Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Адам Сміт - центральна фігура класичної політичної економії

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПЛАН Вступ Виникнення класичної політичної економії Життєвий шлях Адама Сміта Економічне вчення Сміта Висновки Література Вступ У своїй реферативній роботі я хочу розповісти про видатного англійського економіста, &quo ;батька економіки&quo ; і просто досить освічену і цікаву людину, якою був Адам Сміт. Саме у його працях і у працях його послідовників, зокрема Давида Рікардо, класична політична економія досягла найвищого розвитку. Сміт з’явився тоді, коли існувала необхідність змінити економічну думку, повернути її в інше русло. Саме це він і зробив, написавши працю &quo ;Дослідження про природу та причини багатства народів&quo ; і утвердивши економічний лібералізм, трудову теорію вартості та інше. І хоча його погляди не були досконалими, але започаткували аналіз сфери виробництва, а не обігу. Метою моєї реферативної роботи є висвітлення життєвого шляху Адама Сміта, проаналізувавши який, можна сказати про формування його поглядів, а також саме висвітлення цих поглядів. Я поставила перед собою завдання таке: не просто написати про цю видатну людину, а зробити аналіз його вчення, його праці. Саме на погляди класиків, зокрема Сміта, спираються і інші напрями політичної економії, наприклад, неокласичний, хоча він має і багато відмінностей. Можна сказати, що праця А. Сміта стала певним підґрунтям для вивчення економіки як науки. Працюючи над створенням реферату, мені довелося переглянути і перечитати велику кількість літератури. І можу сказати, що дана тема є дуже цікавою для мене. В деяких джерелах робився акцент на життєвий шлях вченого, в деяких – на аналіз найважливішої праці його життя &quo ;Багатство народів&quo ;. З впевненістю можна сказати, що &quo ;Адам Сміт – центральна фігура класичної політичної економії&quo ; – тема, що висвітлена добре в сучасній літературі. Суттєвим кроком на шляху наукового дослідження праці Адама Сміта є російська книга &quo ;История экономических учений&quo ; Ядгарова, а також українські підручники з історії економічних вчень. Та, на жаль, мені не потрапила на очі ні одна українська книга, присвячена суто аналізу поглядів Адама Сміта. Англійський історик економічної думки М. Блауг писав: &quo ; Сміту немає рівних ні у XVIII, ні навіть у ХІХ столітті за глибиною і точністю проникнення в суть економічного процесу, економічної мудрості &quo ;. Мені здається, що ця цитата яскраво відображає внесок вченого у економічну науку. І якщо ви ще не повірили, що Адам Сміт – центральна фігура класичної політичної економії, то я вам це доведу. Виникнення класичної політичної економії Розвиток капіталістичних відносин спричинив занепад меркантилізму – першого напряму політичної економії - перш за все в Англії, найбільш економічно розвинутій країні. Інтереси буржуазії переміщуються зі сфери обігу у сферу виробництва. На перший план виходить промисловий капітал. За цих умов рекомендації меркантилістів не могли вирішити економічних проблем буржуазії, яка потребувала обґрунтування основних засад капіталістичного виробництва, розробки нових економічних категорій. Крім того, буржуазія намагалась звільнитись від жорсткого урядового регулювання економічного життя.

Вона жадала свободи. Буржуазна революція середини 17 століття в Англії розпочала добу політичних і промислових революцій на європейському континенті. Буржуазія поступово приходить до влади. Бурхливо розвивається промисловість, великих успіхів було досягнуто в розвитку механіки, математики, фізики, філософії та інших наук. Активізація теоретичних досліджень у різних галузях знань сприяла й розвитку економічної науки, було покладено початок формуванню політичної економіки як науки. За цих умов і виникла класична політекономія. Класики проголосили ідею природного порядку, дію об’єктивних економічних законів. А це змінило напрям досліджень від системи регламентуючих правил до економічної свободи, яка одна тільки й забезпечує ефективний розвиток економіки. Класична школа, на відміну від меркантилістів – прихильників державного втручання в економічне життя, проголосила принцип економічної свободи, економічного лібералізму. Проблему цінності, яка на той час була однією з центральних в економічному аналізі, вони вирішували переважно з позицій трудової теорії, застосовуючи абстрактно-дедуктивний метод дослідження економічних явищ. Загальна оцінка класичної політекономії здійснювалась за схемою К. Маркса, який до класиків зараховував економістів від Петті до Рікардо в Англії і від Буагільбера до Сісмонді у Франції. Вершиною класичної політекономії Маркс називав праці А. Сміта і Д. Рікардо, якими, на його думку, класична школа вичерпала себе. Дійсно, свого вищого розвитку класична буржуазна політична економія досягла в працях британських вчених Адама Сміта і Давида Рікардо, оскільки Великобританія була в той період дуже розвиненою в економічному відношенні країною. Вона володіла відносно високорозвиненим сільським господарством і промисловістю, вела активну зовнішню торгівлю. Капіталістичні відносини в Англії активно розвивалися: тут виділилися основні класи буржуазного суспільства: робочий клас, буржуазія і землевласники. Буржуазія була зацікавлена в науковому аналізі капіталістичного способу виробництва. Таким чином, в другій половині XVIII в. у Великобританії склалися сприятливі умови для злету економічної думки, якою була творчість шотландського економіста і філософа А. Сміта. Свої погляди він висловив в книзі &quo ;Дослідження про природу і багатство народів&quo ;, видану в 1776 році . Життєвий шлях Адама Сміта Ім'я великого шотландця Адама Сміта рівно шанується всіма сучасними ученими-економістами, скільки б різних точок зору вони не дотримувалися. Разом з іменами Карла Маркса і Джона Кейнса ім'я цієї видатної людини викликає підвищення кров'яного тиску у будь-кого, хто має хоч яке відношення до економічної науки, оскільки саме до праць цих трьох великих економістів звертаються за тим, щоб зрозуміти основні цілі економіки як науки. А шлях Адама Сміта до вивчення цієї дисципліни і написання ним славнозвісної праці &quo ;Дослідження про природу і причини багатства народів&quo ; тим часом був непростим. Він народився 5 червня 1723 року в Шотландії, в містечку Кірколд. Був єдиною дитиною в небагатій сім'ї митного урядовця, який помер всього лише за декілька місяців до народження свого сина.

Вихований матір'ю, яка присвятила йому все своє життя, Адам в 14 років вступив в університет Глазго, почавши свою дорогу до збагнення світу. Він досить рано почав подавати великі надії і в 16 років одержав стипендію для навчання в Оксфордському університеті. Але Оксфорд в ті часи не був центром навчання, як є тепер. Систематичного викладання там не було або майже не було, студентам надавалася можливість самонавчання, аби тільки вони не читали небезпечних книг. Сміта одного разу хотіли виключити за те, що у нього був твір Давіда Юма &quo ;Трактат про людську природу&quo ;, який тепер вважається одним з шедеврів 18-сторіччя. Наполегливо набираючи знання і долаючи хвороби, що вічно мучили його, ця молода людина поступово стала однією з найосвіченіших людей свого часу. Визнанням цього стало призначення його професором філософії та етики Глазговського університету після того, як він повернувся з Оксфорда до рідної Шотландії. Вважається, що саме підготовка лекцій для студентів цього університету і стала поштовхом до формулювання Адамом Смітом його уявлень про проблеми економіки. Попрацювавши керівником на кафедрі етичної філософії, Сміт заслужено посідає посаду ректора Глазговського університету. Велика наукова робота &quo ;Теорія моральних почуттів&quo ;, видана ним у 1759 році, принесла йому широку популярність. Але в подальшому науковий інтерес Сміта все більше переміщується до економічної науки, що було частково пов’язано з участю у специфічному глазговському клубі політичної економії, а частково – дружбою з філософом і економістом Давидом Юмом. У 1764 році в житті А. Сміта відбулася, можна сказати, переломна подія: він залишив кафедру (як виявилося назавжди) і прийняв пропозицію супроводжувати на час закордонної подорожі молодого лорда, пасинка значного політичного діяча, герцога Баклю. Матеріальний інтерес мав для Сміта не останнє значення: подорож гарантувала йому 800 фунтів стерлінгів кожного місяця до кінця життя, що було значно вищим за гонорар у професора. Подорож продовжувалась більше двох років, з яких півтора він пробув у Тулузі, два місяці в Женеві, де йому довелося зустрітися з Вольтером, і дев’ять місяців в Парижі. Тісне знайомство за час подорожі з французькими філософами д’Аламбером, Гельвіцієм, Гольбахом, а також з фізіократами, в тому числі з Кене і Тюрго, були відображені згодом в його найважливішій роботі &quo ;Дослідження про природу та причини багатства народів&quo ;, до написання якої він приступив ще в Тулузі. Після повернення у Шотландію Сміт вирішив жити у своєї матері, де з 1767 року усамітнюється для завершення твору &quo ;Багатство народів&quo ;. Книга була надрукована у 1776 році і ще більше зміцнила відомість Сміта. Вона чотири рази передруковувалась за його життя і ще три рази з дня його смерті (1790 р.) до кінця століття. Сміт відправив примірник Юму, який став його близьким другом. Юм відповів: &quo ;Здорово! Краса! Дорогий містер Сміт, Ваша праця принесла мені велике задоволення&quo ;. Юм зрозумів, як і вся решта осіб, які прочитали книгу, що Сміт створив твір, який назавжди змінить уявлення суспільства про багатство нації .

Полтичн сили в боротьб за владу в Укран (грудень 1917 початок 1919 р.).P К., 1993. 101 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1919-й.P К., 1996. 81 с.;  ж. Полтичн сили у боротьб за владу в Укран: рк 1920-й.P К., 1997. 94 с.; Рент О. П. Робтництво Украни  Центральна Рада.P К., 1993. 48 с.; його ж. Бльшовизм  укранська революця 19171920 рр. Спроба визначення характеру  динамки соцальних процесв.P К., 1994. 39 с.; Андрусишин Б. ¶. У пошуках соцально рвноваги. Нарис стор робтничо полтики укранських урядв революц та визвольних змагань 19171920 рр.P К., 1995. 192 с.; Рент О. П. Укранська революця  робтництво: соцально-полтичн  економчн змни 19171920 рр.P К., 1996. 265 с.; Захарченко П. Селянська вйна в Укран: рк 1918-й.P К., 1997. 188 с. 11 11 Укранська революця: 1917 початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення).P С. 3158; Турченко Ф. Г. Микола Мхновський: Життя  слово.P К., 2006. С. 205252. 12 12 Див.: Центральна Рада  укранський державотворчий процес

1. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

2. Політична економія

3. Предмет і методи політичної економії

4. Адам Сміт як економіст

5. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

6. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
7. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
8. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

11. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

12. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

13. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

14. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

15. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

16. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

17. Нестор Махно: історично-політичний портрет

18. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

19. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

20. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

21. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

22. Політичний іслам
23. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
24. Суспільно-політична діяльність Костомарова

25. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

26. Політична географія як складова частина СЕГ

27. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

28. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

29. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

30. Політична система Великовританії

31. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

32. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Роль політичних партій у розвитку демократії

34. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

35. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

36. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

37. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

38. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття
39. Ідейно-політичне життя Полтавщини
40. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

41. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

42. Політична і судова система Київської Русі

43. Політична історія Київської Русі

44. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

45. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

46. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

47. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

48. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

50. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

51. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

52. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

53. Суспільно-політичне та культурне життя України

54. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.
55. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
56. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

57. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

58. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

59. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

60. Вибори та їх роль у політичному житті України

61. Етапи розвитку політичної думи в Україні

62. Ідейно-політичні течії в Україні

63. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

64. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

66. Основні політичні течії

67. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

68. Політичні партії в Україні та їх основні типи

69. Політичні погляди і діяльність Платона

70. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи
71. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
72. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем

73. Політичня система як механізм влади

74. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

75. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

76. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

77. Структура політичної влади

78. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

79. Технології політичної діяльності

80. Трансформація суспільства та політична модернізація

Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

82. Формування іміджу політичного лідера

83. Політик і політичний режим

84. Політична влада

85. Політична влада

86. Політична влада у світі та в Україні
87. Політична діяльність і політичні відносини
88. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

89. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

90. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

91. Політична культура

92. Політична опозиція в Україні

93. Політична система Індонезії

94. Політичне лідерство

95. Політичне лідерство

96. Політичне прогнозування

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

97. Політичний PR

98. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

99. Політичний портрет О.Г. Лукашенко


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.