Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження діяльності фірми

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗмістВступ І. Теоретична частина - теоретичні аспекти маркетингових досліджень фірми 1.1 Організація маркетингових досліджень 1.2 Методи маркетингових досліджень 1.3 Методи збору первинних даних 1.4 Методи багатофакторного аналізу 1.5 Етапи формування маркетингові дослідження фірми ІІ. Аналітична частина - аналіз фінансово-господарської діяльності пп &quo ;флеш&quo ; 2.1 Техніко-економічна характеристика ПП &quo ;Флеш&quo ; 2.2 Фінансово-економічний аналіз діяльності ПП &quo ;Флеш&quo ; 2.3 Аналіз собівартості товарної продукції 2.4 Оцінка результатів діяльності підприємства ІІІ. Дослідницька частина - шляхи удосконалення маркетингової діяльності пп &quo ;флеш&quo ; 3.1 Комплексний підхід до оцінки ефективності маркетингової діяльності на ПП &quo ;ФЛЕШ&quo ; 3.1.1 Оцінка ефективності витрат фірми 3.1.2 Оцінка ефективності ресурсів 3.2 Методика аналізу узагальнюючих показників ефективності використання виробничих ресурсів Висновки Список використаної літератури ВступМаркетингові дослідження - це збір, обробка і аналіз даних про ринки, конкурентів, споживачів, ціни, ринкові можливості фірми з метою зниження підприємницького ризику в процесі прийняття управлінських рішень. Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених фірм в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми. Мета даного курсового проекту - практично навчитиcь самостійно проводити маркетингові дослідження на конкретній інформаційній базі і обгрунтувати доцільність управлінських рішень у підприємницькій діяльності фірми. В першу чергу потрібно вивчити маркетингове середовище фірми - економічний потенціал України, певного регіону, зокрема, Львівщини, чинне законодавство відносно підприємницької діяльності, системи оподаткування, ознайомитись з фінансово-господарською і зовнішньоекономічною діяльністю фірми, на базі якої проводиться маркетингове дослідження. Без виявлення проблем даної фірми в процесі її функціонування в поточному періоді, а також пов'язаних із забезпеченням перспективних цілей, неможливо визначити завдання маркетингового дослідження і напрямки його проведення. Власне цілі і завдання даного дослідження виступають орієнтирами в пошуку необхідних інформаційних джерел - внутрішніх і зовнішніх. Часові межі і масштаб маркетингового дослідження залежать від особливостей об'єктів вивчення, наприклад, ринку товарів довго - чи короткотривалого користування, виробничої чи невиробничої сфери, засобів виробництва з різною тривалістю життєвого циклу виробів, проміжних чи кінцевих товарів виробничого призначення. І. Теоретична частина - теоретичні аспекти маркетингових досліджень фірми 1.1 Організація маркетингових дослідженьСтворення служби маркетингу необхідно розглядати в контексті глобальної реорганізації структури управління підприємством. Колишній господарській системі були властиві наступні характерні риси. 1. Високий ступінь централізації прийняття рішень, що відносяться і до вироблення стратегії, і до поточного управління економічним і соціальним розвитком.

Керівники різних рівнів пов'язані один з одним ієрархічною ірадацією, що базується на. твердому розподілі прав і обов'язків. Звідси достаток посадових інструкцій, положень про підрозділи й інші регламентуючі документи. Існує прямий зв'язок між надлишковою централізацією управління і надзвичайно низьким рівнем диверсифікованості виробництва, що є відображенням курсу, який проводився, на підвищення спеціалізації і концентрації виробництва. Іншим шляхом пішли промислові фірми за рубежем. Обтяжені все зростаючими проблемами збуту, що загострився під впливом конкуренції і перенасичення ринку товарами, випробовуючи обмеження монопольним законодавством, а також прагнучи діставати гарантований прибуток, вони розвивали ділову активність відразу у декількох напрямках. Таким чином, спад на одному з них компенсується підвищенням доходів в іншій сфері діяльності. 2. Недостатня гнучкість і слабко розвинута здатність адаптуватися до мінливих умов господарського середовища, яка, до речі, відрізнялося відомою консервативністю. Ставка була на безпроблемний процес: одержали контрольні цифри, розробили і затвердили плани, обґрунтували заявки, відвантажили продукцію. Втілити ідеальну модель так і не удалося. Досвід же фірм індустріально розвинутих держав свідчить, що організаційні структури повинні відповідати поточному станові внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку підприємства, повною мірою враховувати рухливість сучасних ринків збуту, діяльність конкурентів, розвиток технологій, результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. На вітчизняних підприємствах упроваджувалися так називані шпоні структури керування, що, якщо і піддавалися реформам, іо лише вкрай незначним. 3. Яскраво виражена орієнтація на виробництво, якому є чимало підтверджень. Так. наприклад, при визначенні мети господарського розвитку вирішальним аргументом були внутрішні виробничі можливості підприємства. Особлива увага приділялася підвищенню технологічної ефективності і продуктивності праці. Випускалася лише та продукція, яку підприємство могло виготовити. Нарешті, на ключових адміністративних посадах знаходилися фахівці в області виробництва. Досить згадати, що першим заступником директора, як правило, був головний інженер підприємства. Дослідження ринку або рекламна діяльність в основному були присутні лише там, де робилися спроби налагодити або розширити контакти з закордонними партнерами. Головне ж полягало в тому, що інтереси споживача, стан попиту не приймалися до уваги. Імовірно, практика знає чимало прикладів іншого роду і, насамперед ті, що відносяться до складної продукції виробничого й оборонного призначення, але вони не утворюють безлічі, достатнього для узагальнення, і є, скоріше, винятком із загального правила. Цікаво, що всі або майже всі перераховані проблеми аж ніяк не &quo ;національне надбання&quo ;. У свій час ієрархічні, з формалізованими зв'язками й орієнтацією на виробництво структури знаходили широке застосування в західних фірмах. їхніми переконаними прихильниками і пропагандистами були Ф. Тейлор, М. Вебер, А. Файоль. Однак динаміка науково-технічного прогресу, промислового виробництва і ринку привела до заміни оргструктур, орієнтованих на виробництво, на структури, орієнтовані на збут.

Для них характерне значне розширення функцій, зв'язаних із продажем виробленою підприємством продукції (висновок контрактів і контроль за їхнім виконанням, розробка торговельних бюджетів, планів збуту, організація роботи торгово-розподільної мережі, систематизація даних про продаж і аналіз торговельної статистики, реклама), координація яких покладена на відповідного заступника керівника. Відразу підкреслимо, що створення нових і реорганізація діючих структур управління - найвищою мірою творчий процес, у ході якого повинен враховуватися фактор обстановки. Скажімо, комерційні служби суднобудівного й автомобільного заводів мають істотні розходження: запалю великі особливості збуту продукції, організації післяпродажного сервісу. Найбільшою мірою відповідає специфічним умовам ринку оргструктура управління, орієнтована на маркетинг. При її формуванні необхідно перш за все досліджувати місце та значення окремих видів маркетингової діяльності з погляду доцільності виділення їх у самостійні підрозділи або, навпаки, об'єднання в рамках одного з них. Види діяльності, що мають відношення до маркетингу, представлені в табл.1.1Таблиця 1.1. Види управлінської діяльності Види діяльності Виконавець Визначення політики і шлей господарської о розвитку Керівництво підприємства і служби маркетингу; Ідентифікація ринку для продукції, ідо випускається, і нововведень Підрозділ дослідження маркетингу Оцінка ринкових позицій підприємства і його конкурентів Підрозділ дослідження маркетингу Прогнозування обсяіу продажів Підрозділ дослідження маркетингу Розробка і пропозиція щодо виробництва нововведень, опис, упакування Керівники виробництв, підрозділ дослідження ринку Вибір каналів збуту Підрозділ збуту і досліджень ринку Розробка оперативних планів; плану продажів плану комерційної пропаганди плану освоєння нововведень Керівник служби маркетингу, підрозділ збуту. Підрозділи комерційної пропаганди, куратори виробництва, підрозділу і комерційної пропаганди і збуту Формування бюджету служби маркетингу Керівник служби маркетингу, і керівники підрозділів Прогнозування і розробка цін Керівник служби маркетингу Реалізація планів: Плану продажів Плану комерційної пропаганди Служба маркетингу: підрозділ збуту, підрозділ комерційної пропаганди, торговельні агентства підприємства, Плану освоєння нововведень підрозділ збуту і комерційної пропаганди Навчання та підвищення кваліфікації кадрів Відділ кадрів і зацікавлені служби Облік і аналіз торговельної статистики Підрозділ збуту Розробка торговельних бюджетів Підрозділ збуту Установлення зв'язків із громадськістю підрозділ комерційної пропаганди Створення і ведення банку маркетингової інформації Підрозділ дослідження маркетингу Укладення контрактів і контроль за їх виконанням Підрозділ збуту Формування і реалізація кредитної політики Служби маркетингу і фінансів Організація продажного і післяпродажного сервісу, збут запасних частин Підрозділ реалізаційних послуг і сервісних послуг Визначення потреби у вихідних матеріальних ресурсах і контроль за рівнем їх запасів на підприємстві Підрозділ закупівлі матеріалів Вибір і встановлення контрактів з постачальниками, розробка графіка постачання матеріальних ресурсів, контроль за його виконанням Підрозділ закупівлі матеріалів У 1911 році одне з американських видавництв заснувало у складі відділ.

Отже, монографія є підсумком великої аналітичної роботи над першоджерелами, яких раніше не торкалася рука дослідника. Монографія В.С.Сідака грунтується переважно на документах - використовуються матеріали близько трьох десятків архівних фондів, які вперше відкрилися тільки після 1991 р. Окремі з них, скажімо, Архіву Служби безпеки України, й досі мало доступні для істориків. Поряд з архівними використані деякі друковані матеріали, здебільшого відомчого характеру. Автор прагнув опрацювати всю можливу інформацію перед тим, як написати цю книгу, і, можна стверджувати, досяг мети. Звичайно, в його дослідженні залишилися певні лакуни, але знайти суттєві додаткові джерела вже навряд чи вдасться. Не треба забувати, що українські держави, архіви яких досліджуються у книзі, швидко загинули. Разом з ними загинула або була спеціально знищена основна частина письмових матеріалів, які відбивали діяльність спецслужб. У монографії досліджуються ключові питання діяльності органів безпеки – особливості державної політики в цій галузі, правове регулювання, форми, методи та "механізми" їх роботи, кадровий склад

1. Маркетингові дослідження

2. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

3. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

4. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

5. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
8. Дослідження харчування

9. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

10. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

11. Про методи дослідження малих річок

12. Спектральні наземні дослідження

13. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

14. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

15. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

16. Дослідження режиму опадів у південно-західній частині Одеської області

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

18. Методи та етапи статистичного дослідження

19. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

20. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

21. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

22. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)
23. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.
24. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

25. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

26. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

29. Дослідження чисельних методів інтегрування

30. Історіографія досліджень голодомору

31. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

32. Палеонтологічні дослідження

Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

34. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

35. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

36. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

37. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

38. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки
39. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
40. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

41. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

42. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

43. Організація маркетингових досліджень в туризмі

44. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

45. Характеристика маркетингового дослідження товару

46. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

47. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

48. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

50. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

51. Дослідження ринку автомобілів (2009-2010 рр.)

52. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

53. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

54. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
55. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
56. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

57. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

58. Променеве дослідження молочної залози

59. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

60. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

61. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

62. Променеве дослідження щитоподібної залози

63. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

64. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Дослідження мотивації на досягнення

66. Методи дослідження затрат робочого часу

67. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

68. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

69. Методологія науково-педагогічного дослідження

70. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
71. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
72. Технології навчання як дослідження

73. Організація і структура наукових досліджень

74. Методи політичних досліджень

75. Дослідження рухів зубообробного вестата

76. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

77. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

78. Предмет дослідження соціальної психології

79. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

80. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження тривожності п’ятикласників

82. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

83. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

84. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

85. Педагогічний експеримент як метод дослідження

86. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
87. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.