Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Поведінка як джерело інформації в спілкуванні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: «Поведінка як джерело інформації в спілкуванні» Дотепер розгляд процесу соціальної перцепції обмежувався питаннями, як ми бачимо і розуміємо інших людей. Однак очевидно, що необхідно ще відповісти на запитання, як ми розуміємо їхні дії. І не тільки тому, що через свої вчинки людину краще видно, як говорив Ґете, «поведінка — це дзеркало, у якому кожний показує своє обличчя», а й тому, що тільки адекватне розуміння саме дій людини може кінець кінцем привести до успіху взаємодії з нею. «Проблем» розуміння поведінки інших людей щодня виникає безліч і, головне, ми зацікавлені в їх правильному вирішенні — від цього залежить наше розуміння інших людей, наша власна подальша поведінка і доля наших відносин з іншими. У будь-якому разі розуміння дій іншого дуже важливо для успішного спілкування з ним. І в будь-якій взаємодії ми якимось чином, навіть не вдаючись до запитань, отримуємо уявлення про те, «чому» і «навіщо» людина зробила те й те. Звичайно, іноді це вимагає спеціальних міркувань, але найчастіше вже під час сприйняття вчинків людини ми одночасно «сприймаємо» і причини цих учинків. Начебто відразу в дії людини записана і її причина. «Він зробив це тому, що.», «Вона не прийшла тому, що.» тощо. Яким чином ми бачимо джерела дій інших — їхні мотиви, наміри, цілі тощо, які механізми в соціальному сприйнятті дають нам змогу бачити причинно-наслідкові зв’язки в поведінці інших людей? Загалом кажучи, і сприйняття на основі стереотипу, і емпатич­не розуміння дають нам можливість робити припущення про причини й наслідки вчинків. Стереотипізація та емпатія дають нам можливість наділити людину тими чи іншими рисами, якостями чи станами і на цій основі намагатися прогнозувати її поведінку. Так досить часто пояснюють різні дії людей, однак далеко не завжди ці пояснення можна визнати правильними. Виходить, що правильне розуміння причинно-наслідкових відносин важко досягається на основі стереотипу та емпатії. Особливо явно видно недостатність цих шляхів сприйняття, а іноді й недоречність їх, коли наша оцінка, наш висновок з «соціальної перцепції» має виражену «матеріальну» форму, тобто коли наші оцінки самі по собі в якийсь спосіб фіксуються, закріп­люються та обов’язково впливають на подальші події. (Наприклад «пряме» оцінювання: у школі виставляються оцінки за урок; у ситуаціях експертного аналізу — коли журі і комісія «оцінюють» якість роботи; у суді — де виноситься вирок.) У всіх цих і подібних до них ситуаціях результат сприйняття людини, яку «оцінюють», має для неї чи для її роботи величезне значення. Звичайно, більшість з нас бажає, щоб оцінки були справедливі і безпомилкові. У соціальній психології відомо багато експериментальних досліджень, проведених в імітованих судах, коли ті, кого випробовують, виступаючи в ролі суддів, одержують для розгляду опис «злочинів» і повинні винести вирок «злочинцю». В одному з пер­ших експериментів ті, кого випробували, розглядали випадок ненавмисного вбивства, коли п’яний водій поїхав на червоне світло і збив пішохода, який у результаті аварії помер. Разом з описом події давалася й коротка характеристика обвинувачуваного, різна для різних учасників експеримента.

«Вирок» виносився, як і очікувалося, залежно від привабливості статусу «підсудного»: чим вище статус, тим м’якше вирок. Як видно, приписування якостей «різної гідності» у результаті помилки призвело в даному разі до різної оцінки ступеня винності людини. В іншому дослідженні перевірявся вплив фізичної привабливості «обвинувачуваного» на вирок «суду». Учасникам експерименту («суддям») разом з описом здійсненого вчинку пред’яв­лялися фотографії «злочинців», що були заздалегідь оцінені як привабливі й непривабливі. Як і слід було сподіватися, фізично привабливі злочинці одержували більш м’яке покарання, ніж непривабливі. Зрозуміло, що тут ми маємо справу з наслідками «помилки зовнішніх даних». І тому ще в одному дослідженні проявився вплив передбачуваної подібності в поглядах між «суддею» і «злочинцем» на винесення оцінки винності злочинця. Учасникам експерименту — «суддям» разом з описом злочину повідомляли висловлення (у цілому консервативні) «злочинця» про Бога, про батьківщину, про статеві проблеми. Виявилося, що ті «судді», котрі дотримувалися таких самих консервативних поглядів (думки «суддів» визначили попередньо), були більш поблажливими під час винесення вироку, ніж ті, які мали інші погляди. Таким чином, наявні усі три «помилки» соціальної перцепції, розглянуті раніше. Стає зрозумілим, що соціальна перцепція не обмежується приписуванням якостей, рис і станів (з’ясуванням «яка» людина), вона обов’язково повинна включати і розуміння причин поведінки (відповіді на питання «чому?», «чого?», «навіщо?» та ін.). У процесі соціальної взаємодії людина сприймає іншу сукупно з її діями і «через» дії. Від адекватності розуміння дій та їхніх причин багато в чому за­лежить побудова взаємодії з іншою людиною й успішність спільної діяльності. Існує цілий напрям дослідження процесів та результатів — каузальна атрибуція (приписування причин) поведінки. Виникнення інтересу до процесів каузальної атрибуції звичайно пов’язують з працями видатного американського психолога Ф. Хайдера. Міркуючи про те, як відбувається «наївний аналіз поведінки» у будь-якої звичайної людини, Хайдер указав на вирішальну роль приписування іншому індивіду наміру зробити вчинок за умови установлення відповідальності за нього. Він вважав, що «наївне» розуміння виходить із двох припущень: люди відповідальні за свої наміри й зусилля, але меншою мірою за свої здібності, і чим сильніше чинники навколишнього середовища впливають на дію, тим меншу відповідальність несе за неї людина. У цих положеннях відзначимо два пункти, навколо яких розвивалася теорія атрибуції: 1) розбіжність навмисних і ненавмисних дій; 2) розбіжність особистісних і середовищних атрибуцій, чи питання про локалізацію причин. 1. Питання про навмисність дії містить у собі питання про власне намір і питання про результати, що усвідомлюються чи передбачаються. Справді, у будь-якій ситуації дуже важливо розуміти, поводить себе людина так навмисно чи випадково, чи припускає вона можливість появи тих чи інших результатів, чи вони є для неї ціл­ковитою несподіванкою.

Це можна помітити в багатьох звичних розмовних формулах. Коли людина каже: «Я бачу, що я вас схвилював, але повірте, я зовсім не хотів цього», — вона пояснює, що її вчинок був ненав­мисним. Коли ж вона говорить: «Я знаю, що говорю вам неприємні речі, але я зовсім не хочу вас скривдити і сподіваюся, що ви мене так не зрозумієте», — вона повідомляє, що результат її слів — образа співрозмовника — передбачається як можливий, але наміру образити немає. 2. Що стосується розбіжності особистісних і середовищних атрибуцій, тобто приписування причин дії або людині, що є «автором» дії, або зовнішнім стосовно неї чинникам, то це питання також дуже важливе для розуміння поведінки людини. Одна справа сказати, що «він зробив так, як вважав за потрібне», і зовсім інша, що «його до цього змусили обставини», — відразу відчувається, що з цих висловлювань повинні випливати різні припущення про подальшу поведінку цієї людини в подібних ситуаціях. По суті, розбіжність внутрішніх і зовнішніх причин так чи інакше постійно виявляється під час пояснення своїх і чужих вчинків. Будуючи свою модель процесу атрибуції, Хайдер намагався врахувати ці обидва важливі питання. Його більш за все хвилювало, як визначається міра відповідальності за поведінку. Він запропонував модель «наївного аналізу поведінки», на підставі якого людина може вирішити питання про міру особистої відповідальності за ту чи іншу поведінку (див. рис. 8). Фактори, що визначають дію Рис. 8. Схема аналізу дій за Хайдером В основі цієї моделі каузальної атрибуції лежать такі припущення. У будь-якій ситуації в поведінці людини спостерігач може виокремити два основні компоненти, що визначають дію, — це старання й уміння. Старання визначається як добуток намірів зробити дію і зусиль, докладених для здійснення цих намірів. Уміння ж визначається як різниця між здібностями людини стосовно даної дії та «об’єктивними» труднощами, які треба перебороти для його здійснення, причому на подолання труднощів може ще вплинути будь-яка випадковість. Через те що наміри, зусилля й здібності «належать» діючій людині, а труднощі й випадок визначаються зовнішньою ситуацією, то «наївний спостерігач», приписавши основне значення будь-якому з цих параметрів, зможе зробити висновок про те, чому людина зробила дію: тому що «вона сама така» (приписати відповідальність діючій людині), чи тому що «так склалися обставини» (причина дії пов’язана із зовнішнім середовищем). Таким чином, відповідно до уявлень Хайдера, спостерігач, володіючи інформацією тільки про зміст дії, може пояснити вчинок або особистісними особливостями, або причинами, локалізованими в силах оточення. Як видно, людина справді може використовувати всі ті перемінні, котрі Хайдер включив у свою модель. Однак ця модель не дає можливості врахувати й пояснити всю сукупність чинників. По-перше, залишається незрозумілим, за якими критеріями відбирається і використовується інформація про особистість і про оточення, чому наша увага концентрується то на одному, то на іншому. По-друге, вирішуючи за допомогою цієї моделі питання про локалізацію причини результату дії в особистості чи в оточенні, людина не може одержати будь-яких критеріїв, які допомагають вибрати, що конкретно в особистості (здатності, характер, особистісні риси) чи в оточенні вплинуло на результат.

Це викликало б пдозру. Але я певен, що зумю вдшукати будинок, якщо ви подете з мною тим самим шляхом. Монтеро схопився за телефонну трубку, щоб негайно викликати автомашину, але матрос поклав руку на важль апарата. PХвилинку, комсаре! Перш нж ви вддасте наказ, я хотв би обговорити з вами одне приватне питання. Комсар слухняно поклав трубку. Сам Кхур зняв руку з важеля й узяв сигарету з пачки, що лежала перед ним на стол. PЯ привезу вас туди, комсаре, якщо ви пообцяте, що псля арешту шефа вдпустите мене. Гадаю, я на це заслужив. Комсар задумливо кивнув, але промовчав. Вн чекав, що алжрець докладнше сформулю свою вимогу. Сам зробив глибоку затяжку  продовжував: PЦе моя умова. Боюся, що в ншому раз я не зможу розшукати цей будинок. Комсар знову кивнув, але не вдповв ан словом на цю пропозицю. Поведнка комсара збентежила Сам. PВд нших арештованих ви, однак, нчого не дзнатесь,P додав вн.P Вони навть не знають, хто я. Монтеро посмхнувся: PА звдки ви знате, хто в них шеф? У цй згра ви напевне не були надто важливою персоною

1. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

2. Бесіда як форма ділового спілкування

3. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення

4. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

5. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

6. Етика і етикет у спілкуванні
7. Правомірна поведінка та історичні типи держав
8. Висновок експерта як джерело доказів

9. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

10. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

11. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

12. Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом

13. Культура спілкування в системі керівник - підлеглий

14. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

15. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

16. Педагогічне спілкування

Антистрессовая подушка под шею "Микс".
Удобная подушка под шею создана специально для поездок и перелётов. Её можно использовать и на работе, чтобы приятно расслабиться во время
330 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Специфіка педагогічного спілкування

18. Емпатія у педагогічному спілкуванні

19. Мистецтво спілкування у політиці

20. Виникнення та використання невербального спілкування

21. Головні складові ділового спілкування

22. Особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі
23. Психологічні особливості спілкування підлітків
24. Девіантна поведінка

25. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

26. Деформації (викривлення) у спілкуванні

27. Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження

28. Закон як джерело екологічного права

29. Ринкова поведінка

30. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

31. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

32. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Часы "Камасутра".
Оригинальные часы с прямым обычным ходом. Высокое качество исполнения, веселые картинки, механизм обычный - тикающий. Диск выполнен из
958 руб
Раздел: Прочее

33. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

34. Справи з іноземним елементом: який суд вирішуватиме спір

35. Веди - як історичне джерело

36. Ціна як фактор споживчої поведінки

37. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

38. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями
39. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)
40. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

41. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

42. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

43. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

44. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

45. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

46. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

47. Основные принципы философии ПоВеды

48. Інформаційні системи і технології підприємства

Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви
Магнит "Harry Potter HBP" Death Eater Masks.
Маска "пожирателей смерти". Пожиратели Смерти — группа тёмных волшебников последователей лорда Волан-де-Морта, сражающиеся в
773 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки

49. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

50. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

51. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

52. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

53. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

54. Планування як функція менеджменту
55. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
56. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

57. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

58. Іслам як монотеїстична релігія

59. Туриз як галузь світового господарства

60. Необережність як форма вини

61. Форми співучасті та види співучасників у злочині

62. Філософія інформаційного суспільства

63. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

64. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Оцінка фінансового стану підприємства

66. Оцінка природних ресурсів

67. Юридичні особи як суб

68. Паронімія як стилістичний засіб в творчості Л.Костенко

69. Правила поведінки на підприємстві

70. Бакланов Яков Петрович
71. Яков Полонский
72. Санников Яков

73. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

74. Інформаційна політика США

75. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

76. Виникнення писемності та історія кодування інформації

77. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

78. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

79. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

80. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…

82. Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

83. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

84. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

85. Яков I и Роберт Филмер: политическая доктрина абсолютизма

86. Як-15 (истребитель)
87. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик
88. Виникненя естетики як науки в середині ХVIII ст.

89. Етика Гоббса і Бенедикта Спінози

90. Конфлікт інтересів як проблема етики державного службовця

91. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

92. Оцінка збитку після настання страхового випадку

93. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

94. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"

95. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

96. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Економічна оцінка кредитного процесу

98. Банки як учасники ринку ціних паперів

99. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.