя модель включає тренінг емоційного самоконтролю, міжособистісних відносин, саморозуміння, фінансового самозахисту, самопідтримки й концептуалізації досвіду. В 70- і рр. у Лейпцігському і Йєнському університетах під керівництвом М. Форверга був розроблений метод, названий соціально-психологічним тренінгом. Засобами тренінгу виступали рольові ігри з елементами драматизації, створюючі умови для формування ефективних комунікативних навичок. Практичною областю додатка розроблених М. Форвергом методів стала соціально-психологічна підготовка керівників промислового виробництва. Соціально-психологічний тренінг одержав широке поширення й у вітчизняній практиці. Перша в країні мононографія, присвячена теоретичному й методичному аспектам соціально-психологічного тренінгу, була опублікована Л. А. Петровською в 1982 р. Сьогодні цей метод активно використовується в роботі з дітьми, батьками, професіоналами соціономічної (робота з людьми) групи, керівниками підприємств і організацій. Основна мета соціально-психологічного тренінгу - підвищення компетентності в спілкуванні - може бути конкретизована в ряді завдань із різним формулюванням, але обов'язково пов'язаних із придбанням знань, формуванням умінь, навичок, розвитком установок, що визначають поведінку в спілкуванні, перцептивних здатностей людини, корекцією й розвитком системи відносин особистості, оскільки особистісна своєрідність є тим тлом, що офарблює в різні кольори дії людини, всі її вербальні й невербальні прояви. Однією з умов успішної роботи тренінгової групи є рефлексія провідного того завдання, що вирішується в ході занять. Вплив може здійснюватися на рівні установок або вмінь і навичок, або перцептивних здатностей і т.д. Змішувати різні завдання в ході роботи однієї тренінгової групи недоцільно, тому що це може, з одного боку, знизити ефективність впливу, а з інший, - викликати появу етичної проблеми, оскільки змінювати завдання в процесі тренінгу можна тільки за згодою групи. Робота тренінгової групи відрізняється рядом специфічних принципів. Дамо їм коротку характеристику. Принцип активності. Активність учасників тренінгової групи носить особливий характер, відмінний від активності людини, що слухає лекцію або читає книгу. У тренінгу люди утягуються в спеціально розроблені дії. Це може бути програвання тієї або іншої ситуації, виконання вправ, спостереження за поведінкою інших за спеціальною схемою. Активність зростає в тому випадку, якщо ми даємо учасникам установку на готовність увімкнутися в чинені дії в будь-який момент. Особливо ефективними в досягненні цілей тренінгу через усвідомлення, апробування й тренування прийомів, способів поводження, ідей, запропонованих тренером, є ті ситуації й вправи, які дозволяють брати активну участь у них всім членам групи одночасно. Принцип активності, зокрема , опирається на відому з області експериментальної психології ідею: людина засвоює десять відсотків того, що вона чує, п'ятдесят відсотків того, що вона знає, сімдесят відсотків того, що проговорює, і дев'яносто відсотків того, що робить сама.

Принцип дослідницької творчої позиції. Суть цього принципу полягає в тім, що в ході тренінгу учасники групи усвідомлюють, виявляють, відкривають ідеї, закономірності, уже відомі в психології, а також, що особливо важливо, свої особисті ресурси, можливі особливості. Виходячи із цього принципу, робота тренера полягає в тім, щоб придумати, сконструювати й організувати ті ситуації, які давали б можливість членам групи усвідомити, спробувати й тренувати нові способи поведінки, експериментувати з ними. У тренінговій групі створюється креативне середовище, основними характеристиками якої є проблемність, невизначеність, прийняття, безоціночність. Реалізація цього принципу часом зустрічає досить сильний опір з боку учасників. Люди, які приходять у групу тренінгу, мають певний досвід спілкування в школі, в інституті, де, як правило, їм пропонувалися інші правила, моделі, які треба було вивчити й випливати їм надалі. Зіштовхуючись із іншим, незвичним, для них способом навчання, люди проявляють невдоволення, іноді в досить сильній, навіть агресивній формі. Перебороти такий опір допомагають ситуації, що дозволяють учасникам тренінгу усвідомити важливість і необхідність формування в них готовності й надалі, після закінчення тренінгу, експериментувати зі своєю поведінкою, творчо відноситися до життя, до самого себе. Принцип об'єктивації (усвідомлення) поведінки. У процесі занять поведінка учасників переводиться з імпульсивного на об‘єктивірований рівень, що дозволяє робити зміни в тренінгу. Універсальним засобом об'єктивації поведінки є зворотний зв'язок. Створення умов для ефективного зворотного зв'язку в групі - важливе завдання тренерської роботи. У тих видах тренінгу, які спрямовані на формування вмінь, навичок, установок, використовуються додаткові засоби об'єктивації поведінки. Одним з них є відеозапис поведінки учасників групи в тих або інших ситуаціях з наступним переглядом і обговоренням. Треба враховувати, що відеозапис є дуже сильним засобом впливу, здатним вплинути, тому ним варто користуватися з великою обережністю, і що найважливіше - професійно. Принцип партнерського (суб'єкт-суб'єктного) спілкування. Партнерським, або суб'єкт-суб'єктним спілкуванням є таке, при якому враховуються інтереси інших учасників взаємодії, а також їхні почуття, емоції, переживання. Реалізація цього принципу створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, що дозволяє учасникам групи експериментувати зі своєю поведінкою, не соромлячись помилок. Цей принцип тісно пов'язаний із принципом творчої, дослідницької позиції учасників групи. Послідовна реалізація названих принципів - одне з умов ефективної роботи групи соціально-психологічного тренінгу. Вона відрізняє цю роботу від інших методів навчання й психологічного впливу. Крім специфічних принципів роботи тренінгових груп, можна говорити й про специфічний принцип роботи тренера, що полягає в постійній рефлексії всього того, що відбувається в групі. Ця рефлексія здійснюється за рахунок того, що тренер увесь час - приступаючи до проведення тренінгу, плануючи роботу на день, безпосередньо в процесі роботи - задає собі три питання: - Якої мети я хочу досягти? - Чому я хочу досягти цієї мети? - Якими засобами я збираюся її досягти? Відповідь на друге питання дають діагностичні дослідження тренера під час роботи із групою.

Через це програми-нтерпретатори розрахован, в основному, на мови, що призначен для навчання програмуванню,  використовуються програмстами-початквцями. Як правило, програми-комплятори та програми-нтерпретатори називаються так само, як  мови, для перекладу з яких вони призначен. Слова Паскаль, Бейск, С можна сприймати  як назви мов,  як назви вдповдних програмтрансляторв. Одню з найпопулярнших мов для навчання програмуванню  мова Паскаль, яку створив у 1968 роц швейцарський вчений Нклаус Врт. Домашн завдання Вивчити означення, що прочитан на лекц (що таке програма, класифкаця мов програмування, що таке транслятор, типи трансляторв). УРОК 7. Алфавт мови програмування Мета уроку: дати дтям поняття мови програмування, на приклад мови Паскаль дати означення основним поняттям мови: алфавт, оператори, дентифкатори, рядки, описи. Теоретичний матерал Мова програмуванняце один з способв подач алгоритму, що розрахований на виконавця компютер (тут доречно згадати з дтьми взагал, що таке алгоритм, його властивост та форми подач)

1. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

2. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

3. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

4. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

5. Джерела антропогенного забруднення та класифікація забруднень

6. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів
7. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
8. Отруйні речовини та їх класифікація

9. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

10. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

11. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

12. Класифікація персоналу та форми його наймання

13. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

14. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

15. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

16. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы
Комплект детского постельного белья "Пираты".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

18. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

19. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

20. Визначення статі, лікування та розтин кролів

21. Класифікація основних засобів

22. Класифікація отруйних речовин
23. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
24. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

25. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

26. Типологічна класифікація мов світу

27. Комп’ютерні віруси. Класифікація

28. Бібліографічні класифікації

29. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

30. Класифікація документів

31. Поняття організації та її ознаки

32. Класифікація документів

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Вимірювання тиску: класифікація приладів

34. Класифікація психічних хвороб

35. Класифікація важковиховуваних дітей

36. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

37. Класифікація закладів ресторанного господарства

38. Поняття діяльності та практики
39. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
40. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

41. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

42. Поняття, форма та функції Конституції України

43. Поняття та форми державного устрою2

44. Поняття та структура світового ринку

45. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

46. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

47. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

48. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

49. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

50. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

51. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

52. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

53. Поняття національного доходу та його використання

54. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки
55. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
56. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

57. Поняття та методи криміналістики

58. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

59. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

60. Поняття та система господарського законодавства

61. Поняття та склад злочину

62. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

63. Поняття, предмет та зміст господарського договору

64. Поняття, функції та система трудового права України

Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки

65. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

66. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

67. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

68. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

69. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

70. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
71. Види попиту. Поняття товару та його суть
72. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

73. Визначення маркерів компенсованих, субкомпенсованих та декомпенсованих станів за кишкової непрохідності

74. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

75. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

76. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

77. Поняття комунікацій. Види комунікацій

78. Поняття та сутність ефективності управління

79. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

80. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Набор маркеров для доски, 4 штуки.
Высококачественные маркеры для белой маркерной доски. Не высыхают с открытым колпачком в течение нескольких дней. 4 цвета. С круглым
401 руб
Раздел: Для досок
Лото "Животные".
Лото "Животные" развивает память, внимательность, мелкую моторику рук, помогает развивать устную речь малышей, и дает начальные
1079 руб
Раздел: Лото детское
Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки

81. Групи та групові інтереси в політиці

82. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

83. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

84. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

85. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

86. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні
87. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму
88. Робоче обладнання екскаваторів з гідравлічним приводом 2-ї та 3-ї розмірних груп

89. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

90. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

91. Визначення і логічні операції над поняттями

92. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

93. Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів

94. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

95. Поняття та види відходів

96. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

98. Головні поняття етики та естетики

99. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.