Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Економіка зарубіжних країн укр

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

перелік екзаменаційних питань з курсу “Економіка зарубіжних країн” 1. Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст. 2. Сучасна модель економічного розвитку Латинської Америки. 3. Характерні риси ринкової трансформації у постсоціалістичних країнах. 4. Зрушення у галузевій структурі економіки Індії у другій половині ХХ ст. 5. Галузева трансформація економіки Китаю у 80-х ― 90-х рр. ХХ ст. 6. Глобалізація та регіоналізація як основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі. 7. Особливості економічної структури країн Північної Африки та Близького Сходу. 8. Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються. 9. Характеристика основних етапів економічної реформи КНР. 10. Особливості процесу адаптації країн Східної і Південно-Східної Азії до світового господарства у  70-х ― 90-х рр. ХХ ст. 11. Масштаби та динаміка міжнародної торгівлі в 90-ті роки. 12. Диференціація і нерівномірність розвитку країн, що розвиваються. 13. Диференціація та нерівномірність розвитку промислово розвинутих країн. 14. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя. 15. Економічне становище країн Тропічної Африки. 16. Економічний потенціал країн СНД. 17. Економічні реформи у господарстві Чехії і Словаччини. 18. Характеристика етапів міжнародного науково-технічного обміну. 19. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн Латинської Америки. 20. Фактори економічного зростання Китаю у 80-ті - 90-ті рр. ХХ ст. 21. Закономірності розвитку світового господарства на сучасному етапі. 22. Зовнішні фактори розвитку країн, що розвиваються (на прикладі країн Північної Африки). 23. Зовнішньоекономічна експансія США. Суперечність між США та іншими світовими центрами. 24. Поняття та значення інформаційних ресурсів світового господарства. 25. Історичний процес формування світового господарства. Етапи розвитку світового господарства. 26. Китайські реформи: напрями, особливості, наслідки. 27. Характеристика провідних галузей національної економіки Франції. 28. Людські ресурси світового господарства. Поняття людського капіталу. 29. Методи і наслідки широкомасштабного державного регулювання соціально-економічної політики Індії. 30. Вплив міжнародної валютно-фінансової системи на постсоціалістичні країни. 31. Характерні риси міжнародної торгівлі розвинутих країн та країн, що розвиваються: новітні тенденції 90-х рр. ХХ ст. 32. Етапи розвитку міжнародного співробітництва. Форми і типи міжнародного співробітництва (на прикладі країн-членів ЄС). 33. Міжнародний науково-технічний обмін як динамічний елемент функціональної структури світової економіки. 34. Місце Франції у всесвітньому господарстві та ЄС. 35. Місце ФРН у всесвітньому господарстві та Європейському Союзі. 36. Характеристика моделей індустріалізації країн, що розвиваються. 37. Характеристика циклів динаміки світової економіки. 38. Основні види міжнародного кооперування розвинутих країн світу у галузі машинобудування (80-і - 90-і рр. ХХ ст.). 39. Основні галузі застосування інвестицій у розвинутих країнах у 80-х – 90-х рр.

ХХ ст. 40. Причини і наслідки процесу інформатизації світового господарства. 41. Загальні і специфічні риси індустріалізації сільського господарства                 (на прикладі США і ФРН). 42. Фактори динаміки економічного зростання Японії в останній чверті ХХ ст. 43. Характерні риси світових економічних криз 1974―1975 рр.  та початку 80-х – 90-х років ХХ ст. 44. Нерівномірність економічного розвитку регіонів США. 45. Нерівномірність розміщення та споживання сировинних ресурсів. 46. Характеристика валютно-фінансових ресурсів світу та їх розміщення. 47. Характеристика економічної моделі ФРН. 48. Основні напрями і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності промислово розвинутих країн. 49. Основні напрямки переходу до ринкової економіки. Суть концептуальних змін в економічній політиці. 50. Основні напрямки розвитку зовнішньо-економічної діяльності країн СНД. 51. Основні напрямки торгово-економічних зв'язків країн Східної і Південно-Східної Азії. 52. Основні ознаки промислово розвинутих країн. 53. Основні риси соціально-економічної моделі Китаю. 54. Основні риси соціально-економічної моделі Японії. 55. Основні типи і моделі розвитку промислово розвинутих країн. 56. Взаємозв'язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті рр. ХХ ст. 57. Особливості галузевої структури економіки країн Північної Європи. 58. Характерні риси трансформаційної моделі економіки Угорщини у 90-ті рр.     ХХ ст. 59. Причини і наслідки швидкого економічного зростання Південної Кореї в останній чверті ХХ ст. 60. Особливості зовнішніх торгових зв'язків країн Латинської Америки. 61. Система організації підприємництва в Японії. 62. Диспропорції у галузевій і територіальній структурі господарства Італії. 63. Характерні зміни у структурі промисловості США. Вплив НТР на галузеву специфіку. 64. Особливості товарної структури та географії зовнішньої торгівлі Японії. 65. Еволюційна стратегія ЄС щодо постсоціалістичних країн Європи. 66. Міжнародна спеціалізація господарства Франції. 67. Особливості зовнішньоекономічних зв'язків в економіці ФРН. 68. Структура економіки країн Тропічної Африки. 69. Структура зовнішньоекономічних зв'язків Японії. 70. Характеристика фінансово-кредитної системи Франції. 71. Переваги та недоліки радикальної і поступової моделей переходу до ринкової економіки. 72. Критерії, за якими проводиться порівняння моделей економічного розвитку країн. 73. Основні характеристики політики “відкритості зовнішнього світу”, що здійснювалась у Китаї з початку 90-х років ХХ ст. 74. Процеси, під впливом яких відбуваються зміни у структурі світового господарства. 75. Позитивні та негативні наслідки глобалізації. 76. Структура ресурсного потенціалу світової економіки. 77. Природно-ресурсний потенціал Канади і його вплив на структуру зовнішньоекономічних зв'язків. 78. Природно-ресурсний потенціал країн, що розвиваються. 79. Пріоритети економічної політики та стратегії США на сучасному етапі. 80. Процеси диференціації і нерівномірності соціально-економічного розвитку серед країн, що розвиваються. 81. Процеси диференціації та нерівномірності соціально-економічного розвитку серед розвинутих країн світу.

82. Стратегія економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії. 83. Розвиток економічної системи Китаю у повоєнний період. 84. Роль Бразилії в економічному розвитку латиноамериканського регіону. 85. Роль держави в економіці Японії. 86. "Скандинавська модель" економічного розвитку країн Північної Європи. 87. Структура зовнішньоекономічних зв'язків Великобританії. 88. Динаміка зовнішньоекономічних зв'язків КНР у 90-ті рр. ХХ ст.: причини та наслідки. 89. Сутність “шокової терапії” в Польщі на початку 90-х років ХХ ст. 90. Регіональні відмінності у здійсненні ринкових реформ у Польщі у 90-і рр.     ХХ ст. 91. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Японії. 92. Технологічні ресурси світового господарства та їх роль. 93. Товарна та географічна структура міжнародної торгівлі у постсоціалістичних країнах. 94. Експортна модель АПК США. 95. Особливості прояву конфліктного характеру протікання процесу транснаціоналізації. 96. Специфіка організації ринкового господарства Франції. 97. Фактори економічного зростання у країнах “третього світу”: характерні риси та специфіка. 98. Суть лібералізації економіки країн Латинської Америки у 80-х – 90-х рр. ХХ ст. 99. Форми здійснення процесу інтернаціоналізації капіталу (на прикладі постіндустріальних країн). 100. Форми та напрями регіоналізації промислово розвинутих країн. 101. Характеристика рівнів розвитку субрегіонів Африки. Фактори, що їх визначають. 102. Характерні риси і напрямки структурної перебудови в окремих країнах Центральної та Східної Європи. 103. Характерні риси та особливості процесів переміщення факторів економічного розвитку (трудові ресурси і капітал) в межах світового господарства.  104. Пріоритет сервісних галузей в економіці США. 105. Система найважливіших показників розвитку світової економки в цілому. 106. Дефіцит бюджету. Утворення та зростання державного боргу у різних типах країн. 107. Вплив діяльності ТНК на соціально-економічний розвиток країн їх базування. 108. Вплив розвитку спеціалізації і кооперування на посилення взаємозалежності національних економік. 109. Зміни цілей та пріоритетів державного регулювання економіки ФРН у повоєнний період. 110. Вплив міжнародної економічної інтеграції на економіку країн-учасниць. 111. Основні напрямки державного регулювання економіки США у 80-ті роки ХХ ст. 112. Особливості економічної структури країн, що розвиваються. 113. Рівні та динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці. 114. Еволюція та національна специфіка розвитку інтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Європи. 115. Модель “соціального ринкового господарства” у ФРН: особливості функціонування та трансформації у другій половині ХХ ст. 116. Тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв'язків ФРН. Алфавитный список вопросов. Взаємозв”язок економічної і соціальної політики КНР у 90-ті роки ХХ століття56 Вплив міжнародної валютно-фінансової с-ми на постсоціалістичні країни.30 Вплив міжнародної економічної інтеграції на країни, що розвиваються.8 Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток країн латинської Америки.19 Галузева трансформація економіки Китаю у 80-90 рр.5

Тому ми проти росйського комунобльшовизму  проти нмецького нацонал-соцалму. УПА проти того, щоб один народ, здйснюючи мпералстичн цл, визволяв, брав пд охорону, пд опку нш народи, бо за цими лукавими словами криться огидний змст поневолення, насильство, грабунок. Тому УПА бореться проти росйсько-бльшовицьких  нмецьких загарбникв поки не очистить Украну вд усх опкунв  визволителв, поки не здобуде Укрансько Самостйно Держави (УССД), в якй селянин, робтник  нтелгент могтиме вльно, заможно  культурно жити та розвиватися. УПА за повне визволення укранського народу з-пд московського бльшовицького ярма, за побудову УССД без помщикв, капталств та без бльшовицьких комсарв, енкаведиств  партйних паразитв. В укранськй держав влада вважатиме за найвищий обовязок нтереси народу. Не маючи загарбницьких цлей та поневолених кран  пригноблених народв у свой держав, народна влада Украни не витрачатиме часу, енерг та коштв на творення апарату гноблення. Укранська народна влада вс економчн ресурси та всю людську енегрю спряму на побудову нового державного порядку, справедливого соцального ладу, на економчне будвництво крани та культурне пднесення народу

1. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

2. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

4. Аудит у зарубіжних країнах

5. Господарське право зарубіжних країн

6. Державне право зарубіжних країн
7. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
8. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

9. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

10. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

11. Економіка галузі виробництва пива в Україні

12. Економіка України в умовах глобалізації

13. Ринкова економіка в Україні

14. Економіка бджільництва

15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

16. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Економіка Казахстану

18. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

19. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

20. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

21. Міжнародна економіка

22. Специфіка та типи уроку українського народознавства
23. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
24. Екологічна економіка та управління природокористуванням

25. Аналіз економічної нестабільності в Україні

26. Економіка міського господарства

27. Економіка морської справи

28. Економіка підприємств будіндустрії

29. Економіка підприємства

30. Економіка праці

31. Економічна і національна безпека України

32. Інтелектуальна економіка

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

34. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

35. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

36. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

37. Лекції з української та зарубіжної культури

38. Економічне районування України
39. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
40. Вплив російської кризи на економіку України

41. Особливості перехідної економіки України

42. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

43. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

44. Українська та зарубіжна культура

45. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

46. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

47. Економіко- і політико-географічне положення України

48. Економічні райони України

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

49. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України

50. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

51. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

52. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

53. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

54. Економічне становище України в роки Хмельниччини
55. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
56. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

57. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

58. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

59. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

60. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

61. Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки "Бояриня"

62. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

63. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

64. Економічна характеристика країн Африки

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

65. Економічний розвиток нових індустріальних країн

66. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

67. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

68. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

69. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

70. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою
71. Україна та міжнародні економічні організації
72. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

73. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

74. Економічні чинники регіональної політики в Україні

75. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

76. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

77. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

78. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

79. Роль фінансів в економічному розвитку країни

80. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

81. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

82. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

83. Економічна безпека України

84. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

85. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

86. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
87. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України
88. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

89. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

90. Основні риси перехідної економіки України

91. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

92. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

93. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

94. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

95. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

96. Економетричні моделі в економіці країни

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Поползень (птицы нашего края)

98. Приморский край

99. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.