Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Основною метою вивчення дисципліни &quo ;Стратегія підприємства&quo ; є опанування сучасними методиками розробки та реалізації стратегії діяльності підприємства. Розв’язування задач при цьому відіграє важливу роль, оскільки вимагає певних теоретичних знань і вміння їх використовувати у стратегічному аналізі та плануванні діяльності підприємства у конкретних ситуаціях. Практичні заняття з дисципліни дозволяють поглибити теоретичні знання та закріпити на практиці навички з: визначення місії та стратегічних цілей діяльності підприємства; проведення стратегічного аналізу факторів зовнішнього середовища і внутрішнього стану підприємства; розробки альтернативних варіантів стратегічних рішень за допомогою найбільш відомих моделей стратегічного аналізу та планування портфелю підприємства; економічного обґрунтування вибору стратегії діяльності та конкуренції підприємства; формування механізму реалізації стратегії підприємства. За змістом дисципліна &quo ;Стратегія підприємства&quo ; базується на знаннях, набутих при вивченні окремих розділів і тем дисциплін: &quo ;Менеджмент&quo ;, &quo ;Маркетинг&quo ;, &quo ;Планування діяльності підприємств&quo ;. Необхідність знання матеріалу курсу обумовлюється сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців в області економіки підприємства. Тема контрольної роботи «Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ)». Мета розв'язування завдання – придбання та поглиблення навичок по застосуванню методики стратегічного аналізу факторів ринкового середовища підприємства. 1. Постановка завдання За результатами маркетингових досліджень світового ринку адипінової кислоти (АДК), що наведені у додатку А, провести оцінку привабливості стратегічних зон господарювання АТ &quo ;Азот&quo ;: ринків АДК Північної Америки і Західної Європи. Розробити стратегічні рекомендації підприємству щодо освоєння даних СЗГ. 2. Розв'язування Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання (СЗГ) у перспективі проводиться з використанням експертного методу опитування і складається з чотирьох етапів: 1. оцінка змін у перспективі росту СЗГ (G) (табл. 1); 2. оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ (R) (табл. 2); 3. оцінка рівня майбутньої нестабільності в СЗГ (Q – можливості, Q' – небезпеки); 4. оцінка привабливості СЗГ (S). Середня оцінка змін у перспективі росту СЗГ () визначається за даними табл. 1 за допомогою формули: де Вi – оцінка зміни i-го параметра в перспективі росту СЗГ, бали; – кількість параметрів, що характеризують перспективи росту СЗГ. Середня оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ () визначається за даними табл. 2 за формулою: де Вj – оцінка зміни j-го параметра в перспективі рентабельності СЗГ, бали; m – кількість параметрів, що характеризують перспективи рентабельності СЗГ. Таблиця 1 - Оцінка змін у перспективі росту СЗГ Параметри Шкала інтенсивності, бали -5 0 5 1 Темп росту галузі промисловості скоротиться підвищиться 2 Приріст чисельності споживачів даної галузі скоротиться підвищиться 3 Динаміка географічного розширення ринків розшириться звузиться 4 Ступінь відновлення продукції зменшиться підвищиться 5 Ступінь відновлення технології зменшиться підвищиться 6 Рівень насичення попиту підвищиться зменшиться 7 Суспільна прийнятність товару зменшиться підвищиться 8 Державне регулювання витрат посилиться ослабне 9 Державне регулювання росту посилиться ослабне 10 Несприятливі фактори для росту підсиляться ослабнуть 11 Сприятливі фактори для росту ослабнуть підсиляться Разом сума балів Загальна оцінка змін у перспективі росту (G) Таблиця 2 - Оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ Параметри Шкала інтенсивності, бали -5 0 5 1 Коливання обсягу продажів підвищаться зменшаться 2 Коливання цін підвищаться зменшаться 3 Циклічність попиту підвищиться зменшиться 4 Рівень попиту порівняно з потужністю понизиться підвищиться 5 Відновлення складу продукції порідшають почастішають 6 Тривалість життєвих циклів скоротиться збільшиться 7 Витрати на НДДКР зменшаться підвищаться 8 Агресивність головних конкурентів підвищиться зменшиться 9 Конкуренція закордонних фірм підвищиться зменшиться 10 Конкуренція на ринках ресурсів підвищиться зменшиться 11 Інтенсивність торгової реклами підвищиться зменшиться 12 Обслуговування після продажу підвищиться скоротиться 13 Ступінь задоволення споживачів зменшиться підвищиться 14 Державне регулювання конкуренції посилиться ослабне 15 Тиск споживачів підвищиться зменшиться Разом сума балів Загальна оцінка змін у перспективі рентабельності (R) Середня оцінка рівня нестабільності у СЗГ () визначається за даними табл.

1 і 2 за допомогою формули: де – негативні оцінки змін i-го та j-го параметрів у перспективі росту і рентабельності СЗГ, бали; , – кількість негативних параметрів, що характеризують перспективи росту і рентабельності СЗГ. Середня оцінка рівня стабільності у СЗГ (’) визначається за даними табл. 1 і 2 за формулою: ’ де – позитивні оцінки змін i-го та j-го параметрів у перспективі росту і рентабельності СЗГ, бали; , – кількість позитивних параметрів, що характеризують перспективи росту і рентабельності СЗГ. Оцінка привабливості СЗГ (S) визначається за формулою: S = a ґ b ґ g ґ s ґ ’, де a, b, g, s – коефіцієнти значущості факторів, які встановлені експертами (керівниками СЗГ ) за умови: a b g s = 1,0. Експертні оцінки змін у перспективах росту і рентабельності СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; (ринку АДК Північної Америки і Західної Європи) представлені у табл. 3, 4. Таблиця 3 - Оцінка змін у перспективі росту СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; на ринку АДК Параметри Північна Америка Західна Європа оцінка, бали примітка оцінка, бали примітка -5 5 -5 5 1 2 3 4 5 6 7 1 Темп росту галузі промисловості 1 ріст попиту на АДК у середньому на 2 % у рік 2 ріст попиту на АДК у середньому на 5-6 % у рік; очікується розвиток виробництва пластифікаторів 2 Приріст чисельності споживачів даної галузі 1 розширення чисельності виробників композиційних пластиків, найлона 2 поява нових виробників, що використовують найлон, поліефірні поліолі; розвиток виробництва пластифікаторів 3 Динаміка географічного розширення ринків -1 розширення географічних сегментів ринку -2 поява нових географічних сегментів ринку 4 Ступінь відновлення продукції 0 немає можливостей відновлення (продукція стандартизована) 0 немає можливостей відновлення (продукція стандартизована) 5 Ступінь відновлення технології -2 конкуренти вводять нові виробництва АДК на основі більш прогресивних технологій -2 конкуренти вводять нові виробництва АДК на основі більш прогресивних технологій 6 Рівень насичення попиту 1 споживання АДК у середньому на 10% перевищує виробництво (дефіцит); ріст обсягів пропозиції АДК на внутрішньому ринку країни 2 ненасичений попит (у зв'язку зі швидкими темпами його росту) 1 2 3 4 5 6 7 7 Суспільна прийнятність товару 1 заклики в ЗМІ помітного впливу на рівень зростаючого попиту не роблять -1 споживачі не задоволені якістю АДК з України 8 Державне регулювання витрат -1 імпорт АДК знаходиться у сфері державного регулювання і контролю (додаткові витрати імпортерів) 1 імпорт АДК не регулюється державою 9 Державне регулювання росту -2 імпорт АДК знаходиться у сфері державного регулювання і контролю (установлення квот імпортерам у зв'язку з ростом обсягів пропозиції АДК на внутрішньому ринку країни) 2 імпорт АДК не регулюється державою 10 Несприятливі фактори для росту -1 розширення виробництва АДК конкурентами -2 значне розширення виробництва АДК конкурентами 11 Сприятливі фактори для росту 0 відсутні 0 відсутні Разом сума балів -7 4 -7 9 Загальна оцінка змін у перспективі росту (G) -3 2 Таблиця 4 - Оцінка змін у перспективі рентабельності СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; на ринку АДК Параметри Північна Америка Західна Європа оцінка, бали примітка оцінка, бали примітка -5 5 -5 5 1 2 3 4 5 6 7 1 Коливання обсягу продажів -2 можливі в зв'язку з ростом обсягів пропозиції АДК на внутрішньому ринку країни і розширенням виробництва АДК конкурентами -1 можливі в зв'язку з розширенням виробництва АДК конкурентами 2 Коливання цін -1 коливаються в межах 100 $/т, тобто 6-7 % -1 коливаються в межах 200 $/т, тобто на 16%, однак прогнозується підвищення цін на 3-6 % 3 Циклічність попиту 0 відсутня 0 відсутня 4 Рівень попиту стосовно потужності 2 перевищує при наявності дефіциту 2 перевищує з урахуванням швидких темпів росту попиту 5 Відновлення складу продукції 0 немає можливостей відновлення (продукція стандартизована) 0 немає можливостей відновлення (продукція стандартизована) 6 Тривалість життєвих циклів 0 не зміниться 0 не зміниться 7 Витрати на НДДКР -2 у конкурентів вище, тому що вони вводять нові виробництва АДК -2 у конкурентів вище, тому що вони вводять нові виробництва АДК 1 2 3 4 5 6 7 8 Агресивність головних конкурентів -2 підвищиться, тому що конкуренти вводять нові виробництва АДК -3 підвищиться, тому що конкуренти вводять нові виробництва АДК 9 Конкуренція закордонних фірм -2 підвищиться, тому що всі конкуренти АТ &quo ;Азот&quo ; закордонні фірми -3 підвищиться, тому що всі конкуренти АТ &quo ;Азот&quo ; закордонні фірми 10 Конкуренція на ринках ресурсів 0 не зміниться, тому що немає імпорту ресурсів із країни -3 підвищиться, тому що має місце імпорт бензолу з Європи 11 Інтенсивність торгової реклами -1 підвищиться, а АТ &quo ;Азот&quo ; складніше активізувати власну рекламу АДК в країні -1 підвищиться, а АТ &quo ;Азот&quo ; складніше активізувати власну рекламу АДК в СЗГ 12 Обслуговування після продажу 0 не зміниться 0 не зміниться 13 Ступінь задоволення споживачів 1 заклики в ЗМІ помітного впливу на рівень зростаючого споживчого попиту не роблять -2 споживачі АДК не задоволені якістю АДК з України 14 Державне регулювання конкуренції -1 імпорт і експорт АДК знаходиться у сфері державного регулювання і контролю 2 імпорт і експорт АДК не регулюється державою 15 Тиск споживачів 0 не зміниться -1 прогнозується незначний опір споживачів експорту АДК з України Разом сума балів -11 3 -17 4 Загальна оцінка змін у перспективі рентабельності (R) -8 -13 Розрахунок оцінки привабливості СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; на ринку АДК наведений у табл.

5. Таблиця 5 - Оцінка привабливості СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; на ринку АДК Показники Північна Америка, бали Західна Європа, бали Значущість Загальна оцінка змін у перспективі росту () -3 2 ґ Середня оцінка змін у перспективі росту () -0,27 0,18 0,20 Загальна оцінка змін у перспективі рентабельності () -8 -13 ґ Середня оцінка змін у перспективі рентабельності () -0,53 -0,87 0,30 Загальна оцінка нестабільності () -18 -24 ґ Середня оцінка нестабільності () -1,5 -1,85 0,25 Загальна оцінка стабільності (’) 7 13 ґ Середня оцінка стабільності (’) 1,17 1,86 0,25 Оцінка привабливості СЗГ ( S ) -0,30 -0,22 1,00 Висновок Таким чином, оцінка привабливості ринків АДК Північної Америки і Західної Європи показала, що у всіх СЗГ підприємство практично не має перспектив діяльності (негативні оцінки). З двох СЗГ більш сприятлива ситуація для АТ &quo ;Азот&quo ; складається на ринку Західної Європи. Незважаючи на прогнозовані досить стабільні умови ринку в даній СЗГ ( 0,01 бала = -1,85 бала 1,86 бала), у підприємства практично відсутні перспективи росту (0,18 бала) та існують дуже незначні перспективи рентабельної діяльності (0,87 бала). Для підвищення привабливості СЗГ АТ &quo ;Азот&quo ; необхідно приділити першочергову увагу підвищенню якості АДК при скороченні експорту продукції за демпінговими цінами. Можливим резервом підвищення якості АДК підприємства є модернізація діючого виробництва продукції, що особливо актуально при розширенні та реконструкції виробничих потужностей конкурентами. Література Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2000. – 296 с. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб: &quo ;Питер&quo ;, 1999. – 560 с. Ефремов В.С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования / Учебное пособие.– М.: Издательство &quo ;Финпресс&quo ;, 1998 г.– 192 с. Куденко Н.В. Стратегiчний маркетинг: Навч. посiбник.– К.: КНЕУ, 1998. – 152 с. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М. : ИНФРА – М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 1999. – 288 с. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров &quo ;Управление развитием организации&quo ;. Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 304 с. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: учебное пособие для вузов. – М.: &quo ;Изд-во ПРИОР&quo ;, 2000. – 288 с. Шершньова З.E., Оборська С.В. Стратегiчне управлiння: Навч. посiбник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. – 3-е изд., испр. – СПб.: Спец–Лит, 2000. – 589 с. Додаток Характеристика ситуації на ринку адипінової кислоти (АДК) АДК – один із найважливіших продуктів хімічної промисловості. Застосовується у виробництві найлона, поліуретанів, пластифікаторів, пластмас, у шкіряній і харчовій галузях промисловості.

Стаття 142 Правила внутршнього трудового розпорядку. Статути  положення про дисциплну Трудовий розпорядок на пдпримствах, в установах, органзацях визначаться правилами внутршнього трудового розпорядку, як затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу  виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) на основ типових правил. У деяких галузях народного господарства для окремих категорй працвникв дють статути  положення про дисциплну. Стаття 143 Заохочення за успхи в робот До працвникв пдпримств, установ, органзацй можуть застосовуватись будь-як заохочення, що мстяться в затверджених трудовими колективами правилах внутршнього трудового розпорядку. Стаття 144 Порядок застосування заохочень Заохочення застосовуються власником або уповноваженим ним органом разом або за погодженням з виборним органом первинно профсплково органзац (профсплковим представником) пдпримства, установи, органзац. Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистй обстановц  заносяться до трудових книжок працвникв у вдповдност з правилами х ведення

1. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

2. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

3. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

4. Аналіз інвестиційного проекту

5. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

6. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
7. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
8. Методи оцінки інвестиційних проектів

9. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

10. Характеристика інноваційного проекту

11. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

12. Кон’юнктура інвестиційного ринку

13. Способи реалізації інвестиційних проектів

14. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

15. Інвестиційна політика банків в Україні

16. Принципи розробки та оцінки державної політики України

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

18. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

19. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

20. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

21. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

22. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
23. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми
24. Оцінка природних ресурсів

25. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

26. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

27. Оцінка майна з метою страхування

28. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

29. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

30. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

31. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

32. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Харчова цінність та оцінка якості зерна

34. Економічна оцінка активу балансу підприємства

35. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

36. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

37. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

38. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі
39. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань
40. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

41. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

42. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

43. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

44. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

45. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

46. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

47. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

48. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

50. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

51. Оцінка доцільності правової охорони

52. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

53. Оцінка стану менеджменту в організації

54. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи
55. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
56. Оцінка ефективності використання рухомого складу

57. Аналіз проекту інвестицій

58. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

59. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

60. Оцінка фінансового стану підприємства

61. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

62. Гідроекологічна оцінка річки Рось

63. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

64. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Оцінка стану міської системи м. Рівного

66. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

67. Економічна оцінка екологічних збитків

68. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

69. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

70. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
71. Разработка основных разделов проекта производства работ
72. Экспертиза проекта генплана промышленного предприятия

73. Геоинформационные проекты Барнаула

74. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

75. Декабризм и конституционные проекты, им порожденные

76. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

77. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

78. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

79. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

80. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

82. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

83. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

84. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

85. Проект очистки масло-шламовых сточных вод завода "Топливная аппаратура" электрохимическим методом

86. Составление проекта НТД и определение качества блюда "Ризотто по-итальянски"
87. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков
88. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

89. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

90. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

91. Пояснительная записка к курсовому проекту по ТММ Расчет редуктора

92. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Цилиндрические поверхности

93. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Плоские поверхности.

94. Инженерный проект строительства автомобильной дороги "А-Б"

95. Проект участка цеха с детальной разработкой единичного технологического процесса изготовления детали "Картер"

96. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

Столик пеленальный "Фея" (цвет: сиреневый).
Пеленальный столик Фея - отличный вариант для пеленания младенца, который не займет много места в помещении и позволит сохранить больше
2048 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор мисок с синими крышками, 5 предметов.
Разные по размерам и объему миски незаменимы на любой кухне, в них можно не только готовить и хранить салаты и закуски, но также красиво
346 руб
Раздел: Наборы
Планшет для пастелей "Сладкие грезы", А3, 18 листов.
Планшет для пастелей замечательно подходит для художественных техник, таких как пастель, масляная пастель, мел, карандаш или уголь,
420 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

97. Проект планировки города на 80 000 жителей

98. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

99. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

100. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.